De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-7-2014Opleiding Schermleraar 20111 Doel: Structuur aanbrengen in het voorbereiden van een training. Inzicht geven in diverse didactische begrippen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-7-2014Opleiding Schermleraar 20111 Doel: Structuur aanbrengen in het voorbereiden van een training. Inzicht geven in diverse didactische begrippen."— Transcript van de presentatie:

1 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20111 Doel: Structuur aanbrengen in het voorbereiden van een training. Inzicht geven in diverse didactische begrippen. Onderwijsleergesprek ondersteund door PPT (15 dia’s) Duur ongeveer 30 min

2 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20112 De didactische kernvragen. Wat wil ik bereiken ? Waar moet ik beginnen ? Hoe kies en orden ik de oefenstof ? Welke didactische werkvormen wil ik hierbij gebruiken ? (activiteiten van de lesgever) Welke leeractiviteit moet de groep toepassen ? (de manier waarop de leerling zich de oefenstof eigen maakt) Welke instructiemiddelen heb ik hiervoor nodig ? Op welke wijze dien ik de les te organiseren ? Hoe ga ik checken of de doelen gehaald zijn ? Welke vragen komen bij u op als u een les voorbereidt ?

3 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20113 Didactisch model van van Gelder Wat wil ik bereikenWaar beginnen Welke oefenstof Hoe organiseren Hoe checken

4 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20114 Macro  Micro Doelstellingen van de schermvereniging. Doelstellingen binnen jaarplan Periode doelstellingen Training Les Vanuit een visie, accent in een bepaalde periode, methodisch stappenplan, vaststellen van de oefenstof/training. Geen toevalligheid maar vanuit een “groter” plan. Altijd kunnen verklaren waarom deze les op dit moment wordt gegeven. SMART formuleren. ( Specifiek, Meetbaar,Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden ) Didactisch model van Gelder Waar komt een doelstelling vandaan ?

5 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20115 Gericht op beïnvloeden van: Kennis / Vaardigheiden Atletisch vermogen Attitude / mentaal: Techniek Coördinatie Theorie Uithoudingsvermogen Kracht Snelheid Lenigheid Enkele voorbeelden: Tegen verlies kunnen Wedstrijddruk Doorzettingsvermogen Didactisch model van Gelder

6 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20116 Didactisch model van Gelder Hoe benoemen / omschrijven Kennis / Vaardigheiden Atletisch vermogen Attitude / mentaal: Gedrag Voorwaarde Norm G: steek rechtuit V: uit stand op plastron N: met gestrekte arm raken Doel Methode Middel D: alg UHV M: aerobe traiing M: duurloop Persoonseigenschap Indicator Trigger Evaluatie Stressbestendig Laatste treffer maken Tijdsdruk/achterlijn Waarop aandacht richten

7 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20117 Didactisch model van Gelder Verwachte beginsituatie: Feitelijke beginsituatie: Waar ga je vanuit tijdens de voorbereiding/planning Situatie bij aanvang les Uitgangspunt bij vaststellen doelstelling ijken tijdens begin van de training Indien de feitelijke situatie sterk afwijkt van de verwachte beginsituatie dan in de les aansluiten bij de feitelijke beginsituatie. We onderscheiden 2 situaties

8 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20118 Bij het kiezen van oefenstof nadenken over de vragen: Wat zegt mijn (jaar)plan. (van macro naar micro) Voor welke leeftijdsgroep, volwassenengroep, Wat heb ik de vorige keer met ze beoefend (cyclus/methodiek/thema) Wat heb ik ze vorige keer aangeleerd. Zijn er organisatorische beperkingen (materiaal, acc, leraren, aantal ll,n) Zijn mijn doelen; verbeteren techniek/coördinatie, conditioneel, tactisch. Welke methodische stappen om te komen tot eindvorm Is de eindvorm reëel haalbaar Zit er voldoende variatie in mijn oefenstof Varieer ik niet TE vaak (oefenstofdiarree) Is er plezier, leren ze iets, wordt er gewerkt.

9 10-7-2014Opleiding Schermleraar 20119 Wat bedoelen we hiermee ? Instructievormen Ind/ klassikaal, vaak gericht op techniek/coördinatie. Interactievormen Klassikaal, keuze/reactieoefening  gericht op moment/tactiek Observeren Opdrachtvormen Klassikaal  schermen met plan / tactiek Individueel  toepassen Samenwerkingsvormen Jeugd, plezier, leren van elkaar, respect voor tegenstander. Spelvormen Inleiding / jeugd / afsluiten schermavond Manier om leerprocessen te organiseren

10 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201110 Welke groeperingsvorm zien we doorgaans in de schermzaal Klassikaal: Voordeel: effectief gebruik van maitre Nadeel: alleen globale techniek, vervangt geen individuele les Wanneer gebruiken: : bij de warming-up, met jeugd/kinderen, als inleiding, spelvormen : voor algemene onderwerpen, : introductielessen : fysieke trainingen, : toepassen aangeleerde vaardigheden (oefenpartijen) :tactiek lessen Organisatievorm: M doet voor, L doen na /reageren zonder tegenstander : M geeft demo / uitleg met L, L oefenen met elkaar : circuit / spelvormen Tussenvorm klas/ind: stroomvorm.

11 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201111 Welke groeperingsvorm zien we doorgaans in de schermzaal Individueel: Voordeel: gedetailleerde methodische aanpak  techniek aanleren/inslijpen : voordurend individuele didactische aanwijzingen Nadeel: weinig “leertijd” per leerling. Wanneer gebruiken: : aanleren nieuwe vaardigheden (voorkomen fout aanleren) : “puntjes” op de i. : wedstrijdtraining (specifieke situaties inslijpen) : krachttraining/snelheid/coördinatie training

12 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201112 Leeractiviteit alle handelingen die door een of meer personen worden verricht met het inzicht om te leren. ' Welke leeractiviteiten gebruiken we ? luisteren, kijken nadoen oefen op plastron oefenen met mede L reageren lezen observeren analyseren evalueren voelen ervaren horen sleutelen repareren partijschermen deelnemen wedstrijd winnen verliezen etc Veel variatie aanbrengen…. Individuen hebben diverse leerstrategieën

13 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201113 Welke instructiemiddelen gebruiken we Leraar Medeleerling Wapens Toestellen Borden Poulestaten Potlood/pennen Krijt Spiegel Video / film Banken Matten Stokken Ballen Plastron, Mouw, Handschoen Etc Het beeld/plaatje zegt veel meer dan een goede uitleg, mensen zijn visueel ingesteld.

14 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201114 De lesvoorbereiding: Elementair aanleren steek recht-uit 2 e les, houding/stelling hh6 Doel van de training Beginsituatie Oefenstof Organisatie Did aanwijzingen Bijzonderheden Media Begin les Kern Afsluiting Steek recht-uit uit stand met pas vw in beweging ook als arret Op plaston/arm uit stand met pas in beweging Ini: L, M Van langzaam inslijpen tot reageren met pas-vw steek op arm Punt-arm- lichaam Reageren op ritme,

15 10-7-2014Opleiding Schermleraar 201115 Enkele controle vragen. Noem de onderdelen van het didactisch model Hoe bepaal je de eerste oefenvorm van de les in de voorbereiding Wat bepaald de organisatievorm van een lesonderdeel Wat bepaald of je individueel of klassikaal gaat lesgeven Welke organisatievormen moeten in de schermmethodiek voorkomen.


Download ppt "10-7-2014Opleiding Schermleraar 20111 Doel: Structuur aanbrengen in het voorbereiden van een training. Inzicht geven in diverse didactische begrippen."

Verwante presentaties


Ads door Google