De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag is een mooie dag om te leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag is een mooie dag om te leren"— Transcript van de presentatie:

1 Vandaag is een mooie dag om te leren
Informatieavond EGO dinsdag 1 februari 2011

2 De Bonckert is…. Een openbare basisschool;
Een basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs; Ambassadeur van HetKind; En maakt onderdeel uit van Kinderkenniscentrum ‘t Bolwerk (een Brede School);

3 Goed onderwijs GOED ONDERWIJS van 4 tot 12 jaar;
Door bevlogen en deskundige leerkrachten; Met heldere visie op opvoeding en onderwijs; EGO (inter)nationaal hoog gewaardeerd; Inspecteur: “uitstekend onderwijs”; Leren aan de hand van de Kerndoelen; Veel aandacht voor taalstimulering; Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen;

4 ErvaringsGericht Onderwijs
Wat is dat? Wat levert het op?

5 ErvaringsGericht Onderwijs
ErvaringsGericht Onderwijs is gericht op de ervaringsstroom van de ander… …en houdt rekening met de basisbehoeften van elk kind…

6 ErvaringsGericht Onderwijs
E.G.O. kiest niet voor aanbod- óf vraaggestuurd. E.G.O. heeft haar criteria buiten het systeem liggen. Als de spanning juist is, zijn welbevinden en betrokkenheid goed. Het doel is: Dat kinderen het goed maken (welbevinden) en zich maximaal ontwikkelen (betrokkenheid).

7 E.G.O…. Hoe ziet dat eruit? Welbevinden (Hoe maak je het?);
Betrokkenheid (Hoe doe je het?); Competentie (Wat levert het op?); Verbondenheid; Ondernemingszin;

8 Welbevinden Hoe maak je het?

9 Welbevinden is te zien open en ontvankelijk soepel en flexibel
zelfvertrouwen weerbaar en assertief ontspannen innerlijke rust ten volle kunnen genieten in contact met jezelf

10 Betrokkenheid Hoe doe je het?

11 Betrokkenheid is te zien!
energie creativiteit nauwkeurigheid mimiek en houding concentratie verwoording voldoening

12 Betrokkenheid verhogen
1. Sfeer en relatie: Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die ontspannen en ontwikkelingsbevorderend zijn. 2. Aanpassing aan het niveau: Werk op het niveau dat een kind aankan en dat het tegelijkertijd uitdaagt . 3. Werkelijkheidsnabijheid:Werk dat werkelijkheids- nabij is en daarom voor kinderen interessant. 4. Activiteit: De mogelijkheid tot activiteit, daadwerkelijk zelf iets doen. 5. Leerlinginitiatief:De mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief.

13 Sfeer en relatie Kring en forum
Een goede sfeer in de school, in de klas… en een prettige relatie met je leerkracht en met andere kinderen is uiterst belangrijk! Leerkrachten verzorgen weekopeningen; Kinderen verzorgen weeksluitingen; Debatteren gr. 7 en 8

14 Aanpassing aan het niveau
Contractwerk De kinderen leren…. plannen en organiseren; Leerkrachten leveren maatwerk; Kindzorg van hoog niveau (inspectie); Beredeneerd leerstofaanbod (inspectie); Wat hebben de kinderen van 2012 nodig om zich optimaal te ontwikkelen?

15 Werkelijkheidsnabijheid
Projectwerk Kinderen werken individueel, in duo’s, in groepjes, of met de hele klas projecten uit! Projectwerk ontstaat wanneer kinderen op bepaalde vragen, problemen of thema’s stuiten die hen sterk aanspreken. Het krijgt vorm door een cyclische beweging van onderzoek (verkennen) en rapportage (verwerken); Activboard inzetten bij presentatie; WO-onderwijs is kerndoelenproof!

16 Activiteit Ateliers definiëren we als aparte tijdsblokken van anderhalf uur , waarin kinderen de keuze hebben uit een aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, bijzondere ruimte en soms een bijzondere begeleiding veronderstellen. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. Kinderen werken met hoofd, hart en handen; O.a. ouders helpen intensief mee;

17 Leerlinginitiatief Vrije keuze
Is een organisatievorm waarin kinderen uit een relatief breed en op hun behoeften afgestemd aanbod kunnen kiezen en waarbij zo weinig mogelijk beperkingen gelden. Wat? Waar? Wanneer? Alleen of samen?

18 Competentie Wat levert het op?

19 Competent? Zachte en harde gegevens…
Resultaten van gerichte observaties (W en B); Resultaten van methodetoetsen; Resultaten van onafhankelijke toetsen; Prestaties op huiswerkopdrachten; Leiden tot uitvoerige rapporten waarin de ontwikkeling van het kind wordt beschreven;

20 Competent? jazeker Kinderen leren organiseren; Kinderen leren plannen;
Kinderen leren zelfstandig werken; Kinderen leren samenwerken; Kinderen leren excelleren; Kinderen leren gericht!!

21 Ondernemingszin Kinderen publiceren gedichtenboek;
Plusgroep brengt “Vingertwister” op de markt (helaas uitverkocht); Leerkrachten publiceren artikelen Kartrekker in ‘t Bolwerk; Dagarrangementen en combinatiefuncties; Leerkrachten publiceren in Egoscoop ( National Geographic verfilmt script Plusgroep

22 Successen Leerkrachten van St. Maarten lopen stage op de Bonckert;
Inspectie schrijft lovend rapport; Ouders en kinderen uiten hun tevredenheid (2011); VO-scholen positief over “onze” leerlingen; Oudleerlingen komen regelmatig binnenwandelen; Leerkrachten groeien uit tot specialisten; Intern begeleider wint SLO-prijs Hoogbegaafdheid; Documentaire groep 8 op internationaal congres; Kanamori bezoekt de Bonckert;

23 We zijn er trots op dat We werken vanuit een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding; We goed kunnen omgaan met verschillen; “Onze” kinderen zich thuis voelen op de Bonckert; De school levensbeschouwelijk onafhankelijk is; De inspectie ons uiterst positief waardeert; We een team van enthousiaste en bekwame leerkrachten hebben; We investeren in verbondenheid van kinderen met zichzelf, met de ander, met hun omgeving, met de natuur en met de hen omringende wereld; Er voor ouders geen drempels zijn om de school te bezoeken; Onze kinderen zelfstandig en ondernemend doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs; Oud-leerlingen regelmatig langs komen voor een praatje of bezoek aan vieringen; Imago-onderzoek uitwijst dat ‘de Bonckert, beter in basisonderwijs’ is;

24 Missie de Bonckert Als geen ander weten we bij De Bonckert hoe uniek kinderen zijn. En hoe uniek uw kind is. Daar is onze hele onderwijsmethode op afgestemd. Onze leerkrachten leggen daarom veel nadruk op een veilige sfeer, waarbinnen ieder kind uitgedaagd wordt om zich maximaal te ontwikkelen. Hoogbegaafden krijgen extra opdrachten; voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning. Onmisbare vaardigheden als plannen, organiseren en samenwerken lopen als een rode draad door ons leerprogramma. Ook hechten we veel belang aan de betrokkenheid van ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en zien we uw inbreng zelfs als onmisbaar. Zo doen we dagelijks ons uiterste best om beter in basisonderwijs te zijn.

25 Verbondenheid Denkend aan de Bonckert…..
Denk ik aan school, leren, lezen, schrijven, tekenen, taal, boeken, leraren, juffen, vrienden, plezier, rust en het allerbelangrijkst, de toekomst! Wesley groep 7

26 Een overpeinzing tot slot…
Je kunt het paard naar het water brengen, maar het niet dwingen te drinken. Je kunt echter wel de haver zouten.”

27 Openbare basisschool voor
De Bonckert Openbare basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs Stationsweg 40a 5831 CR Boxmeer T: E: W:


Download ppt "Vandaag is een mooie dag om te leren"

Verwante presentaties


Ads door Google