De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Duurzame inzetbaarheid in de UMC’s Van theorie naar praktijk Bijeenkomst 23 juni 2011 Dirk Kramer, arbeidsvoorwaardencoördinator NFU / secretaris LOAZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Duurzame inzetbaarheid in de UMC’s Van theorie naar praktijk Bijeenkomst 23 juni 2011 Dirk Kramer, arbeidsvoorwaardencoördinator NFU / secretaris LOAZ."— Transcript van de presentatie:

1 1 Duurzame inzetbaarheid in de UMC’s Van theorie naar praktijk Bijeenkomst 23 juni 2011 Dirk Kramer, arbeidsvoorwaardencoördinator NFU / secretaris LOAZ NFU-11.2422

2 2

3 3 Vernieuwing CAO UMC Duurzame inzetbaarheid Balans werk-privé Langer doorwerken Krapte arbeidsmarkt Aantrekken nieuwe/jonge medewerkers Behoud middengroep Vitaliteit oudere medewerkers

4 4 Proces Gezamenlijk ontwikkelen → Dialoog Draagvlak ontwikkelen Standpunten werknemers Standpunten werkgevers Onderliggende visies Akkoord

5 5 Proces Stap 1: Conferentie Werkgevers – Centrales – OR (december 2006) Stap 2: Twee werkgroepen - Mocca (modernisering collectieve arbeidsvoorwaarden) - Alle leeftijden (nieuw personeelsbeleid) Stap 3: Dompelsessies na tussen CAO voor 7 maanden - werkgroep “Samen aan het werk” Stap 4: Onderhandelingen Stap 5: Jaarlijkse dompelsessie

6 6 Dompelsessie Gezamenlijke visie Personeelsbeleid Gezamenlijke visie Personeelsbeleid

7 7 Gezamenlijke visie op CAO van de toekomst Sleutelbegrippen: * Ontwikkeling van medewerkers * Ruimte voor maatwerk * Wederzijdse flexibiliteit * Eigen verantwoordelijkheid * Gezamenlijk zoeken Resultaten Cultuur verandering

8 8 Resultaat Start modernisering CAO UMC Nieuw levensfase bewust personeelsbeleid * Persoonlijk budget * Extra persoonlijk budget Groeimodel tot 2014 * Investeren – 6 miljoen SoFoKleS-middelen * Oefenen / experimenteren * Vertrouwen laten groeien * Ruimte om bij te stellen in volgende CAO’s

9 9 Resultaat -vervolg Nieuw levensfase bewust personeelsbeleid Elke medewerker is uniek > Eigen verantwoordelijkheid medewerker > Maatwerk door leidinggevende Persoonlijk budget (einddoel) > medewerker bepaalt bestemming > in overleg met leidinggevende Extra persoonlijk budget (tijdelijk) > Vergemakkelijkt overgang einde seniorenregelingen > Oefenen met budget > Zware beroepen hoger extra budget Medewerkers geboren vóór 1950 behoud oud of keuze voor nieuw

10 10 Groeimodel Persoonlijk budgetExtra budget 2008- Voorbereiding - Communicatie - Voorbereiding - Communicatie 2009- Voorbereiding-Aanwending 2,9%-5,7% ontwikkeling,levensloop, tijd of pensioen 2010- Aanwending ontwikkeling 1,75% - Evaluatie - Aanwending breed - Evaluatie 2011 /2014- Aanwending verruimen - Verdere ontwikkeling - Groei budget tot 3% - Aanwending - Verdere ontwikkeling - Integratie persoonlijk en extra budget

11 11 Financiering Beëindiging seniorenregelingen Beëindiging extra vakantie o.b.v. leeftijd vanaf 1-1-09 Versobering buitengewoon verlof Bijdrage werkgever 0,25% vanaf 2008 Bijdrage medewerker: ontwikkeling uit persoonlijk budget in eigen tijd

12 12 Cultuurverandering -Open dialoog -Vertrouwen LeidinggevendeMedewerker

13 13 Cultuurverandering

14 14Marcel Wanrooy (GITP)14 Werk om te leven Vervulling,Vrijheid, Verantwoordelijkheid Vertrouwen Keuzes! Bouwen aan bv IK Instant satisfaction Vechten voor een interessante plek Werk ZingevingOp zoek naar het geloof in jezelf Verzuiling Religie Multi-tribal Sport en sociaal leven Doen wat je leuk vind, zelfgekozen netwerken Gemeenschap Vrije tijd Geld lenenGeld om uit te geven Spaarzaamheid Economie ZelfbewustzijnOnderhandelingen Van autoriteit naar vrijheid Opvoeding Zelfsturing´Kringgesprek´Klassikaal Scholing Twintigers (´Y´)Dertigers (´X´)Veertig/vijftiger Van CAO naar Maatwerk

15 15 Project Idealoog Bewustwording Wetenschappelijk spoor Vijf thema’s / learning communities 1.WAI 2.(Zelf)roosteren 3.Dialoog 4.Elektronisch ondersteunen 5.Arts-assistenten. Meer dan 70 lokale projecten.

16 16 Inspiratiebron Samenleving

17 17 CAO UMC’s 2008 - 2011 2 voorwaarden Bewustwording Volwaardige arbeidsrelatie Modernisering

18 18 Volwassen Arbeidsrelatie Volwassen Arbeidsrelatie DialoogPartnershipEigen verant- woordelijkheid I-deal

19 19 Vernieuwingsagenda (1) CAO UMC 2011-2013 * Coaching van leidinggevenden * Aanmoediging ontwikkeling (gebruikPersoonlijk budget) in het jaargesprek * Gezondheidsmanagement: Verbinding Dokterhoe, UMC zorg Studie: med. specialisten Studie: scholing & pers.ontw. Studie: nationale denktank Pilot: loopbaanontw Pilot: roosteren Pilot: flex/output CAO 2011+

20 20 Vernieuwingsagenda (2) * Naar preventie en gezondheidsbevordering (check ups, dialoog, bewegen) *Mobiliteit vergroten door opvolgingsmanagement, beweging tussen umc’s, termijnen voor functies etc. *Uitbreiden persoonlijk budget *Jaarurensystematiek uitnutten, beloning i.r.t. flexibiliteit anders roosteren Evaluatie pilots Conclusie en aanbevelingen studies …ontwikkeling…

21 21 Vernieuwingsagenda (3) Fitte medewerker Werkzekerheid (ipv baanzekerheid) Flexibele 24 uurs- bedrijfsvoering 2018+ Volwaardige arbeidsrelatie

22 22 Van CAO naar maatwerk flexibiliteit vitaliteit ontwikkeling extra pensioen maatwerk ontspannen sporten tijd voor zorgtaken hersteltijd levensloop balans werk-privé opleiding

23 23 Raad van Bestuur / Ondernemingsraad Van CAO naar Maatwerk Niveau besluitvorming – gebaseerd op vertrouwen Organisatieniveau: RvB / OR Nivo 2 UMC Raad van Bestuur –Ondernemingsraad Nivo 3 Leidinggevende - werknemer Nivo 3 Leidinggevende - werknemer Nivo 1 CAO UMC


Download ppt "1 Duurzame inzetbaarheid in de UMC’s Van theorie naar praktijk Bijeenkomst 23 juni 2011 Dirk Kramer, arbeidsvoorwaardencoördinator NFU / secretaris LOAZ."

Verwante presentaties


Ads door Google