De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I-RiSK Integraal risicobeheerssysteem voor het katholiek onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I-RiSK Integraal risicobeheerssysteem voor het katholiek onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 i-RiSK Integraal risicobeheerssysteem voor het katholiek onderwijs

2 Integraal Risicobeheer Systeem
Informaticatoepassing ter ondersteuning van het voeren van een dynamisch risicobeheerssysteem in het katholiek onderwijs Integraal: alle fases in 1 programma Ondersteuning: naar inhoud :wat moet wanneer? Voorbeeld: overzicht controles voor 1 specifiek thema aanbevolen frequenties wettelijke frequenties Naar opvolging: verwittigingen wanneer iets moet gebeuren plannen van acties aangeven: uitvoering opvolgen, aangeven voltooid

3 Integraal Risicobeheer Systeem
Algemeen kader INFRA I-RiSK Vragen

4 Algemeen kader Welzijnsdomein Rubriek Controlepunt Organisatietype
basisstructuur die moet toe laten uit te breiden naar andere niveaus en organisatietypes Centraal staan de controlepunten die in relatie staan tot de andere elementen: of wel verplicht (rode) ofwel optioneel (gele) Functie

5 Welzijnsdomeinen Bewoonbaarheid, verfraaiing van de arbeidsplaatsen
Ergonomie Gezondheid: de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk Hygiëne Milieu: de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft de invloed op de punten arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, arbeidshygiëne en bewoonbaarheid. Ongewenst seksueel gedrag, geweld, pesterijen Psychosociale belasting Veiligheid Welzijn algemeen Wettelijk bepaalde welzijnsdomeinen. Elke actie binnen het risicobeheerssysteem moet kunnen toegekend worden aan minstens 1 ervan. Welzijn algemeen: vaak administratieve vragen die het welzijn helemaal omvatten: voorbeeld: komt het welzijn ter spraken in vergaderingen van het bestuur?

6 Algemeen kader Welzijnsdomein Rubriek Controlepunt Organisatietype
basisstructuur die moet toe laten uit te breiden naar andere niveaus en organisatietypes Centraal staan de controlepunten die in relatie staan tot de andere elementen: of wel verplicht (rode) ofwel optioneel (gele) Functie

7 Organisatietypes Bestuur Gewone basisschool Buitengewone basisschool
Gewone secundaire school Buitengewone secundaire school Infra-organisatie Schoolleven structureren om bepaalde aspecten bij elkaar te houden = classificatiesysteem om overzichten mogelijk te maken en de verschillende geldingen af te bakenen welzijnsmap: indeling van papieren organisator van alles wat met welzijnsbeheer te maken heeft. Structuur: hoofdrubriek: grootste verdeler subrubrieken

8 Algemeen kader Welzijnsdomein Rubriek Controlepunt Organisatietype
basisstructuur die moet toe laten uit te breiden naar andere niveaus en organisatietypes Centraal staan de controlepunten die in relatie staan tot de andere elementen: of wel verplicht (rode) ofwel optioneel (gele) Functie

9 Rubrieken Indelen van gebieden waarbinnen welzijn kan toegepast worden
Aansluiting met welzijnsmap Hoofdrubrieken Subrubrieken Schoolleven structureren om bepaalde aspecten bij elkaar te houden = classificatiesysteem om overzichten mogelijk te maken en de verschillende geldingen af te bakenen welzijnsmap: indeling van papieren organisator van alles wat met welzijnsbeheer te maken heeft. Structuur: hoofdrubriek: grootste verdeler subrubrieken

10 Rubrieken Schoolleven structureren om bepaalde aspecten bij elkaar te houden = classificatiesysteem om overzichten mogelijk te maken en de verschillende geldingen af te bakenen welzijnsmap: indeling van papieren organisator van alles wat met welzijnsbeheer te maken heeft. Structuur: hoofdrubriek: grootste verdeler subrubrieken

11 Rubrieken Schoolleven structureren om bepaalde aspecten bij elkaar te houden = classificatiesysteem om overzichten mogelijk te maken en de verschillende geldingen af te bakenen welzijnsmap: indeling van papieren organisator van alles wat met welzijnsbeheer te maken heeft. Structuur: hoofdrubriek: grootste verdeler subrubrieken

12 Algemeen kader Welzijnsdomein Rubriek Controlepunt Organisatietype
basisstructuur die moet toe laten uit te breiden naar andere niveaus en organisatietypes Centraal staan de controlepunten die in relatie staan tot de andere elementen: of wel verplicht (rode) ofwel optioneel (gele) Functie

13 Functies Een infrastructuurelement kan één of meerdere functies hebben. De functie van een infrastructuurelement kan wijzigen in de tijd. Controlepunten-functie: elke functie heeft specifieke controles infrastructuur moet gecontroleerd worden naar zijn functie.

14 Functies Controlepunten-functie:
elke functie heeft specifieke controles infrastructuur moet gecontroleerd worden naar zijn functie.

15 Algemeen kader Welzijnsdomein Rubriek Controlepunt Organisatietype
basisstructuur die moet toe laten uit te breiden naar andere niveaus en organisatietypes Centraal staan de controlepunten die in relatie staan tot de andere elementen: of wel verplicht (rode) ofwel optioneel (gele) Functie

16 Controlepunten Vragen/controles die op één of meerdere bepaalde momenten moeten gesteld worden. beschrijving frequentie helptekst categorie DOC WET ST beschrijving: is de gestelde vraag frequentie: wettelijke frequenties en aanbevolen zorgt voor tijdige verwittiging voor te plannen controles Helptekst: info categorie: bepaalt waar een controlepunt terecht komt: DOC verwijst naar een document dat in de welzijnsmap moet aanwezig zijn voorbeeld:Bevat het intern noodplan de plannen van alle gebouwen, speelplaatsen en terreinen? WET: is een controle met een wettelijke frequentie zoals de eetwareninspectie ST: vragen die voorkomen op steekkaarten: voorbeeld “Is het toestel nog voldoende stabiel?” komt voor op steekkaart die gebruikt wordt bij periodieke controles van een speeltoestel

17 Controlepunten beschrijving: is de gestelde vraag
frequentie: wettelijke frequenties en aanbevolen zorgt voor tijdige verwittiging voor te plannen controles Helptekst: info categorie: bepaalt waar een controlepunt terecht komt: DOC verwijst naar een document dat in de welzijnsmap moet aanwezig zijn voorbeeld:Bevat het intern noodplan de plannen van alle gebouwen, speelplaatsen en terreinen? WET: is een controle met een wettelijke frequentie zoals de eetwareninspectie ST: vragen die voorkomen op steekkaarten: voorbeeld “Is het toestel nog voldoende stabiel?” komt voor op steekkaart die gebruikt wordt bij periodieke controles van een speeltoestel

18 Ondersteuning Info oproepen Help oproepen Helpdesk
Hoe kan je te werk gaan? Waarom moet iets gebeuren? Help oproepen Hoe doe je dit in INFRA/I-RiSK? Helpdesk Beschrijven van de infrastructuur is noodzakelijk om het welzijnsbeleid volledig te voeren toegangsrechten: 1 voor schoolbestuur 1 voor directeur school

19 Integraal: alle fases in 1 programma
Ondersteuning: naar inhoud :wat moet wanneer? Voorbeeld: overzicht controles voor 1 specifiek thema aanbevolen frequenties wettelijke frequenties Naar opvolging: verwittigingen wanneer iets moet gebeuren plannen van acties aangeven: uitvoering opvolgen, aangeven voltooid

20 Infrastructuur: rollen
Leidend preventieadviseur: totaal overzicht Plaatselijk preventieadviseur alleen eigen infrastructuur Consultatie Kan alleen raadplegen, niet beheren Beschrijven van de infrastructuur is noodzakelijk om het welzijnsbeleid volledig te voeren toegangsrechten: 1 voor schoolbestuur 1 voor directeur school

21 Infrastructuur: beschrijven
Beschrijven van de verschillende elementen groeperen Bepalen waar het welzijnsbeleid wordt opgevolgd Beschrijven van ALLE infrastructuur ! Ook speelplaatsen ed. hoe beschrijven: door identificatie door naam door functie door begin en einddatum! Controles alleen binnen die periode grote schoolbesturen: groeperen schoolbestuurniveau of lokaal

22 Infrastructuur: beschrijven
Indeling en naamgeving Domein: adres Gebouw : letter Buitenruimte: letter+cijfer Verdiep: letter gebouw + cijfer Lokaal: letter gebouw+cijfer verdiep+cijfer

23 Infrastructuur: controleren
Relatie van de “organisatie” tot het infrastructuurelement beheer gebruik controle eigenaar gebruik: controle kan gebeuren door schoolbestuur maar wil weten wie wat gebruikt controle: belangrijkste voor welzijn: zal bepalen hoe de infrastructuur zal opgevolgd worden.

24 Infrastructuur: controleren
Toebehoren beschrijven locatie aangeven Zelfde beschrijving maar uitgebreid met locatie en periode waarbinnen het toebehoren zich hier bevindt.

25 Infrastructuur: voorbeeld

26 Toebehoren: voorbeeld

27 Integraal: alle fases in 1 programma
Ondersteuning: naar inhoud :wat moet wanneer? Voorbeeld: overzicht controles voor 1 specifiek thema aanbevolen frequenties wettelijke frequenties Naar opvolging: verwittigingen wanneer iets moet gebeuren plannen van acties aangeven: uitvoering opvolgen, aangeven voltooid

28 Dynamisch risicobeheer systeem
Samenstelling IDPB Risico-inventaris Risicoanalyse GPP JAP Beheer risico’s Periodeverslagen Hulpdocumenten Verschillende fases

29

30 Samenstelling IDPB Aantal personeelsleden Leidend preventieadviseur
Lokale preventieadviseurs Aantal personeelsleden bepaalt de frequentie van de periodieke verslagen. Rollen toekennen aan personen: rol geeft rechten! Er is slechts 1 leidend preventieadviseur mogelijk

31 GPP aanmaken Voor elke “organisatie” Stapsgewijs

32 Risico-inventaris Voor elke “organisatie” Alle controlepunten nakijken
Bepalen “In orde”, “Niet in orde”, “Niet van toepassing” Alleen wat niet in orde is, is belangrijk!

33 Risico-inventaris

34 Risico-inventaris Hoe ga je te werk? Controlepunten selecteren
inventaris gedeeltelijk afdrukken Bespreken op vergaderingen rondgang door infrastructuur met controlelijsten Wat “Niet in orde” is, invoeren

35 Risicoanalyse Groeperen van alle inventarissen
Alleen controlepunten die “Niet in orde” zijn Risicograad toekennen

36 Risicoanalyse

37 Risicoanalyse Hoe ga je te werk? Controlepunten selecteren
controlepunten gedeeltelijk afdrukken Bespreken op vergaderingen Risicograad invoeren

38 GPP opstellen Acties plannen Doelstelling Verantwoordelijke Middelen

39 GPP raadplegen

40 GPP raadplegen

41 JAP opstellen Per jaar van GPP acties plannen

42 JAP opstellen Per jaar van GPP acties plannen

43 JAP opstellen Per jaar van GPP acties plannen

44 Beheer risico’s Overzicht uit te voeren actie Afsluiten acties
Toevoegen nieuwe risico’s

45 Beheer risico’s Overzicht uit te voeren actie

46 Beheer risico’s Beheren acties

47 Beheer risico’s Toevoegen risico’s

48 Periodeverslagen Verslag jaarlijkse rondgang
Overzicht nog uit te voeren acties (Drie)maandelijkse verslagen Overzicht uitgevoerde acties Overzicht geplande maar niet uitgevoerde acties Overzicht nieuw vastgestelde risico’s

49 Hulpdocumenten Controlelijsten Steekkaarten Standaarddocumenten

50 Controlelijsten Overzicht van alle punten die moeten nagekeken worden

51 Steekkaarten Lijst van alle punten die meer dan eens per jaar moeten nagekeken worden

52 Steekkaarten: voorbeeld

53 Standaarddocumenten Manueel bij te houden gegevens in een voorgesteld formaat Bewaren op eigen PC of Afdrukken en manueel bijhouden

54 Standaarddocumenten

55 Standaarddocumenten

56 Vragen


Download ppt "I-RiSK Integraal risicobeheerssysteem voor het katholiek onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google