De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8  Algemene informatie groep 8  Kamp  Musical  Mededelingen  Cito toets  Pauze  Voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8  Algemene informatie groep 8  Kamp  Musical  Mededelingen  Cito toets  Pauze  Voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8  Algemene informatie groep 8  Kamp  Musical  Mededelingen  Cito toets  Pauze  Voortgezet onderwijs

2 Algemene informatie  Lesrooster is hetzelfde als in groep 7  In groep 8 bereiden we de kinderen goed voor op de Cito eindtoets door het extra oefenen van de toetsonderdelen. Dit doen we o.a. door het oefenen uit de oude Cito toetsen en de methode Blits.  Huiswerk is standaard 3 keer per week (taal, spelling en rekenen) 1 x per week krijgen ze leerwerk mee voor een toets. 1 x per jaar houden de kinderen een boekbespreking en 2 x een spreekbeurt.  Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen voorlichting op het gebied van roken, drugs, sex en alcohol.

3 Kamp  14 tot en met 16 mei gaan we op kamp naar Vlaardingen  We gaan op de fiets naar het kamp (fietsen moeten dus in orde zijn) Tegen de tijd dat we op kamp gaan worden er ouders gevraagd om mee te fietsen.  Het kamp zien wij als een belangrijke en gezellige afsluiting van de basisschoolperiode.

4 Musical  De musical wordt gehouden op woensdagavond 4 juli.  In totaal treden ze drie keer op (groep 3-7, hulpouders, opa’s en oma’s)  Voor de rolverdeling zijn er audities (helaas geen 40 hoofdrollen..)  Het oefenen voor de musical vergt een hoop tijd, maar is erg goed voor het groepsproces.  Bij het inoefenen van de musical krijgen we hulp van oud collega’s. De liedjes oefenen we in de groep.  Wederom zorgt de musicalavond natuurlijk voor een gezellige definitieve afsluiting. Na de opvoering is er voor de kinderen nog een disco in de aula en voor de ouders staat er een hapje en een drankje klaar.

5 Een aantal mededelingen  Wanneer uw kind een afspraak heeft onder schooltijd, of wanneer uw kind niet mag gymmen of douchen ontvangen wij hiervoor graag een briefje.  Mobiele telefoons zijn op school verboden. Mocht uw kind toch een keer een mobiele telefoon bij zich hebben dan graag inleveren bij de leerkracht. De telefoons worden dan op een veilige plaats bewaard. (dit gebeurt op eigen risico)  MSN/Hyves: Als school signaleren wij dat er steeds meer kinderen gebruik maken van MSN/hyves. Het is noodzakelijk dat ouders thuis toezicht houden wanneer kinderen hier gebruik van maken i.v.m. het pesten op internet.

6 De Cito Toets Vindt plaats op: 7, 8 en 9 februari met een rapportage begin maart. (ruim 85% van het PO) Waarom een eindtoets basisonderwijs in groep 8? 1.De resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs ondersteunen leerling, ouders en leerkracht bij het kiezen van een type voortgezet onderwijs. 2. De wet vereist een eindtoets. (er zijn ook andere eindtoetsen) Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

7 De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van:  Taal  Rekenen-Wiskunde  Studievaardigheden  Wereldoriëntatie. Hoe wordt getoetst? De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

8 - De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Het is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. - De cito geeft antwoord op de vraag: Wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs? - De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk. - Kinderen met dyslexie kunnen extra tijd krijgen. Ook bestaat er een vergrote en luister versie.

9 Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven). Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief). Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven). Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven). Wat wordt getoetst?

10 Voorbereiding - gewoon doen (ouder/leerkracht) - niet overdrijven - niet onderschatten - Analyse entreetoets. (waar kunnen we nog aandacht aan besteden?) - kennismaken met vorm en inhoud. bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen van op het maken van de Eindtoets

11 Uitslag 500-550 standaard score Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen.

12 Hoe “leest” u de uitslag?

13

14

15 Type onderwijs CITO-Score BL KL 520 - 526 GL TL 527 - 532 TL / HAVO 533 - 540 HAVO / VWO 541 - 550 Richtlijnen normen cito uitslag gehanteerd door scholen voor het VO. Voor de duidelijkheid: de scholen voor het VO hechten veel waarde aan het advies van de basisschool. (Cito meet vooral kennis / inzicht) Cito-score

16 PAUZE

17 Voortgezet Onderwijs

18 Verantwoorde schoolkeuze In het schoolkeuze proces spelen verschillende factoren een rol: -wens van de leerling; -wens van de ouders; -advies v.d. school; -toelatingseisen van de scholen voor voorgezet onderwijs; -de Eindtoets Basisonderwijs.

19 Schooladvies Hoe komt het advies tot stand: - Werkhouding in groep 8 - Gesprekken met intern begeleider en de leerkrachten groep 7 - Cito uitslagen voorgaande jaren - Resultaten en andere informatie uit het dossier - Tijdens de eerste tafeltjesavond krijgt u een voorlopig advies. - Op vrijdag 10 februari (Cito week) gaat het schooladvies mee naar huis. Dan volgt een gesprek over het advies of een gesprek op de tweede tafeltjesavond. - Over het advies kan niet onderhandeld worden!

20 Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze? Oriënteren op verschillende scholen (via informatieavond Andreashof 24-11, websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.) Met uw kind de schoolkeuze bespreken. Met uw kind verschillende scholen bezoeken op de Open avonden/dagen in januari.

21 Zoeken naar een nieuwe school? Dichtbij of verder weg? Meerdere richtingen of niveaus? Identiteit. Wat gebeurt er bij lesuitval door ziekte? Huiswerkbegeleiding? Extra ondersteuning? Waardoor onderscheidt de school zich? Extra programma (sport, toneel, extra Engels) Ervaringen van anderen Via websites van de scholen

22 De nieuwe school: Vraagt informatie aan de basisschool - basisschooladvies - citoscore (andere onderzoeksresultaten) - aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: - overleg met de basisschool Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten

23 3 5 2 1 4 6 Primair Onderwijs VWO HAVO PrO B a s i s v o r m i n g TLKLBBLGL V M B O Schooltypes

24 Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit. Bestaat uit twee varianten; atheneum en gymnasium. Het verschil tussen atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium ook de vakken Grieks en Latijn worden gegevenatheneumgymnasium Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Sommige scholen hebben tweetalig vwo Duur: 6 jaar VWO (6 jaar)

25 Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-TL Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Duur: 5 jaar HAVO (5 jaar)

26 Voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs VMBO Leerwegen: BBL basisberoepsgerichte leerweg KL kader-beroepsgerichte leerweg GLgemengde leerweg TLtheoretische leerweg (mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Duur: 4 jaar VMBO (4 jaar)

27 LWOO = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek VMBO met LWOO VMBO (4 jaar)

28 leerwegen gemengd kaderberoepsgerichtbasisberoepsgericht theoretisch

29 Theoretische leerweg Sector georiënteerd via 6 algemene vakken Theoretisch georiënteerd Niveau is ‘vroegere’ MAVO-D Doorstroming naar MBO – (HAVO)

30 Gemengde leerweg Ook theoretisch gericht (5 algemene vakken) Keuze sector - 1 beroepsgericht programma Doorstroming naar MBO

31 Beroepsgerichte leerwegen Kader- of Basisberoepsgericht 4 algemene vakken 1 beroepsgerichte vak Minder theoretisch gericht Praktisch ingestelde leerlingen Doorstroming naar MBO

32

33 Vragen? Website en folder

34 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Informatie avond groep 8  Algemene informatie groep 8  Kamp  Musical  Mededelingen  Cito toets  Pauze  Voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google