De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Zeewolde Doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing 7 maart a.s. met lijst 7. Met dit speerpunten programma:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Zeewolde Doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing 7 maart a.s. met lijst 7. Met dit speerpunten programma:"— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Zeewolde Doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing 7 maart a.s. met lijst 7. Met dit speerpunten programma:

2 SPEERPUNTEN PROGRAMMA AFD. ZEEWOLDE 2006-2010 Veiligheid en Leefbaarheid. Jeugdhonk beschikbaar stellen aan de jeugd van 10 tot 18 jaar. Het verdedigen van waarden en normen van onze Nederlandse samenleving. Het vrije uiten van meningen, volgens Grondwet en verdragen, en respect hebben voor de medemens. Meer preventie medewerkers. Lik op stuk beleid bij vernielingen, schade verhalen op daders en snelrechtbeleid. Lagere lokale lasten. Openheid en eerlijkheid inzake ondertoezicht stelling van Provincie Flevoland. Lokale rekenkamer met 6 maandelijkse rapportage. Begrotingsproblemen sneller oplossen. Lokaal energiebeleid opzetten. Alternatief bieden naast stadsverwarming. Onderzoek naar de haalbaarheid voor het plaatsen Biogascentrale.

3 Vaker (elke 6 mnd.) controle besteding van de subsidies. Actief naar buiten toe bedrijvenloket, profileren op goed opgeleide jeugd en bedrijfsterreinen en bereikbaarheid en een mooie woonomgeving. Projectmatige efficiënte aanpak inzet ambtenaren roulatie systeem opzetten. Ambtenaren in het bedrijfsleven mee laten lopen. Onderzoek naar multifunctioneel gemeentehuis (zoals Stopera in Amsterdam) in Zeewolde naam misschien de Burcht. Geen kostbare openbare aanbestedingen (nieuw gemeentehuis) Verantwoordelijkheid en bureaucratie. Democratie dichter bij de inwoners brengen. Meer openheid door communicatie via radio/TV/Internet. Bestuurlijke vernieuwing. Laagdrempeligheid, ambtenaar naar burger toe i.p.v. andersom. Dienstbaarheid principe. Hoorzittingen inwoners. De menselijke maat in alle aspecten van de gemeentelijke service. Bij fraude zakelijk afhandelen bij gezinssituatie met hart afhandelen, probleemoplossend. Meer duidelijkheid over bouw/verbouwen vergunningen en meldingen. Boeren betrekken bij landschapsbeheer.

4 Jeugdbeleid opzetten. Werkloosheid actief bestrijden, werk en stage plekken creëren, bedoeld worden ‘work first’ projecten in het kader van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Duidelijkheid en eenheid in regelgeving 1 centraal loket voor aanname en uitvoering. Rampenplan opstellen en oefenen met burgers. Mobiliteit. Vrijheid van wonen en werken. Permanent bewonen eigen recreatiewoning mogelijk maken. Sturend beleid voor kleinschalig gratis openbaar vervoer. Ruimte creëren voor starters, om te kunnen ondernemen vanuit woning of bedrijfsverzamelgebouw. Een bij Zeewolde passend spreidingsbeleid. Beleid gaan opzetten, zodat problemen niet kunnen opkomen in de toekomst, zeker nu er woningen gebouwd gaan worden. De Lijst Pim Fortuyn met een hart voor Zeewolde.

5 Waar kunt U ons bereiken: info@lijstpimfortuynzeewolde.nl www.lijstpimfortuynzeewolde.nl 036-5228246

6 Ons standpunt inzake Luchthaven Lelystad Betreft: open brief aan inwoners van Zeewolde betreffende vliegveld Lelystad. Op de voorlichtingsavond in De Levant is enig commotie ontstaan, omdat de Gemeentebestuur/raad U niet tijdig heeft geïnformeerd over de vliegroutes die de luchthaven verplicht is/was te gaan volgen. Gemeenteraad en Gemeente bestuur zijn vanaf het begin op de hoogte gesteld door Luchthaven en Ministerie. Een initiatief van enige andere politieke partijen om het geen politiek punt te laten zijn in de komende campagne kunnen wij niet ondersteunen. Deze struisvogelpolitiek is 1 van de dingen waaraan wij nu en in de toekomst geen gevolg willen geven. Daar de Lijst Pim Fortuyn van mening is dat de groei van de luchthaven Lelystad een goede werkgelegenheid optie is, voor onze hoog opgeleide jeugd. En als het over de (gelimiteerde) vliegbewegingen zou gaan, het volgende standpunt:

7 Om overlast te voorkomen moet deze verdeeld worden over alle gemeenten van Flevoland, variabele routes moet kunnen als Defensie en Rijks Waterstaat hierover overeenkomst krijgen. De vliegbewegingen zijn zodanig klein per dag dat deze nog te tolereren moeten zijn en de vermindering van het kleine vliegverkeer is ons inziens een pluspunt. De hoorzitting van donderdag 2 februari in De Levant kunnen wij als burgers hierop gaan inspreken, laten we dit dan daar ook gaan doen. Om tot een eerlijke verdeling van de overlast te komen willen wij van de luchthaven eisen, dat in de Provincie meet- en luisterposten komen. En de controle hierop bij de gezamenlijke gemeenten te gaan leggen. Dat alleen Lelystad haar eisen ingewilligd heeft gekregen gaat er bij ons niet in.

8 Onze aanwezigheid op de 28 januari mochten wij dan ook niet toezeggen: Omdat die dag ons partijcongres in Hilversum was. Het wel een politieke uitdaging is. Ons standpunt hierboven duidelijk moet zijn. Mocht U als inwoner van Zeewolde het met ons eens of oneens zijn laat het ons weten: info@lijstpimfortuynzeewolde.nl of 036-5228246. Namens de Lijst Pim Fortuyn Zeewolde, Theun Lagewaard

9 WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

10

11 U OOK?


Download ppt "Afdeling Zeewolde Doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing 7 maart a.s. met lijst 7. Met dit speerpunten programma:"

Verwante presentaties


Ads door Google