De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp uit Brunssum Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om uur. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp uit Brunssum 'Na de dienst is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen onder het genot van koffie of thee, gevolgd door een Amerikaanse lunch. Ook als u hier te gast bent, nodigen we u hartelijk uit om met ons koffie te drinken en te blijven eten.

4 Agenda 8 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 1 Inl: Harry Spakman Bij: Henny Visscher 11 januari 1930 Lidwina in concert 12 januari 1930 LEF

5 Deze week zijn jarig: 5 Januari: br Jan Bondt br Meint Smit
7 Januari: Anouk van Harten 8 Januari: Inge Postema zr Jolanda Smith-Kooistra br Jacob Sonneveld 9 Januari: Ilse Hoogland zr Jelly Kramer-Bandringa Janieke Treurniet 10 Januari: Denise de Boer br David van Harten 11 Januari: br Johan Lukkien Harmen Spakman

6 Zaterdag 11 januari 19.30-20.30 uur Accordeon ensemble Apollo'77
Fagot en harp: Duo Galena Programma op

7 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

9 175 C

10 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
● Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

11 Psalm 63: 1, 2 1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen. 11

12 Psalm 63: 1, 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

13 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 ● Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten
Psalm 63: 3, 4 3 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten en overleg in mijn gedachten, hoe U mij altijd hebt behoed. U wilt mij met uw vleugels dekken. Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, zij hangt geheel U aan, o Heer. Geen mens kan uit uw hand mij trekken. 15

16 Wie mij bedreigen met geweld, het dodenrijk verslindt hun leven.
Psalm 63: 3, 4 4 Wie mij bedreigen met geweld, het dodenrijk verslindt hun leven. Men zal aan 't zwaard hen overgeven: aas voor de jakhals in het veld. Maar in de Heer zal zich verheugen de vorst, die door Gods gunst regeert. Verheugd is elk die bij Hem zweert; te gronde gaat het rijk der leugen. 16

17 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

18 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 ● Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

19 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: ● Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20 Psalm 1 eigen berijming: 1, 2, 3
je bent goed af wanneer je consequent bij slechte vrienden niet te vinden bent niet gaat niet staat en zeker niet blijft hangen bij weer zo’n club van enge groepsbelangen nee houd je aan het woord van onze HEER sta daarmee op en leg je daarmee neer

21 Psalm 1 eigen berijming: 1, 2, 3
wees dankbaar voor de wetten die God geeft zoals een boom die levend water heeft zodra de herfst komt staat hij vol met vruchten zijn blad doorstond de schrale zomerluchten wanneer je werk maakt van Gods wijze les wordt ieder plan een daverend succes

22 Psalm 1 eigen berijming: 1, 2, 3
maar goddelozen vallen door de mand als stoppelstof ongrijpbaar irritant de rechtspraak zal hun ongelijk bewijzen en echt niet als rechtvaardigen hen prijzen die worden ingeschreven bij de HEER maar goddelozen blijven nergens meer

23 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: ● Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

24 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: ● Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

25 Vriendschap delen in vertrouwen respect voor de plaats die God ieder toewijst voluit steun bieden

26 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 ● Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

27 Opwekking 378 1 Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 2 Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

28 Opwekking 378 3 Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.

29 Opwekking 378 5 Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

30 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

31 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

32 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: ● Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

33 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

34 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

35 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

36 182 E 4-stemmig

37 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 63: 1, 2 Psalm 63: 3, 4 Johannes 15: Psalm 1: Johannes 15: 14 Opwekking 378: Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

38 Actiecomité in leven roepen
Actiecomité in leven roepen. Hoeft niet zelf te doen, wel coördineren en motiveren.

39 Actiecomité in leven roepen
Actiecomité in leven roepen. Hoeft niet zelf te doen, wel coördineren en motiveren.

40 Opbrengst oliebollenactie: Opbrengst wordt verdubbeld;
€ 750,00 NETTO Opbrengst wordt verdubbeld; Totaal € 1.500,00 Netto Actiecomité in leven roepen. Hoeft niet zelf te doen, wel coördineren en motiveren.

41 Door jongeren, voor jongeren Volgende informatiebijeenkomst:
Zondag 12 januari na de ochtenddienst In de doopkapel (voor in de kerk) Actiecomité in leven roepen. Hoeft niet zelf te doen, wel coördineren en motiveren.

42 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk! .


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"

Verwante presentaties


Ads door Google