De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Construction Management Construction Cost Engineering the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Construction Management Construction Cost Engineering the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net."— Transcript van de presentatie:

1 Construction Management Construction Cost Engineering the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

2  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

3  Programma van Eisen  Voorontwerp  Ontwerp  Aanbesteding  Werkvoorbereiding  Uitvoering BOUWPROCESBOUWPROCES DESIGN BID BUILD Fasering klassiek bouwproces the art of estimating www.bouwdata.netAll rights reserved by PB calc & consult, 2012

4 Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners:  Andere bestekindeling  Andere meetcodes  Andere vorderingsstaten  Tijdverlies & communicatieproblemen  Geen projectoverkoepelende kennisopbouw the art of estimating www.bouwdata.netAll rights reserved by PB calc & consult, 2012

5 Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost door “indirecte" kosten:  Deel kost werfinrichting  Kost werkvoorbereiding  Kost projectopvolging Samen met Algemene Kosten + Winst/Risico: 18% tot 30% t.o.v. productiekost “oordeelkundig” te verdelen over productiekost  Kennis beperkt tot uitvoerder  Geen correcte prijsvergelijking mogelijk the art of estimating www.bouwdata.netAll rights reserved by PB calc & consult, 2012

6 « Bid » in de praktijk  Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren  Negatieve marge op “foute” posten  Alternatief scenario met hoge marge  Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren  Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren the art of estimating www.bouwdata.netAll rights reserved by PB calc & consult, 2012

7 Te betalen door: 1.Bouwheer via verrekeningen 2.Onderaannemer via slechte contracten 3.Hoofdaannemer via verliesposten Aannemingssom Reële bouwkost tot 30% the art of estimating www.bouwdata.netAll rights reserved by PB calc & consult, 2012

8  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

9 1.Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. 2.Projectoverkoepelende technische specificaties Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader 3.Projectoverkoepelende bouwspecificaties. Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader 4.Standaard kostenbeheersingsmethode. = IFRS voor de bouw = BouwData PB ® 5.Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

10  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

11 Iedere bouwpartner andere kennisbehoefte  Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost  Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden zoals pleisterwerk dagkanten e.d.  Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting  Elke bouwpartner andere top-down structuur  Prijslijst met boomstructuur voldoet niet the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

12  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

13  BIM = virtueel bouwen  BIM = een gebouw in een zeer grote database  tekeningen één “verschijningsvorm”, meetstaten een andere  BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software  een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces  delen van meer data dan architecten en ingenieurs gewend zijn BIM the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

14  Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken  basisfilosofie bij het gebruik: kennis delen  Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen groupware the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

15 Effect op bouwpraktijk  Nieuwe sleutelbegrippen: samenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van knowhow  Duidelijk afsprakenstelsel nodig  Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

16  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

17 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten BB-SfB (Plus) NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 Nl-SfB NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

18 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten BB-SfB (Plus) NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 Nl-SfB NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

19 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten BB-SfB (Plus) NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 Nl-SfB NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net NEN 2699 - 2013 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken Begripsomschrijvingen en indeling

20  Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken  Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen  Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering Lexicon TU Delft the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

21  Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m  Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag Lexicon TU Delft the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

22  Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten  Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm Lexicon TU Delft the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

23  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element  Bouwdeel  Component  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel)  AUK (algemene uitvoeringskost) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject = functionele omschrijving = technische omschrijving  Niv 1 NEN 2633 rubrieken  Niv 2 NEN 2633 clusters  Niv 3 NEN 2633 el.clusters  Niv 4 NEN 2633 elementen  Niv 5 NEN 2633 vrij technische oplossingen  Niv 6 NEN 2633 vrij STABU / MAMO regels  Apart vermeld in NEN 2699 vanaf Niv 2 De theorie the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

24  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element/bouwdeel  Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject Gegevens uit BIM …  Niv 6 NEN 2633 omklappen ipv uitklappen o.b.v. STABU … in te voeren in calculatiepakket De praktijk the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net  Niv 1 NEN 2633 rubrieken  Niv 2 NEN 2633 clusters  Niv 3 NEN 2633 el.clusters  Niv 4 NEN 2633 elementen  Niv 5 NEN 2633 tabel 1 BB-SfB Plus

25  Analyse bouwsector  To do lijst voor 21 ste eeuw  Kennisbehoefte  Nieuwe software ontwikkelingen  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

26  BouwData ® is een werkmethodiek inclusief rekeningstelsel en database met steun van IWT (nr.080429)  Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland  Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom te beheersen  Doorheen alle projectfasen (van haalbaarheid over ontwerp en uitvoering t.e.m. gebruik) BouwData PB ® the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

27  Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij technische knowhow en referenties even belangrijk zijn dan prijs  Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking  Geen indirecte kosten:  AUK = behandeld zoals productiekosten  AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL)  Budgetbeheer via open boek op groupware  “Coach” bouwteam nodig Verschil met « Design-Bid-Build » the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

28 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

29 Development Code  Invalshoek ontwikkelaars  Handelt over vloeroppervlaktes  Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit  Vormt leidraad voor analyse ontwerp voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

30  1 ste letter Development Code  A – ondergronds  B – bovengronds  2 de letter Development Code  C – gemeenschappelijke ruimte  P – privatieve ruimte  3 de letter Development Code  i – binnen  e – buiten (ee uitkragend, ei inpandig, er dakterras) the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

31  Cijfer Development Code = gedefinieerde ruimtes Bouwbesluit Nederland  1 – toiletruimte  2 – badruimte  3 – technische ruimte  4 – verkeersruimte  5 – stallingsruimte voor fietsen  6 – opslagruimte voor huishoudelijk afval  7 – liftschacht  8 – verblijfsruimte the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

32  Onderverdeling verblijfsruimte = gedefinieerde verblijfsfuncties Bouwbesluit Nederland  8.01 – woonfunctie bv. vrijstaande woning, woongedeelte van bejaardentehuis, kamer in studentenhuis, …  8.02 – bijeenkomstfunctie bv. tribune in een sportgebouw, kinderopvangruimte van een creche, kantine, vergaderzaal, bibliotheek, …  8.03 – celfunctie bv. kamer in tehuis voor dwangmatige opvang, cel in een stationsgebouw, …  8.04 – gezondheidsfunctie bv. operatiekamer, behandelingskamer huisarts, EHBO ruimte, … the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

33  8.05 – industriefunctie bv. magazijn, werkplaats, stallen, keuken van een restaurant, …  8.06 – kantoorfunctie bv. kantoor bij winkel of woning (vrij beroep), gemeentehuis, …  8.07 – logiesfunctie bv. hotel, asielverblijf, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf, …  8.08 – onderwijsfunctie bv. klaslokaal, leraarskamer, …  8.09 – sportfunctie bv. manege, overdekte wielerbaan, …  8.10 – winkelfunctie bv. reisbureau, stationsloket, verkoopsruimte bij tankstation, … the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

34  8.11 – overige verblijfsfunctie  waar niet permanent mensen aanwezig zijn  8.11a – parkeergarage  8.11b – bergruimte  8.11c – kleedruimte  8.11z – overige gebruiksfunctie the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

35  Opmeting volgens NBN B06-002 dd. juni 1983 ISO norm in Nederland niet aanvaard: NEN 2580 blijft aangehouden bij NEN 2699  Begrippen:  BTO: bebouwde terreinoppervlakte  ATO: aangelegd terreinoppervlakte  BVO: bruto vloeroppervlakte  NVO: netto vloeroppervlakte  CO: constructieoppervlakte = BVO – NVO  Ieder begrip eigen kleurcode op vlekkenplan the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Development Code www.bouwdata.net

36 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

37 Object Code  Invalshoek ontwerpers  Handelt over objecten  Tabel 1 BB-SfB Plus ingeschreven in diverse tabellen NEN 2699  Vormt leidraad voor life cycle cost the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

38 A GRONDKOSTEN BBOUWKOSTEN CINRICHTINGSKOSTEN DBIJKOMENDE KOSTEN E ONVOORZIEN FBELASTINGEN GFINANCIERING XEXPLOITATIEKOSTEN Z BATEN the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code - Niv 1 Rubrieken NEN 2699 www.bouwdata.net

39 1.Bouwkundige werken 2.Installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hfdz fluïda kolom (6-) technische uitrusting hfdz elektrisch 3.Vaste inrichting en voorzieningen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productie 4.Terrein in tabel 1 BB-SfB : kolom (9-) elementen buiten het gebouw 5.Algemene uitvoeringskosten / diversen All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code - Niv 2 Clusters NEN 2699 the art of estimating www.bouwdata.net

40 Afundering Dit is « kuip » van het ondergronds bouwvolume - in tabel 1 BB-SfB: kolom (1-) Bskelet Dit zijn alle dragende elementen, ook deze in de ondergrondse bouwlagen in tabel 1 BB-SfB : kolom (2-) Cdakafbouw / dakafwerkinge Dit zijn afwerkingen aan bovenzijde gebouw, ook niet-dragende primaire elementen, ook spuwers & goten - in tabel 1 BB-SfB: rij (-7) Dgevelafbouw / gevelafwerking Dit zijn afwerkingen aan buitenzijde gebouw, ook niet-dragende primaire elementen, ook afwerkingen rond bv inrijpoort ondergrondse parking - in tabel 1 BB-SfB: rij (-1) Ebinnenwandafbouw / binnenwandafwerking Dit zijn niet-dragende primaire wandelementen en bijhorende afwerkingen, ook binnenzijde van binnenspouwbladen - in tabel 1 BB-SfB: rij (-2) Fvloerafbouw / vloerafwerking Dit zijn alle afwerkingen bovenop dragende vloeren, ook terrasafwerkingen (ee, ei en er) in tabel 1 BB-SfB: rij (-3) en conform BB-SfB Plus: ook borstweringen (38) Gtrappen en hellingsbanen Dit betreft zowel de constructie, als de leuningen en handgrepen, ook de afwerking boven en onder van trappen en hellingen - in tabel 1 BB-SfB: rij (-4) Hplafonds binnen / buiten Dit zijn alle afwerkingen onder dragende vloeren, ook verlaagde plafonds - in tabel 1 BB-SfB: rij (-5) Object Code - Niv 3 elementenclusters NEN 2699 All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

41 (11)Bodemvoorzieningen (13) Vloeren op grondslag (16)Funderingsconstructies (17)Paalfunderingen Object Code - Niv 4 elementen NEN 2699 the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

42 1averwijdering bomen en beplanting 1bontzoden 1cafgraven teelaarde – dikte … cm – excl behandeling en/of afvoer 1duitgravingen met stapeling – excl behandeling en/of afvoer 1eaanvullingen vanuit stapeling – incl verdichting 3abehandeling grond t.b.v. aanvulling 3bafvoer uitgegraven grond 4agrondwaterverlaging en tijdelijke drainage, installatie 4bgrondwaterverlaging en tijdelijke drainage, huur en verbruik 9awerfinstallatie t.b.v. recupereerbare beschoeiing 9brecupereerbare beschoeiing 9creiniging omliggende wegenis Object Code - Niv 5 componenten NEN 2699 / BB SfB (Plus) the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

43 1.Bouwkundige werken 2.Installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hfdz fluïda kolom (6-) technische uitrusting hfdz elektrisch 3.Vaste inrichting en voorzieningen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productie 4.Terrein in tabel 1 BB-SfB : kolom (9-) elementen buiten het gebouw 5.Algemene uitvoeringskosten / diversen All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code - Niv 2 Clusters NEN 2699 the art of estimating www.bouwdata.net

44  AUK = Algemene UitvoeringsKosten AK = Algemene Kosten W/R = Winst / Risico  Bij klassieke aanbesteding in België: AUK, AK en W/R = indirecte kosten  In BB-SfB in tabel 4 kolom B en D  In NEN 2699  vanaf niv 2 clusters apart benoemd  Uitsplitsing in AUK, AK en W/R vanaf niv 3 elementenclusters  In praktijk: vaste kost versus variabele kost belangrijk the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code www.bouwdata.net

45 A GRONDKOSTEN BBOUWKOSTEN CINRICHTINGSKOSTEN DBIJKOMENDE KOSTEN E ONVOORZIEN FBELASTINGEN GFINANCIERING XEXPLOITATIEKOSTEN Z BATEN the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code - Niv 1 Rubrieken NEN 2699 www.bouwdata.net

46 1bedrijfsinstallaties indeling los van BB-SfB A bedrijfsinstallaties B bouwkundige werken tbv bedrijfsinstallaties C installaties tbv bedrijfsinstallatie 2losse inrichtingen basis indeling idem 1 bedrijfsinstallaties onderverdeling A inventaris: kolom (8-) van BB-SfB the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code – niv 2,3 en 4 NEN 2699 www.bouwdata.net

47 Analyse life cycle cost bv. Wtb.: klimaatinstallaties  B2BBouwkost  W1D4aKosten preventief onderhoud  W1D4bKosten curatief onderhoud  W1D4cKosten vervanging  W1D4dKosten herstel na schade  X1F1aEnergiekost klimaatinstallaties: gas  X1F2aEnergiekost klimaatinstallaties: elektriciteit  X1F3aEnergiekost klimaatinstallaties: overig the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Object Code www.bouwdata.net

48 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

49  Invalshoek uitvoerders  Handelt over materialen  STABU bestekindeling gevolgd door lettercombinatie  Vormt trefwoordenlijst en basis voor middelen- en activiteitencodering Voorbeelden middelencodering o.b.v. material code 21.50.BET stortbeton  21.50.BET.10.xxx arbeid categorie xxx storten beton  21.50.BET.20.xxx levering stortbeton met specificatie xxx  21.50.BET.30.xxx huur betonpomp met specificatie xxx the art of estimating Material Code All rights reserved by PB calc & consult, 2012 afsprakenstelsel kostensoort www.bouwdata.net

50 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

51 NEN 2699 1.Initiatief / haalbaarheid 2.Projectdefinitie 3.Structuurontwerp 4.Voorlopig ontwerp 5.Definitief ontwerp 6.Technisch ontwerp/bestek 7.Prijs/contractvorming 8.Uitvoering/uitvoeringsgereed ontwerp 9.Uitvoering/directievoering 10.Nazorg 11.Gebruik the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net INTIATIEF ONTWERP UITVOERING EXPLOITATIE

52 BREEAM the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

53 RIBA 2013 WORKPLAN the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

54  F1 projectdefinitie  F2 structuurontwerp  F3 ontwerp  F4 uitwerking  F5 uitvoering  F6A oplevering  F6B onderhoudsperiode aannemer  F6C waarborgperiode aannemer  F6D 10-jarige aansprakelijkheid aannemer  F7A exploitatie – in eigendom hebben  F7B exploitatie – in beheer hebben  F7C exploitatie - gebruik the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net Fasering IWT onderzoek - conclusie

55 Fasering IWT onderzoek - schema the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

56  Raming = hoev x EH prijzen conform niv 3 NEN 2699  hoev uit massastudie architect  EH prijzen zijn KKG elementenclusters bv B1A fundering  Programma van Eisen bv “de sondering wijst uit dat een fundering op sokkels mogelijk is” Fasering - projectdefinitie All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

57  Doelstelling: leidraad ten behoeve van ontwerp  Vergt grondige analyse van de site en bijhorende reglementering inzake stedenbouw, RWA/DWA, …  Vergt grondige begeleiding van klant (vermijden van wijzigingen in volgende fasen)  Raming = maximum investeringsbudget Fasering - projectdefinitie All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

58  Budget = hoev x EH prijzen conform niv 4 NEN 2699  hoev uit “voorlopig” ontwerp architect:  EH prijzen zijn KKG elementen bv B1A(13) vloeren op grondslag  Prestatiebestek bv “de laag op grond betreft een vloer op grondslag zonder buiging en moet bestand zijn tegen belasting 3 ton/m² met een vlakheidsklasse 5mm/2m” Fasering - structuurontwerp All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

59  Doelstelling:  afchecken van vlekkenplan met PvE  bepaling hoofddraagstructuur  inplanting technische kokers  Losse conceptnota’s  één prestatiebestek  Controle kosten: budget < raming projectdefinitie Fasering - structuurontwerp All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

60  Begroting = hoev x EH prijzen conform tabel 1 BB-SfB (Plus), ingeschreven in niv 4 NEN 2699 (= niv 5 technische oplossing)  hoev uit ontwerp architect  EH prijzen zijn KKG componenten bv B1A(13)1b grond- en/of steenlagen t.b.v. lagen op grond  Technische specificaties bv “onder de vloer op volle grond wordt de ondergrond bijgewerkt zodat een K-waarde groter dan 0,03 N/mm³ bereikt wordt” Fasering - ontwerp All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

61  Doelstelling: top-down bouwheer meets bottom-up uitvoerder  Prestatiebestek  technische specificaties = alle uitgangspunten van  Concept bv. gevelsteen mod 50 HW 0,40/st  Studie stabiliteit bv. betonkwaliteit C25/30  Studie EPB en akoestiek bv. zwevende vloeropbouw  Studie installaties bv ventilatie type C  Controle kosten: begroting < raming projectdefinitie Fasering - ontwerp All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

62  Calculatie = terrein construction cost engineer  1 KKG component wordt  (hoev x EH prijzen)  Bijhorende material/middelen code in aparte kolom én hersortering kosten t.b.v. uitvoerder  Twee mogelijkheden  Interne aangelegenheid aannemer  Open boek met extra cost controller Fasering - uitwerking All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

63  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten = onderaanneming of eigen werk bv 12.50.REC.204 - ongebonden steenslagfundering type I (0/40), betonpuin, 30cm dik  Middel = generieke informatiedrager voor een bouwproduct: materiaal, arbeid of materieel bv 12.50.REC.20.001 – levering betonpuin 0/40, excl transport Fasering - uitwerking All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

64 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

65 Kostensoorten  Kostenkengetallen voor  Projectdefinitie – KKG elementenclusters  Structuurontwerp – KKG elementen  Ontwerp – KKG componenten  Middelen (MAMO)  00 – algemene middelen bv ABR verzekering  10 – arbeid  20 – levering  30 – materieel  40 – onderaanneming  Algemene kosten (AK) en Winst / Risico (%) All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

66 Arbeidskosten = aantal uren x uurtarief Uurtarief = kosten per uur voor het verlenen van diensten. D.i. zowel uren voor arbeiders als uren voor bedienden. D.i. zowel uren voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.10.xxx arbeid categorie xxx t.b.v. het storten van beton Kostensoorten All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

67 Materiaalkosten zijn kosten van bouwstoffen of materialen, franco werk, die in een bouwwerk worden verwerkt of verder onbruikbaar zijn. D.i. zowel materiaal voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.20.xxx levering stortbeton met specificatie xxx Kostensoorten All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

68 Materieelkosten zijn kosten van hulpmiddelen voor de uitvoering van werken en die na oplevering daarvan niet achterblijven. D.i. zowel materieel voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.30.xxx huur betonpomp met specificatie xxx Kostensoorten All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

69 Onderaannemer zijn kosten van derden m.b.t. zowel arbeid, materiaal als materieel. Onderaannemers voeren dus een bepaalde activiteit uit op de werf en laten een afgewerkt product achter. Voorbeeld: 21.50.BET.40.xxx prijs onderaannemer betonwerk voor product xxx Kostensoorten All rights reserved by PB calc & consult, 2012 the art of estimating www.bouwdata.net

70 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

71 Documentmanagement  Hoofdcategorie documenten  Status participatie in project  Aard project  Projectfase project the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

72 Hoofdcategorie documenten the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

73 Status participatie in project  Prospectie vanaf het ogenblik dat er uren geboekt worden  Offerte versiebeheer op datum van afgifte  Contract datum vermeld op het contract  Verloren datum waarop de gemaakte kosten afgeboekt worden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

74 Aard project  Nieuwbouw  enkel design  enkel construct  Enkel maintenance / facility management  Design & construct  Design, construct & maintenance  Finance, design, construct & maintenance (DBFM)  Renovatie  Enkel design  Enkel construct  Enkel maintenance / facility management  Design & construct  Design, construct & maintenance  Finance, design, construct & maintenance (DBFM) the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

75 Projectfase project  F1 projectdefinitie  F2 structuurontwerp  F3 ontwerp  F4 uitwerking  F5 uitvoering  F6A oplevering  F6B onderhoudsperiode aannemer  F6C waarborgperiode aannemer  F6D 10-jarige aansprakelijkheid aannemer  F7A exploitatie – in eigendom hebben  F7B exploitatie – in beheer hebben  F7C exploitatie - gebruik the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

76 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

77 Groupware  Van haalbaarheidsstudie tot oplevering  Van individuele koper tot onderaannemer  Zeer complex gegeven  Gebruik vereenvoudigen door instellen rechten the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

78 Stakeholders / projectgroups Definiëring stakeholders en verdeling in project groups o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB  A1 eigenaar grond/bestaand gebouw  A2 ontwikkelteam  A3 overheid en nutsmaatschappijen  A4 ontwerpteam  A5 uitvoeringsteam  A6 toekomstige eigenaars the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

79  A2a projectontwikkelaar  A2b financieringsinstelling  A2c construction manager  A2d jurist  A2e notaris  A2f makelaar the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Voorbeeld projectgroup www.bouwdata.net

80 Mappenindeling groupware  Hoofdindeling: gericht op organisatie en beheer bouwproces codering o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB  1 ste subindeling: gericht op diverse projectfasen: zie documentmanagement codering o.b.v. RIBA workplan 2013  2 de subindeling: gericht op technische uitwerking codering o.b.v. STABU the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

81  A1 organisatie  A2 financiering  A3 ontwerp  A4 kostenbeheersing  A5 werfbeheer  A6 verkoop  A7 kwaliteitscontrole  A8 oplevering  A9 arbitrage verzekering the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Mappenindeling groupware www.bouwdata.net

82  A3g communicatie ontwerpfase  A3j wetgeving en vergunningen  A3r kwaliteitseisen  A3r_F1 projectdefinitie_PvE  A3r_F2 structuurontwerp_prestatiebestek  A3r_F3 ontwerp_technische_specificaties  A3r_F4 uitwerking_bouwspecificaties  A3r_F4_05 bouwplaatsvoorzieningen  A3r_F4_10 stut- en sloopwerk  A3r_F4_12 grondwerk  Etc. the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Mappenindeling groupware www.bouwdata.net

83 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers en LCC  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

84 Groot- en eenheden  SI-eenheden  Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden vb. m²-d = een kost / m² / dag te gebruiken bij bv. stoeptaksen vb. t-km = een kost / ton / kilometer te gebruiken bij bv. transport van grond the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

85  Curriculum  Analyse bouwsector  Kennisbehoefte  Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)  BouwData PB ®  Project Dageraad Inhoud the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net

86  Bouwheer = OIKO NV  PB calc & consult betrokken partij voor aankoop grond  Beoogde ontwikkeling:  1000m² BVO voor ca 15 woongelegenheden  200m² BVO achterbouw met parkeergelegenheid voor ca 5 wagens te bereiken via garage rechterbuur  Vraag: bouwkost t.b.v. investeringsplan ?  Codering gebaseerd op NEN 2634 (nu deel van NEN 2699) All rights reserved by PB calc & consult, 2012 Project Dageraad www.bouwdata.net the art of estimating

87  2. Bouwkundig: 1000m² x € 500,-/m² (incl 1C bouwrijp maken)  3.A Werktuigbouwkundige installaties: 15st x € 11.000,-  3.B Elektrotechnische installaties: 15st x € 3500,-  3.C Lift: 30.000,-  4. Vaste inrichting: 15st x 5000,-  5. Terrein: 200m² x € 350,-/m² m.b.t. parkeergebouw  Productiekost excl AUK aannemer: € 892.500,-  AUK aannemer: 15% op PK  € 135.000,- (6)  Totale kost aannemer: € 1.027.500,- (KP)  AK + W/R aannemer: 10% van VP  Totale bouwkost KP/0,9  € 1.145.000 of 1200m² BVO à € 954/m² All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

88  Ontwikkelaar: focus op return on investment  Architecten: focus op concept  PB calc & consult : administratie op groupware (meetstaten, prestatiebestek/BS, verslagen, calculatie en budgetbeheer) & coaching bouwteam  Studiebureaus: constante feedback en bijsturing  Maximale inschakeling know how uitvoerders Bijhorende responsabilisering door vroegtijdige selectie op basis van vakkennis en openheid All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

89 All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

90  Architect = B-Architecten  Ratio’s ontwerp:  GO/BVO  85%  P/GO  85%  Bijstelling doelstelling:  Parkeergebouw: deel op te vullen terrein, deel bergingen  Budget bouwkosten € 1.050.000,- of 1200m² BVO à € 875,-/m²  Risico: 5% bij de bijkomende kosten  Nodig vlgs PB calc & consult  Te vermijden vlgs bouwheer  In hoofdstuk 8 geplaatst  druk op bouwteam  opgenomen in investeringsbudget All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

91 All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

92  Vrije onderdoorgang naar tuin  Glv: technische ruimtes en bergingen (doorlopend in achterbouw)  1 ste verd: gezinsappartement met daktuin  2 de tem 7 de verd: 12 bachelorappartementen  8 ste verd: penthouse All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

93 All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

94  Terreinoppervlakte TO = 278,40m²  Bebouwde terreinoppervlakte BTO = 203,10m²  Hoofdgebouw = 136,6m²  op palen  Achterbouw = 66,5m²  op algemene funderingsplaat  Aangelegd terreinoppervlakte tbv gemeenschap (gelijkvloers) ATO_C = 39,80m²  Aangelegd terreinoppervlakte tbv individuele koper (daktuin) ATO_P = 35,50m² Development Code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

95 Development Code – BTO, ATO_C en ATO_P op plan All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

96 Development Code – BVOi en BVOe op plan All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

97 Development Code – NVO op plan All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

98  Bruto vloeroppervlakte BVO = 1422m²  Hoofdgebouw: BVOi = 1197m² en BVOe = 93m² (terrassen)  Achterbouw: BVOi = 66,50m² en BVOe = 66,50m² (daktuin)  Gebruiksoppervlakte NVO = 1186m²  Eerste ratio: NVO/BVO = 83,4%  Gemeenschappelijke delen C = 188m²  Privatieve delen P = 998m²  Tweede ratio: P/NVO = 84,2% Development Code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

99 Object Code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

100 Material Code – cost engineering All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

101 Material Code - Activiteiten of « recepten » All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

102 Material Code - Middelenlijst All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

103  Eandis komt terug op afspraak: stroomkabel ipv werfstroom via net  Grondafvoer ipv stapeling achteraan  Riolering: pompput ipv gravitair  Extra gevelelementen door brandoverslag  Elektriciteit en vast meubilair: te laag budget  Lift: doorgetrokken tot boven 8 ste  Bewuste budgetverhoging:  Houten design ipv stalen industriële terrasleuningen  Schilderwerk ipv zichtmetselwerk in hal noodtrap All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

104  basis bouwkost: € 1.050.000  + € 3.200 extra schilderwerk hal noodtrap  + € 14.970 houten design i.p.v. stalen industriële terrasleuningen (€ 340,00 / m ipv € 150,00 / m)  Voor opwaardering vast meubilair en elektriciteit: geen verhoging  + 5% risico in deel 8 = € 52.500 Gewijzigd budget: € 1.120.670 Motivatie: locatie lokt meer trendy publiek dan studenten Resultaat:  alle units verkocht tijdens ruwbouwwerken  lagere financieringskosten All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

105 1C. Bouwrijp maken: € 7.207 of € 25,6/m² TO 2. Bouwkundig hoofdgebouw: € 625.064 of 1290m² BVO à € 485/m²  € 500,-/m² 3.A werktuigbouwkundige installaties: € 117.105  € 165.000 3.B elektrotechnische installaties: € 66.544  € 52.500 3.C lift: € 32.385  € 30.000 4 vaste inrichtingen: € 87.427 (excl opties klanten)  € 75.000 5 terrein (incl achterbouw): € 51.003  € 70.000 6 AUK: € 130.116  € 135.000 Totale bouwkost: € 1.116.851  € 1.120.670 All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

106  Onafhankelijke cost controller = “extra ogen” = gevaar op laksheid inzake verantwoordelijkheid bij bouwpartners  Nevenaannemers met totaalprijs  achteraf uitleg m.b.t. meerprijs  Verslagen bouwteam vergadering: zeer belangrijk  vastleggen gemaakte afspraken tijdens voorbereiding/uitvoering  Werkvoorbereiding ontoereikend (BIM op dit vlak dwingender dan CAD) Lessons Learned All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

107  Kenmerken appartement:  BVO = 128,43m²  GO = 111,65m²  Gezinsapp. = 2 “enkele” bachelorapp. = 2/16 de project  Uitgangspunten LCC:  Periode = 30 jaar  Intrest = 5%  Inflatie energie = 2,85% (nominale intrest = 2,15%)  Inflatie maintenance = 2% (nominale intrest = 3%)  Prijs elektriciteit = € 0,1814 / kWh (= 2,7 primair)  Prijs gas = € 0,0578 / kWh (= 1,1 primair) LCC gezinsappartement Dageraad – app A1 All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

108  1C bouwrijp maken = € 901 (2/16 de project)  2 bouwkundige werken= € 62.289 (ratio m² BVO)  3A werktuigbouwkundige installaties  3A.52 afvoer= € 2.399 (ratio m² NVO)  3A.53 toevoer= € 2.381 (ratio m² NVO)  3A.56 verwarming= € 5.518(specifiek app)  3A.57 ventilatie= € 2.055 (ratio m² NVO)  3B elektrotechnische installaties  3B.21 primair= € 2.208(ratio m² NVO)  3B.62 secundair= € 3.350(specifiek app)  3B.63 verlichting= € 883(ratio m² NVO)  3B.68 beveiliging & controle= € 1.174 (ratio m² NVO)  3C lift= € 3.517 (ratio m² NVO)  4 vaste uitrusting (excl opties)= € 8.034 (specifiek app) Totaal = € 94.709 exclusief daktuin LCC gezinsappartement Dageraad – app A1 Object code Omslag Dev. code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating kopersbegeleiding

109  3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler  3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Gemidd. 10 meter per radiator  3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Superia radiatoren, type 22, standaard wit  GO_BPi2 Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk  GO_BPi8.01a Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks  GO_BPi8.01b Slaapruimte: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2) LCC – bouwkost verwarming Object code Dev. code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

110  60.51.GAS.20.46001 lev. gaswandketel Thison 9kW ELCO€ 2558,56 / st35% korting1 stuk  60.51.GAS.20.12018113 lev. 3 wegventiel ELCO€ 135,39 / st35% korting1 stuk  60.51.GAS.20.12032875 lev. boilervoeler ELCO€ 28,11 / st35% korting1 stuk  60.51.GAS.20.6189 lev. buitensensor ELCO€ 189,09 / st35% korting1 stuk  60.51.GAS.20.900 lev. expansievat 18l incl toebehoren budget€ 481,00 / tp1 tp  60.51.GAS.20.910 lev. gasleiding (meter-ketel) budget€ 250,00 / tp 1 tp  60.51.GAS.20.920 lev. leiding (sensor-ketel) budget€ 2,20 / m10 m  60.51.GAS.10.000 arbeid gaswandketel budget€ 42,00 / h13,5 h  60.51.GAS.40.000 OA keuring gasinstallatie budget€ 125,00 / tp 1 tp LCC – bouwkost verwarming Material codekostensoort Nr. leverancier Nr. bibliotheek All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

111  3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler  3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Gemidd. 10 meter per radiator  3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Superia radiatoren, type 22, standaard wit  Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk  Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks  Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk) LCC – bouwkost verwarming All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

112  GO_BPi2 badruimte:  60.31.LEID.20.000 lev. leiding (ketel-radiator) budget € 2,50 / m10 m  60.31.LEID.10.000 arbeid leiding budget€ 42,00 / h1,5 h  GO_BPi8.01a leefruimte:  60.31.LEID.20.000 lev. leiding (ketel-radiator) budget € 2,50 / m20 m  60.31.LEID.10.000 arbeid leiding budget€ 42,00 / h3 h  GO_BPi8.01b slaapruimte:  60.31.LEID.20.000 lev. leiding (ketel-radiator) budget € 2,50 / m20 m  60.31.LEID.10.000 arbeid leiding budget€ 42,00 / h3 h LCC – bouwkost verwarming Material code opgesplitst per Dev. code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

113  3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler  3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Gemidd. 10 meter per radiator  3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Superia radiatoren, type 22, standaard wit  Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk  Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks  Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk) LCC – bouwkost verwarming All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

114  GO_BPi2 badruimte:  60.83.THER.20.000 lev. thermostaat budget € 20,00 / st1 st  60.83.THER.10.000 arbeid thermostaat budget€ 42,00 / h0,5 h  GO_BPi8.01a leefruimte:  60.83.THER.20.000 lev. thermostaat budget € 20,00 / st 2 st  60.83.THER.10.000 arbeid thermostaat budget€ 42,00 / h1 h  GO_BPi8.01b slaapruimte:  60.83.THER.20.000 lev. thermostaat budget € 20,00 / st 2 st  60.83.THER.10.000 arbeid thermostaat budget€ 42,00 / h1 h LCC – bouwkost verwarming Opmerking: hier toevallig 1 material code per object code All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

115  3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler  3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Gemidd. 10 meter per radiator  3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Superia radiatoren, type 22, standaard wit  Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk  Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks  Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk) LCC – bouwkost verwarming All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

116  GO_BPi2 badruimte:  60.41.RAD.20.600/600 lev. radiator 600/600 – 1043W SUPERIA€ 104,83 / st40% korting1 st  60.41.RAD.20.900 lev. toebehoren radiator budget€ 75,00 / st1 st  60.41.RAD.10.000 arbeid radiator budget€ 42,00 / h0,5 h  GO_BPi8.01a leefruimte:  60.41.RAD.20.900/600 lev. radiator 900/600 – 1564W SUPERIA € 157,25 / st40% korting 2 st  60.41.RAD.20.900 lev. toebehoren radiator budget€ 75,00 / st2 st  60.41.RAD.10.000 arbeid radiator budget€ 42,00 / h1 h  GO_BPi8.01b slaapruimte:  60.41.RAD.20.400/600 lev. radiator 400/600 – 695W SUPERIA € 69,89 / st 40% korting 2 st  60.41.RAD.20.900 lev. toebehoren radiator budget€ 75,00 / st2 st  60.41.RAD.10.000 arbeid radiator budget€ 42,00 / h1 h LCC – bouwkost verwarming All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

117  3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler  3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Gemidd. 10 meter per radiator  3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Superia radiatoren, type 22, standaard wit  Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk  Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks  Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk) Productiekost = € 4.798 + 15% AK+W/R aannemer Totaal bouwkost in jaar 0 = € 5.518 LCC – bouwkost verwarming All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

118  9B.4A.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  2 jaarlijkse inspectie door aannemer eerste inspectie in begin jaar 3, na 2 jaar gebruik jaar 21: geen preventief onderhoud want nieuwe ketel  9B.4A.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Geen preventief onderhoud  9B.4A.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  Geen preventief onderhoud  9B.4A.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Geen preventief onderhoud LCC – preventief onderhoud All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

119  C = bouwkost in jaar 0  t = jaartal waarvan men de NPV berekent  s = inflatie, uitgedrukt in decimalen (0,02 ipv 2%)  r = nominale intrest, uitgedrukt in decimalen (0,03 ipv 3%)  NPV in jaar t = C x (1+s) t / (1+r) t  2 jaarlijkse inspectie door aannemer NPV in jaar 3 = € 138 x (1+0,02) 3 / (1+0,03) 3 = € 134,02 Net Present Value All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

120  9B.4A.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  NPV tbv begin jaar 3= € 134,02  NPV tbv begin jaar 5= € 131,43  NPV tbv begin jaar 7= € 128,89  NPV tbv begin jaar 9= € 126,40  NPV tbv begin jaar 11= € 123,96  NPV tbv begin jaar 13= € 121,56  NPV tbv begin jaar 15= € 119,21  NPV tbv begin jaar 17= € 116,91  NPV tbv begin jaar 19= € 114,65  NPV tbv begin jaar 21= € 0,00 wegens vervanging  NPV tbv begin jaar 23= € 110,26  NPV tbv begin jaar 25= € 108,13  NPV tbv begin jaar 27= € 106,04  NPV tbv begin jaar 29= € 103,99 LCC – preventief onderhoud Totaal NPV preventief onderhoud in jaar 0 = € 1.545 of 28% van bouwkost All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

121  9B.4B.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  5 jaarlijkse vervanging pomp, klep, etc eerste vervanging in begin jaar 6, na 5 jaar gebruik jaar 21: geen curatief onderhoud want nieuwe ketel  9B.4B.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Geen curatief onderhoud  9B.4B.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  Geen curatief onderhoud  9B.4B.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Geen curatief onderhoud LCC – curatief onderhoud All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

122  9B.4B.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  C in jaar 0= € 172,50  NPV tbv begin jaar 6= € 162,59  NPV tbv begin jaar 11= € 131,43  NPV tbv begin jaar 16= € 128,89  NPV tbv begin jaar 21= € 0,00 wegens vervanging  NPV tbv begin jaar 26= € 110,26 LCC – curatief onderhoud Totaal NPV curatief onderhoud in jaar 0 = € 599 of 11% van bouwkost All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

123  9B.4C.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  Vernieuwing na 20 jaar (gasleiding moet niet vernieuwd worden) jaar 21: geen preventief of curatief onderhoud  9B.4C.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  Vernieuwing na 20 jaar  9B.4C.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  Vernieuwing na 20 jaar  9B.4C.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator  Vernieuwing na 30 jaar d.i. begin jaar 31 en valt buiten de beschouwde LCC periode LCC – vervanging All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

124  9B.4C.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel  C in jaar 0= € 3.406,59 (excl gasleiding)  NPV tbv begin jaar 21= € 2.775,50  9B.4C.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen  C in jaar 0= € 506  NPV tbv begin jaar 21= € 412,26  9B.4C.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat  C in jaar 0= € 235,75  NPV tbv begin jaar 21= € 192,08 LCC – vervanging Totaal NPV vervanging in jaar 0 = € 3.380 of 61% van bouwkost All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

125  9C.3.3A.56 verwarming  Verbruik:  5859 kWh primaire energie  5326 kWh gas (1 gas = 1,1 primair)  Prijs gas: € 0,058 / kWh  Inflatie energie: 2,85%  Nominale intrest: 5% - 2,85% = 2,15% LCC – energiekost t.b.v. verbruik Totaal NPV verbruik in jaar 0 = € 9.177 of 166% van bouwkost All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating

126 NPV totale LCC – 3A.56 verwarming Intrest Inflatie energie Inflatie 5% 2,85% 2% 5% 5% 2% 5% 7,5% 2% 3A.56 bouwkost€ 5.518 9B.4A.3A.56 prev.onderhoud€ 1.545 9B.4B.3A.56 cur.onderhoud€ 599 9B.4C.3A.56 vervanging€ 3.380 9C.3.3A.56 energie verbruik€ 9.177€ 13.490 of +47% € 22.235 of +142% TOTAAL€ 20.219€ 24.532 of +21% € 33.277 of +65% All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net the art of estimating


Download ppt "Construction Management Construction Cost Engineering the art of estimating All rights reserved by PB calc & consult, 2012www.bouwdata.net."

Verwante presentaties


Ads door Google