De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT 1. ANAMNESE 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 2.1. HET ARTERIEEL SYSTEEM 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT 1. ANAMNESE 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 2.1. HET ARTERIEEL SYSTEEM 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM."— Transcript van de presentatie:

1

2 HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT 1. ANAMNESE 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 2.1. HET ARTERIEEL SYSTEEM 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM 2.4. HET HART

3 2.4 HET HART HARTACTIE TRILLINGEN VAN 1-1000 Hz 1 - 30 Hz : ZICHTBAAR INSPECTIE EN/ OF VOELBAAR PALPATIE > 30 Hz: HOORBAAR AUSCULTATIE

4 A. INSPECTIE ICTUS CORDIS = HARTPUNTSTOOT KRACHT IS AFHANKELIJK VAN:. GROOTTE VAN HET HART. SLAGVOLUME. DIKTE VAN DE THORAXWAND EN WEEFSELS DEMPING BIJ. OBESITAS. HYDROTHORAX. LIGGING VAN HET DIER

5

6 A. INSPECTIE ICTUS CORDIS = HARTPUNTSTOOT ICTUS LINKS IETS KRACHTIGER DAN RECHTS VOORAL LETTEN OP ASYMMETRIEEN !!! Vb: RECHTS DUIDELIJKE ICTUS EN LINKS NIET B. PALPATIE - MET BEIDE HANDEN, ACHTER HET DIER STAANDE - ICTUS TE VOELEN THV - FREMITUS = ZINDERING = ALTIJD PATHOLOGISCH

7 A. INSPECTIE B. PALPATIE C. AUSCULTATIE - BESPREKING EKG’S:. RITMESTOORNISSEN. GELEIDINGSSTOORNISSEN - HARTTONEN - BIJGERUISEN

8 POTENTIAALPOTENTIAAL TIJD DEPOLARISATIE PACEMAKERCEL SA-KNOOP LATENTE

9 SA-KNOOP AV-KNOOP HIS- BUNDEL P q R T

10 NR 1 SINUSARITMIES INUSARITMIE

11 EKG NR 1: SINUSARITMIE - HARTFREQUENTIE MEESTAL < 120/MIN - VOOR IEDERE P-GOLF EEN QRS-COMPLEX EN VOOR IEDER QRS-COMPLEX EEN P-GOLF - ONREGELMATIG RR-INTERVAL - DIKWIJLS IN FASE MET RESPIRATIE RESPIRATOIRE SINUSARITMIE - NORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX

12 NR 2 REGELMATIG SINUSRITME

13 EKG NR 2: REGELMATIG SINUSRITME - HARTFREQUENTIE MEESTAL > 120/MIN - VOOR IEDERE P-GOLF EEN QRS-COMPLEX EN VOOR IEDER QRS-COMPLEX EEN P-GOLF - REGELMATIG RR-INTERVAL - NORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX REGELMATIG SINUSRITME KAT

14 EKG NR 4 SUPRAVENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN EKTOPISCHE GANGMAKER PTPT

15 EKG NR 4: SUPRAVENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN - VROEGTIJDIG QRS-COMPLEX - P-GOLF ABNORMAAL OF VERBORGEN IN VOORGAANDE T-GOLF - NORMALE QRS-CONFIGURATIE - PAUZE NA EXTRASYSTOLE - INDIEN 3 OF MEER EXTRASYSTOLEN OP EEN RIJ SUPRAVENTRICULAIRE TACHYCARDIE

16 EKG NR 5 VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN EKTOPISCHE GANGMAKER P T T PPT

17 EKG NR 5: VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN - VROEGTIJDIG QRS-COMPLEX - GEEN P-GOLF OF P-GOLF NIET IN RELATIE MET QRS-COMPLEX - ABNORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEX:. ABNORMALE DUUR. ABNORMALE AMPLITUDE I VM NORMALE COMPLEXEN - PAUZE NA EXTRASYSTOLE

18 P T P NORMALE COMPLEXEN ABNORMALE COMPLEXEN: DUUR EN AMPLITUDE VERSCHILLEND VAN NORMALE COMPLEXEN T

19 EKTOPISCHE GANGMAKER EKG NR 3 (KAT) VENTRICULAIRE TACHYCARDIE

20 EKG NR 3: VENTRICULAIRE TACHYCARDIE - 3 OF MEER VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLEN OP EEN RIJ - HOGE HARTFREQUENTIE ( KORT RR-INTERVAL) - ABNORMALE CONFIGURATIE QRS-COMPLEXEN - GEEN RELATIE TUSSEN P-GOLVEN EN QRS - PAROXYSMAAL OF PERSISTEREND

21 EKG NR 6 ATRIUMFIBRILLATIE

22 EKG NR 6: ATRIUMFIBRILLATIE - MEESTAL HOGE HARTFREQUENTIE - ONREGELMATIGE RR-INTERVALLEN (ONREGELMATIGE ONREGELMATIGHEID) - GEEN P-GOLVEN, MAAR f-GOLVEN - NORMALE QRS-CONFIGURATIE ( MEESTAL) - AUSCULTATIE: HART LIJKT OP HOL GESLAGEN AF SINUSARITMIE AF

23 T RRR > R’ RR’2 RR SINO-ATRIALE BLOCK EKG 7-1 PPP TT

24 EKG 7-1: SINO-ATRIALE BLOCK - PAUZES NA EEN NORMAAL P-QRS-T COMPLEX > 2 RR - NIET VERWARREN MET PAUZES NA EEN EXTRASYSTOLE:. SINO-ATRIALE BLOCK GAAT MEESTAL GEPAARD MET LAGE HARTFREQUENTIE EXTRASYST.. SOMS TOCH EKG NODIG OM TE DIFFERENTIËREN

25 SINO-ATRIALE BLOCK PAUZE NA VENTRICULAIRE EXTRASYSTOLE

26 EKG 7-2 AV-BLOCK 1° P Q T P-Q INTERVAL > 0.14 SECONDEN

27 EKG 7-2: AV-BLOCK 1° - PQ-INTERVAL > 0.14 SECONDEN - NIET VAST TE STELLEN MET AUSCULTATIE

28 PPPPPP’ TTTT AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE I EKG 7-3

29 EKG 7-3: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE I - MEER P-GOLVEN DAN QRS-T COMPLEXEN - EXTRA P-GOLVEN OP ONVOORSPELBARE TIJDSTIPPEN (AD RANDOM) - AUSCULTATIE:. TRAGE ONREGELMATIGE HARTSLAG. SOMS 4DE HARTTOON HOORBAAR - EKG NODIG OM TE DIFFERENTIEREN VAN UITGESPROKEN SINUSARITMIE

30 P’ P P T EKG 7-4 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II

31 EKG 7-4: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II - MEER P-GOLVEN DAN QRS-T COMPLEXEN - EXTRA P-GOLVEN OP VOORSPELBARE TIJDSTIPPEN : AANTAL P-GOLVEN AANTAL QRS-COMPLEXEN vb: 3/1 2/1 4/1 = CONSTANT

32 EKG 7-4: AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II - AUSCULTATIE:. ZEER TRAGE REGELMATIGE HARTSLAG. SOMS 4DE HARTTOON HOORBAAR (CONTRACTIE ATRIA) - EKG NODIG OM TE DIFFERENTIEREN VAN AV-BLOCK 3°

33 EKG 7-5AV-BLOCK 3° P’ T T T QRS

34 EKG 7-5: AV-BLOCK 3° - MEER P-GOLVEN DAN QRS-COMPLEXEN - GEEN VERBAND TUSSEN P-GOLVEN EN QRS-COMPLEXEN - ATRIALE GANGMAKING WAARGENOMEN DOOR SINO-ATRIALE KNOOP P’ - VENTRICULAIRE GANGMAKING WORDT WAARGENOMEN DOOR EEN LATENTE VENTRICULAIRE GANGMAKER BIZARRE QRS- COMPLEXEN

35 EKG 7-5: AV-BLOCK 3° - AUSCULTATIE:. ZEER TRAGE HARTFREQUENTIE: 40-50/MIN. MEESTAL ZEER REGELMATIG. SOMS CONTRACTIE VAN DE ATRIA NA IEDERE P’-GOLF TE HOREN = 4de HARTTOON

36 td Br-tp td AV-BLOCK 3°: AUSCULTATIE td’s niet altijd te horen

37 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE: HOND: 70 - 160/min (dwergras tot 180/min) KAT: 160 - 240/min < NORMAAL : BRADYCARDIE > NORMAAL : TACHYCARDIE 2. HET RITME

38 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME NORMAAL: - SINUSARITMIE (RESPIRATOIR).VNL BIJ LAGE FREQUENTIE ( <120/min). ZIE EKG nr 1 - REGELMATIG SINUSRITME. VNL BIJ HOGE FREQUENTIE (>120/min). ZIE EKG nr 2

39 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME ABNORMAAL: - ZEER REGELMATIG RITME BIJ LAGE FREQUENTIE = ZEER STERK VERDACHT VAN AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II OF AV-BLOCK 3° MOBITZ TYPE II: ZIE EKG nr 7-4 AV-BLOCK 3°: ZIE EKG nr 7-5

40 AV-BLOCK 2° MOBITZ TYPE II AV-BLOCK 3° EKG NR 7-4 EKG NR 7-5

41 AUSCULTATIE HART 2. HET RITME ABNORMAAL: - ONREGELMATIG BIJ HOGE FREQUENTIE: DAN IN DE EERSTE PLAATS DENKEN AAN:. ATRIUMFIBRILLATIE. EXTRASYSTOLEN

42 EKG FONO- CARDIOGRAM 1 2

43 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN - NORMAAL: 2 HARTTONEN SOMS VERSMELTING TOT 1 BIJ TACHYCARDIE - ABNORMAAL: > 2 HARTTONEN DIKWIJLS GALOPGELUID

44 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN 4. BIJGERUISEN

45

46 AUSCULTATIE HART 4. BIJGERUISEN - SYSTOLISCHE: (TIJDENS) EN NA 1STE HARTTOON EN SOMS OVERSCHADUWEN 2DE HARTTOON - DIASTOLISCHE: (TIJDENS) EN NA 2DE HARTTOON - CONTINUE: STOPPEN NOOIT

47

48 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE MITRALISINSUFF. MITRALISSTENOSE TRICUSPIDALIS- TRICUSPIDALIS- INSUFFICIENTIE. STENOSE AORTASTENOSE AORTA-INSUFF. PULMONALISSTENOSE PULMONALIS- INSUFFICIENTIE

49 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE VENTRIKEL SEPTUM- DEFECT ANEMIE FYSIOLOGISCHE CONTINU BIJGERUIS PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI

50 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE MITRALISINSUFF. MITRALISSTENOSE TRICUSPIDALIS- TRICUSPIDALIS- INSUFFICIENTIE. STENOSE AORTASTENOSE AORTA-INSUFF. PULMONALISSTENOSE PULMONALIS- INSUFFICIENTIE

51 1.1 VERSCHIJNSELEN VAN HET RESPIRATIE- APPARAAT BIJGELUIDEN B. STRIDOR REYNOLDSGETAL = REYNOLDSGETAL >1000 TURBULENTIES TRILLINGEN STRIDOR dichtheid x radius x snelheid viscositeit

52 OORZAKEN VAN BIJGERUISEN SYSTOLISCHE DIASTOLISCHE VENTRIKEL SEPTUM- DEFECT ANEMIE viscositeit neemt af FYSIOLOGISCHE snelheid neemt toe CONTINU BIJGERUIS PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI

53 AUSCULTATIE HART I. WAT AUSCULTEREN ? 1. DE FREQUENTIE 2. HET RITME 3. DE HARTTONEN 4. BIJGERUISEN II. HOE EN WAAR AUSCULTEREN ?

54 AUSCULTATIE HART II. HOE EN WAAR AUSCULTEREN ? - RUSTIGE OMGEVING - STETOSCOOP - DE 4 KLEPGEBIEDEN BELUISTEREN PUNCTUM MAXIMUM BEPALEN NB: PUNCTUM MAXIMUM = PLAATS WAAR EEN BIJGERUIS HET BEST KAN GEHOORD WORDEN

55 M A P

56 T

57 PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS THV MITRALISKLEP THV AORTAKLEP THV PULMONALISKLEP


Download ppt "HOOFDSTUK 10: HET CIRCULATIE-APPARAAT 1. ANAMNESE 2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 2.1. HET ARTERIEEL SYSTEEM 2.2. HET CAPILLAIR SYSTEEM 2.3. HET VENEUZE SYSTEEM."

Verwante presentaties


Ads door Google