De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RB Studiekring Utrecht Pensioenactualiteiten april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "RB Studiekring Utrecht Pensioenactualiteiten april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 RB Studiekring Utrecht Pensioenactualiteiten 2014 8 april 2014
Mr. Peter A. ter Beest MPLA Eigenaar van PensioenPodium

2 Inhoud Pensioen”Akkoord”, verhoging pensioenleeftijd;
3 rekenvoorbeelden; DGA, pensioen & dividend; RJ uiting ; Jurisprudentie DGA; Toekomst EB: brief Weekers van 6 december jl; Toekomst EB: Rapport Tilburg Universiteit; Afkoop loonstamrechten V&A /

3 PensioenAkkoord (1) AOW:
Huidige AOW: 2013 start, → 66 jaar in 2019, 2023 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; Pensioenakkoord: 2015 wijziging AOW: 201866, 202167 ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW-leeftijd; AOW vanaf verjaardag;

4 PensioenAkkoord (2) Wet VAP: Witteveenkader:
verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar, opbouw% EL: 1,9%, ML: 2,15%; daarna bij stijging levensverwachting; 2020: 68? Pensioenakkoord: 2015: opbouwpercentage:ML:1,875%; EL: 1,657, PG: € ,-; Netto lijfrente in box 3; Actuariële oprenting buiten 100%; Nieuw FTK: nominaal versus CDC.

5 Overgangsmogelijkheden Wet VAP
Eindloon/middelloon op 67 jaar met inbreng oude rechten (uitstel variant  VAP excedent); Eindloon/middelloon op 67 jaar met handhaven oude rechten (laten staan variant); Eindloon/middelloon op 65 jaar met verlaagd opbouw percentage (EL: 1,63% en ML: 1,84%) Overgang naar BPR met of zonder inbreng oude rechten.

6 Overgangsmogelijkheden Wet VAP
Rekenvoorbeeld uitstelvariant*; Rekenvoorbeeld laten staan variant; Rekenvoorbeeld verlaagd opbouwpercentage. * uitsteltarief = commercieel  V&A van

7 Pensioen & Dividend (1) In 2014: dividendbelasting 22%;
Min. Fin. € 1miljard extra dividendbelasting; Dividendruimte? Commerciële waarde hoger dan fiscale; uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; markrentrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. Weekers: belofte 1e Kamer: oplossing voor E.B.; Commercieel tarief: u rendendement + 0,5% en -5 / 6 leeftijdsterugstelling. V&A

8 Dividend & Pensioen(2) V & A Pensioen
12-008: terugbetalen AK en uitkeren dividend; Waardering NP!; CAP: wordt herschreven. Solvabiliteitsopslag: procentuele opslag op commerciële PV (15%).

9 RJ-Uiting 2014-4 1 april 2014 Hoofdregel: Waardering NP!;
Commerciële verplichting; Fiscale waardering niet langer toegestaan; Redelijke schatting; Overdracht aan verzekeraar: koopsom verzekeraar; Reden: in het verleden weinig tot geen verschil tussen fiscaal en commercieel  thans wordt eigen vermogen te hoog weergegeven; Waardering NP!;

10 Jurisprudentie DGA Rechtbank Arnhem 6 februari 2014, AWB-13_514:
Overdracht pensioenverplichting en ontvoeging FE; Rechtbank Arnhem 5 november 2013, AWB-11_3084 : Bovenmatig deel alleen belast bij niet tijdige aanpassing pensioenovereenkomst. Hof Den Haag 8 mei 2013: aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar. Weekers: besluit , nr. CPP2009/1227M is aangepast.

11 Overdracht pensioen (1)
Hoogte overdrachtsprijs (at arms lenght): HR 14 april 2006 (LJN:AW1747); Besluit 3 juli 2008 (CPP 2008/447M); Rekenrente = verzekeringstarief; Indexatie 2%(besluit) of ander zakelijk %; Meest recente sterftetafel met -2/-3; Koopsom voor WP voor pensioendatum; Kosten.

12 Overdracht pensioen (2)
Overdrachtsprijs en aftrekbaarheid: Artt t/m 3.28 Wet IB 2001; HR 24 december 2010 (geen aftrek voor indexatie, tenzij: 1. premies betaald aan prof. verzekeraar of fonds of art. 10 URIB lichaam en mits volledig gefinancierd; CAP: ook geen aftrek voor rekenrenteverschil voorzover rekenrente < 4%; RB Breda 11 mei 2012 (LJN: BW 9364) en Hof Den Haag 8 mei 2013 (BK-12/00387): Rekenrenteverschil wel aftrekbaar!

13 Toekomst E.B (1) Brief Weekers van 6 december 2013 aan Tweede Kamer:
Huidig systeem te complex (met name wijze van berekenen en waarderen); Fiscale pensioenverplichting veel lager dan werkelijke hoogte pensioenschuld  gevolgen voor E.V.; Openbaart zich bij dividend, amortisatie, afstorting t.g.v. echtscheiding en sancties in de loonheffingsfeer; Huidig systeem leidt voor de ondernemer tot hoge uitvoeringskosten; Bij extern eigen beheer: overdracht en/of premiebetaling leidt tot niet aftrekbaar deel (indexatie element). ; Mogelijke oplossingen: Fiscaal wordt commercieel (waarschijnlijk te duur!); Fiscale pensioenverplichting = uitgangspunt voor vaststelling aanspraken  lost acute probleem dividend op maar (= tijdelijke en niet structurele oplossing); Introductie nieuw systeem: OR, los van arbeidsrecht en de sancties in de loonheffingsfeer. Overgangsrecht?

14 Toekomst E.B (2) Rapport Universiteit van Tilburg (april 2014):
Nader onderzoek gewenst; Weekers “negeert” civieljuridische aspecten; Beschikbare premie als alternatief onderzoeken; Commerciële verplichting lager waarderen o.b.v. RJ ?; Aanbeveling: voorlopig niets aanpassen  eerst alternatieven binnen huidig systeem onderzoeken.

15 Afkoop stamrecht V&A 14-001 voor eigen beheer:
Gerichte lijfrente: uitgangspunt: reservewaarde (fiscaal) minus kosten; Zuivere lijfrente: uitgangspunt afkoopwaarde bepaald door actuariële grondslagen ten tijde van vaststellen hoogte uitkering; Beperkingen: Indien huidige tarievengrondslagen gunstiger zijn (lees: lagere afkoopwaarde) dan huidige tarieven gebruiken; Indien sprake is van meetbaar verminderde gezondheidstoestand  afkoop niet mogelijk of afkoopwaarde verlagen (sterftewinst). ; V&A voor verzekeraar, bank of beleggingsinstelling: Uitgangspunt: afkoopwaarde wordt berekend en bepaald door de stamrechtuitvoerder.

16 Hartelijk dank!


Download ppt "RB Studiekring Utrecht Pensioenactualiteiten april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google