De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesadvisering: meningen van een kritische sympatisant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesadvisering: meningen van een kritische sympatisant."— Transcript van de presentatie:

1 Procesadvisering: meningen van een kritische sympatisant

2 Virga Jesseziekenhuis Hasselt (2005) Aantal “erkende” bedden: 567 bedden. Omzet: 170 798 230 € Personeel op 31.12.2005: 1 657 personeelsleden + 134 geneesheren + 45 ‘toegelaten’ geneesheren + 30 geneesheren-assistenten. Aantal hospitalisatieopnamen (minimum 1 nacht verblijven) : 22 672 Totaal aantal daghospitalisaties : 18 969 Totaal aantal bevallingen : 1 401 Sterke groeier Awards

3 Organisatiebrede veranderingsprocessen Van verlieslatende naar financieel gezonde organisatie Financiëel sterke organisatie om innovatie, kwaliteit en expansie te financieren (programma “fit en slank”) Verzelfstandiging vanuit het OCMW Harmoniemodel met medisch corps Ombouw tot divisie-structuur Opbouw van kwaliteitscultuur (“vriendelijke en professionele zorg”)

4 0rganisatiebrede veranderingsprocessen 2 Introductie van patiëntveiligheid Interne en externe communicatie intensifiëren en stroomlijnen Associatie en fusie met buurziekenhuis (deel programma “groei en schaarste”) Bestrijden criminaliteit op campus Zorgzaam voor artsen en personeel Functieklassificatie (nederlandse) accreditatie (als kwaliteitskeurmerk)

5 Organisatiebrede projecten met extern advies/begeleiding Van verlieslatende naar financieel gezonde organisatie Financiëel sterke organisatie om innovatie, kwaliteit en expansie te financieren (programma “fit en slank”) Verzelfstandiging vanuit het OCMW Harmoniemodel met medisch corps Ombouw tot divisie-structuur Opbouw van kwaliteitscultuur (“vriendelijke en professionele zorg”) - advocatenbureau - Zorgconsult Nederland -

6 Organisatiebrede projecten met extern advies/begeleiding Introductie van patiëntveiligheid Interne en externe communicatie intensifiëren en stroomlijnen Associatie en fusie met buurziekenhuis (deel programma “groei en schaarste”) Bestrijden criminaliteit op campus Zorgzaam voor artsen en personeel Functieklassificatie (nederlandse) accreditatie (als kwaliteitskeurmerk) - Bex-Vanderschans Advocatenbureau Modus Operandi ICMA Berenschot NIAZ

7 Organisatiebrede projecten met extern advies/begeleiding Wanneer externe hulp ? Inhoudelijke competentie ontbreekt of is onvoldoende Nood aan neutrale facilitator Gebrek aan tijd Geen enkel organisatiebreed project enkel begeleid via procesconsultatie Best practices (?): Adviezen komen tot stand via interne interactie met adviesvrager Combinatie van inhoudelijke expertise en procesmatige gevoeligheid

8 Procesinterventies Conflict binnen artsengroep (2x) Attitude- en samenwerkingsproblemen binnen spoedgevallen Teambuilding directie Executive coaching

9 Hoe worden beslissingen genomen in VJZ ? Beperkt gebruik van macht in ziekenhuisomgevingen (professionele bureaucratie, polyarchie) Intens gebruik van overtuiging Overtuiging veronderstelt dialoog, interactie, communicatie,... proces

10 Hoe worden beslissingen genomen in VJZ /2 ? Ontwikkeling van concepten: “de beste praktijk is een goede theorie” (Schumpeter) tijd voor “studie en planning” (vakliteratuur, reflectie, drafts) kerntaak algemeen directeur (richting aangeven, visie formuleren) Aftoetsing bij sleutelpersoneel en stakeholders (bestuur, medische raad) Lancering idee, eventueel met unfreesing-fase Formele besluitvormingscyclus Veel aandacht voor proces; sterke nadruk op partipatief management en nastreven van consensus bij de implementatie Gebruik van een ‘systeem’.

11 Hoe worden beslissingen genomen in VJZ/3 ? Gebruik van systematiek bij veranderprocessen. Voorbeeld: 8 veranderingsfasen van KOTTER 1. Urgentiebesef vestigen 2. Leidende coalitie vormen 3. Visie en strategie ontwikkelen 4. Veranderingsvisie communiceren 5. Breed draagvlak voor de verandering creëren 6. Kortetermijnsuccessen genereren 7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

12 Wanneer procesadvisering ? Attitude- en samenwerkingsproblematieken Nastreven van oplossingen voor gebruik van macht/ disciplinering Groeiende competentie bij directie en kader over procesaanpak; behoorlijke investering in vorming hierover

13 Kritische bedenkingen rond procesadvisering Effectiviteit, resultaten ? ( in welke mate worden resultaten post factum ‘gemeten’?). Kosteneffectiviteit: duurtijd en kostprijs “Procesadvisering berust op uitgangspunt dat je een menselijk systeem alleen kunt leren zichzelf te helpen”(Schein). Evidence based ? Procesconsultatie moet haar toegevoegde waarde kunnen aantonen. Best practice: inhoudelijke experten tevens geschoold in procesbenadering ?


Download ppt "Procesadvisering: meningen van een kritische sympatisant."

Verwante presentaties


Ads door Google