De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Op het programma… 8u30verwelkoming en stand van zaken9u00wat is Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Op het programma… 8u30verwelkoming en stand van zaken9u00wat is Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Op het programma… 8u30verwelkoming en stand van zaken9u00wat is Techniek en technologische vorming9u10over Zelfsturing en Ondernemingszin10u25T Z O in het curriculum 10u00time-out 11u40evaluatie en duiding 12u00middagpauze 11u30opdrachten doesessie Voor de middag

2 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Alles wat door de mens is bedacht en/of gemaakt om : ► lichamelijke of verstandelijke mogelijkheden aan te vullen ► lichamelijke of verstandelijke beperkingen op te heffen Alles wat de mogelijkheden van de mens verbetert en verruimt !

3 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Leren inzicht krijgen en omgaan met de hulpmiddelen die de mens heeft ontworpen om : ► lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden uit te breiden ► lichamelijke en verstandelijke beperkingen op te heffen (voor de basisschool) Kinderen vaardig laten worden in de maatschappij van morgen …

4 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Techniek wordt benaderd vanuit drie dimensies : begrijpen = Kennis, kenmerken en samenhang van de kerncomponenten hanterenduiden = Praktische vaardigheden om te analyseren, te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren = De impact op en de relaties met de maatschappij, het milieu de geschiedenis en de wetenschap Vb : Hoe zit een hefboom in elkaar ? Vb : Hoe, waarom en waarvoor kun je dat type hefboom gebruiken ? Vb : In welke toepassingen vinden we zoal hefbomen ? Wat is het nut, doel, wat is de maatschappelijke relevantie, weerslag op het milieu, enz ?

5 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Begrijpen Duiden Hanteren - De werking van een technische realisatie kunnen uitleggen - Kunnen uitleggen hoe een technische realisatie tot stand komt - Weten waarvoor een technische realisatie wordt gebruikt -Een technische realisatie gebruiksklaar maken - Een technische realisatie herstellen - Een technische realisatie maken -Kennis hebben van historische ontwikkelingen - Technische ontwikkelingen kunnen plaatsen in maatschappelijke context - Technische ontwikkelingen objectief kunnen bekijken en evalueren De “mix” van hanteren, begrijpen en duiden. → De technisch geletterde kan materiaal en gereedschap gebruiken, begrijpt de werking van een technisch systeem. Hij doet hierbij kennis en vaardigheden op zodat hij het geheel ook kan duiden en het belang voor de maatschappij verwoorden.

6 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Taak vande Taak vande schoolschool Techniek op school omvat naast het leren van techniek ook het leren door techniek. Techniek leren is een middel om de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te stimuleren. Doelen : ● Het belang inzien van techniek ● Het ontwikkelen van zelfvertrouwen in het omgaan met techniek ● Inzicht verwerven in techniek ● Ontwikkelen van technische vaardigheden ● Ontwikkelen van een persoonlijke houding tegenover techniek

7 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Socio-emotionele ontwikkeling : Taalvaardigheid - Ondernemingszin bevorderen Wiskunde - Sociale competenties verhogen - Ervaringsgericht - Bewerkingen – getallenkennis – berekeningen maken … - Metend rekenen - Meetkunde En veel meer… : “techniek” ontdekken waar die zich aanbiedt - Ontwikkelen van sociale vaardigheden - Technische geletterdheid - Duiden = veel verwoorden → Zelfsturing → Creativiteit → Leiderschap Taak vande Taak vande schoolschool

8 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin Ondernemen start bij : ZELFSTURING = ►De dispositie om de beschikbare middelen in zichzelf in de menselijke en fysische omgeving ►op een wijze te beheren ►die de hoogst mogelijke levenskwaliteit oplevert (= optimaal beheer van mogelijkheden) Een zelfgestuurd iemand ● weet van aanpakken ● kan zijn haar plan trekken ● koelbloedig / niet van zijn stuk te brengen ● een doorzetter ● heeft ogen in zijn/haar hoofd ● ziet werk : wakkere geest ● kan afstand nemen

9 begrijpen duiden hanteren ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin Bij ondernemen hoort vooral : ONDERNEMINGSZIN = □ De vaardigheid om in de situatie waarin je jezelf bevindt ideeën te bedenken over mogelijke kansen. Techniek, technologische vorming en ondernemingszin □ Ondernemen is grenzen verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt. □ Door optimale inzet van beschikbare middelen ben je in staat acties op te zetten die tot de realisatie van de waargenomen kansen leiden.

10 begrijpen duiden hanteren ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin Bij ondernemen hoort eveneens een grote dosis: CREATIVITEIT = ◙ De vaardigheid om vele unieke ideeën te bedenken als antwoord op een probleemsituatie. Techniek, technologische vorming en ondernemingszin ◙ Verbindingen kunnen maken tussen ver uit elkaar liggende elementen. - ratelsleutel/buis/grotere hefboom = meer kracht ontwikkelen ◙ De flexibiliteit, durf, ingesteldheid om vanuit meerdere invalshoeken naar de situatie te kijken. - doel + maatschappelijke relevantie

11 begrijpen duiden hanteren ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin Wat is ONDERNEMINGSZIN dus ? → het lanceren van originele voorstellen Techniek, technologische vorming en ondernemingszin → het zien van mogelijkheden in de omgeving → het bedenken van oplossingen voor problemen

12 begrijpen duiden hanteren → Het is de stuurcabine,, het centrum van waaruit men zijn leven organiseert… Techniek, technologische vorming en ondernemingszin → zelfsturing / ondernemingszin staat boven de andere competenties.. ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin

13 begrijpen duiden hanteren ZelfsturingenZelfsturingen OndernemingszinOndernemingszin schema Techniek, technologische vorming en ondernemingszin

14 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin ► We verkennen a.d.h.v. een screeningsinstrument. ► De opbouw van dit instrument bestaat uit 5 rubrieken : Wilsfactor Richting kiezen Scenario’s bedenken en uitvoeren Afstand nemen Leiderschap ● globale inschatting : 7 punten schaal ► Per rubriek : ● eindscore : zelfsturing - ondernemingszin ● concrete items : 4 punten schaal

15 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Leiderschap ONDERNEMINGSZIN Fundament Gezonde emotionele basis/positief klas- en schoolklimaat Zelfsturing Creativiteit behereninnoveren wil richting scenario afstand Tools Energie en motieven -Competenties +sociale vaardigheden +uitdrukkingsvermogen +intellectuele mogelijkheden + … -Motivatie -Gedrevenheid -Attitudes -Interesses -Ethische dimensie schematisch - Organisatie

16 begrijpen duiden hanteren FUNDAMENTELE OPDRACHT OF VRIJE KEUZE? STREVEN NAAR TECHNISCHE GELETTERDHEID Ontwikkelingsdoelen en eindtermen : - bestaande - nieuwe 2009 Basisvorming Levenslang leren Sleutels voor maatschappelijke participatie. Omgaan met een wereld vol techniek Techniek begrijpen, hanteren en duiden Doorgronden van techniek in al zijn kerncomponenten Techniek in hetTechniek in het curriculumcurriculum Techniek, technologische vorming en ondernemingszin

17 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Thematisch als het kan ; cursorisch als het moet ! Horizontale relaties leggen de leerplandoelstellingen realiseren Leefwereld van leerlingen Leren van techniek? Eigentijds ? Gedifferentieerd ? Methode inhoudelijk en didactisch aanvullen? Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen LEERPLAN VVKBaO Techniek in hetTechniek in het curriculumcurriculum

18 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Technisch geletterd worden Technisch talent in jezelf ontdekken Voor techniek kiezen DOEL Leerlingen (en leraren) van de basisschool DOELGROEP Ervaren, ontdekken, experimenteren, onderzoeken, zich informeren, omgaan met techniek, omgaan met materiaal, gereedschap hanteren, instrumenten monteren en demonteren, assembleren, hechten, ontwerpen, maken, ideeën en werkwijzen communiceren, technische problemen oplossen (duurzaam), informatie interpreteren, praten over, overleggen, presenteren, … OPZET ERVARINGSLEREN – COOPERATIEF LEREN - REFLECTEREN (product – proces – persoon – team) DIDACTISCHE ORIENTERING

19 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Doel Het bestaande onderwijs optimaliseren om aan iedereen in de maatschappij de kans te bieden om in de snel evoluerende wereld mee te kunnen. Fundamentele systeeminnovatie : -Bestaande gewoontes in vraag stellen. doen wij als team de goede dingen ? -Opstellen van een beleidsplan : Via oriëntatie, analyse, diagnose, beslissingen, acties draaiboek, permanente evaluatie en bijsturing dwingt het team zichzelf tot een gemeenschappelijke visie. -Zelfevaluatie : GOK Verplichte zelfevaluatie is een leerproces dat ook op andere domeinen kan toegepast worden. -Extra middelen : GOK-uren “Technologische opvoeding” zien als “meer gelijke kansen geven”. Door opname in het beleidsplan is de drempel lager om “ervoor te gaan”. Aangeven van thema’s : -Thema : “Technologische opvoeding op school.” →drempels en belemmeringen aanpakken →proces opgang brengen vanuit het beleid -Thema duidelijk omschreven in al zijn aspecten : ▪leerkracchten kunnen doelgericht werken ▪school heeft houvast aan wenselijke situatie ▪starten met inventaris : wat al-wat nog (2007-2009) Effecten : -Gerichte druk van de inspectie opent deuren. -Maatschappelijk denken voor volgende generatie !

20 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin HIGH techniekactiviteiten vastzetting van het geleerde uitbreiding ACTIVITEITEN TE VERDELEN IN OVERLEG MET COLLEGA’s, (Zelf activiteiten opzoeken, techniek ontdekken waar die zich aanbiedt…) Uittesten – product- en proces evalueren – bijsturen - herschikken LOW techniekactiviteiten vastzetting van het geleerde uitbreiding MEDIUM techniekactiviteiten vastzetting van het geleerde uitbreiding www.technotheek.be www.ontdekkasteel.be www. Ontdek plek.nl

21 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin 1.Titel 2. Benodigdheden 3. Foto’s / tekeningen 4. Stappenplan 5. Uitbreiding : - moeilijkere varianten - andere werkvormen - andere materialen 6. Duiding : - toepassingsgebieden - geschiedenis - milieufactoren - voordelen / nadelen - belemmeringen / frustraties - mogelijke evolutie of 7. Handleiding voor de leerkracht voorzien - doelen - foto’s verzamelen - achtergrondinformatie - concreet materiaal voorzien (indien nodig) Leerlingen Leerkracht

22 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Tijdspad en ruimtelijke organisatie Materiaal ter beschikking Opdrachten Collega’s START Product- en procesevaluatie = werkgang en resultaat Reflectie over het geleerde = opgedane kennis Metacognitieve reflectie = probleemoplossend denken Didactische reflectie = werkwijze VASTZETTEN VAN HET GELEERDE Samen werken samenwerken Probleemoplossende vaardigheden Zelfwerkzaam – zelfstandig – afwerkingszin Succeservaring omgaan met frustratie LEREN AL DOENDE

23 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin ► Hoe loopt het technisch leerproces ? ► Wat hebben we geleerd ? ▪ BEGRIJPEN ▪ HANTEREN ▪ DUIDEN “Techniek leren” gebeurt in drie dimensies : Werking, ontstaan en gebruik van technische realistaties uitleggen Technische realisaties maken, gebruiken en herstellen De geschiedenis kennen, in een maatschappelijke context plaatsen en objectief bekijken en evalueren van technische realisaties

24 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin ► Waarop gaan we letten ? -materialen -energie -instrumenten -producten -systemen -technisch denkproces Wat hebben we geleerd ? + de geschiedenis ; oorsprong, ontstaan en evolutie + verschillende toepassingen in de wereld rondom ons –maatschappelijke benadering + de toekomst ??? Vertrekken vanuit het leerplan : In welk thema/leerdomein past de activiteit ? Hoe kun je verdiepen in de breedte ? “Techniek” ontdekken in de verschillende domeinen ! Wegwerken van de knelpunten : ervaring, organisatie, locatie, materialen, tijd, evaluatie

25 begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Verbinding met extern bureaublad Computer: techniek.guldenberg.be Verbinding maken Annuleren Help Opties Waar vind je interessante websites ? Druk onderaan links op “START” Kies nu : “Alle programma’s” Ga nu naar “Bureau-accessoires” Druk vervolgens op “Communicatie” Kies nu “Verbinding met extern bureaublad” Vul nu het scherm in zoals hieronder en druk vervolgens op “Verbinding maken” In het volgende scherm vul je de gebruikersnaam en het paswoord in zoals in onderstaand scherm en druk tenslotte op “OK” Dubbelklik nu op het icoontje : “Interessante technieksites” De map zal zich openen. ▪Dubbelklik ook eens op de tandwieltjes “techniek op school”. Meer dan 500 doefiches ter beschikking !. Aanmelden bij Windows Windows Server 2003 Gebruikersnaam: techniekmoorsele Wachtwoord: bamoromo OK Annuleren Afsluiten Opties


Download ppt "Begrijpen duiden hanteren Techniek, technologische vorming en ondernemingszin Op het programma… 8u30verwelkoming en stand van zaken9u00wat is Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google