De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn"— Transcript van de presentatie:

1 LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn
Lokale Educatieve Agenda Kitty Schijven Oirschot I Inclusief onderwijs op de Wadden Wil Cupido en Lieke Hornstra Terschelling Krimp in PO en de kleine school Pieter Appelhof Oberon

2 Lokale Educatieve Agenda
gemeente Oirschot

3 1. Oirschot in het kort Ligging Inwoners 5 kernen Aandeel jeugd
Bevolkingsafname 7 scholen PO/ 1 school VO 3 schoolbesturen

4 2. Leerlingenprognoses PO: sterke daling
VO: afhankelijk van ontwikkelingen

5 3. Totstandkoming LEA Initiatief Partners Tijdpad Kaders
Nadruk op onderwijs Jaarlijks uitvoeringsplan Knelpunten

6 4. LEA Oirschot 1. Scholen 2. Scholen/ gemeente 3. Gemeente
Ond. vernieuwingen VVE Leerplicht Zorg in en om de school Huisvesting Voortijdig schoolverlaten Veiligheid Relatie arbeidsmarkt Brede school Leesbevordering Sport en bewegen Burgerschap/ cultuur Ouderbetrokkenheid

7 5. Uitvoering LEA Werkgroep LEA OOGO/ LEA Frequentie Doel
Subwerkgroepen Regie Knelpunten

8 6. Voorbeeld jaarplan 2010 Passend onderwijs (zorg in de school)
Samenwerking po-vo (zorg in de school) VVE/ relatie psz-kdv-po Arbeidsmarkt Schoolveiligheid

9 7. Evaluatie Wanneer Wie Wat Vaststelling Vervolg

10 8. Toekomst Bezuinigingen Kerntakendiscussie Rol onderwijs/ CJG
Beleid rijksoverheid LEA basis voor verdere samenwerking

11 Inclusief onderwijs op de Wadden
Op weg van inclusief onderwijs naar Passend onderwijs op de Friese Waddeneilanden

12 Gevolgen van de geografische situatie
Elk eiland moet een volwaardige IB-structuur hebben Elk eiland moet een bepaalde basis –sbo expertise hebben Personeel volgt niet altijd de (zorg)formatie Tijdelijke aanstellingen zijn schaars Extra kosten voor vervanging, verblijf en reizen bij onderling overleg Extra kosten bij (ambulante) begeleiding

13 Budgettaire gevolgen Geen SBO betekent dat alle zorgmiddelen aan de scholen toekomen (extra formatie inzet) Specifiek ‘Waddenbudget’ om tegemoet te komen aan de eerder genoemde knelpunten Uitbreiding van het scholingsbudget, eilandbreed Verantwoording afleggen aan elkaar middels een convenant

14 Vervolg hoe het werkt in de praktijk…Terschelling
Alle leerlingen blijven op het eiland Op alle scholen wordt gewerkt volgens het principe ‘meer handen in de klas’ Er is ondersteuning van een onderwijsassistent Een aantal PGB kinderen hebben ondersteuning van persoonlijke assistent Kortom: er is sprake van inclusief onderwijs

15 Hoe het werkt in de praktijk, Terschelling als voorbeeld
Terschelling (gegevens ) 5 scholen voor PO (2 bijzonder – 136 llr - en 3 openbare llr - ) 1 school voor VMBO +160 llr 11 SBO leerlingen 16 rugzakleerlingen PO 6 leerlingen met een PGB PO Verwijzingspercentage naar SBO of Rec 0 %

16 Van inclusief naar passend onderwijs
Daar waar mogelijk krachten bundelen, clusteroverstijgende ambulante begeleiding. Binnen de wettelijke kaders vastleggen van contacten met REC’s en SBO Opstellen zorgarrangement per school/eiland Vooral, bekijken wat er kan gebeuren om kinderen nog beter te begeleiden.

17 Het gaat niet om OF, maar om HOE
Door onmogelijkheden kun je komen tot mogelijkheden en kansen………… Wat kan dat betekenen voor uw eigen scholen?

18 Dank voor uw belangstelling, voor vragen kunt u contact opnemen met
Lieke Hornstra,ambtenaar lokaal onderwijsbeleid Terschelling. Willy Cupido, bovenschools directeur Openbaar onderwijs Terschelling/ coördinator samenwerkingsverband Friese Wadden

19 Krimp in PO en de kleine school Pieter Appelhof

20 Vraag: Welk beleid voeren bij krimp?
Achtereenvolgens Feiten Nederland Feiten buitenland Dilemma’s Feiten kleine school Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

21 Feiten Nederland (1) Bekend om krimp Parkstad: -19% sinds 2000
Eemsdelta: % Achterhoek: % Zeeuws-Vlaanderen: - 10% Krimp signalen: Eerst uit onderwijs Tot 2040: krimp in 30% van de gemeenten Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

22 Feiten Nederland (2) Krimp tot 2020: 10 tot 20 % In:
Noordelijke provincies na 2020 Achterhoek en Rivierengebied - 20% Limburg: %/15% Parkstad % Zeeland: % Prognoses bekend: bij 30% gem. geen beleid Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

23 Feiten buitenland (1) Sluitingsmotieven: Engeland en Wales
Kostenbesparing: Best Value Policy Kwaliteitseisen: innovaties daardoor meer management Sluitingsoorzaak: Scandinavische landen Decentralisatie: Noorwegen, Zweden, IJsland Nationaal kleine scholenbeleid in Ierland en IJsland (extra budget) Finland (brede functie) Zweden (autonome scholen mogelijk) Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

24 Feiten Buitenland (2) Problemen: Isolement van scholen
Ongediplomeerde lk. Tekort aan scholing Werving Investeren in: Netwerken en scholing: o.a. Wales, Noorwegen Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

25

26 3. Dilemma’s kleine school Kiezen tussen twee kwaden
Dilemma’s : kosten Kosten kleine school incasseren of School sluiten ten koste leefbaarheid woonkern Kleine school sluiten De school uitbreiden met andere taken (brede school)  Kleine school handhaven maar Opgaan in groot schoolbestuur vanwege grote reserves Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

27 Dilemma’s Kwaliteitszorg
Kleine school handhaven maar Kans op minder onderwijskwaliteit accepteren    Kleine school sluiten of Meer zorgleerlingen en geen eigen ll. begeleider Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

28 Dilemma’s personeelsbeleid
Kleine school sluiten   of Bovenschoolsmanager accepteren of Oudere leerkrachten met vervroegd pensioen ten gunste van jong Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

29 Dillemma ‘s: Beleid Kleine school handhaven maar
Interzuilair profiel accepteren Kleine school meer profileren (ten koste van scholen in omgeving) of Regionaal krimpbeleid voeren (evenwichtig aanbod) Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

30

31 4. Feiten kleine school (1)
Prognoses Daling of stijging leerlingenaantal is per school niet goed te voorspellen Handhavingsmotief Kleine school heeft bijzondere sociale functie in woonkern (Finland) Kostenbeheersing Leegstand bij huidig ruimteoverschot brengt extra kosten met zich mee Hoge kosten inherent aan platteland (ook andere voorz. zijn duur, o.a. infrastructuur) Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

32 Feiten kleine school (2)
Kwaliteitszorg Kwaliteit van kleine school niet minder goed: mits scholing netwerkvorming Personeelsbeleid Eigen schoolhoofd beter voor de kleine school in woonkern Flexibilisering personeelsbeleid mogelijk mits groot schoolbestuur Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’

33 Feiten kleine school (3)
Krimpbeleid Onvoldoende aandacht voor draagvlak ouders Krimp bevordert overleg tussen schoolbesturen en gemeenten Extra overlegkosten krimpbeleid onvoldoende gecompenseerd Maatregelen: verschillend voor stedelijk- en plattelandsgebied Op alle pagina’s een balkje onder met de titel van de presentatie Figuurachtergrond ‘Oberon’-geel (RGB: 249,200,41) Alle tekst en figuren ‘linkslijnend’


Download ppt "LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn"

Verwante presentaties


Ads door Google