De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag is een mooie dag om te leren!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag is een mooie dag om te leren!"— Transcript van de presentatie:

1 Vandaag is een mooie dag om te leren!
de Bonckert Vandaag is een mooie dag om te leren! De Bonckert, beter in basisonderwijs de Bonckert, beter in basisonderwijs

2 beter in basisonderwijs
de Bonckert Basisschool Kinderkenniscentrum ‘t Bolwerk is een Brede School ErvaringsGericht Onderwijs De Bonckert, beter in basisonderwijs de Bonckert, beter in basisonderwijs

3 Kinderkenniscentrum ‘t Bolwerk
Twee scholen, peuterspeelzaal, kinderdagopvang (KDV), BuitenSchoolse Opvang (BSO); Opvang en onderwijs onder één dak!!! 52 weken per jaar open; Uniek in Boxmeer!; Van 0 tot 13 jaar; Uitstekende samenwerking met PSZ ‘t Mölleke en Spring-Kinderopvang, die leidt tot soepele overgang peuters; Modern en functioneel gebouw, prachtig ingericht, hoogwaardige ICT-infrastructuur; De Bonckert, beter in basisonderwijs

4 Basisschool de Bonckert
GOED ONDERWIJS van 0 tot 13 jaar; Door bevlogen en deskundige leerkrachten; Met heldere visie op opvoeding en onderwijs; EGO (inter)nationaal hoog gewaardeerd ; Leren aan de hand van Kerndoelen 2009; Veel aandacht voor taalstimulering; Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen; Klaar voor de toekomst met zes activboards; De Bonckert, beter in basisonderwijs

5 beter in basisonderwijs
Openbaar Dwarsdoorsnede van de Boxmeerse samenleving; Aandacht voor normen en waarden; Rijkdom aan overeenkomsten en verschillen; Aandacht voor ieder kind; Inspectie: Uitstekend onderwijs; De Bonckert, beter in basisonderwijs

6 ErvaringsGericht Onderwijs
Wat is dat? Wat levert het op? De Bonckert, beter in basisonderwijs

7 ErvaringsGericht Onderwijs
ErvaringsGericht Onderwijs is gericht op de ervaringsstroom van de ander… …en houdt rekening met de basisbehoeften van elk kind… De Bonckert, beter in basisonderwijs

8 ErvaringsGericht Onderwijs
E.G.O. kiest niet voor aanbod- óf vraaggestuurd. E.G.O. heeft haar criteria buiten het systeem liggen. Als de spanning juist is, zijn welbevinden en betrokkenheid goed. Het doel is: Dat kinderen het goed maken (welbevinden) en zich maximaal ontwikkelen (betrokkenheid). De Bonckert, beter in basisonderwijs

9 beter in basisonderwijs
E.G.O…. Hoe ziet dat eruit?! Welbevinden (Hoe maak je het?); Betrokkenheid (Hoe doe je het?); Competentie (Wat levert het op?); Verbondenheid; Ondernemingszin; De Bonckert, beter in basisonderwijs

10 De Bonckert, beter in basisonderwijs
Welbevinden Hoe maak je het? De Bonckert, beter in basisonderwijs

11 beter in basisonderwijs
Welbevinden is te zien open en ontvankelijk soepel en flexibel zelfvertrouwen weerbaar en assertief ontspannen innerlijke rust ten volle kunnen genieten in contact met jezelf De Bonckert, beter in basisonderwijs

12 beter in basisonderwijs
Betrokkenheid Hoe doe je het? In uw informatiemap vindt u de definitie van betrokkenheid. De Bonckert, beter in basisonderwijs

13 Betrokkenheid is te zien
energie creativiteit nauwkeurigheid mimiek en houding concentratie verwoording voldoening De Bonckert, beter in basisonderwijs

14 beter in basisonderwijs
Betrokkenheid De Bonckert, beter in basisonderwijs

15 Betrokkenheid verhogen
1. Sfeer en relatie: Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die ontspannen en ontwikkelingsbevorderend zijn. 2. Aanpassing aan het niveau: Werk op het niveau dat een kind aankan en dat het tegelijkertijd uitdaagt . 3. Werkelijkheidsnabijheid:Werk dat werkelijkheids- nabij is en daarom voor kinderen interessant. 4. Activiteit: De mogelijkheid tot activiteit, daadwerkelijk zelf iets doen. 5. Leerlinginitiatief:De mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief. De Bonckert, beter in basisonderwijs

16 beter in basisonderwijs
Sfeer en relatie Kring en forum Een goede sfeer in de school, in de klas… en een prettige relatie met je leerkracht en met andere kinderen is uiterst belangrijk! Leerkrachten verzorgen weekopeningen; Kinderen verzorgen weeksluitingen; Debatteren gr. 7 en 8 De Bonckert, beter in basisonderwijs

17 Aanpassing aan het niveau
Contractwerk De kinderen leren…. plannen en organiseren; Leerkrachten leveren maatwerk; Kindzorg van hoog niveau (inspectie); Beredeneerd leerstofaanbod (inspectie); Wat hebben de kinderen van 2010 nodig om zich optimaal te ontwikkelen? De Bonckert, beter in basisonderwijs

18 Aanpassing aan het niveau
Contractwerk Is een organisatievorm waarbij voor iedere individuele leerling een activiteitenpakket voor een bepaalde periode, bijv. een week, formeel wordt vastgelegd. Voor de afwerking van het pakket krijgt de leerling een bepaald deel van de tijd (contractwerktijd) ter beschikking, waarbinnen hij relatief zelfstandig over de duur én de volgorde van de onderscheiden activiteiten kan beslissen. De Bonckert, beter in basisonderwijs

19 Werkelijkheidsnabijheid
Projectwerk Kinderen werken individueel, in duo’s, in groepjes, of met de hele klas projecten uit! Projectwerk ontstaat wanneer kinderen op bepaalde vragen, problemen of thema’s stuiten die hen sterk aanspreken. Het krijgt vorm door een cyclische beweging van onderzoek (verkennen) en rapportage (verwerken); Activboard inzetten bij presentatie; WO-onderwijs is kerndoelenproof! De Bonckert, beter in basisonderwijs

20 beter in basisonderwijs
Activiteit Ateliers definiëren we als aparte tijdsblokken van circa een halve dag, waarin kinderen de keuze hebben uit een aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, bijzondere ruimte en soms een bijzondere begeleiding veronderstellen. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. Kinderen werken met hoofd, hart en handen; Ouders helpen mee; De Bonckert, beter in basisonderwijs

21 beter in basisonderwijs
Leerlinginitiatief Vrije keuze Is een organisatievorm waarin kinderen uit een relatief breed en op hun behoeften afgestemd aanbod kunnen kiezen en waarbij zo weinig mogelijk beperkingen gelden. Wat? Waar? Wanneer? Alleen of samen? De Bonckert, beter in basisonderwijs

22 beter in basisonderwijs
Competentie Wat levert het op? De Bonckert, beter in basisonderwijs

23 Competentie=harde gegevens
Resultaten van gerichte observaties; Resultaten van methodetoetsen; Resultaten van onafhankelijke toetsen; Prestaties op huiswerkopdrachten; Leiden tot uitvoerige rapporten waarin de ontwikkeling van het kind wordt beschreven; Een kopie van het rapport van groep 3 vindt u in uw informatiemap De Bonckert, beter in basisonderwijs

24 Competentie=observatiegegevens
De leerkrachten observeren: Tijdens de lessen; Op de speelplaats; Tijdens ateliers, groeps-, contract- of projectwerk; Tijdens individuele gesprekken; Tijdens uitstapjes; Continu….. De Bonckert, beter in basisonderwijs

25 beter in basisonderwijs
Competentie Kinderen leren organiseren; Kinderen leren plannen; Kinderen leren zelfstandig werken; Kinderen leren samenwerken; Kinderen leren excelleren; Kinderen leren gericht!! De Bonckert, beter in basisonderwijs

26 beter in basisonderwijs
Competentie verantwoordelijkheid krijgen; verantwoordelijkheid nemen; verantwoordelijkheid afleggen; LEREN KIEZEN!!! De Bonckert, beter in basisonderwijs

27 beter in basisonderwijs
Ondernemingszin Kinderen publiceren gedichtenboek; Plusgroep brengt “Vingertwister” op de markt (helaas uitverkocht); De uitdaging voor groep 8; Leerkrachten publiceren artikelen Kartrekker in ‘t Bolwerk; Dagarrangementen; National Geographic verfilmt script Plusgroep De Bonckert, beter in basisonderwijs

28 beter in basisonderwijs
Successen Leerkrachten van St. Maarten lopen stage op de Bonckert; Inspectie schrijft lovend rapport (zie website); Ouders uiten hun tevredenheid (zie website); VO-scholen positief over “onze” leerlingen; Oudleerlingen komen binnenwandelen; Leerkrachten groeien uit tot specialisten; Intern begeleider wint SLO-prijs Hoogbegaafdheid; De Bonckert, beter in basisonderwijs

29 beter in basisonderwijs
We zijn er trots op dat We werken vanuit een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding; We goed kunnen omgaan met verschillen; “Onze” kinderen zich thuis voelen op de Bonckert; De school levensbeschouwelijk onafhankelijk is; De inspectie ons uiterst positief waardeert; We een team van enthousiaste en bekwame leerkrachten hebben; We investeren in verbondenheid van kinderen met zichzelf, met de ander, met hun omgeving, met de natuur en met de hen omringende wereld; Er voor ouders geen drempels zijn om de school te bezoeken; Onze kinderen zelfstandig en ondernemend doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs; Oud-leerlingen regelmatig langs komen voor een praatje of bezoek aan vieringen; Imago-onderzoek uitwijst dat ‘de Bonckert, beter in basisonderwijs’ is; Eventueel hier de slogan ppt tonen!! De Bonckert, beter in basisonderwijs de Bonckert, beter in basisonderwijs

30 beter in basisonderwijs
Verbondenheid Leerlingenraad, ouderraad en MR Kerstvieringen Joods Monument Jaarsluiting Excursies Gastsprekers Ouderkamer Rouw De Bonckert, beter in basisonderwijs

31 beter in basisonderwijs
Missie de Bonckert Als geen ander weten we bij De Bonckert hoe uniek kinderen zijn. En hoe uniek uw kind is. Daar is onze hele onderwijsmethode op afgestemd. Onze leerkrachten leggen daarom veel nadruk op een veilige sfeer, waarbinnen ieder kind uitgedaagd wordt om zich maximaal te ontwikkelen. Hoogbegaafden krijgen extra opdrachten; voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning. Onmisbare vaardigheden als plannen, organiseren en samenwerken lopen als een rode draad door ons leerprogramma. Ook hechten we veel belang aan de betrokkenheid van ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en zien we uw inbreng zelfs als onmisbaar. Zo doen we dagelijks ons uiterste best om beter in basisonderwijs te zijn. De Bonckert, beter in basisonderwijs

32 beter in basisonderwijs
Verbondenheid Denkend aan de Bonckert….. denk ik aan school, leren, lezen, schrijven, tekenen, taal, boeken, leraren, juffen, vrienden, plezier, rust en het allerbelangrijkst, de toekomst! Wesley groep 7 De Bonckert, beter in basisonderwijs

33 Een overpeinzing tot slot..
Je kunt het paard naar het water brengen, maar het niet dwingen te drinken. Je kunt echter wel de haver zouten.” De Bonckert, beter in basisonderwijs

34 Openbare basisschool voor
De Bonckert Openbare basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs Stationsweg 40a 5831 CR Boxmeer T: E: W: De Bonckert, beter in basisonderwijs


Download ppt "Vandaag is een mooie dag om te leren!"

Verwante presentaties


Ads door Google