De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB® werkmethodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB® werkmethodiek"— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB® werkmethodiek

2 Huidige situatie Toekomst: groupware en BIM Te nemen beleidsmaatregelen

3 Huidige situatie Toekomst: groupware en BIM Te nemen beleidsmaatregelen

4 Fasering klassiek bouwproces
Programma van Eisen Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Werkvoorbereiding Uitvoering BOUWPROCES DESIGN BID (aanbesteding) BUILD

5 Tendensen aanbesteding
Kwaliteit aanbestedingsdossiers daalt. PvE klant minder duidelijk. Risico’s ontwerp en studie worden doorgeschoven naar aannemer. Contracten worden forfaitair. Steeds verdergaande uitsplitsing aanneming.

6 Scenario’s aanbesteding
Fouten in lastenboek zoeken. Negatieve marge op “foute” posten. Alternatief scenario klaarstomen. Inspelen op onbeslistheid bouwheer en onzekerheden in de studie.  IN BEIDE GEVALLEN: Verrekeningen met grote winstmarges.

7 Resultaat Reële bouwkost tot 30% Aannemingssom Te betalen door: Bouwheer via verrekeningen. Onderaannemer via slechte contracten. Hoofdaannemer via verliesposten.

8 Huidige situatie Toekomst: groupware en BIM Te nemen beleidsmaatregelen

9 Out of the box Beslissing bouwproject
Rendabel project  Kennis locaties & omgeving, bijhorende wetgeving Uniek project  Creativiteit Economisch project  Vakkennis m.b.t. 1. ontwerp & realisatie gebouw 2. beheer tijdens levenscyclus gebouw Binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn  Organisatie BOUWPROCES Oplevering bouwproject

10 Out of the box (2) Alle voorgaande aspecten : in onderlinge samenhang behandelen meer vorm naarmate bouwproces vordert Meest efficiënte organisatie : bestaande uit ontwikkelaars, ontwerpers, ingenieurs, uitvoerders en exploitanten = bouwteam doorgedreven kennismanagement m.b.v. groupware en BIM

11 Groupware Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik. Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van grote samenwerkingsprocessen.

12 BIM = Building Information Modelling
BIM = virtueel bouwen BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm” BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn.

13 Effect op kostprijsberekening
Het eenvoudig invullen van een meetstaat voldoet niet meer. Calculeren wordt Construction Cost Engineering. Selectie van aannemers puur op prijs is niet langer rendabel. Samenwerking en know how worden sleutelbegrippen om naar de bouwheer toe te stappen. Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering laten toe om snel op de bal te spelen.

14 Huidige situatie Toekomst: groupware en BIM Te nemen beleidsmaatregelen

15 Te nemen beleidsmaatregelen
Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. Projectoverkoepelend technisch bestek. Toetsing uitwerking aan één wettelijk kader. Per project enkel de noodzakelijke randvoorwaarden. = TIS « Babel » Standaard kostenbeheersingsmethode. construction cost engineering als onafhankelijke discipline = IFRS voor de bouw = BouwData PB®

16 TIS = thematische innovatiestimulering
TIS « Babel » - kadering TIS = thematische innovatiestimulering IWT = agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie IWT ondersteunt bedrijven die hun innovatiecapaciteit rond een gemeenschappelijke problematiek/opportuniteit willen verhogen

17 TIS « Babel » - doel Luik 1: De communicatie tussen bouwpartners verbeteren o.b.v. van een projectonafhankelijke codering en werkmethodiek, BouwData PB® Luik 2: Bouwpartners in Vlaanderen voorbereiden op het gebruik van groupware en BIM in de praktijk

18 Bouwunie Confederatie Bouw WTCB NAV / C3A PB calc & consult
TIS « Babel » - partners Bouwunie Confederatie Bouw WTCB NAV / C3A PB calc & consult

19 BouwData PB® - ontwikkeling
Op C3A-net met steun van IWT (nr ) Concept & basislijsten gratis Door 350 bouwprofessionals gevolgd

20 BouwData PB® - afsprakenstelsels
Bouwfasering Dossier- en documentenbeheer Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen Groot- en eenheden Indeling groupware Kostensoorten Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Integratie tussen de drie coderingen

21 Meer informatie over BouwData PB® ? www.bouwdata.net


Download ppt "BouwData PB® werkmethodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google