De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn stad ZWOLLE 120.000 inwoners Hoofdstad van Overijssel veel dienstverlening veel onderwijsinstellingen groene stad met centrumfunctie culinaire hoofdstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn stad ZWOLLE 120.000 inwoners Hoofdstad van Overijssel veel dienstverlening veel onderwijsinstellingen groene stad met centrumfunctie culinaire hoofdstad."— Transcript van de presentatie:

1 mijn stad ZWOLLE 120.000 inwoners Hoofdstad van Overijssel veel dienstverlening veel onderwijsinstellingen groene stad met centrumfunctie culinaire hoofdstad ……en het voetbal wordt steeds beter Directiemodel 1100 fte / 1225 medewerkers Gemiddelde leeftijd: 45 jaar

2 mijn stad Inrichtingsprincipes organisatie Hoofdstructuur naar logica van de burger stad, wijk, burger, instellingen Scheiding tussen beleid en uitvoering Integraal management Intern opdrachtgever- / opdrachtnemerschap Organisatiewaarden leidraad organisatieontwikkeling

3 mijn stad Organisatiewaarden Flexibiliteit Resultaatgerichtheid Innovatie Externe oriëntatie Samenwerking F R I E S

4 mijn stad Sturen met HRM: 3 sporen Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 Eigenaarschap & leiderschap Binden & boeien Reflecteren & leren

5 mijn stad Doelstelling Managers worden ervaren als leiders, omdat zij: -betrokken zijn -visie hebben -richting geven -motiveren -faciliteren -mensen aanspreken op afspraken -zelf het voorbeeld geven Eigenaarschap & leiderschapSpoor 1

6 mijn stad Investeren in leiderschap: met permanent MD-programma MD Spoor 1MD Spoor 2MD Spoor 3 Investeren in visieontwikkeling en gezamenlijk referentiekader Investeren in kennis en vaardigheden Investeren in selectie en mobiliteit Investeren in Leiderschap met permanent MD-programma en op 4 aspecten van leiderschap Aspect 1 Visie uitdragen Aspect 2 Externe gerichtheid Aspect 3 Motiveren en coachen Aspect 4 Voorbeeld geven voorleven

7 mijn stad Investeren in Eigenaarschap (voorwaarden creëren) Functiehuis met generieke profielen Innovaties van werkwijzen worden erkend en beloond Richting geven aan gedragsontwikkeling: 3 stamcompetenties in elk functieprofiel Eén herkenbare taal: Het Ontwikkelboek Verwachtingen managen met resultaafspraken (jaarplancyclus) Proactief en innovatief gedrag belonen Duidelijke ontwikkelingsdoelen in bedrijfsplan eenheid en in afdelingsplan Elke eenheid maakt elke vier jaren een bedrijfsplan met duidelijke doelen Verbeteren selectiegesprekken op aspect ‘eigenaarschap’ Bevorderen permanente prestatieverbetering als basishouding Duidelijke afspraken over persoonlijke ontwikkeling in jaarplancyclus “kennen, kunnen en willen” Inzichtelijk functiewaarderings- systeem

8 mijn stad Doelstelling Leidinggevenden vinden de mensen de sleutelfactor tot succes en scheppen voorwaarden waarbinnen mensen het beste uit zichzelf halen. Spoor 2Binden & boeien

9 mijn stad Binden & boeien Stagebeleid / sterke banden met onderwijs Personeel en planning (adequaat personeelsbestand koppelen aan duurzame inzetbaarheid) Integriteitbeleid Sociaal beleidskader Exit monitor Arbeidsmarkt- communicatie Werving-, selectie- en aanstellingsbeleid Flexibilisering van arbeidsvoor- waardenbeleid Introductiebeleid Gezondheids- en arbeidsomstandig- hedenbeleid Recruitment Diversiteitbeleid Loopbaan en mobiliteit Beloningenbeleid ‘Verwerven, ontwikkelen en inspireren’ Vinden & Verbinden In-, door- en uitstroom Tijd- en plaats onafhankelijk werken

10 mijn stad Binden en Boeien: Investeringen in ontwikkeling medewerkers  Concernopleidingen (excl. Vakopleidingen en MD- leergang): 536 deelnemers / 870 opleidingen (2009)  12 intervisiegroepen van medewerkers met begeleider  Werken met mentoren en coaches  Individuele opleidingen bij externe instituten in één centraal opleidingsprogramma  Stages bij andere afdelingen en organisaties  Individuele begeleiding door CLO  TalentOntwikkelingsPlannen: 102 (2009)

11 mijn stad Binden & boeien: van verzuim- naar gezondheidsmanagement  Van re-actie naar pro-actie  Maatwerkregeling  Inzetbaarheid in Personele Jaarplancyclus  Concernopleidingsprogramma: Gezond en effectief werken  MTO-PMO  BRAVO  Bedrijfsgezondheidszorg

12 mijn stad Doelstelling Mensen zijn zich bewust van hun invloed op de prestaties van de organisatie; Zij reflecteren daarom met regelmaat op hun handelen, omdat zij ervaren dat zij hiervan leren; Dat leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiency. Spoor 3Reflecteren & leren

13 mijn stad Individueel leren bevorderen door o.a. intervisie, supervisie, coaching Integreren van werk- en leercontext Regisseur eigen loop- baan als basishouding Reflecteren & leren Participatie in netwerken: ‘delen  vermenigvuldigen’ Preventieve INK doorlichting / audits en verbeterplannen als leerweg HRM-control in Plan-Do-Check- Act opzet Interactiviteit en co- creatie bevorderen met digitale platforms Periodiek meten in MTO-PMO Integraal werken Periodieke prestatiemeting met benchmarken Werken met doelstellingen en PAE cirkel van Investor in People ‘Fouten maken mag, leren moet’ Reflecteren & leren m b+s p m m k m rl Kennismanage- ment Gedeelde visie op de aanpak van veranderingen

14 mijn stad Resultaten MTO

15 mijn stad Resultaten MTO

16 mijn stad Resultaten MTO

17 mijn stad Resultaten MTO

18 mijn stad  MTO 2009: 80% van de medewerkers nam deel  MTO 2009: medewerkers vinden: het gaat op alle fronten beter dan 2006  MTO 2009: 96% medewerkers vindt Zwolle een goede werkgever  Ziekteverzuim: van 7,8 % (2002) naar 4,2% (2010)  Verzuim werkgerelateerde psychische klachten: van 53 (2006) naar 20 (2009)  Bmw: werkgerelateerde hulpvragen: van 46 (2006) naar 30 (2009) (bmw: niet werkgerelateerd: van 21 (2006) naar 46 (2009)  Keurmerk “Investor In People” in 2007  Prijzen: o.a. beste werkgever non profit Intermediair 2008, Volkskrant / Effectory 2010 SUCCESSEN……..…….

19 mijn stad  balans ambities versus werkdruk  vergrijzing en ontgroening personeelsbestand  vaag imago van gemeenten op de arbeidsmarkt  aantrekken jongeren  aantrekken allochtone medewerkers en medewerkers met een functionele beperking  tijd nemen voor veranderingen doorvoeren in stijlen van leidinggeven  verbreden inzetbaarheid en verder flexibiliseren inzet medewerkers  bezuinigingen WORSTELINGEN………..…….

20 mijn stad Vragen?

21 mijn stad Dank voor uw aandacht


Download ppt "Mijn stad ZWOLLE 120.000 inwoners Hoofdstad van Overijssel veel dienstverlening veel onderwijsinstellingen groene stad met centrumfunctie culinaire hoofdstad."

Verwante presentaties


Ads door Google