De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB ® werkmethodiek.  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB ® werkmethodiek.  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen."— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB ® werkmethodiek

2  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen

3  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen

4 BOUWPROCESBOUWPROCES Fasering klassiek bouwproces  Programma van Eisen  Voorontwerp  Ontwerp  Aanbesteding  Werkvoorbereiding  Uitvoering DESIGN BID (aanbesteding) BUILD

5  Kwaliteit aanbestedingsdossiers daalt. PvE klant minder duidelijk.  Risico’s ontwerp en studie worden doorgeschoven naar aannemer.  Contracten worden forfaitair.  Steeds verdergaande uitsplitsing aanneming. Tendensen aanbesteding

6  Fouten in lastenboek zoeken. Negatieve marge op “foute” posten. Alternatief scenario klaarstomen.  Inspelen op onbeslistheid bouwheer en onzekerheden in de studie.  IN BEIDE GEVALLEN: Verrekeningen met grote winstmarges. Scenario’s aanbesteding

7 Te betalen door: 1.Bouwheer via verrekeningen. 2.Onderaannemer via slechte contracten. 3.Hoofdaannemer via verliesposten. Resultaat Aannemingssom Reële bouwkost tot 30%

8  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen

9 Beslissing bouwproject Oplevering bouwproject BOUWPROCESBOUWPROCES  Rendabel project  Kennis locaties & omgeving, bijhorende wetgeving  Uniek project  Creativiteit  Economisch project  Vakkennis m.b.t. 1. ontwerp & realisatie gebouw 2. beheer tijdens levenscyclus gebouw  Binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn  Organisatie Out of the box

10  Alle voorgaande aspecten :  in onderlinge samenhang behandelen  meer vorm naarmate bouwproces vordert  Meest efficiënte organisatie :  bestaande uit ontwikkelaars, ontwerpers, ingenieurs, uitvoerders en exploitanten = bouwteam  doorgedreven kennismanagement m.b.v. groupware en BIM Out of the box (2)

11  Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.  “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik.  Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van grote samenwerkingsprocessen. Groupware

12  BIM = virtueel bouwen  BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm”  BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn. BIM = Building Information Modelling

13 Effect op kostprijsberekening  Het eenvoudig invullen van een meetstaat voldoet niet meer. Calculeren wordt Construction Cost Engineering.  Selectie van aannemers puur op prijs is niet langer rendabel. Samenwerking en know how worden sleutelbegrippen om naar de bouwheer toe te stappen.  Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering laten toe om snel op de bal te spelen.

14  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen

15 1.Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. 2.Projectoverkoepelend technisch bestek. Toetsing uitwerking aan één wettelijk kader. Per project enkel de noodzakelijke randvoorwaarden. = TIS « Babel » 3.Standaard kostenbeheersingsmethode. construction cost engineering als onafhankelijke discipline = IFRS voor de bouw = BouwData PB ® Te nemen beleidsmaatregelen

16 TIS « Babel » - kadering  TIS = thematische innovatiestimulering  IWT = agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie  IWT ondersteunt bedrijven die hun innovatiecapaciteit rond een gemeenschappelijke problematiek/opportuniteit willen verhogen

17 TIS « Babel » - doel  Luik 1: De communicatie tussen bouwpartners verbeteren o.b.v. van een projectonafhankelijke codering en werkmethodiek, BouwData PB ®  Luik 2: Bouwpartners in Vlaanderen voorbereiden op het gebruik van groupware en BIM in de praktijk

18 TIS « Babel » - partners  Bouwunie  Confederatie Bouw  WTCB  NAV / C3A  PB calc & consult

19 BouwData PB ® - ontwikkeling  Op C3A-net met steun van IWT (nr.080429)  Concept & basislijsten gratis  Door 350 bouwprofessionals gevolgd

20 BouwData PB ® - afsprakenstelsels  Bouwfasering  Dossier- en documentenbeheer  Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen  Groot- en eenheden  Indeling groupware  Kostensoorten  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Integratie tussen de drie coderingen

21 Meer informatie over BouwData PB ® ? www.bouwdata.net www.bouwdata.net


Download ppt "BouwData PB ® werkmethodiek.  Huidige situatie  Toekomst: groupware en BIM  Te nemen beleidsmaatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google