De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 8 januari 2013 Aanvang 19.30 uur VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 8 januari 2013 Aanvang 19.30 uur VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 8 januari 2013 Aanvang 19.30 uur VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/cito-toets

2 opening “Dit is mijn maat”

3 Welkom Op naar ‘t VO ? ? ? ?

4 Informatie avond – CITO 11-01-06 Programma van deze avond 1.Groep 8 - Periode van veranderingen. 2.De (afname van) de Citotoets. Hoe? Wat? Waarom? 3.Verantwoorde schoolkeuze / toelatingsprocedure. 4.Regels voor aanmelding / toelating. 5.Hoe om te gaan om met de uitslag van de CITO? 6.Wat verwachten we van u als ouders? 7.Informatie over Nederlands onderwijssysteem (u ontvangt na afloop een uitgebreide beschrijving) 8.Het VMBO leerwegen / sectoren 9.Zelf aan de slag met de cito. (best spannend!) 10.Zoeken naar een nieuwe school. (informatie over Open Dagen scholen voor het VO in onze regio en de bezoeken van groep 8 aan deze dagen.) 11.Enkele slotopmerkingen en gelegenheid tot stellen van vragen.

5 1. Groep 8 - Periode van veranderingen - Na de basisschool gaan alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen te maken met: - veel vakken/nieuwe vakken:  verzorging  techniek  wiskunde  informatica -(meer) huiswerk -allerlei docenten,

6 2. De Cito Toets Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Vindt plaats op: 5, 6 en 7 februari met een rapportage in week 10 (de week vanaf 3 maart). (ruim 85% van het PO) Waarom een eindtoets basisonderwijs in groep 8? 1.De resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs ondersteunen leerling, ouders en leerkracht bij het kiezen van een type voortgezet onderwijs. De toets is een goede en betrouwbare voorspeller van toekomstig schoolsucces. (naast het advies van de leerkracht) 2 De wet vereist een eindtoets. (er zijn ook andere eindtoetsen)

7 2. Wat is de Cito eindtoets? De Eindtoets Basisonderwijs is een leer- of schoolvorderingentoets. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan. De cito geeft antwoord op de vraag: “wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs?” De score, het aantal goed beantwoorde vragen, geeft aan hoe de kansen liggen in de verschillende typen van voortgezet onderwijs.

8 De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie * van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van:  Taal  Rekenen-Wiskunde  Studievaardigheden  Wereldoriëntatie. * drie jaar achter elkaar zelfde opgaven 2. Hoe wordt getoetst? De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

9 - De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. - Het is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. - De toets meet wat een kind in acht jaar op de basisschool heeft geleerd. - De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend,,,zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk. goed onderwijs = belangrijk

10 Per onderdeel wordt het volgende getoetst: Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven). Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief). Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven). Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven). http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/cito-toetshttp://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/cito-toets 5.40 – 10.44

11 Informatie avond – CITO 11-01-06 4. Voorbereiding op het maken van de Eindtoets - gewoon doen (ouder/leerkracht) - niet overdrijven; - niet onderschatten – ( lichte spanning); - Analyse entreetoets. (waar kunnen we nog aandacht aan besteden?) -kennismaken met vorm en inhoud. (vraagstelling),,(bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen) - online oefenen http://www.leren-dezeester-marknesse.nl/citoeindtoetsgroep8.html http://www.leren-dezeester-marknesse.nl/citoeindtoetsgroep8.html - Floor: voor groep 8 (van de makers van Cito)voor groep 8 -CITO-Trainingsprogramma’s/cd-roms zijn niet nodig! (mag natuurlijk wel) Er bestaat wel een kennings making DVD (www.cito.nl) (kennismakingsquiz/boekje 40 opgaven

12 Informatie avond – CITO 11-01-06 5. Wat meet de Cito Toets allemaal? Meet de toets ook? - belangstelling - zelfvertrouwen - zelfstandigheid - huiselijke omstandigheden/milieu - lich. conditie Indirect levert dit type toets een afgewogen meting van een aantal eigenschappen die van groot belang zijn voor toekomstig schoolsucces zoals leertempo, intelligentie, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

13 Informatie avond – CITO 11-01-06 6. Verantwoorde schoolkeuze/ toelatingsprocedure In het schoolkeuze proces spelen verschillende factoren een rol: -wens van de leerling; -wens van de ouders; -advies v.d. school; -toelatingseisen van de scholen voor voorgezet onderwijs; -de Eindtoets Basisonderwijs.

14 Informatie avond – CITO 11-01-06 7. Regels voor aanmelding/toelating. U als ouders bepaalt voor welk schooltype u uw kind aanmeldt. De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind inderdaad wordt toegelaten In dat besluit van de toelatende school speelt het verplichte advies van de basisschool een grote rol.

15 Informatie avond – CITO 11-01-06 De nieuwe school: Vraagt informatie aan de basisschool - basisschooladvies - citoscore (andere onderzoeksresultaten) - aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: - overleg met de basisschool, en/of - aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten

16 3. Uitslag 500-550 standaard score Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen. Bij de uitslag hoort altijd het verhaal van de leerkracht. (heeft weet van de schoolloopbaan, het gedrag, de (werk)houding, resultaten schooltoetsen, motivatie, zelfstandigheid enz.) -Na uitslag van de Cito volgt advies gesprek op school. (maart 2013) http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/cito-toetshttp://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/cito-toets 13.20 – 13.52

17 Hoe “leest” u de uitslag?

18

19 Informatie avond – CITO 11-01-06 Type onderwijs CITO-Score LWOO 517 of lager BBL KBL 520 - 526 GM TL 527 - 532 TL / HAVO 533 - 540 HAVO / VWO 541 - 550 Richtlijnen normen cito uitslag gehanteerd door scholen voor het VO. Voor de duidelijkheid: de scholen voor het VO hechtten veel waarde aan het advies van de basisschool. (Cito meet vooral kennis / inzicht)

20 Informatie avond – CITO 11-01-06 Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze? Oriënteren op verschillende scholen (via websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.) Met hun kind de schoolkeuze bespreken. Eventueel met hun kind verschillende scholen bezoeken op de Open avonden in januari / februari

21 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Zoeken naar een nieuwe school? Dichtbij of verder weg? Meerdere richtingen of niveaus? Identiteit. Wat gebeurt er bij lesuitval door ziekte? Huiswerkbegeleiding? Extra ondersteuning? Waardoor onderscheidt de school zich? Extra programma (sport, toneel, techniek, versterkt Engels) Ervaringen van anderen Via websites (van de scholen, maar ook: www.schoolkeuze.nl)

22 Informatie avond – CITO 11-01-06 Soorten voortgezet onderwijs VWO (6 jaar) HAVO (5 jaar) VMBO (4 jaar)PO

23 Informatie avond – CITO 11-01-06 Voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs VMBO Leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo D) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Duur: 4 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore VMBO (4 jaar)

24 Informatie avond – CITO 11-01-06 LWOO = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol VMBO met LWOO VMBO (4 jaar)

25 Informatie avond – CITO 11-01-06 Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Duur: 5 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore HAVO (5 jaar)

26 Informatie avond – CITO 11-01-06 Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit. Bestaat uit twee varianten; atheneum en gymnasium. Het verschil tussen atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium ook de vakken Grieks en Latijn worden gegevenatheneumgymnasium Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Sommige scholen hebben tweetalig vwo Duur: 6 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore VWO (6 jaar)

27 BASISONDERWIJS VWO V M B O HAVO WOHBOMBO (4 niveaus) KGTB LWOO PO

28 T Theoretische Leerweg G Gemengde Leerweg K Kader Beroeps- gerichte Leerweg B Basis Beroeps- gerichte Leerweg V M B O

29

30 Informatie avond – CITO 11-01-06 leerwegen gemengd kaderberoepsgericht basisberoepsgericht theoretisch

31 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Welke leerweg? Afhankelijk van: nadruk op theorie of praktijk wens beroepsrichting niveau (basis / verdieping )

32 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Theoretische leerweg Sector georiënteerd via 6 algemene vakken Theoretisch georiënteerd Niveau is vroegere MAVO-D Doorstroming naar MBO – (HAVO)

33 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Gemengde leerweg Ook theoretisch gericht (5 algemene vakken) Keuze sector - 1 beroepsgericht programma Doorstroming naar MBO

34 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Beroepsgerichte leerwegen Kader- of Basisberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken Minder theoretisch gericht Praktisch ingestelde leerlingen Doorstroming naar MBO

35 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Kiezen van een sector Keuze is afhankelijk van : Capaciteiten Belangstelling Beeld van later beroep Sectoren Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: techniek (t) zorg & welzijn (z & w) economie (e) landbouw (l) Iedere sector bestaat uit zes examenvakken: Nederlands en Engels, twee vakken die met de gekozen sector te maken hebben - bij techniek bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde - en twee keuzevakken.

36 Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw sectoren administratie consumptieve techniek handel en verkoop mode en commercie landbouw en natuurlijke omgeving grafische techniek elektrotechniek bouwtechniek installatietechniek metaaltechniek transport en logistiek voertuigentechniek verzorging uiterlijke verzorging

37

38 Zelf aan de slag met de citotoets Start een computer. gebruikersnaam: gr8 wachtwoord : gr8 Start internet en ga naar www.leren-dezeester-marknesse.nlwww.leren-dezeester-marknesse.nl Klik daar in het menu op “voor de ouders’ Hier klikt u op de zin: Citotoets online maken voor ouders U komt op een informatie pagina voor ouders. Klik nu op het woord “online” in de zin “u kunt de toets online maken”Citotoets online maken voor ouders

39 Op naar ‘t VO ? ? ? ?

40 Open Dagen Informatie avond – CITO 9-01-07 Filmpje

41

42 Specifiek Emelwerda

43 Informatie avond – CITO 18-01-06

44

45 Specifiek Zuyderzee

46 Informatie avond – CITO 18-01-06 De Open Dag vindt plaats op 28 januari 2013 ‘s Avonds vanaf 19.30 uur voor ouders/verzorgers en leerlingen

47 Specifiek Bonifatius

48

49 Informatie avond – CITO 18-01-06 OPEN HUIS: Emmeloord VMBO Balkan 16 Open Huis vmbo 17 januari 2013 18.30 - 21.30 uur OPEN HUIS: Emmeloord Praktijk Onderwijs Scandinaviëlaan 33a Open Huis PrO pro 17 januari 2013 18.30 - 21.30 uur

50 Specifiek Groenhorst

51 8. Enkele laatste opmerkingen - Informatieavonden / Open Dagen - aanmelding voor eind maart bij centrale leerling adm. (regelt de school) Meer informatie? U krijgt mee: -De schoolkeuzegids (Friesland / Urk en NOP) -Informatie van de scholen -VO gids Online www.leren.dezeester.marknesse.nl ‘voor de ouders’ vindt u de deze PowerPointpresentatie.www.leren.dezeester.marknesse.nl

52 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Vragen?

53 VMBO - Theoretisch –6 algemene vakken –niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd –5 algemene vakken –1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht –4 algemene vakken –2 beroepsgerichte vakken Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "INFORMATIEAVOND Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 8 januari 2013 Aanvang 19.30 uur VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS"

Verwante presentaties


Ads door Google