De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie ’Dromen, denken, durven en doen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie ’Dromen, denken, durven en doen’"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie ’Dromen, denken, durven en doen’ Themabijeenkomst voor het (midden-)management van Geldergroep door Albert de Folter april 2011

2 Programma 12.15-12.45 uur Het innovatieproces, een inleiding
Lunchpauze uur Ideeën generen Ideeën selecteren Afspraken

3 Wat is innovatie?

4 soSo

5 Een radicale verandering wordt vaak een innovatie genoemd
Ontwikkeling Innovatie

6 Innoveren versus verbeteren
Loslaten Fantaseren Ontwerpen Implementeren Verbeteren Produceren Verkopen Evalueren Implementeren

7 Innovatiegraad

8 s Enkele feiten 15% van de omzet uit goederen wordt behaald met producten die de laatste 5 jaar zijn geïntroduceerd Deze producten zorgen voor 22% van de winst Meer dan 80% van de producten die we over 10 jaar zullen kopen, is nu nog niet op de markt (Center for Research in Innovation Managemant)

9

10 Hoofdlijnen van innovatie
excelleren in (leer-en gedrags) diagnostiek verbreden en verdiepen van (e-) loopbaanbegeleiding hoogwaardig (e-) coachen op gedrag

11 Speelveld Markten // Thema’s Loopbaan Gedrag Onderwijs Arbeid
Ik zelf ben bijv. geinteresseerd in welke gedragdiensten kunnen we inbouwen bij arbeid? Pesten van werknemers? Omgaan met lastige medewerkers. We hebben al persoonlijke effectiviteit. Een lijn van diensten is makkelijker vermarkten.

12 Innovatiefasen formuleren innovatiedoelen ideevorming
selectie op kansrijke ideeën ontwikkeling testfase vermarkten Innovatie is niet een luxe, die we kunnen doen wanneer er wat minder te doen. Innovatie is dus een essentieel bedrijfsproces Hoe passen we dit nu toe op onze eigen organisatie? Innovatie moet dan ook in de organisatie verankerd worden

13 Voorwaarden om succesvol te innoveren Belang
Duidelijke ondernemersvisie en strategie 8,1 Kennen en delen van visie en strategie door alle medewerkers 7,7 Inhoudelijke kennis van branche en vak Goede organisatie van innovatieprocessen dwars door de hele organisatie heen 7,6 Betrokkenheid met innovatie van alle medewerkers 7,5 Samenwerking met externe partijen op innovatiegebied 7,3 Gaat om de sleutelwoorden Focus, Regie en Professionaliteit Onderzoek Research Connection, 2004)

14 Innovatiefasen Wat Wie Wanneer Innovatie- doelstelling
Inhoud verwijderd Ideevorming idem ‘’ ‘’ Selectie/ Commerciële haalbaarheid ‘ ’ ‘’ Ontwikkeling Testfase ’ ‘’ Vermarkten

15 Kernpunten Aanbevelingen Focus toekomstvisie op de organisatie aanscherpen innovatiedoelstellingen afstemmen op toekomstvisie Regie jaarplanning innovatie (geplande innovatie) leiden van spontane innovatie communicatie Professionaliteit Professionele ontwikkeling sturen op basis van gewenste organisatie-ontwikkeling door: - scholing meer koppelen aan bedrijfsdoelstellingen bijvoorbeeld 2 keer per jaar op teamoverleg professionele ontwikkeling en innovatie van kernteam evalueren vakontwikkeling en innovatie meer expliciet maken tijdens kwartaalgesprekken en beoordeling digitale innovatiebus / jaarlijkse innovatieprijs?

16 Hoé betrekken we de klant
en opdrachtgever bij het innovatieproces?

17 Dromen Denken Durven Doen Met deze dia begint het middag programma.
Opzet: Om te kunnen dromen moeten we dingen los kunnen laten. De routine en vooral ook onze oordelen. We moeten loslaten en een beetje leegworden. Verhaal van de zenmeester en de geleerde Er was een geleerde professor die naar een beroemde zenmeester ging voor onderricht. De oude meester biedt hem thee aan, en schenkt het kopje van zijn gast zo vol, dat de thee over de rand stroomt. De zenmeester blijft maar doorgieten. ‘Meester, roept de geleerde. ‘Het kopje is al vol! Er kan niets meer bij!’. ‘Geachte professor’, zegt de zenmeester. ‘Net als deze kop bent u vol van uw eigen opvattingen en bespiegelingen. Hoe kan ik u iets over zen leren, als u niet eerst uzelf leegmaakt?’ Zen-gezegde Braindump 15 min Bedenk zoveel mogelijk ideeën om fitness tijdens het werk te vergroten 5 min Opdracht: hoe kunnen we de klantwaarde voor onze klanten vergroten op product-proces en marktniveau? (Oefening met cirkel, welke hindernissen, oordelen, belemmeringen, gevoelens belemmeren jou als innovator) Scamper, 2 groepen.Opdracht: Kies een bestaande dienst en innoveer deze. Kies een bestaande procedure/werkproces en innoveer deze. 60 min Pauze 20 min. Bloemenassociatie

18 …… ………. en ruimte geven aan de innovator in jou

19 Enkele ontwikkelingen
Onderwijs Arbeid scholen gooien keuzemethodes de deur uit Cito toets naar einde schooljaar verplaatst afnemend aantal leerlingen Concurrentie tussen scholen: kan LOB helpen de school onderscheidend te maken? (studie-)keuzebegeleiding is te reflectief van uitbesteden naar inbesteden diversificatie vragen gemeenten Wajong van UWV naar gemeente talent behouden in toenemende flexibele arb.m. tekorten op arbeidsmarkt groot aanbod werkwijzen en methodieken op ons vakgebied

20 Opdracht 1. Professioneel verlangen
Noem 3 hoofdlijnen van innovatie waarmee jij je de eerstkomende 3 jaar bezig wil houden

21 Opdracht 2. Oefenen met innoveren
Kies een bestaande dienst of bestaand proces Splits deze dienst/dit proces in bestaande onderdelen. Bedenk productinnovaties en/of procesinnovaties

22 Hulpvragen bij het bedenken van bestaande diensten
wat kan ik in de samenstelling, het materiaal, de aanpak of werkwijze van deze dienst vervangen? wat kan ik met de dienst combineren zodat het veel beter wordt? kan ik iets kopiëren en er iets aan veranderen? wat kan ik bij het product enorm vergroten, verkleinen of veranderen (symmetrie verbreken)? kan ik deze dienst voor andere doeleinden gebruiken? wat kan ik weglaten? kan ik iets in een andere volgorde doen, omkeren? Hierbij zoveel mogelijk voorbeelden geven : Zie p. 50 voor voorbeelden 1. 2. 3. 4. wielen van een auto even groot. Doobreken van symmetrie, reserve wiel klein maken. Thuiskomertje bespaart ruimte. 5. 6. cup- a-soep 7. Eerst provocatief gesprek, testen achteraf als zekerheid. Dit maakt het contact opener, directer en geeft achteraf toch een stukje zekerheid.

23 Dromen Denken Durven Doen

24 Hulpvragen bij het selecteren van ideeën
hoe aantrekkelijk en onderscheidend is de innovatie voor de doelgroep? is er een goede reden voor de klant om over te stappen naar het nieuwe product? is in een oogopslag het voordeel voor de klant duidelijk? gaat de innovatie ten kosten van andere diensten? is het unieke aan de innovatie makkelijk te communiceren? positionering van product in binnen andere producten en innovatiedoelstellingen bij innoveren van een deel van een product: in welke levensfase zit het product? wat zijn de kosten van ontwikkeling? hoe is de te verwachten omzet? Let op dat genoemde ideeen zoveel mogelijk geconcretiseerd worden. Hoe zit dat er concreet uit?

25 Dromen Denken Dur Doen ven

26 Mijn innovatie – Top – 3 Markten // Thema’s Loopbaan Gedrag Onderwijs
1. 2. 3. Arbeid

27 Innoveren Doen we samen


Download ppt "Innovatie ’Dromen, denken, durven en doen’"

Verwante presentaties


Ads door Google