De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector
the art of estimating Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector

2 Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen Impact nieuwe software BouwData PB® To Do’s

3 Fasering klassiek bouwproces
the art of estimating Fasering klassiek bouwproces Programma van Eisen Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Werkvoorbereiding Uitvoering BOUWPROCES DESIGN BID BUILD

4 Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten
the art of estimating Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners: Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten Tijdverlies & communicatieproblemen Geen projectoverkoepelende kennisopbouw

5 Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging
the art of estimating Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. “Indirecte" kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten: Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging Kennis beperkt tot uitvoerder Geen correcte prijsvergelijking mogelijk

6 Negatieve marge op “foute” posten Alternatief scenario met hoge marge
the art of estimating « Bid » in de praktijk Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren Negatieve marge op “foute” posten Alternatief scenario met hoge marge Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren

7 Bouwheer via verrekeningen. Onderaannemer via slechte contracten.
the art of estimating Reële bouwkost tot 30% Aannemingssom Te betalen door: Bouwheer via verrekeningen. Onderaannemer via slechte contracten. Hoofdaannemer via verliesposten.

8 Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen Impact nieuwe software BouwData PB® To Do’s

9 Beschikbare normen the art of estimating
Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B opp & inhoud gebouwen NBN B investeringskosten NBN B standaard meetmethode NBN B uitbatingskosten NBN B gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 B O U W P R C E S NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

10 Lexicon TU Delft the art of estimating
Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag

11 Lexicon TU Delft the art of estimating
Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid, materiaal en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven

12 De theorie the art of estimating Complex Bouwwerk Elementencluster
Bouwdeel Component Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel) AUK (algemene uitvoeringskost)  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634 = functionele omschrijving Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie = technische omschrijving STABU bestekssystematiek Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634

13 De praktijk the art of estimating Complex Bouwwerk Elementencluster
Element/bouwdeel Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel)  PvE Tabel 7, NEN 2634 Prestatiebestek Tabel 8, NEN 2634 Technische specificaties Tabel 1 van BB-SfB (Plus) in tabel 8, NEN 2634 Gegevens uit BIM … Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie Bouwspecificaties STABU bestekssystematiek … in te voeren in calculatiepakket

14 Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen Impact nieuwe software BouwData PB® To Do’s

15 BIM BIM = virtueel bouwen
the art of estimating BIM BIM = virtueel bouwen BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm” BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn.

16 “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik.
the art of estimating Groupware Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik. Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen.

17 Effect op bouwpraktijk
the art of estimating Effect op bouwpraktijk Nieuwe sleutelbegrippen: samenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van knowhow Duidelijk afsprakenstelsel nodig Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren

18 Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen Impact nieuwe software BouwData PB® To Do’s

19 BouwData® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr.080429)
the art of estimating BouwData® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr ) Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom tijdens een bouwproject te beheersen Doorheen alle projectfasen

20 Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte
the art of estimating Kennisbehoefte Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting Elke bouwpartner andere top-down structuur Prijslijst met boomstructuur voldoet niet

21 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

22 the art of estimating Verschil met « Bid » Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij technische knowhow en referenties even belangrijk zijn dan prijs Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking Geen indirecte kosten: AUK = behandeld zoals productiekosten AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL) Calculatie en budgetbeheer gebeurt op groupware i.p.v. interne gelegenheid van aannemer “Coach” bouwteam nodig

23 Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Onderzoek bestaande normen Impact nieuwe software BouwData PB® To Do’s

24 Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking.
the art of estimating Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. Projectoverkoepelende technische specificaties Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader Projectoverkoepelende bouwspecificaties. Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader. Standaard kostenbeheersingsmethode. = IFRS voor de bouw = BouwData PB® Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline.

25 Meer informatie over BouwData PB® ? www.bouwdata.net
the art of estimating Meer informatie over BouwData PB® ?


Download ppt "Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector"

Verwante presentaties


Ads door Google