De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velon 2008 Kennis-maken Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk? Veldhoven 31 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velon 2008 Kennis-maken Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk? Veldhoven 31 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Velon 2008 Kennis-maken Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk? Veldhoven 31 maart 2008

2 Bewustmaking van handelen van een team in kenmerkende beroepssituaties Lia van Haren José Wichers-Bots Anita Blonk

3 Indeling Lectoraat “Evaluerend Handelen” Voorstelrondje Onderzoek: vragen, opzet en resultaten Discussie

4 PactumRECAloysius JoséLia InternFontys Intern Fontys lectoraat “Evaluerend handelen” Lector Dr. Anita Blonk

5 Evaluerend handelen Niet alleen: evaluatie achteraf Maar ook: voorspellend handelen

6 Voorstellen

7 Voorstelrondje

8 Onderzoek De actuele onderwijssituatie van een VO- school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum wordt in kaart gebracht. Er wordt getracht zicht te krijgen op de wijze waarop een team van professionals handelt binnen één school.

9 Onderzoeksvragen Hoe zeggen docenten te handelen in veelvoorkomende voor een ieder herkenbare schoolsituaties? Handelen alle docenten binnen één situatie op dezelfde manier? Wat betekent dit voor de professionalisering van het team?

10 OpleidingOnderwijservaring Handelingsscripts Kenmerkende situaties Competenties Theorieën

11 Competentieprofiel Speciale Onderwijszorg 1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen: de leraar maakt contact met de leerling(en) en communiceert met hen. 2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen: de leraar creëert als pedagoog een klimaat dat de leerlingen voldoende veiligheid én uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling. 3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen: de leraar ontwerpt als didacticus een op de leerlingen/groep afgestemde krachtige leeromgeving. 4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct betrokkenen: de leraar draagt zorg voor een ordelijke en taakgerichte leeromgeving. Bovendien stemt hij de activiteiten van betrokkenen op elkaar af. 5. Competent in samenwerking met collega’s: de leraar stemt zodanig af dat ook op schoolniveau alles goed op elkaar aansluit. 6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school: de leraar werkt, gezien zijn orthopedagogische en orthodidactische taak, ook samen met mensen en organisaties buiten de eigen schoolorganisatie (ouders en maatschappelijke organisaties, zoals een schoolbegeleidingsdienst, welzijninstelling, jeugdhulpverlening) en stemt met hen af. 7. Competent in reflectie en ontwikkeling: de leraar werkt voortdurend aan zijn kwaliteiten en zijn opvattingen.

12 Vragenlijst Competentie 2; orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen U merkt al een tijdje dat twee leerlingen uit uw klas slecht met elkaar overweg kunnen. Er zijn veel irritaties onderling, die tot gevolg hebben dat de leer- en leefomgeving in de klas niet meer optimaal is.

13 Hoe gaat u hiermee om? –Ik ga met beide leerlingen een individueel gesprek aan waarin ik hen met behulp van visuele middelen instructies geef en mijn verwachtingen duidelijk maak. –Ik maak samen met de leerlingen een plan met een beloningssysteem dat ervoor moet zorgen dat ze zonder irritaties naast elkaar kunnen werken. –Ik probeer met de leerling in een gesprek te achterhalen wat hij in een dergelijke situatie denkt en voelt en probeer zijn gedachten te veranderen. –Ik kijk op welke momenten de leerlingen wel goed met elkaar overweg kunnen en probeer meer van die situaties in te bouwen. –Ik verander mijn klasopstelling zodanig dat de leerlingen minder last van elkaar hebben. –Ik bespreek met ouders en/of groepsleiding hoe ik dit probleem op kan lossen. –Naar aanleiding van een vervelend verlopen les ga ik met de hele klas een gesprek aan over de sfeer in de klas. –Ik verwacht dat het probleem zich na een tijdje vanzelf oplost en wacht even af. –Ik heb geen idee hoe ik hiermee om moet gaan. –Iets anders, namelijk:

14

15 Open vragen Hoe hebt u dat geleerd? Zou u anders met deze situatie om willen gaan? En zo ja, hoe dan? Wat hebt u hiervoor nodig? Wat zou u graag willen dat de school u biedt?

16 Conclusie Docenten gebruiken binnen dezelfde situaties verschillende handelingsscripts Men leert van ervaring, opleiding/cursus, begeleiding en literatuur Er zijn geen verschillen gevonden in onderwijservaring, leeftijd, geslacht, onderwijsfunctie of opleiding. Docenten zeggen niet anders met deze situaties om te willen gaan. Docenten geven aan een sterke behoefte aan kennis over autisme te hebben.

17 Speerpunten Eenduidigheid in het team Handelingsplanning

18 Gevolgen van onderzoek Team Inzicht in relevante alledaagse thema's Ontwikkelen een visie op de dagelijkse praktijk en onderwijs in het algemeen Gevoeligheid voor het evaluatieproces Studiedag handelingsplanning: formuleren van smart doel voor individueel en groepsplan Verzoek om continuering van de video- opnamen IB-ers Aangepaste werkwijze Aan slag met video-opname en interview competentieprofiel: video-opname als begeleidingsmiddel Zorgteam Formatie uitgebreid (IB-ers) Zorgteam geformeerd School 10 schoolregels opgesteld Onderzoeksmatig werken: Vragenlijst ouderbetrokkenheid Vragenlijst leerling tevredenheid INK

19 Hoe ziet u deze methodiek binnen uw opleiding?

20 Wat kan deze methodiek betekenen voor opleidingen?

21 Vindt u dat alle leerkrachten op dezelfde manier zouden moeten handelen?


Download ppt "Velon 2008 Kennis-maken Hoe doe je het en wat levert het op in de praktijk? Veldhoven 31 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google