De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector"— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector
the art of estimating BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector

2 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

3 Fasering klassiek bouwproces
the art of estimating Fasering klassiek bouwproces Programma van Eisen Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Werkvoorbereiding Uitvoering BOUWPROCES DESIGN BID BUILD

4 Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten
the art of estimating Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners: Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten Tijdverlies & communicatieproblemen Geen projectoverkoepelende kennisopbouw

5 Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging
the art of estimating Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. “Indirecte" kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten: Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging Kennis beperkt tot uitvoerder Geen correcte prijsvergelijking mogelijk

6 Negatieve marge op “foute” posten Alternatief scenario met hoge marge
the art of estimating « Bid » in de praktijk Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren Negatieve marge op “foute” posten Alternatief scenario met hoge marge Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren

7 Bouwheer via verrekeningen. Onderaannemer via slechte contracten.
the art of estimating Reële bouwkost tot 30% Aannemingssom Te betalen door: Bouwheer via verrekeningen. Onderaannemer via slechte contracten. Hoofdaannemer via verliesposten.

8 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

9 BIM BIM = virtueel bouwen
the art of estimating BIM BIM = virtueel bouwen BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm” BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn.

10 “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik.
the art of estimating Groupware Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik. Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen.

11 Effect op bouwpraktijk
the art of estimating Effect op bouwpraktijk Nieuwe sleutelbegrippen: samenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van knowhow Duidelijk afsprakenstelsel nodig Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren

12 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

13 Beschikbare normen the art of estimating
Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B opp & inhoud gebouwen NBN B investeringskosten NBN B standaard meetmethode NBN B uitbatingskosten NBN B gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 B O U W P R C E S NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

14 Lexicon TU Delft the art of estimating
Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag

15 Lexicon TU Delft the art of estimating
Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven

16 De theorie the art of estimating Complex Bouwwerk Elementencluster
Bouwdeel Component Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel) AUK (algemene uitvoeringskost)  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634 = functionele omschrijving Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie = technische omschrijving STABU bestekssystematiek Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634

17 De praktijk the art of estimating Complex Bouwwerk Elementencluster
Element/bouwdeel Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel)  PvE Tabel 7, NEN 2634 Prestatiebestek Tabel 8, NEN 2634 Technische specificaties Tabel 1 van BB-SfB (Plus) in tabel 8, NEN 2634 Gegevens uit BIM … Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie Bouwspecificaties STABU bestekssystematiek … in te voeren in calculatiepakket

18 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

19 BouwData® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr.080429)
the art of estimating BouwData® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr ) Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom tijdens een bouwproject te beheersen Doorheen alle projectfasen

20 Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte
the art of estimating Kennisbehoefte Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting Elke bouwpartner andere top-down structuur Prijslijst met boomstructuur voldoet niet

21 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

22 Invalshoek ontwikkelaars Handelt over vloeroppervlaktes
the art of estimating Development Code Invalshoek ontwikkelaars Handelt over vloeroppervlaktes Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit Vormt leidraad voor analyse ontwerp voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen

23 Opmeting volgens NBN B06-002 dd. juni 1983 Begrippen:
the art of estimating Development Code Opmeting volgens NBN B dd. juni 1983 Begrippen: BTO: bebouwde terreinoppervlakte ATO: aangelegd terreinoppervlakte BVO: bruto vloeroppervlakte GO: gebruiksoppervlakte of netto vloeroppervlakte CO: constructieoppervlakte = BVO – GO Ieder begrip eigen kleurcode op vlekkenplan

24 1ste letter Development Code
the art of estimating Development Code 1ste letter Development Code A – ondergronds B – bovengronds 2de letter Development Code C – gemeenschappelijke ruimte P – privatieve ruimte 3de letter Development Code i – binnen e – buiten (ee uitkragend, ei inpandig, er dakterras)

25 Cijfer Development Code
the art of estimating Development Code Cijfer Development Code 1 – toiletruimte 2 – badruimte 3 – technische ruimte 4 – verkeersruimte 5 – stallingsruimte voor fietsen 6 – opslagruimte voor huishoudelijk afval 7 – liftschacht 8 – verblijfsruimte

26 Verdere onderverdeling verblijfsruimte (1)
the art of estimating Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (1) 8.01 – woonfunctie bv. vrijstaande woning, woongedeelte van bejaardentehuis, kamer in studentenhuis, … 8.02 – bijeenkomstfunctie bv. tribune in een sportgebouw, kinderopvangruimte van een creche, kantine, vergaderzaal, bibliotheek, … 8.03 – celfunctie bv. kamer in tehuis voor dwangmatige opvang, cel in een stationsgebouw, … 8.04 – gezondheidsfunctie bv. operatiekamer, behandelingskamer huisarts, EHBO ruimte, …

27 Verdere onderverdeling verblijfsruimte (2)
the art of estimating Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (2) 8.05 – industriefunctie bv. magazijn, werkplaats, stallen, keuken van een restaurant, … 8.06 – kantoorfunctie bv. kantoor bij winkel of woning (vrij beroep), gemeentehuis, … 8.07 – logiesfunctie bv. hotel, asielverblijf, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf, … 8.08 – onderwijsfunctie bv. klaslokaal, leraarskamer, … 8.09 – sportfunctie bv. manege, overdekte wielerbaan, …

28 Verdere onderverdeling verblijfsruimte (3)
the art of estimating Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (3) 8.10 – winkelfunctie bv. reisbureau, stationsloket, verkoopsruimte bij tankstation, … 8.11 – overige verblijfsfunctie  waar niet permanent mensen aanwezig zijn 8.11a – parkeergarage 8.11b – bergruimte 8.11c – kleedruimte 8.11z – overige gebruiksfunctie

29 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

30 Invalshoek ontwerpers Handelt over objecten
the art of estimating Object Code Invalshoek ontwerpers Handelt over objecten Tabel 1 BB-SfB Plus, ingeschreven in diverse tabellen NEN 2634 Vormt leidraad voor life cycle cost Voorbeeld clustering 2-4 – bouwkosten gebouw 3A – werktuigbouwkundige installaties (elementencluster/projectdefinitie) 3A.56 – warmteopwekking en –distributie (element/structuurontwerp) 3A.56. 9d – warmteopwekking en -distributie, regel- en afsluitkranen (component/ontwerp)

31 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

32 Object Code 1A verwerving
the art of estimating Object Code 1A verwerving Alle kosten m.b.t. het verwerven van de grond, inclusief grondonderzoek, asbestinventaris, eventuele tijdelijke opbrengsten terrein, etc. 1B infrastructurele voorzieningen Dit is deelname in de kosten voor openbaar domein 1C bouwrijp maken = klaar om te starten met de bouw Dit is sloopwerk, sanering, verleggen/verwijdering kabels maar ook voorlopige nutsvoorzieningen inzake elektriciteit, water en telefonie & data (zowel aansluiting als verbruik)

33 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

34 Object Code bouwkundige werken
the art of estimating Object Code bouwkundige werken 3A werktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3B elektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3C lift en transport 4 vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces

35 Object Code the art of estimating
2A fundering Dit is « kuip » van het ondergronds bouwvolume in tabel 1 BB-SfB : kolom (1-) bodem, onderbouw 2B skelet Dit zijn alle dragende elementen Ook deze in de ondergrondse bouwlagen in tabel 1 BB-SfB : kolom (2-) primaire elementen van bovenbouw 2C daken Dit zijn afwerkingen aan bovenzijde gebouw Ook niet-dragende primaire elementen Ook spuwers en goten in tabel 1 BB-SfB : rij (-7)

36 Object Code the art of estimating
2D gevel Dit zijn afwerkingen aan buitenzijde gebouw Ook niet-dragende primaire elementen Ook afwerkingen rond bv inrijpoort ondergrondse parking in tabel 1 BB-SfB : rij (-1) 2E binnenwanden Dit zijn niet-dragende primaire wandelementen en bijhorende afwerkingen Ook binnenzijde van binnenspouwbladen in tabel 1 BB-SfB : rij (-2) 2F vloeren Dit zijn alle afwerkingen bovenop dragende vloeren Ook terrasafwerkingen (ee, ei en er) in tabel 1 BB-SfB : rij (-3) Conform BB-SfB Plus: ook borstweringen (38)

37 Object Code the art of estimating
2G trappen en hellingen Dit betreft zowel de constructie, als de leuningen en handgrepen als de afwerking boven en onder van trappen en hellingen in tabel 1 BB-SfB : rij (-4) 2H plafonds Dit zijn alle afwerkingen onder dragende vloeren Ook verlaagde plafonds in tabel 1 BB-SfB : rij (-5)

38 Object Code the art of estimating 2A fundering 2B skelet 2C daken
2D gevel 2E binnenwanden 2F vloeren 2G plafonds VOORBEELD UITSPLITSING ELEMENTENCLUSTER NAAR ELEMENTEN EN VERDER NAAR COMPONENTEN

39 Object Code 2A.11 bodemvoorzieningen 2A.13 lagen op grond
the art of estimating Object Code 2A.11 bodemvoorzieningen 2A.13 lagen op grond 2A.16 funderingssleuven, -sokkels en keermuren 2A.17 paalfunderingen 2AU AUK fundering 2AU9 AK + W/R aanneming fundering

40 Object Code 2A.11.0a uitgravingen t.b.v. ondergrondse bouwlagen
the art of estimating Object Code 2A.11.0a uitgravingen t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.0b behandeling en/of afvoer uitgegraven grond t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.7 aanvullingen t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.8 ondergrondse massieven en bodemvreemde materialen

41 Object Code bouwkundige werken
the art of estimating Object Code bouwkundige werken 3A werktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3B elektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3C lift en transport 4 vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces

42 Object Code the art of estimating
3A.52 uitrusting voor afvalafvoer (vast, gas en vloeistoffen) Dit zijn de standpijpen, afvoer lucht en rook, DWA & RWA incl buffering en infiltratie 3A.53 uitrusting voor vloeistoffentoevoer Dit is zowel voor koud als voor warm water, ook voorzieningen t.b.v. recuperatie regenwater 3A.56 warmteopwekking en –distributie Dit betreft klassieke CV installaties of individuele verwarmingstoestellen

43 Object Code the art of estimating
3A.57 luchtbehandeling en ventilatie Indien HVAC valt ook de « heating » onder dit element 3A.58 integraal waterbeheer T.b.v. de toekomst waarbij er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen 52 en 53

44 Object Code bouwkundige werken
the art of estimating Object Code bouwkundige werken 3A werktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3B elektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3C lift en transport 4 vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces

45 Object Code the art of estimating
3B.61 primair elektriciteitsnet Dit zijn de definitieve hoogspanningscabine, noodgeneratoren, meters, voedingen en verdeelborden en zekeringskasten 3B.62 secundair elektriciteitsnet Dit is inclusief leidingen vanaf lokaal verdeelbord 3B.63 verlichting Dit zijn de schakelaars, lichtpunten, armaturen en noodverlichting 3B.68 beveiligings- en controleinstallaties Dit zijn de inbraakbeveiliging, brandmelding, brandbestrijding (automatisch, niet-draagbaar en draagbaar), rookkoepels, e.d.

46 Object Code bouwkundige werken
the art of estimating Object Code bouwkundige werken 3A werktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3B elektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3C lift en transport 4 vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces

47 Object Code 3C.66.1 personenliften the art of estimating
3C.66 lift en transport 3C.66.1 personenliften 3C.66.2a goederenliften 3C.66.2b docklevellers 3C.66.3 mobiele hangsteigers tbv gevelreiniging 3C.66.4a roltrappen 3C.66.4b rolpaden de toevoegingen « a » en « b » zijn niet gebaseerd op bestaande normen maar blijken in de praktijk een noodzakelijke verdere opdeling om werkbare kostenkengetallen te bekomen

48 Object Code bouwkundige werken
the art of estimating Object Code bouwkundige werken 3A werktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3B elektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3C lift en transport 4 vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces

49 Object Code 4A vaste sanitaire inrichtingen
the art of estimating Object Code 4A vaste sanitaire inrichtingen 4A.74 vaste sanitaire inrichtingen 4B vaste keuken inrichtingen 4B.73 vaste keuken inrichtingen 4C vaste overige inrichtingen 4C.71 vaste inrichting voor circulatie 4C.72 vaste inrichting voor rusten en werken 4C.75 vaste inrichting voor reiniging en onderhoud 4C.76 vaste inrichting voor berging en afscherming 4C.78 vaste overige inrichtingen 4A, 4B en 4C zijn niet gebaseerd op bestaande normen maar blijken een noodzaak vanaf de projectdefinitie (cfr fasering) bij residentiële projecten met kopersbegeleiding

50 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

51 Object Code 5A terrein, bouwkundig en vaste voorzieningen
the art of estimating Object Code 5A terrein, bouwkundig en vaste voorzieningen bv 5A.90.2 minder belangrijke constructies 5B terrein, werktuigbouwkundige installaties bv 5B.90.5a drainage, afvalwaterafvoer buiten gebouw 5C terrein, elektrotechnische installaties bv 5C.90.6a buitenverlichting in tabel 1 BB-SfB : kolom (9-) elementen buiten het gebouw

52 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

53 Object Code Enkele bemerkingen: In BB-SfB in tabel 4 kolom B en D
the art of estimating Object Code Enkele bemerkingen: In BB-SfB in tabel 4 kolom B en D In NEN 2634 reeds vanaf tabel 6 apart benoemd In NEN 2634 in tabel 8 per elementencluster apart element voorzien voor materieel In Nederland: staartkosten waarin AK+W/R apart onderhandeld wordt In praktijk: vaste kost versus variabele kost belangrijk

54 Object Code the art of estimating
Bij elk elementencluster extra component t.b.v. AK+W/R bv. 2AU AUK fundering bv. Installatie paalmachine 6A AUK, vaste kost 6AU1 AUK geheel gebouw bv. Installatie torenkraan 6AU2 AUK bouwplaatsinrichting bv. Publiciteitsborden 6AU3 AUK uitvoering bv. Uitzetten gebouw 6AU9 AK+W/R aanneming 6B AUK, variabele kost 6BU1 AUK geheel gebouw bv. Huur torenkraan 6BU2 AUK bouwplaatsinrichting bv. Huur keten 6BU3 AUK uitvoering bv. Projectbegeleiding 6BU9 AK+W/R aanneming

55 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

56 Object Code 7A losse inrichtingen 7A.8 losse inrichtingen
the art of estimating Object Code 7A losse inrichtingen 7A.8 losse inrichtingen bv. 7A.83 losse keukeninventaris 7B bedrijfsinstallaties 7B.5 vnl werktuigbouwkundige bedrijfsinstallaties bv. 7B.54.5 vacuümsystemen t.b.v. bedrijfsinstallaties 7B.6 vnl elektrotechnische bedrijfsinstallaties bv. 7B.66.5 transportbanden

57 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

58 Object Code 8A voorbereidings- en begeleidingskosten 8B heffingen
the art of estimating Object Code 8A voorbereidings- en begeleidingskosten 8B heffingen 8C verzekeringen en controles 8D aanloopkosten 8E financieringskosten 8F risicoverrekeningen 8G onvoorziene uitgaven 8H onderhoudskosten van het verworven terrein 8I omzetbelasting (BTW) 8K veiligheidscoördinator 8L coördinatie van de verschillende disciplines

59 Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN
the art of estimating Object Code 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5 BOUWKOSTEN TERREIN 6 AUK 7 INRICHTINGSKOSTEN 8 BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9A IN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9B GEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9C GEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING

60 Object Code NBN B06-004 dd. juni 1983
the art of estimating Object Code NBN B dd. juni 1983 Exploitatiekosten in matrix met als eerste letter: A = in eigendom hebben d.i. kosten eigenaar voor niet-gebruiksklaar instand houden B = gebruiksklaar instand houden d.i. kosten beheerder gebouw incl alle 4 de soorten technisch onderhoud C = gebruiker d.i. kosten gebruiker gebouw incl schoonmaakonderhoud

61 Object Code the art of estimating
Vaste kosten bv. onroerend goed belasting Energiekosten Onderhoud – in praktijk 4 soorten: 4A Preventief onderhoud = werken noodzakelijk om te genieten van de garantie leveranciers 4B Curatief onderhoud = herstelling binnen normale levensduur bij normaal gebruik 4C Investeringen = vervanging na normale levensduur bij normaal gebruik 4D Herstelling na schade = herstelling t.g.v. abnormaal gebruik Bestuurlijke beheerskosten bv boekhouding Geëigende bedrijfskosten bv bewaking

62 Object Code Voorbeeld analyse warmteopwekking en –distributie
the art of estimating Object Code Voorbeeld analyse warmteopwekking en –distributie 3A.56 Bouwkost 9B.3.3A.56 Energiekost gebruiksklaar houden 9B.4A.3A.56 Kosten preventief onderhoud 9B.4B.3A.56 Kosten curatief onderhoud 9B.4C.3A.56 Kosten vervanging 9B.4D.3A.56 Kosten herstel na schade 9C.3.3A.56 Energiekost gebruiker

63 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

64 Invalshoek uitvoerders Handelt over materialen
the art of estimating Material Code Invalshoek uitvoerders Handelt over materialen STABU bestekindeling gevolgd door kenmerkende lettercombinatie Vormt trefwoordenlijst m.b.t. uitvoering Basis voor middelen- en activiteitencodering Voorbeelden 21.50.BET.10.xxx – arbeid categorie xxx storten beton 21.50.BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx 21.50.BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx

65 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

66 the art of estimating Fasering

67 the art of estimating Verschil met « Bid » Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij technische knowhow en referenties even belangrijk zijn dan prijs Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking Geen indirecte kosten: AUK = behandeld zoals productiekosten AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL) Calculatie en budgetbeheer gebeurt op groupware i.p.v. interne gelegenheid van aannemer “Coach” bouwteam nodig

68 Fasering - projectdefinitie
the art of estimating Fasering - projectdefinitie Raming = hoev x EH prijzen conform tabel 7 NEN 2634  hoev uit schetsontwerp architect  EH prijzen zijn KKG elementenclusters bv 2A fundering Programma van Eisen bv “de sondering wijst uit dat een fundering op sokkels mogelijk is”

69 Fasering - projectdefinitie
the art of estimating Fasering - projectdefinitie Doelstelling: leidraad voor ontwerp Vergt grondige analyse van de site en bijhorende reglementering inzake stedebouw, RWA/DWA, … Vergt grondige begeleiding van klant (vermijden van wijzigingen in volgende fasen) Raming = maximum budget

70 Fasering - structuurontwerp
the art of estimating Fasering - structuurontwerp Budget = hoev x EH prijzen conform tabel 8 NEN  hoev uit “voorlopig” ontwerp architect:  EH prijzen zijn KKG elementen bv 2.A.13 lagen op grond Prestatiebestek bv “de laag op grond betreft een vloer op grondslag zonder buiging en moet bestand zijn tegen belasting 3 ton/m² met een vlakheidsklasse 5mm/2m”

71 Fasering - structuurontwerp
the art of estimating Fasering - structuurontwerp Doelstelling: afchecken van vlekkenplan met PvE bepaling hoofddraagstructuur inplanting technische kokers Loss conceptnota’s  één prestatiebestek Budget < raming projectdefinitie

72 the art of estimating Fasering - ontwerp Begroting = hoev x EH prijzen conform tabel 1 BB-SfB, ingeschreven in tabel 8 NEN  hoev uit ontwerp architect  EH prijzen zijn KKG componenten bv 2.A.13.1b grond- en/of steenlagen t.b.v. vloer op volle grond Technische specificaties bv “onder de vloer op volle grond wordt de ondergrond bijgewerkt zodat een K-waarde groter dan 0,03 N/mm³ bereikt wordt”

73 the art of estimating Fasering - ontwerp Doelstelling: top-down bouwheer meets bottom-up uitvoerder Prestatiebestek  technische specificaties = alle uitgangspunten van Architectoraal concept bv. gevelsteen mod 50 HW 0,40/st Studie stabiliteit bv. betonkwaliteit C25/30 Studie EPB en akoestiek bv. zwevende vloeropbouw Studie installaties bv ventilatie type C Begroting < raming projectfase

74 Fasering - uitwerking Calculatie = terrein construction cost engineer
the art of estimating Fasering - uitwerking Calculatie = terrein construction cost engineer 1 KKG component wordt  (hoev x EH prijzen) Bijhorende material code in aparte kolom en hersortering kosten t.b.v. uitvoerder Twee mogelijkheden Interne aangelegenheid aannemer Open boek met extra cost controller

75 the art of estimating Fasering - uitwerking Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten bv REC ongebonden steenslagfundering type I (0/40), betonpuin, 30cm dik Middel = generieke informatiedrager voor een bouwproduct: materiaal, arbeid of materieel bv REC – levering betonpuin 0/40, excl transport

76 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

77 Kostenkengetallen voor
the art of estimating Kostensoorten Kostenkengetallen voor Projectdefinitie – KKG elementenclusters Structuurontwerp – KKG elementen Ontwerp – KKG componenten Middelen (MAMO) 00 – algemene middelen 10 – arbeid 20 – levering 30 – materieel 40 - onderaanneming Algemene kosten (AK) en Winst / Risico (%)

78 the art of estimating Kostensoorten Arbeidskosten zijn het product van het aantal uren en het uurtarief. Het uurtarief zijn de kosten per uur voor het verlenen van diensten. D.i. zowel uren voor arbeiders als uren voor bedienden. D.i. zowel uren voor productie als voor AUK Voorbeeld: BET.10.xxx – arbeid categorie *** t.b.v. het storten van beton

79 the art of estimating Kostensoorten Materiaalkosten zijn kosten van bouwstoffen of materialen, franco werk, die in een bouwwerk worden verwerkt of verder onbruikbaar zijn. D.i. zowel materiaal voor productie als voor AUK Voorbeeld: BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx

80 the art of estimating Kostensoorten Materieelkosten zijn kosten van hulpmiddelen voor de uitvoering van werken en die na oplevering daarvan niet achterblijven. D.i. zowel materieel voor productie als voor AUK Voorbeeld: BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx

81 the art of estimating Kostensoorten Onderaannemer zijn kosten van derden m.b.t. zowel arbeid, materiaal als materieel. Onderaannemers voeren dus een bepaalde activiteit uit op de werf en laten een afgewerkt product achter. Voorbeeld: BET.40.xxx – prijs onderaannemer betonwerk voor product xxx

82 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

83 Dossier- en documentenbeheer
the art of estimating Dossier- en documentenbeheer Hoofdcategorie: secundair versus primair niet-projectgebonden versus projectgebonden technisch versus niet-technisch Status participatie: prospectie, offerte, contract, verloren Aard: nieuwbouw versus renovatie Projectfase: cfr bouwfasering Stakeholders: cfr groupware

84 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

85 Van haalbaarheidsstudie tot oplevering
the art of estimating Indeling groupware Van haalbaarheidsstudie tot oplevering Van individuele koper tot onderaannemer Zeer complex gegeven Gebruik vereenvoudigen door instellen rechten

86 the art of estimating Indeling groupware Definiëring stakeholders en verdeling in project groups o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB Hoofdindeling mappenstructuur: gericht op organisatie en beheer bouwproces codering: kolom A tabel 4 BB-SfB 1ste subindeling mappenstructuur: gericht op diverse projectfasen codering: NEN 2634 2de subindeling mappenstructuur: gericht op technische uitwerking codering: STABU bestekindeling

87 A2s subsidiërende overheid A2t1 oorspronkelijke eigenaar
the art of estimating Project groups A2r klanten A2s subsidiërende overheid A2t1 oorspronkelijke eigenaar A2t2 ontwikkelteam A2t3 nutsmaatschappijen A2t4 ontwerpteam A2t5 uitvoeringsteam A3j overheid

88 A9 arbitrage verzekering
the art of estimating Indeling A1 organisatie A2 financiering A3 ontwerp A4 kostenbeheersing A5 werfbeheer A6 verkoop A7 kwaliteitscontrole A8 oplevering A9 arbitrage verzekering

89 A1g communicatie ontwikkelfase
the art of estimating Indeling A1 organisatie A1f organisatieschema A1g communicatie ontwikkelfase A1g1 briefwisseling A1g2 vergaderverslagen A1g3 standaard documenten A1j beheersprocedure A1m bouwpartners

90 A2s opbrengst aangekocht goed
the art of estimating Indeling A2 financiering A2j procedures A2j1 projectfinanciering A2j2 subsidies A2j3 waarborgen A2r verkoop A2r1 vorderingsstaten A2r2 min- en meerwerken A2r3 werken in regie A2s opbrengst aangekocht goed

91 A2 financiering (vervolg) A2t kosten
the art of estimating Indeling A2 financiering (vervolg) A2t kosten A2t1 aankoop grond / gebouw A2t2 ontwikkelteam A2t3 nutsmaatschappijen A2t4 ontwerpteam A2t5 uitvoering A2t6 belastingen

92 A3g communicatie ontwerpfase A3j wetgeving en vergunningen
the art of estimating Indeling A3 ontwerp A3g communicatie ontwerpfase A3j wetgeving en vergunningen A3r kwaliteitseisen A3r_F1 PvE projectdefinitie A3r_F2 prestatiebestek structuurontwerp A3r_F3 technische specificaties ontwerp A3r_F4 bouwspecificaties uitwerking A3r_F4_05 bouwplaatsvoorzieningen A3r_F4_10 stut- en sloopwerk A3r_F4_12 grondwerk Etc.

93 Indeling A3 ontwerp (vervolg) A3s analyse site A3t plannen / 3D model
the art of estimating Indeling A3 ontwerp (vervolg) A3s analyse site A3s1 kadastergegevens A3s2 bestaande toestand A3s3 grondonderzoek A3t plannen / 3D model A3t_F1 projectdefinitie A3t_F2 structuurontwerp A3t_F3 ontwerp

94 A3t plannen / 3D model (vervolg)
the art of estimating Indeling A3 ontwerp (vervolg) A3t plannen / 3D model (vervolg) A3t_F4 uitwerking A3t_F4_A architectuur A3t_F4_B stabiliteit A3t_F4_B20 diepfundering en beschoeiing Etc. A3t_F4_C technieken A3t_F4_D uitrusting A3t_F4_E omgeving A3t_F4_X verkoopplannen A3t_F4_Y room by room A3t_F4_Z plannen DBB

95 Indeling A3 ontwerp (vervolg) A3u tijdschema’s A3u_F1 projectdefinitie
the art of estimating Indeling A3 ontwerp (vervolg) A3u tijdschema’s A3u_F1 projectdefinitie A3u_F2 structuurontwerp A3u_F3 ontwerp A3u_F4 uitwerking

96 Indeling A4 kostenbeheersing A4j kostenplanning A4s meetstaten
the art of estimating Indeling A4 kostenbeheersing A4j kostenplanning A4s meetstaten A4t prijsvorming A4u contracten A4v kostenanalyses

97 A5g communicatie bouwteam A5j veiligheid en gezondheid
the art of estimating Indeling A5 werfbeheer A5g communicatie bouwteam A5j veiligheid en gezondheid A5s uitvoeringsplanning A6 verkoop A6f organisatie verkoop A6g communicatie verkoop A6o marktonderzoek A6r verhuur/verkoopcontracten

98 A7g communicatie kwaliteitscontrole A7j controle procedures
the art of estimating Indeling A7 kwaliteitscontrole A7g communicatie kwaliteitscontrole A7j controle procedures A7q proefverslagen A7r slecht werk A8 oplevering A8g oplevering A8h post interventie dossier A8r herstelling slecht werk

99 A9 arbitrage, verzekering A9r arbitrage A9s verzekeringen
the art of estimating Indeling A9 arbitrage, verzekering A9r arbitrage A9s verzekeringen A9t archeologische vondsten A9u onvoorziene gebeurtenissen

100 Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers
the art of estimating Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier- en documentenbeheer Indeling groupware Groot- en eenheden

101 Groot- en eenheden SI-eenheden
the art of estimating Groot- en eenheden SI-eenheden Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden vb. m²-d = een kost / m² / dag te gebruiken bij bv. schutseltaksen vb. t-km = een kost / ton / kilometer te gebruiken bij bv. transport van grond

102 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

103 Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking.
the art of estimating Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. Projectoverkoepelende technische specificaties Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader Projectoverkoepelende bouwspecificaties. Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader. Standaard kostenbeheersingsmethode. = IFRS voor de bouw = BouwData PB® Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline.

104 Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen
the art of estimating Analyse huidige bouwpraktijk Impact nieuwe software Onderzoek normen BouwData PB® To Do’s Voorbeeldproject

105 Beoogde ontwikkeling: 1000m² BVO voor ca 15 woongelegenheden
the art of estimating Bouwheer = OIKO NV Voor aankoop grond Beoogde ontwikkeling: 1000m² BVO voor ca 15 woongelegenheden 500m² BVO achterbouw met parkeergelegenheid voor ca 5 wagens te bereiken via garage rechterbuur Vraag: bouwkost t.b.v. investeringsplan ?

106 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating 2. Bouwkundig: 1000m² x € 500,-/m² 3.A Werktuigbouwkundige installaties: 15st x € ,- 3.B Elektrotechnische installaties: 15st x € 3500,- 3.C Lift: ,- 4. Vaste inrichting: 15st x 5000,- 5. Terrein: 200m² x € 350,-/m² m.b.t. parkeergebouw Productiekost aannemer: € ,- AUK aannemer: 15% op KP  € ,- (6) Totale kost aannemer: € ,- AK + W/R aannemer: 10% op VP  € Totale bouwkost: € of 1200m² BVO à € 958/m²

107 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Ontwikkelaar: focus op return on investment Architecten: focus op concept Administratie (meetstaten, prestatiebestek/BS, verslagen, calculatie en budgetbeheer) door PB calc & consult op groupware Studiebureaus: constante feedback en bijsturing Maximale inschakeling van know how van uitvoerders en bijhorende responsabilisering door vroegtijdige selectie op vakkennis en openheid

108 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating

109 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Architect = B-Architecten Bijstelling doelstelling: Parkeergebouw wordt deels op te vullen terrein en deels bergingen Budget bouwkosten € ,- of 1200m² BVO à € 875,-/m² Risico: 5% bij de bijkomende kosten

110 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating

111 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Vrije onderdoorgang naar tuin Glv: technische ruimtes en bergingen (doorlopend in achterbouw) 1ste verd: gezinsappartement met daktuin 2de tem 7de verd: 12 bachelorappartementen 8ste verd: penthouse

112 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating

113 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Development Code Terreinoppervlakte TO = 278,40m² Bebouwde terreinoppervlakte BTO = 203,10m² Hoofdgebouw = 136,6m² Achterbouw = 66,5m² Aangelegd terreinoppervlakte tbv gemeenschap ATO C = 39,80m² Aangelegd terreinoppervlakte tbv individuele koper ATO P = 35,50m²

114 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Development Code BTO / ATO C / ATO P

115 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Development Code BVOi / BVOe

116 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Development Code GO

117 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Development Code Bruto vloeroppervlakte BVO = 1422m² Gebruiksoppervlakte GO = 1186m² Eerste ratio: GO/BVO = 83,4% Gemeenschappelijke delen C = 188m² Privatieve delen P = 998m² Tweede ratio: P/GO = 84,2%

118 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Object Code

119 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Material Code Detailcalculatie

120 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Material Code Activiteiten of « recepten »

121 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Material Code Middelenlijst

122 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Grondafvoer ipv stapeling achteraan Riolering: pompput ipv gravitair Houten ipv stalen terrasleuningen Schilderwerk ipv zichtmetselwerk in de centrale trapzaal Extra gevelelementen door brandoverslag Elektriciteit: te laag budget Lift: doorgetrokken tot boven 8ste

123 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating 2. Bouwkundig: € of 1282m² BVO à € 486,30/m²  € 500,-/m² 3.A werktuigbouwkundige installaties: €  € 3.B elektrotechnische installaties: €  € 3.C lift: €  € 4 vaste inrichtingen: €  € 5 terrein: €  € 6 AUK: €  € Totale bouwkost: € of 1422m² BVO à € 775,05/m²

124 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Lessons Learned Inschakeling onafhankelijke cost controller als “extra ogen” doet soms andere bouwpartners te laks worden voor eigen verantwoordelijkheden Nevenaannemers die met totaalprijs werken, komen achteraf met uitleg voor meerprijs Verslagen bouwteam vergadering zijn zeer belangrijk om gemaakte afspraken vast te leggen Werkvoorbereiding bleek ontoereikend (BIM is op dit vlak dwingender dan CAD)

125 opleiding CCM 20 & 27 november 2009
the art of estimating Lidmaatschap Coderingen in Excel lijsten met groeperingen Handleiding Construction Cost Engineering en Construction Cost Management Typedocumenten met becijferd voorbeelddossier Middelen- en activiteitenlijst met richtprijzen Lijst met coördinaten leveranciers en onderaannemers met zoekfilter op material code Naar Buzzsaw te “clonen” indeling groupware

126 Tarieven en aanvraag lidmaatschap BouwData PB® ? www.bouwdata.net
the art of estimating Tarieven en aanvraag lidmaatschap BouwData PB® ?


Download ppt "BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector"

Verwante presentaties


Ads door Google