De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating

2  Analyse huidige bouwpraktijk  Onderzoek bestaande normen  Impact nieuwe software  BouwData PB ®  To Do’s the art of estimating

3 BOUWPROCESBOUWPROCES Fasering klassiek bouwproces  Programma van Eisen  Voorontwerp  Ontwerp  Aanbesteding  Werkvoorbereiding  Uitvoering DESIGN BID BUILD the art of estimating

4 Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners:  Andere bestekindeling  Andere meetcodes  Andere vorderingsstaten  Tijdverlies & communicatieproblemen  Geen projectoverkoepelende kennisopbouw the art of estimating

5 Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. “Indirecte" kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten:  Deel kost werfinrichting  Kost werkvoorbereiding  Kost projectopvolging  Kennis beperkt tot uitvoerder  Geen correcte prijsvergelijking mogelijk the art of estimating

6 « Bid » in de praktijk  Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren  Negatieve marge op “foute” posten  Alternatief scenario met hoge marge  Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren  Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren the art of estimating

7 Te betalen door: 1.Bouwheer via verrekeningen. 2.Onderaannemer via slechte contracten. 3.Hoofdaannemer via verliesposten. Aannemingssom Reële bouwkost tot 30% the art of estimating

8  Analyse huidige bouwpraktijk  Onderzoek bestaande normen  Impact nieuwe software  BouwData PB ®  To Do’s the art of estimating

9 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen the art of estimating

10  Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken  Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen  Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering  Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m  Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag Lexicon TU Delft the art of estimating

11  Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten  Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm  AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid, materiaal en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven Lexicon TU Delft the art of estimating

12  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element  Bouwdeel  Component  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel)  AUK (algemene uitvoeringskost) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject = functionele omschrijving = technische omschrijving  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634  Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634  STABU bestekssystematiek De theorie the art of estimating

13  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element/bouwdeel  Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject Gegevens uit BIM …  PvE Tabel 7, NEN 2634  Prestatiebestek Tabel 8, NEN 2634  Technische specificaties Tabel 1 van BB-SfB (Plus) in tabel 8, NEN 2634  Bouwspecificaties STABU bestekssystematiek … in te voeren in calculatiepakket De praktijk the art of estimating

14  Analyse huidige bouwpraktijk  Onderzoek bestaande normen  Impact nieuwe software  BouwData PB ®  To Do’s the art of estimating

15  BIM = virtueel bouwen  BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm”  BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn. BIM the art of estimating

16  Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.  “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik.  Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen. Groupware the art of estimating

17 Effect op bouwpraktijk  Nieuwe sleutelbegrippen: samenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van knowhow  Duidelijk afsprakenstelsel nodig  Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren the art of estimating

18  Analyse huidige bouwpraktijk  Onderzoek bestaande normen  Impact nieuwe software  BouwData PB ®  To Do’s the art of estimating

19  BouwData ® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr.080429)  Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland  Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom tijdens een bouwproject te beheersen  Doorheen alle projectfasen the art of estimating

20 Kennisbehoefte Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte  Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost  Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden  Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting  Elke bouwpartner andere top-down structuur  Prijslijst met boomstructuur voldoet niet the art of estimating

21 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

22  Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij technische knowhow en referenties even belangrijk zijn dan prijs  Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking  Geen indirecte kosten:  AUK = behandeld zoals productiekosten  AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL)  Calculatie en budgetbeheer gebeurt op groupware i.p.v. interne gelegenheid van aannemer  “Coach” bouwteam nodig the art of estimating Verschil met « Bid »

23  Analyse huidige bouwpraktijk  Onderzoek bestaande normen  Impact nieuwe software  BouwData PB ®  To Do’s the art of estimating

24 1.Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. 2.Projectoverkoepelende technische specificaties Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader 3.Projectoverkoepelende bouwspecificaties. Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader. 4.Standaard kostenbeheersingsmethode. = IFRS voor de bouw = BouwData PB ® 5.Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline. the art of estimating

25 Meer informatie over BouwData PB ® ? www.bouwdata.net www.bouwdata.net the art of estimating


Download ppt "Introductie BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating."

Verwante presentaties


Ads door Google