De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BrandweerVereniging Vlaanderen CONGRES Zaterdag 9 oktober 2004 Roeselare Eén antwoord op de nieuwe uitdagingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BrandweerVereniging Vlaanderen CONGRES Zaterdag 9 oktober 2004 Roeselare Eén antwoord op de nieuwe uitdagingen."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 BrandweerVereniging Vlaanderen CONGRES Zaterdag 9 oktober 2004 Roeselare Eén antwoord op de nieuwe uitdagingen

3 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 2 Vernieuwingsactie op 2 sporen  Wegen op de politieke besluitvorming  Om de leden meer te betrekken  Vast secretariaat 2003  Stroomlijnen communicatie  Modernisering ledendatabase  Kernbestuur afgestemd op de andere besluitvorming  Naamsverandering voorjaar 2003 tot BVV

4 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 3 Resultaten vernieuwingsactie BVV werkt op een nieuw elan  Brandweer vertegenwoordigd in raden en commissies:  Raadgevend Comité voor de Brandweer  Kabinet van de Minister  Adviesorganen Astrid, noodplanning, hulpcentra 100, …  Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing  Hoge Raad voor de Opleiding  Commissies Materieel

5 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 4 En dan…. de gasontploffing in Gellingen  Catastrofale gebeurtenis leidt plots tot…… “gewenste” politieke aandacht voor de brandweer

6 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 5 En dan…. de gasontploffing in Gellingen  BVV stelt vast:  Alsmaar complexere maatschappij  Lokale brandweer op zichzelf aangewezen  Lokaal onvoldoende gespecialiseerde kennis  Geen adequaat opschalingssysteem BVV stelt eisen:  Hervorming niet politionele veiligheid volgens tweesporenbeleid

7 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 6 Hervorming niet politionele veiligheid  Op korte termijn  Betere regeling verzekering personeel  Aantrekkelijker maken van het “brandweer”beroep  Anomalieën in geldelijk statuut rechtzetten en rekening houden met risicoberoep in verloning en pensionering  Meer financiële middelen voor brandweermaterieel en opleiding

8 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 7 Hervorming niet politionele veiligheid  Op middellange termijn  Risico-analyse: basis en uitbouw hervorming  Duidelijke bevoegdheidsregeling  Uitbouw, ondersteuning via kenniscentrum  Degelijk personeelsstatuut en modern personeelsbeleid

9 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 8 BVV formuleert objectieven hervormingen heel duidelijk EEen betere hulpverlening aan de burgers BBijkomende financiële middelen moeten leiden tot een betere organisatie

10 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 9 Eén en ander beweegt We noteren enkele resultaten DDe commissie Paulus met opdracht: OOrganisatie niet politionele veiligheid aanpassen aan 21e eeuw RRisicoanalyse = wetenschappelijke basis hervormingen GGeïnformatiseerd model met behoeften inzake personeel, infrastructuur, materieel in functie van de risico’s

11 10 Eén en ander beweegt We noteren enkele resultaten iinspraak BVV in keuze verbindingsofficier BBrandweerofficier in dienst bij FOD BiZa om cursussen up te daten DDe diverse raden en commissies voor de opleiding geïnstalleerd

12 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 11 Eén en ander beweegt We noteren enkele resultaten KKB “rampenplanning” in ontwerp IIn voorstellen begroting 2005: EExtra kredieten brandweermaterieel en opleiding KKredieten voor aanwerving experten voor kenniscentrum

13 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 12 BVV wil alles niet alleen doen  Samenwerking met VVSG  Periodiek overleg  Gezamenlijke standpunten en documenten  VVSG-werkgroep brandweer  Ronde van Vlaanderen VVSG - BVV  Overleg met verzekeringssector  Oplossingen voor een betere verzekering

14 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 13 DE GROOTSTE UITDAGING  Eendrachtig en duidelijk antwoorden op uitdagingen  Weten wat we precies willen  Optreden in gesloten slagorde  Beseffen dat de brandweer er is voor de mensen en niet voor onszelf

15 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 14  Bestuurders moeten beleidsbeslissingen nemen  BVV moet:  Doelstellingen nieuwe organisatie bepalen  Kwaliteitsnormen voorstellen  Zich duidelijk uitspreken over welk statuut we willen DE GROOTSTE UITDAGING

16 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 15 Optreden in gesloten slagorde Daar wil ik voor gaan  Goede interne communicatie absolute noodzaak !!!  Via website met nieuwsflash standpunten en evoluties dossiers  Eigen overlegplatform Staat open voor iedereen die aan de kar wil trekken Ik reik de hand

17 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 16 DE NOODZAKELIJKE HERVORMING ZAL EN MOET ER KOMEN  De burger heeft recht op de beste brandweerorganisatie  BVV neemt hierin zijn verantwoordelijkheid  Ik bied mijn ondersteuning aan  Ik reken op jullie medewerking en collegialiteit Samen staan we sterk Samen zullen we deze hervorming realiseren

18 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 17 Binnenbrandbestrijding  In België offensieve binnenbrandbestrijding  Binnenbrandbestrijding gevaarlijkste opdracht Kans op:  verstikking  flashover…  verloren lopen  bijkomende gevaren: onstabiele constructies, elektrocutie…..

19 BVV– congres Roeselare 9 oktober -2004 18 Binnenbrandbestrijding  Opleiding  Hoofdzakelijk theoretisch  Praktijkopleiding “in de kinderschoenen”  Praktijkopleiding heel divers in de verschillende provincies  3 jaren ervaring praktijkopleiding (1150 pers) “Er is nog werk aan de winkel”


Download ppt "1 BrandweerVereniging Vlaanderen CONGRES Zaterdag 9 oktober 2004 Roeselare Eén antwoord op de nieuwe uitdagingen."

Verwante presentaties


Ads door Google