De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB® de codering

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB® de codering"— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB® de codering

2 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

3 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

4 Knelpunt 1 Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting Elke bouwpartner andere top-down structuur Prijslijst met boomstructuur voldoet niet

5 Knelpunt 2 Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners: Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten Tijdverlies & communicatieproblemen Geen projectoverkoepelende kennisopbouw

6 Knelpunt 3 Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. Volgende kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten: Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging Kennis beperkt tot uitvoerder Geen correcte prijsvergelijking mogelijk

7 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

8 Beschikbare normen NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen
Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B opp & inhoud gebouwen NBN B investeringskosten NBN B standaard meetmethode NBN B uitbatingskosten NBN B gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 B O U W P R C E S NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

9 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

10 Begrippenkader TU Delft
 Naar aanleiding van het bouwbesluit Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag

11 Begrippenkader TU Delft (2)
Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven

12 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

13 De theorie Complex Bouwwerk Elementencluster Element Bouwdeel
Component Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel) AUK (algemene uitvoeringskost)  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634 = functionele omschrijving Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie = technische omschrijving STABU bestekssystematiek Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634

14 De praktijk Complex Bouwwerk Elementencluster Element/bouwdeel
Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element Activiteit Middel (arbeid, materiaal, materieel)  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634 PvE, Tabel 8, NEN 2634 PvE, Tabel 1 van BB-SfB ingeschreven in tabel 8, NEN 2634 Gegevens uit BIM … Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma / ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking / realisatie middelen en recepten o.b.v. STABU besteks- systematiek … in te voeren in calculatiepakket

15 Knelpunten Beschikbare normen Lexicon als kader Theorie vs. praktijk Codering BouwData PB®

16 Ontwikkeling BouwData PB®
Op C3A-net met steun van IWT (nr ) Concept & basislijsten gratis Door 350 bouwprofessionals gevolgd

17 Afsprakenstelsels BouwData PB®
Bouwfasering Dossier- en documentenbeheer Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen Groot- en eenheden Indeling groupware Kostensoorten Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Integratie tussen de drie coderingen

18 Bouwfasering Projectdefinitie Structuurontwerp Ontwerp Uitwerking
Uitvoering Oplevering: onderhoudsperiode waarborgperiode 10-jarige aansprakelijkheid Top-down bouwheer Bottom-up uitvoerders Indienen bouwvergunning Offertevragen uitvoerders

19 Dossier- en documentenbeheer
Hoofdcategorie: secundair versus primair niet-projectgebonden versus projectgebonden technisch versus niet-technisch Status participatie: prospectie, offerte, contract, verloren Aard: nieuwbouw versus renovatie Projectfase: cfr bouwfasering Stakeholders: cfr groupware

20 Gebruiksfuncties en ruimtebenamingen
Van toepassing bij development code Uniformat Classes: A = ondergronds B = bovengronds Gemeenschap (C) versus privatief (P) Gedefinieerde ruimtes en gebruiksfuncties volgens Nederlands Bouwbesluit i.p.v. tabel 0 van BB-SfB

21 Groot- en eenheden SI-eenheden Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden vb. m²-d = een kost / m² / dag te gebruiken bij bv. schutseltaksen vb. t-km = een kost / ton / kilometer te gebruiken bij bv. transport van grond

22 Indeling groupware Definiëring stakeholders en verdeling in project groups Hoofdindeling mappenstructuur: gericht op organisatie en beheer bouwproces codering: kolom A tabel 4 BB-SfB 1ste subindeling mappenstructuur: gericht op diverse projectfasen codering: NEN 2634 2de subindeling mappenstructuur: gericht op technische uitwerking codering: STABU bestekindeling

23 Kostenkengetallen voor verschillende bouwfases Middelen (MAMO)
Kostensoorten Kostenkengetallen voor verschillende bouwfases Middelen (MAMO) 00 – algemene middelen 10 – arbeid 20 – levering 30 – materieel 40 - onderaanneming Algemene kosten (AK) Algemene uitvoeringskosten (AUK) Winst / Risico Stelposten

24 Development code Link tussen de ontwikkelaars en andere bouwpartners Handelt over vloeroppervlaktes Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen

25 Link tussen de ontwerpers en andere bouwpartners Handelt over objecten
Object code Link tussen de ontwerpers en andere bouwpartners Handelt over objecten Tabel 1 BB-SfB, ingeschreven in diverse tabellen NEN Voorbeelden Elementencluster (projectdefinitie) 2A – fundering Element (structuurontwerp) 2A.17 – fundering, paalfundering Component (ontwerp) 2A.17.4 – fundering, paalfundering, paalfundering met grondverdringing en in situ gevormd

26 Link tussen de uitvoerders en andere bouwpartners
Material code Link tussen de uitvoerders en andere bouwpartners Handelt over materialen STABU bestekindeling gevolgd door kenmerkende lettercombinatie Voorbeelden 21.50.BET.10.xxx – arbeid categorie xxx storten beton 21.50.BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx 21.50.BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx

27 Meer informatie over BouwData PB® ? www.bouwdata.net


Download ppt "BouwData PB® de codering"

Verwante presentaties


Ads door Google