De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. October 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. October 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. October 2008 © 2008 Atos Origin. Confidential information owned by Atos Origin, to be used by the recipient only. This document or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos Origin. Het wonder van Walcheren Archeologie van een verandertraject

2 2 Lean werken & Servicenormen Agenda »Kennismaking »Start/ aanleiding »Wat is BPI/ Lean management? »De verandering »Resultaten »Lessen »En verder »Tijd over? »Vragen/ nabespreking

3 3 Lean werken & Servicenormen Kennismaking »Ilse Stecher, Sociale Dienst Walcheren »Jaap Detmar, Atos Consulting

4 4 Lean werken & Servicenormen Atos Consulting »Algemeen »Onderdeel van Atos Origin: -Digitale dienstverlening (Dimpact) »Specifieke unit Lokale Overheid -Ervaring bij meer dan 150 gemeenten »Lean management: »Tientallen gemeenten »Alle processen -WMO -WWB en WIJ -Schuldhulpverlening (SHV) -Terugvordering en Verhaal (T&V) -Handhaving -Ruimtelijke kolom -Bezwaar -Subsidies, vergunningen en Wabo -Wabo en Melding Openbare Ruimte (MOR) -Bedrijfsvoering en bestuurlijke informatie -…. Lean management. Onze dienstverlening: - Gemeentebrede aanpak - Herontwerp - Trainingen

5 5 Lean werken & Servicenormen Zeeuws meisje, archeologie van een verandertraject : 2007

6 6 Lean werken & Servicenormen Start »De Sociale Dienst Walcheren is per 1 januari 2006 ontstaan, na de samenvoeging van de sociale diensten van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. »Start Quick Scan in 2006: »Te snelle fusie van drie sociale diensten »Organisatie in verwarring »Personeel verandermoe »Geen doelstellingen/ politieke sturing per gemeente »Geen focus »Geen resultaatsturing »Tekort I-deel in zicht »Vernieuwend leiderschap

7 7 Lean werken & Servicenormen De opdracht; ontwerp een geheel nieuwe sociale dienst

8 8 Lean werken & Servicenormen Procesgericht »‘Harkjes’ »Statisch »Managementlagen »Focus op eigen taak »Afdelingsmuren »Platte organisatie »Processtromen »Dynamisch »Multidisciplinaire teams »Klantgerichtheid Organisatiestructuur Lijnmanagers Processtructuur Proceseigenaren product, Proces Organisatie besturing Verticaal organiserenHorizontaal organiseren

9 9 Lean werken & Servicenormen Business Performance Improvement De BPI matrix Bewust- wording VisieFocus Globaal ontwerp Gedetailleerd ontwerp Bouw Imple- mentatie Verbetering Casus voor verandering Mobilisatieplan Overzicht interne organisatie Positie organisatie Holistisch bedrijfsmodel Beoordeling bereidheid tot verandering Sponsorschap en rolverdeling Bedrijfsvisie Communicatieplan Kritieke succesfactoren Prestatie indicatoren Ambitieuze normen Gedeelde waarden, leidende principes Focusgebieden Vereisten van procesklanten ‘As-is’ proces beoordeling ‘As-is’ technologie beoordeling ‘As-is’ HR beoordeling ‘Quick wins’ Prioritering kansen Ontwerpcriteria Beste praktijk voorbeelden (‘best practises’) ‘To-be’ procesmodel ‘To-be’ technologiemodel ‘To-be’ HR model ‘To-be’ dashboard ‘To-be’ validatie IT systeem vereisten HW selectie/ SW selectie ‘Business case’ Migratie HR Strategie Migratieplan Gedetailleerde proces- beschrijvingen Technische ‘specs.’ Organisatie structuur Ontwerpen van T/V/B Arbeidspotentieel: aantal & kosten Beeld gewenste gedragingen Beoordeling vereiste competenties Vereisten fysieke infrastructuur Wijzigingen beleid/regelingen Gecommitteerde projectresultaten en -budgetten SW modificaties SW ontwikkeling Implementatie- pilots IT uitvoeringsgids Werkinstructies en Gebruikers- handleiding IT testen Posities en competentieprof. Leerstrategie en materialen Meetsysteem Faciliteiten Herzien beleid Datamigratie Prestatie onderst. en waardering Acceptatietest Implementatieplan Uitrol van de oplossing Prestatie feedback Leer programma’s Onder- steunende infrastructuur Programma continue verbetering Processen, faciliteiten etc. Informatietechnologie Verandermanagement Human Resources (personeel)

10 10 Lean werken & Servicenormen Balans in de verandering

11 11 Lean werken & Servicenormen Het LEAN ‘huis’ D oelstellingen en instrumenten

12 12 Lean werken & Servicenormen Bewustwording: Casus voor verandering Bewust- wording VisieFocus Globaal ontwerp Gedetailleerd ontwerp Bouw Imple- mentatie Verbetering Casus voor verandering Mobilisatieplan Overzicht interne organisatie Positie organisatie Holistisch bedrijfsmodel Beoordeling bereidheid tot verandering Sponsorschap en rolverdeling Bedrijfsvisie Communicatieplan Kritieke succesfactoren Prestatie indicatoren Ambitieuze normen Gedeelde waarden, leidende principes Focusgebieden Vereisten van procesklanten ‘As-is’ proces beoordeling ‘As-is’ technologie beoordeling ‘As-is’ HR beoordeling ‘Quick wins’ Prioritering kansen Ontwerpcriteria Beste praktijk voorbeelden (‘best practises’) ‘To-be’ procesmodel ‘To-be’ technologiemodel ‘To-be’ HR model ‘To-be’ dashboard ‘To-be’ validatie IT systeem vereisten HW selectie/ SW selectie ‘Business case’ Migratie HR Strategie Migratieplan Gedetailleerde proces- beschrijvingen Technische ‘specs.’ Organisatie structuur Ontwerpen van T/V/B Arbeidspotentieel: aantal & kosten Beeld gewenste gedragingen Beoordeling vereiste competenties Vereisten fysieke infrastructuur Wijzigingen beleid/regelingen Gecommitteerde projectresultaten en -budgetten SW modificaties SW ontwikkeling Implementatie- pilots IT uitvoeringsgids Werkinstructies en Gebruikers- handleiding IT testen Posities en competentieprof. Leerstrategie en materialen Meetsysteem Faciliteiten Herzien beleid Datamigratie Prestatie onderst. en waardering Acceptatietest Implementatieplan Uitrol van de oplossing Prestatie feedback Leer programma’s Onder- steunende infrastructuur Programma continue verbetering Processen, faciliteiten etc. Informatietechnologie Verandermanagement Human Resources (personeel)

13 13 Lean werken & Servicenormen Visievorming

14 14 Lean werken & Servicenormen Beleidseconomie reductiepotentieelbeleidsprogramma 20% poort 6% fraude 40% reïntegratie 2% incasso 1 2 3 2% claimbeoord. 12% fraude 40% reïntegratie 10% incasso analyse omvang, trend, karakteristieken cliëntenbestand activiteitenresultateneffecten 54 organisatie-inrichting performance Visie op de nieuwe organisatie

15 15 Lean werken & Servicenormen Visie: commitment bestuur-directie

16 16 Lean werken & Servicenormen Hoe krijg je de organisatie mee? »Vermogen tot verandering? »Kennis en ervaring? »Capaciteit? »kennisdeling »Bereidheid tot verandering? »Bedreiging of kans? »BOHICA? »Leiderschap! »Zekerheid medewerkers »En het geheim.. »Gewoon doen! »Afmaken »Successen delen

17 17 Lean werken & Servicenormen Plan en planning

18 18 Lean werken & Servicenormen procesontwerp

19 19 Lean werken & Servicenormen CWI SDW intaketeam Scan op recht Werk/ WF Project Recht Huisbezoek Uitkering naar KM Arbeids- contract Globaal ontwerp: Doorlooptijd 4 uur, bewerkingstijd 5 uur

20 20 Lean werken & Servicenormen Transformatie »Totaal procesontwerp »Detailprocesontwerp »Functiegebouw competentiegericht »Kerncompetenties »Sturing, management besturingsfilosofie »Van Beleidsplan SDW naar teamplan en individuele targets »Management- en team ontwikkeltraject »Kwaliteitsmanagement »Prestatiemeting »ICT

21 21 Lean werken & Servicenormen Big Bang »1 januari: schep de grond in »1 juli: gereed, »Alle processen ontworpen »Alle randvoorwaarden »Nieuw functiegebouw »Alle medewerkers geplaatst op een nieuwe functie »1 bezwaarschrift »1 september start (luilakken die zeeuwen)

22 22 Lean werken & Servicenormen Directeur Team Klantintake Team Klantmanagement Team Inkomenbeheer Bedrijfsbureau) Controller Bureau Beleid en Werk

23 23 Lean werken & Servicenormen Succes ? »Klant: transparantie, snelheid »Medewerker: verantwoordelijkheid, kern van het werk »Organisatie: meer dan 10% reductie personeel. Sturing op prestaties en kwaliteit »Bestuur: 700 uitkeringen minder »Klaar voor de toekomst

24 24 Lean werken & Servicenormen En de hamvraag is

25 25 Lean werken & Servicenormen Lessen »Gestructureerde aanpak »Durf fundamenteel te zijn »Doorzetten »Snelheid »Durf de winst te oogsten »Strategische personeelsplanning »Draagvlak »Leiderschap

26 26 Lean werken & Servicenormen Lessen Draagvlak »Transparantie »Betrekken »Kennisdeling »Verantwoordelijkheid »Zekerheid ! »Opleiden »Ontwikkelen »Perspectief bieden

27 27 Lean werken & Servicenormen Who Stop it happening Watch it happen Help it happen Make it happen Draagvlak

28 28 Lean werken & Servicenormen Hoe verder »Digitalisering »Ketensamenwerking »Fusie Kredietbank, WSW, totale integratie

29 29 Lean werken & Servicenormen Tijd over? »Kwaliteit »Geen controles in proces »Prestatiemeting »Steekproef, risicogestuurd »Verantwoordelijkheden scherp »Beheersmaatregelen transparant »Tijdelijke inrichting kwaliteitsorganisatie »Kwaliteit in het team/ auditor als waakhond systeem »Definitieve kwaliteitsorganisatie »Toetser vs kwaliteitsadviseur »Foutherstel vs kwaliteitsverbetering

30 30 Lean werken & Servicenormen Vragen

31 31 Lean werken & Servicenormen Meer informatie? »Lean management »Jaap Detmar »Mail :jaap.detmar@atosorigin.com@atosorigin.com »Tel.:06-53208824


Download ppt "Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. October 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google