De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productcertificatie en certificatie van beveiligingsondernemingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productcertificatie en certificatie van beveiligingsondernemingen."— Transcript van de presentatie:

1 Productcertificatie en certificatie van beveiligingsondernemingen

2 Voorgeschiedenis: overheid, verzekeraars en elektronische beveiliging  certificatie door verzekeraars van producten en installateurs  1990: wettelijk verplichte erkenning van installateurs  1994: wettelijk verplichte goedkeuring van producten  2002: einde wettelijke verplichte goedkeuring van producten  2002: onderhandelingen tussen verzekeraars en de elektronische beveiligingssector: INCERT, toevertrouwd aan het BEC

3 INCERT: integrale kwaliteitszorg  producten beantwoorden aan certificatievoorwaarden van INCERT (de vroegere eisen van de overheid waren de initiële basis)  producten met label INCERT  installateurs beantwoorden aan certificatievoorwaarden van INCERT  installateurs werken volgens INCERT-draaiboek  installateurs gebruiken uitsluitend INCERT-componenten  installateurs maken uitsluitend INCERT-installaties  periodieke herkeuring van producten en installateurs  verzekeraars en ontwerpers vragen INCERT-kwaliteit

4 Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw Comité voor het beheer van het merk INCERT Certificatie-instellingen Technische commissie 79 PRODUCTEN INSTALLATEURS Accreditatie BELCERT

5 Belgisch Elektrotechnisch Comité Studiecommissie 79 TOEPASSINGSGEBIED : elektronische inbraakdetectie  technische referenties en interpretaties  samengesteld uit marktspelers en belanghebbenden  beslissing bij consensus TECHNISCHE NOTA ’S voor certificatie  beveiligingsmateriaal: T 014  beveiligingsondernemingen: T 015-2  reactieve componenten: T 018  alarmcentrales: document in voorbereiding

6 Belgisch Elektrotechnisch Comité Comité voor het beheer van het merk INCERT Samenstelling  BEC (voorzitter en secretaris, zonder stemrecht)  voorzitter technische commissie 79 (zonder stemrecht)  fabrikanten-invoerders  beveiligingsondernemingen  verzekeraars  verzekeringsmakelaars  consumenten  studiebureaus beveiliging  laboratoria (zonder stemrecht)  certificatie-instellingen (zonder stemrecht)

7 Comité voor het beheer van het merk INCERT Werking  beslissing bij meerderheid  in de praktijk beslissing bij consensus  viermaandelijkse vergadering  begroting, goed te keuren door het Comité voor het beheer van het merk INCERT (25.000 - 30.000 EUR)

8 Comité voor het beheer van het merk INCERT Opdrachten  beheer van de INCERT-procedures : keuze interpretatie  beheer certificatie  promotie en communicatie  strategische ontwikkeling volgens marktevoluties  toezicht op het correct gebruik van het merk

9 Comité voor het beheer van het merk INCERT Beheer van certificatie  certificatiereglementen  eisen certificatie-instellingen (EN45011)  mandaat:  installateurs: (AIB-)VINCOTTE, BOSEC, SGS S&SC eesv  producten: BOSEC, SGS Belgium NV  markttoezicht, beroep

10 Comité voor het beheer van het merk INCERT Promotie en communicatie •DOEL • promotie: gericht naar opdrachtgevers, verzekeraars, ontwerpers • permanente actualisering lijsten van de gecertificeerde producten en beveiligingsondernemingen • vragen en opmerkingen beantwoorden • MIDDELEN • website : www.incert.be • folder • presentaties • ad-hoc communicatiekanalen • briefwisseling

11 Certificatieschema “INCERT”  Stap 1: informatieverzoek  Stap 2: certificatieovereenkomst met certificatie-instelling  Stap 3: certificatie-instelling begeleidt en certificeert  Stap 4: certificatie-instelling meldt de certificatie aan INCERT  Stap 5: periodieke controleproeven/keuringen  Stap 6: verlenging certificatie (na 5/6 jaar)

12 Certificatie-installateurs (1 of 3)  Certificatievoorwaarden  erkenning FOD Binnenlandse Zaken (T 015-1)  verzekering  beroepservaring of bijkomende audits  financiële en deontologische betrouwbaarheid  twee technici voor de eerste schijf van 500 onderhoudscontracten  opleiding personeel  aangepaste bedrijfsorganisatie en -uitrusting  keuring van twee installaties volgens T 015-2

13 Certificatie-installateurs (2 of 3)  Dagelijks werken volgens een draaiboek  risicoanalyse en theoretische risicograad  effectieve risicograad  ontwerpvoorstel met kwaliteitsniveaus voor elke component  detailstudie  installatie met nazicht, testen, leveren en opleveren  jaarlijks onderhoud en dienst na verkoop

14 Certificatie-installateurs (3 of 3)  Plichten na certificatie  uitsluitend gecertificeerd materiaal gebruiken, tenzij  onbestaande  graad 4: technische onverenigbaarheid / beperkte afzet  uitsluitend installaties maken volgens INCERT-regels (theoretische risicograad) tenzij  schriftelijk akkoord klant met effectieve risicograad  conformiteitsverklaring voor de klant  uitbesteding enkel aan gecertificeerde installateurs

15 Vandaag  01.01.2003: begin INCERT-certificatie producten  01.06.2003: begin INCERT-certificatie installateurs  01.01.2005: einde certificatie installateurs door verzekeraars  01.02.2005:  180 gecertificeerde installateurs (op 750)  370 gecertificeerde productfamilies


Download ppt "Productcertificatie en certificatie van beveiligingsondernemingen."

Verwante presentaties


Ads door Google