De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogisch Centrum Wagenschot Trees De Keyser Frederic Glorieux Een Wervende Vormingssessie LONT Lancering 4/2/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogisch Centrum Wagenschot Trees De Keyser Frederic Glorieux Een Wervende Vormingssessie LONT Lancering 4/2/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogisch Centrum Wagenschot Trees De Keyser Frederic Glorieux Een Wervende Vormingssessie LONT Lancering 4/2/2014

2 Introductie Kaderen van onze vormingssessie Omschakeling van FU & EVA gesprekken naar talentgeoriënteerde personeelsbegeleiding Loopbaanperspectief Een Wervende Vormingssessie

3 Introductie Medewerkers zelf laten meedenken & meesturen in hun loopbaanontwikkeling Workshop voor alle medewerkers op vrijwillige basis Vorming bestuur & middenkader Duurtijd Een Wervende Vormingssessie

4 Inleiding 3 delen: 1. Visie op loopbaanontwikkeling 2. Reflecteren: waar sta ik in mijn loopbaan & waar is ontwikkeling mogelijk 3. Praktische informatie loopbaanplanning Een Wervende Vormingssessie

5 Pedagogisch Centrum Wagenschot LOOPBAANONTWIKKELING, EEN ZORG VANAF DAG ÉÉN Een Wervende Vormingssessie

6 Filmpje Loopbaan In BA(l)ANs http://www.resocmechelen.be/project/balans Een Wervende Vormingssessie

7 LOOPBAANONTWIKKELING GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Werknemer = verantwoordelijk voor zelfevaluatie, sturing en planning om individuele loopbaannoden te realiseren. Organisatie = voorziet instrumenten, middelen en structuren die werknemers toelaten om zichzelf te beoordelen, te ontwikkelen en plannen te maken op basis van de organisatierealiteit. Een Wervende Vormingssessie

8

9 4 LEVENSFASES Een Wervende Vormingssessie

10 Generatie ZGeneratie YGeneratie XBabyboomers (12-22jaar) °1992-2010(20-30jaar) °1980-1994(30-45jaar) °1960-1979(>45jaar) °1945-1956 sociaalidealistischdoen aan zelfreflectieloyaal maatschappelijk betrokkenzelfzekerkennisgedrevenrespectvol functioneelevenwicht werk-privéteamplayervolgzaam trouw / empathischindividualistischtechnischplichtsbewust op zoek naar intimiteitegoïstischresultaatgerichtbelang hechtend aan structuur terzakematerialistischpragmatisch mediasmartonafhankelijkcarrièregericht, ambitieus diversleergierigprofessioneel Zelfbewust / vol zelfvertrouwen creatief / samenwerkend generatie einsteinpeter pan generatieGeneratie nix digitale inboorlingenachterbankgeneratielost generation Generatie Z, Einstein, I(nternet), Digital natives, … Een Wervende Vormingssessie

11 Stages of concern Cora Smit Fase & zorgBehoefte aan De kracht van deze fase ValkuilVTOPersoneelsbegeleidin g 1 Gericht op je zelf Hoe overleef ik Houvast Duidelijke plek Leervermogen Introducerende geeft info door vanuit ‘ zijn ’ fase Rondleiding Elementaire info Gestructureerd inwerktraject Meelopen en afkijken Gevoel welkom te zijn 2 Gericht op je taak Hoe doe ik het goed Taakgeori ë nteerde feedback Productief Kwaliteitsgericht Te vroeg leiding laten geven Opleiding Intervisie Werkinhoudelijk gerelateerd 3 Gericht op de ander De mensen zijn belangrijk Persoonsge ori ë nteerde feedback Ontwikkelingsgerich t to. mensen & processen Burn-outTraining Persoonlijke coaching (ev. extern) Persoonlijk ontwikkelingsplan afstemmen op de organisatie (win/win) 4 Gericht op impact En nou moet het anders Uitdaging en vernieuwin g Knowhow en intu ï tie voor gedrag en mensen Expertise niet kunnen inzetten Conferenties met hoog nieuwsgehalte Idem 5 Gericht op de essentie Hoe kan ik dit delen Dialoog, synthese & synergie Passie & betrokkenheid Congressen Literatuur Zelfsturend Geef ruimte voor reflectie Kans om los te laten Een Wervende Vormingssessie

12 Klassiek loopbaanverloop vs toekomstig loopbaanverloop Een Wervende Vormingssessie

13 Klassiek loopbaanverloop vs toekomstig loopbaanverloop Een Wervende Vormingssessie

14 Klassiek loopbaanverloop vs toekomstig loopbaanverloop Een Wervende Vormingssessie

15 DUO interviews 1. Waar zie je in huis mogelijkheden waar mensen ingezet worden op hun talenten? 2. Waar heb je in uw eigen loopbaan al zelf stappen gezet waardoor je meer in uw talent kon werken? Geef een voorbeeld Vertel er iets over Een Wervende Vormingssessie

16 Jobcrafting Boek: Mooi werk, naar een betere baan zonder weg te gaan – Marc Van Vuuren & Luc Dorenbosch Werknemers kunnen kleine aanpassingen doen in hun werk om het werk uitdagend, betekenisvol en gezond te houden. Het vereist inzicht in waar er ruimte is voor aanpassingen en in wat de consequenties hiervan zijn voor anderen, zonder collega’s te benadelen. Het vraagt oog voor de kwaliteit en doelstellingen die de organisatie zich stelt. Een Wervende Vormingssessie

17 Taak-Ralationeel-Cognitief-Contextueel- craften AanvullenTaak verrijken:Relatie toevoegen:Ophemelen:Decoreren: een nieuwe taak of rol toevoegen aan het werk Relatie of belanghebbende toevoegen aan de taak Redenen toevoegen aan de betekenis die het werk voor anderen heeft Toevoegen van mooie elementen aan de werkomgeving Veranderen/ aanpassen Taakdelen/rouleren:Samenwerken:Herinterpreteren:Verkassen: minder tijd aan lelijke taak aanvullen met meer tijd aan mooie taak dezelfde taak met meerdere of andere mensen uitvoeren het positieve interpreteren van de betekenis van de taak werkzaamheden op andere plek/tijd uitvoeren AfstotenTaak: afstoten/ruilen:Ontwijken:Negeren:Verbouwen: het afstoten of inruilen van lelijke taken voor mooie taken bijvoorbeeld lastige klanten of veeleisende collega’s ontwijken niet nadenken over lelijke kanten van de taak Storende/lelijke omgevingsfactoren wegnemen. OplossenZelfverbetering:Leren omgaan met:Accepteren:Verlichten: lelijke kanten van de taak oplossen door oefening, Aanvullende instructie/training leren omgaan met interpersoonlijke conflicten oplossen, interpersoonlijke vaardigheden bevorderen Lelijke taken leren accepteren, verwachtingen bijstellen ongemakken in de werkomgeving verlichten (bijvoorbeeld met hulpmiddelen) 16 verschillende jobcraftingstechnieken Een Wervende Vormingssessie

18 Loopbaanperspectief in onze personeelsbegeleiding Praktische informatie Een Wervende Vormingssessie

19 Eindeloopbaan Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen) Pensioen Tijdskrediet Tijdskrediet met motief Tijdskrediet zonder motief Tijdskrediet eindeloopbaan Themaverloven Ouderschapsverlof Medische Bijstand Palliatief verlof VAP dagen Rol van de personeelsdienst Praktische informatie voor Loopbaanplanning Een Wervende Vormingssessie

20 Wat neem ik mee? Wat was interessant? Waar zijn mijn ogen open gegaan? Tot slot Een Wervende Vormingssessie

21 Op safari naar je werk Mark Claus Beter met de jaren Mark Claus Tot slot Een Wervende Vormingssessie

22 Afsluiten Vragenronde Een Wervende Vormingssessie


Download ppt "Pedagogisch Centrum Wagenschot Trees De Keyser Frederic Glorieux Een Wervende Vormingssessie LONT Lancering 4/2/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google