De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H A R T F A L E N een Klinische diagnose. EPIDEMIOLOGIE Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe. Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H A R T F A L E N een Klinische diagnose. EPIDEMIOLOGIE Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe. Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe."— Transcript van de presentatie:

1 H A R T F A L E N een Klinische diagnose

2 EPIDEMIOLOGIE Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe. Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe. 1 –2% heeft hartfalen. 5 – 10 /1000 nieuwe gevallen per jaar. 55 – 64j 1%. 65 – 74j 3%. 75 – 84j 7%. > 85j 10% Rotterdam ergo onderzoek Rotterdam ergo onderzoek

3 PROGNOSE VERWACHTING 70% in leven na 1 jaar70% in leven na 1 jaar 35% in leven na 5 jaar35% in leven na 5 jaar forse toename hartfalen patientenforse toename hartfalen patienten - betere overleving myocardinfarct - betere overleving myocardinfarct -betere behandeling hartfalen

4 Definitie Hartfalen is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door tekortschieten van de pompwerking van het hart, leidend tot een complex van klachten en verschijnselen.Hartfalen is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door tekortschieten van de pompwerking van het hart, leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. NYHA I geen klachtenNYHA I geen klachten NYHA II klachten tijdens forse inspanningNYHA II klachten tijdens forse inspanning NYHA III klachten tijdens matige inspanningNYHA III klachten tijdens matige inspanning NYHA IV klachten tijdens rust of lichte inspanningNYHA IV klachten tijdens rust of lichte inspanning

5 Echocardiografie

6 Oorzaken verhoogde belasting verhoogde belasting - drukbelasting - drukbelasting ventrikel hypertrofie & dilatatie ventrikel hypertrofie & dilatatie - volumebelasting - volumebelasting instroombelemmering instroombelemmering -mitralis/tricuspidalisstenose -mitralis/tricuspidalisstenose -onvoldoende vulling -onvoldoende vulling minder input = minder output minder input = minder output hartspierafwijkingen hartspierafwijkingen -intrinsieke spierafw. -intrinsieke spierafw. -CMP -CMP - beschadigde spierweefsel - beschadigde spierweefsel hartritmestoornissenhartritmestoornissen

7 Oorzaken van hartfalen (kliniek) Coronairlijden -myocardinfarct /ischemieCoronairlijden -myocardinfarct /ischemie HypertensieHypertensie CardiomyopathieCardiomyopathie myocarditismyocarditis KleplijdenKleplijden Tachy/bradycardieTachy/bradycardie High output failureHigh output failure PericardaandoeningenPericardaandoeningen Toxische stoffenToxische stoffen Primair rechtszijdige hartfalenPrimair rechtszijdige hartfalen Hormonale stoornissenHormonale stoornissen

8 Diastolisch / Systolisch hartfalen Diastolisch hartfalen - toename weerstand bij vulling - afname elasticiteit ventrikelwand - hoge druk - toename druk atria - stuwing Systolisch hartfalen - lagere contractiekracht - lager slagvolume - meer diastolisch eindvulling vereist voor zelfde output - afname ejectiefractie - verdere dysfunctie zorgt voor oplopende druk - uiteidelijk decompensatie: Frank-Starling curve

9 Veranderingen a/h hart FRANK-STARLING curve slagvolume normaal hartfalen EDV Boven bepaalde volume/druk geen toename slagvolume. Patient “kachelt in”

10 Diastolisch / Systolisch hartfalen ( kliniek ) gestoorde vulling van het hart - ischemie (vroeg stadium) - hypertensie - CMP (hypertrofische) - tachycardie - laag circulerend volume - enzovoorts gestoorde contractiliteit - ischemie (laat stadium) - ischemie (laat stadium) - myocardinfarct - myocardinfarct - CMP (dilaterend) - CMP (dilaterend) - enzovoorts - enzovoorts

11 Diagnostiek AnamneseAnamnese - dyspnoe al dan niet bij inspanning - moeheid/verminderde insp. tolerantie - nachtelijke klachten - toename gewicht - hartkloppingen - voorgeschiedenis - familieanamnese LichaamlijkonderzoekLichaamlijkonderzoek -vaak geen afwijkingen -bloeddruk -souffle Linksfalen RechtsfalenLinksfalen Rechtsfalen - crepitaties - CVD - harttonen - lever vergroot - ictus cordis - oedemen - orthopnoe - cyanose bij liggen bij liggen

12 Traditionele diagnostische criteria van hartfalen Grote criteria Kleine criteria Groot of klein nachtelijke dyspnoe enkeloedeem gewichtsverlies orthopnoe nachtelijke onpro- > 4,5 kg in 5 dgn vochtige rhonchi ductive hoest als reactie op longoedeem dyspnoe d’effort behandeling cardiomegalie hepatomegalie III of IV harttoon pleura effusie verhoogde CVD hartfreq > 120/min hepatojugulaire reflux reflux 2 grote of 1 grote en 2 kleine criteria 2 grote of 1 grote en 2 kleine criteria Mckee e.a 1971

13 Specieel onderzoek ECG x-thorax Lab onderzoek ( NT-proBNP of BNP ) Echo-doppler onderzoek Inspanningstesten Radionuclide ventriculografie MRI enz

14 NT-pro BNP (pmol/l) LeeftijdMannenVrouwen < 50 jaar< 11< 17 55 – 65 jaar< 25< 35 > 65 jaar< 35< 45 Geen hartfalenHartfalen waarschijnlijk Normale NT-pro BNP 53 pmol/l 50 – 75 jaar > 106 pmol/l > 75 jaar > 212 pmol/l Omrekenfactor NT pro BNP Pmol/l x 8.457= pg/ml Pg/ml x 0.118 = pmol/l NT-pro BNP (pmol/l)

15 Algoritme voor de diagnostiek verdenking hartfalen obv voorgeschiedenis, klachten en symptomen ECG, X-thorax en BNP indien NORMAAL, hartfalen onwaarschijnlijk een of meer onderzoeken abnormaal echo-doppler evt nucleaire angio of MRI indien NORMAAL, hartfalen onwaarschijnlijk onderzoek abnormaal stel oorzaak, mate, type en verergerende factoren vd cardiale dysfunctie vast additioneel onderzoek indien nodig, bv hartcath kies behandeling

16 Activatie van Compensatiemechanismen ventrikelfunctie hartminuutvolume hartminuutvolume stimulatie ventrikel stimulatie ventrikel stimulatie sympatisch hypertrofie stimulatie sympatisch hypertrofie RAAS zenuwstelsel & dilatatie RAAS zenuwstelsel & dilatatie preload preload A II afterload A II afterload Aldosteron

17 Compensatiemechanismen Hemodynamisch - natriumretentie bloedvolume - vochtretentie Neurohumoraal - sympatisch zenuwstelsel > noradrenaline - RAAS - ANP / BNP Hemodynamisch

18 Effecten van neurohumorale activatie ADH Angiotensine II - coronaire en perifere - aldosteronafgifte vasoconstrictie - coronair en perifere - waterretentie vasoconstrictie - water en zoutretentie - water en zoutretentie Aldosteron - ADH-afgifte, dorst Aldosteron - ADH-afgifte, dorst - water en zoutretentie - potentiering van - hypokaliemie catecholamine-effecten - ( aritmogeen ) - ( cardiotoxiciteit )

19 Werkingsmechanismen farmaca bij hartfalen contractiliteit pompfunctie inotropica pompfunctie inotropica nabelasting sympathicus betablokkers nabelasting sympathicus betablokkers perifere vasoconstrictie vaatverwijders perifere vasoconstrictie vaatverwijders RAAS-activiteit ACE-remmers RAAS-activiteit ACE-remmers AII-antagosist AII-antagosist Na+ en vochtretentie Na+ en vochtretentie plasmavolume diuretica

20 Werkingsmechanismen en effecten van hartfalenmedicatie Geneesmiddel neurohumoraal hemodynamisch diuretica neveneffect: renine veneuze ontlasting v/h hart ACE-remmers angiotensine/aldosteron vnl arteriele en gering veneuze dilatatie AII-antagonisten AII-receptorblokker idem spironolacton aldosteronreceptor blokker veneuze ontlasting v/h hart betablokkers afname sympathische act verlaging hartfrequentie hydralazine vrijwel alleen arteriele daletatie nitraten vrijwel alleen veneuze dilatatie digoxine vagale tonus sympath activ geringe verbetering pompfunctie dobutamine stimulatie beta en alfa -1 lage dosis: art vasodilatatie receptoren hoge dosis: pompfunctie hartfrequentie dopamine activatie beta & dopaminerge lage dosis: perifere art en renale receptoren vasodilatatie en natriuretisch hoge dosis: pompfunctie hartfrequentie fosfodiesteraseremmers. perifeer art vasodilatatie verbeterde pompfunc

21 Betablokkers -afname sterfte 35% -Onderbehandeling -Start als hartfreq > 60/min RR > 100mmHg -gunstig effect op ischemie, plotse hartdood, progressie hartfalen en krachtige onderdrukker op AII. -instabiele patienten dienen uitgesloten te worden -> 75 jaar ook effectief en veilig * Carvedilol, Metoprolol, Bisoprolol en Nebivolol * Seniors studie ( betablokkers bij ouderen met hartfalen )

22 ACE - remmers - vermindering van zowel mortaliteit als mobiditeit, ook bij asymptomatisch linkerventrikel dysfunctie -dosis optitreren, zo hoog mogelijk doseren ( bloeddruk, nierfunctie, bijwerkingen ) -bij chronisch hartfalen in combinatie met een diuretica ( hoog ACE-remmer – laag diuretica ) -geen voorkeur voor bepaalde ACE-remmer - AII-antagonist of combinatie van hydralazine & isosorbidedinitraat als alternatief

23 AII - receptorantagonisten - goede bijwerkings profiel - alternatief voor ACE-remmers - standaard therapie bij hartfalen? - voorkeur therapie Candesartan ( CHARM-studie ) Valsartan ( ValHeFT-studie )

24

25

26

27 Aldosteronantagonisten -toevoeging spironolacton in lage dosering aan diuretica, ACE-remmer en digoxine geeft sterfte reductie en verbeterd de functionaliteit ( RALES-onderzoek ) -contraindicatie bij kreat >220umol/l en K+ >5,0mmol/l - Epleneron ( selectievere aldosteronantagonist )

28 Digoxine -zwak positief inotroop -negatief chronotroop, onderdrukking v/d perifere sympathische activiteit -smalle therapeutische breedte, veel bijwerkingen -Verhoogde kans plotse dood -Standaard bij hartfalen met boezemfibrilleren -bij persisterende klachten als toevoeging op gebruikelijke therapie

29 Overige geneesmiddelen - diuretica - nitraten - nitraten - antitrombotische therapie - antitrombotische therapie

30 Hartfalen poli DEAL studie - Hartfalen poli versus routine- zorg - primair eindpunt: dood of HF- hosp 240 pt NYHA III/IV, EF <45% - 240 pt NYHA III/IV, EF <45% of diastolisch HF of diastolisch HF - gem 72 jaar, 71% man, EF 31% Resultaat 24 12 13 Routine-zorgHF - poli dood HF-hosp

31 Conclusie -klinische diagnose -aantal hartfalen patienten neemt toe - zeer slechte prognose -complexe pathofysiologie -hartfalen met behoud van normale LV syst. functie / verminderde LV syst.functie - eerstelijnzorg kan hartfalen uitsluiten - betablokkers, ACE-remmers, diuretica en AII-antagonisten als standaard therapie ( NYHA III & IV ) -> 75 jaar betablokkers ook effectief - onderbehandeld - intensieve begeleiding verbeterd de prognose en leefkwaliteit ( hartfalen-poli )


Download ppt "H A R T F A L E N een Klinische diagnose. EPIDEMIOLOGIE Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe. Prevalentie en incidentie neemt nog steeds toe."

Verwante presentaties


Ads door Google