De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB ® de codering.  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB ® de codering.  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®"— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB ® de codering

2  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

3  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

4 Knelpunt 1  Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte  Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost  Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden  Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting  Elke bouwpartner andere top-down structuur  Prijslijst met boomstructuur voldoet niet

5 Knelpunt 2  Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners:  Andere bestekindeling  Andere meetcodes  Andere vorderingsstaten  Tijdverlies & communicatieproblemen  Geen projectoverkoepelende kennisopbouw

6 Knelpunt 3  Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. Volgende kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten:  Deel kost werfinrichting  Kost werkvoorbereiding  Kost projectopvolging  Kennis beperkt tot uitvoerder  Geen correcte prijsvergelijking mogelijk

7  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

8 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen

9  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

10  Naar aanleiding van het bouwbesluit  Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken  Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen  Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering  Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m  Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag Begrippenkader TU Delft

11  Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten  Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm  AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven Begrippenkader TU Delft (2)

12  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

13  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element  Bouwdeel  Component  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel)  AUK (algemene uitvoeringskost) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject = functionele omschrijving = technische omschrijving  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634  Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634  STABU bestekssystematiek De theorie

14  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element/bouwdeel  Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject Gegevens uit BIM …  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634  PvE, Tabel 1 van BB-SfB ingeschreven in tabel 8, NEN 2634  middelen en recepten o.b.v. STABU besteks- systematiek … in te voeren in calculatiepakket De praktijk

15  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®

16 Ontwikkeling BouwData PB ®  Op C3A-net met steun van IWT (nr.080429)  Concept & basislijsten gratis  Door 350 bouwprofessionals gevolgd

17 Afsprakenstelsels BouwData PB ®  Bouwfasering  Dossier- en documentenbeheer  Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen  Groot- en eenheden  Indeling groupware  Kostensoorten  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Integratie tussen de drie coderingen

18 Bouwfasering  Projectdefinitie  Structuurontwerp  Ontwerp  Uitwerking  Uitvoering  Oplevering: onderhoudsperiode waarborgperiode 10-jarige aansprakelijkheid Top-down bouwheer Bottom-up uitvoerders Indienen bouwvergunning Offertevragen uitvoerders

19 Dossier- en documentenbeheer  Hoofdcategorie: secundair versus primair niet-projectgebonden versus projectgebonden technisch versus niet-technisch  Status participatie: prospectie, offerte, contract, verloren  Aard: nieuwbouw versus renovatie  Projectfase: cfr bouwfasering  Stakeholders: cfr groupware

20 Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen  Van toepassing bij development code  Uniformat Classes: A = ondergronds B = bovengronds  Gemeenschap (C) versus privatief (P)  Gedefinieerde ruimtes en gebruiksfuncties volgens Nederlands Bouwbesluit i.p.v. tabel 0 van BB-SfB

21 Groot- en eenheden  SI-eenheden  Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden vb. m²-d = een kost / m² / dag te gebruiken bij bv. schutseltaksen vb. t-km = een kost / ton / kilometer te gebruiken bij bv. transport van grond

22 Indeling groupware  Definiëring stakeholders en verdeling in project groups  Hoofdindeling mappenstructuur: gericht op organisatie en beheer bouwproces codering: kolom A tabel 4 BB-SfB  1 ste subindeling mappenstructuur: gericht op diverse projectfasen codering: NEN 2634  2 de subindeling mappenstructuur: gericht op technische uitwerking codering: STABU bestekindeling

23 Kostensoorten  Kostenkengetallen voor verschillende bouwfases  Middelen (MAMO)  00 – algemene middelen  10 – arbeid  20 – levering  30 – materieel  40 - onderaanneming  Algemene kosten (AK)  Algemene uitvoeringskosten (AUK)  Winst / Risico  Stelposten

24 Development code  Link tussen de ontwikkelaars en andere bouwpartners  Handelt over vloeroppervlaktes  Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen

25 Object code  Link tussen de ontwerpers en andere bouwpartners  Handelt over objecten  Tabel 1 BB-SfB, ingeschreven in diverse tabellen NEN 2634 Voorbeelden  Elementencluster (projectdefinitie) 2A – fundering  Element (structuurontwerp) 2A.17 – fundering, paalfundering  Component (ontwerp) 2A.17.4 – fundering, paalfundering, paalfundering met grondverdringing en in situ gevormd

26 Material code  Link tussen de uitvoerders en andere bouwpartners  Handelt over materialen  STABU bestekindeling gevolgd door kenmerkende lettercombinatie Voorbeelden  21.50.BET.10.xxx – arbeid categorie xxx storten beton  21.50.BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx  21.50.BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx

27 Meer informatie over BouwData PB ® ? www.bouwdata.net www.bouwdata.net


Download ppt "BouwData PB ® de codering.  Knelpunten  Beschikbare normen  Lexicon als kader  Theorie vs. praktijk  Codering BouwData PB ®"

Verwante presentaties


Ads door Google