De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucas 14: Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucas 14: Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen"— Transcript van de presentatie:

1 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Br. Klaas Lok Voorganger Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

2 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Br. Klaas Lok Voorganger Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

3 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Wij stellen ons voor God “Genade zij u …” Zingen Votum, groet Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

4 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

5 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag,
Zingen Gez. 132 : [1] 2, 3, 4, 5, 6 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

6 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft.
Zingen Gez. 132 : 1 [2], 3, 4, 5, 6 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

7 Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.
Zingen Gez. 132 : 1, 2, [3], 4, 5, 6 Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held’re kleuren dank U voor muziek.

8 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort,
Zingen Gez. 132 : 1, 2, 3, [4], 5, 6 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord.

9 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.
Zingen Gez. 132 : 1, 2, 3, 4, [5], 6 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw woord wilt geven, aan ons allemaal.

10 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan.
Zingen Gez. 132 : 1, 2, 3, 4, 5, [6] Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan.

11 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Bidden Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

12 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Psalm 139: 1, 2, 11 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

13 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog.
Zingen Ps. 139 : [1] 2, 11 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

14 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord.
Zingen Ps. 139 : 1 [2], 11 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

15 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer?
Zingen Ps. 139 : 1, 2, [11] Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

16 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
De wet Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

17 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Gezang 140: 1, 2, 3 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

18 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên
Zingen Gez. 140 : [1] 2, 3 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

19 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon
Zingen Gez. 140 : 1, [2], 3 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

20 Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij!
Zingen Gez. 140 : 1, 2, [3] Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

21 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Lezen Lucas 14: 1-14 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

22 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Psalm 72: 6, 10 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

23 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer.
Zingen Ps. 72 : [6], 10 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood.

24 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen.
Zingen Ps. 72 : 6, [10] De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

25 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Lezen Tekst: Lucas 14: 15-24 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

26 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Lezen Preek Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

27 VERGEET JE VERTREKTIJD NIET!
Lucas 14:15-24 De gelezen preek is van Prof. Jakob van Bruggen

28 MAALTIJD MET JEZUS Zonder de armen en blinden…?
Op weg naar de hemelse maaltijd...!? Een verhaal voor onderweg..!!

29 VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2
VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2. Blijf bij de tijd 3. Laat je verrassen

30 VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2
VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2. Blijf bij de tijd 3. Laat je verrassen

31 VOORAF UITGENODIGD VOOR HET UUR
Een gewaardeerde uitnodiging Absurde verontschuldigingen In duisternis gebonden Wees geen dagdromer…

32 VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2
VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2. Blijf bij de tijd 3. Laat je verrassen

33 BIJ DE TIJD BLIJVEN Aan het werk in dit leven
Bij de tijd van het hemelrijk Eigentijds christendom heeft eigen tijd

34 VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2
VERGEET JE VERTREKTIJD NIET 1. Wees geen dagdromer 2. Blijf bij de tijd 3. Laat je verrassen

35 ONVERWACHT GENODIGD Arm en onwaardig Niet gedwongen, wel overgehaald
Schuw en verlegen Wie laat zich verrassen?

36

37 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Liedboek 300: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

38 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
Zingen LB. 300: [1], 2, 3, 4, 5, 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

39 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
Zingen LB. 300: 1, [2], 3, 4, 5, 6 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

40 Roep de doden tot getuigen dat Gij van oudsher regeert,
Zingen LB. 300: 1, 2, [3], 4, 5, 6 Roep de doden tot getuigen dat Gij van oudsher regeert, roep hen die men dwong te zwijgen, die de wereld heeft geweerd, richt omhoog wat wist te buigen, kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

41 Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan
Zingen LB. 300: 1, 2, 3, [4], 5, 6 Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan.

42 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,
Zingen LB. 300: 1, 2, 3, 4, [5], 6 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur, gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.

43 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,
Zingen LB. 300: 1, 2, 3, 4, 5, [6] Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

44 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Bidden Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

45 1e collecte Kerk 2e Werven

46 2e collecte werven: We willen als gemeente een wervende gemeente zijn
2e collecte werven: We willen als gemeente een wervende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we duidelijk naar buiten gericht zijn en onze omgeving met woord en daad willen laten kennismaken met het evangelie.

47 Het geld wat via deze collecte binnenkomt wordt o. a
Het geld wat via deze collecte binnenkomt wordt o.a. besteed aan de kosten voor cursussen, materiaal,kosten van Open Poortdiensten, Jeugddiensten en de Kinderbijbelclub. Geef zodat iedereen, ook in Winsum , mag horen van het rijke evangelie!

48 Volgende week D.v. zondag 18 februari zijn de collectes bestemd voor: Kerk & Diaconie

49 en volgende week: Staat er weer doos in hal van de kerk.
Er vindt een inzameling plaats van de voedselbank er is nodig: -houdbare melk -houdbare vla. …..een extra pak in uw boodschappenwagentje voor…. winsum in aktie!

50 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

51 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Collecte Collecte: 1e : Kerk 2e : Werven Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

52 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Zingen Gezang 75: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

53 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : [1] 2, 3, 4, 5, 6

54 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : 1 [2], 3, 4, 5, 6

55 Nu blijf je steeds iets missen en in het ongewisse
Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : 1, 2, [3], 4, 5, 6

56 Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : 1, 2, 3, [4], 5, 6

57 Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : 1, 2, 3, 4, [5], 6

58 Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zingen Gez. 75 : 1, 2, 3, 4, 5, [6]

59 Lucas 14: 15-24 Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen
Gez Ps. 139: 1, 2, Gez Lucas 14: Ps. 72: 6, 10 Lucas 14: Preek LB Gez Zegen

60 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!


Download ppt "Lucas 14: Preek LB. 300 Gez. 75 Zegen"

Verwante presentaties


Ads door Google