De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 januari 2013 Aanvang uur INFORMATIEAVOND

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 januari 2013 Aanvang uur INFORMATIEAVOND"— Transcript van de presentatie:

1 8 januari 2013 Aanvang 19.30 uur INFORMATIEAVOND
Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 8 januari 2013 Aanvang uur

2 opening “Dit is mijn maat”

3 Welkom Op naar ‘t VO ? ? ? ?

4 Programma van deze avond
Groep 8 - Periode van veranderingen. De (afname van) de Citotoets. Hoe? Wat? Waarom? Verantwoorde schoolkeuze / toelatingsprocedure. Regels voor aanmelding / toelating. Hoe om te gaan om met de uitslag van de CITO? Wat verwachten we van u als ouders? Informatie over Nederlands onderwijssysteem (u ontvangt na afloop een uitgebreide beschrijving) Het VMBO leerwegen / sectoren Zelf aan de slag met de cito. (best spannend!) Zoeken naar een nieuwe school. (informatie over Open Dagen scholen voor het VO in onze regio en de bezoeken van groep 8 aan deze dagen.) Enkele slotopmerkingen en gelegenheid tot stellen van vragen. Informatie avond – CITO

5 1. Groep 8 - Periode van veranderingen
- Na de basisschool gaan alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen te maken met: -allerlei docenten, veel vakken/nieuwe vakken: verzorging techniek wiskunde informatica -(meer) huiswerk

6 2. De Cito Toets Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Vindt plaats op: 5, 6 en 7 februari met een rapportage in week 10 (de week vanaf 3 maart). (ruim 85% van het PO) Waarom een eindtoets basisonderwijs in groep 8? De resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs ondersteunen leerling, ouders en leerkracht bij het kiezen van een type voortgezet onderwijs. De toets is een goede en betrouwbare voorspeller van toekomstig schoolsucces. (naast het advies van de leerkracht) 2 De wet vereist een eindtoets. (er zijn ook andere eindtoetsen)

7 2. Wat is de Cito eindtoets?
De Eindtoets Basisonderwijs is een leer- of schoolvorderingentoets. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan. De score, het aantal goed beantwoorde vragen, geeft aan hoe de kansen liggen in de verschillende typen van voortgezet onderwijs. De cito geeft antwoord op de vraag: “wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs?”

8 2. Hoe wordt getoetst? De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie * van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van: Taal Rekenen-Wiskunde Studievaardigheden Wereldoriëntatie. * drie jaar achter elkaar zelfde opgaven De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

9 goed onderwijs = belangrijk
De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Het is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. De toets meet wat een kind in acht jaar op de basisschool heeft geleerd. - De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend ,,,zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk. goed onderwijs = belangrijk

10 Per onderdeel wordt het volgende getoetst:
Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven). Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven). Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven). Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief). – 10.44

11 4. Voorbereiding op het maken van de Eindtoets
- gewoon doen (ouder/leerkracht) niet overdrijven; - niet onderschatten – ( lichte spanning); Analyse entreetoets. (waar kunnen we nog aandacht aan besteden?) kennismaken met vorm en inhoud. (vraagstelling) ,,(bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen) - online oefenen - Floor: voor groep 8 (van de makers van Cito) CITO-Trainingsprogramma’s/cd-roms zijn niet nodig! (mag natuurlijk wel) Er bestaat wel een kennings making DVD ( (kennismakingsquiz/boekje 40 opgaven Informatie avond – CITO

12 5. Wat meet de Cito Toets allemaal?
Indirect levert dit type toets een afgewogen meting van een aantal eigenschappen die van groot belang zijn voor toekomstig schoolsucces zoals leertempo, intelligentie, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Meet de toets ook? - belangstelling - zelfvertrouwen - zelfstandigheid - huiselijke omstandigheden/milieu - lich. conditie Informatie avond – CITO

13 6. Verantwoorde schoolkeuze/ toelatingsprocedure
In het schoolkeuze proces spelen verschillende factoren een rol: wens van de leerling; wens van de ouders; advies v.d. school; toelatingseisen van de scholen voor voorgezet onderwijs; de Eindtoets Basisonderwijs. Informatie avond – CITO

14 7. Regels voor aanmelding/toelating.
U als ouders bepaalt voor welk schooltype u uw kind aanmeldt. De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind inderdaad wordt toegelaten In dat besluit van de toelatende school speelt het verplichte advies van de basisschool een grote rol. Informatie avond – CITO

15 De nieuwe school: Vraagt informatie aan de basisschool
- basisschooladvies - citoscore (andere onderzoeksresultaten) - aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: - overleg met de basisschool, en/of - aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Informatie avond – CITO

16 3. Uitslag 500-550 standaard score
Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen. Bij de uitslag hoort altijd het verhaal van de leerkracht. (heeft weet van de schoolloopbaan, het gedrag, de (werk)houding, resultaten schooltoetsen, motivatie, zelfstandigheid enz.) Na uitslag van de Cito volgt advies gesprek op school. (maart 2013) – 13.52

17 Hoe “leest” u de uitslag?

18

19 Richtlijnen normen cito uitslag gehanteerd door scholen voor het VO.
Type onderwijs CITO-Score LWOO of lager BBL KBL GM TL TL / HAVO HAVO / VWO Voor de duidelijkheid: de scholen voor het VO hechtten veel waarde aan het advies van de basisschool. (Cito meet vooral kennis / inzicht) Informatie avond – CITO

20 Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze?
Oriënteren op verschillende scholen (via websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.) Met hun kind de schoolkeuze bespreken. Eventueel met hun kind verschillende scholen bezoeken op de Open avonden in januari / februari Informatie avond – CITO

21 Zoeken naar een nieuwe school?
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Dichtbij of verder weg? Meerdere richtingen of niveaus? Identiteit. Wat gebeurt er bij lesuitval door ziekte? Huiswerkbegeleiding? Extra ondersteuning? Waardoor onderscheidt de school zich? Extra programma (sport, toneel, techniek, versterkt Engels) Ervaringen van anderen Via websites (van de scholen, maar ook:

22 Soorten voortgezet onderwijs
VWO (6 jaar) HAVO (5 jaar) VMBO (4 jaar) PO Informatie avond – CITO

23 VMBO (4 jaar) Voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs
VMBO Leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo D) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Duur: 4 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore VMBO (4 jaar) Informatie avond – CITO

24 VMBO met LWOO VMBO (4 jaar) LWOO = leerwegondersteunend onderwijs
Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol Informatie avond – CITO

25 HAVO (5 jaar) Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs
Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Duur: 5 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore Informatie avond – CITO

26 VWO (6 jaar) Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs:
de universiteit. Bestaat uit twee varianten; atheneum en gymnasium. Het verschil tussen atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium ook de vakken Grieks en Latijn worden gegeven Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Sommige scholen hebben tweetalig vwo Duur: 6 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore Informatie avond – CITO

27 WO HBO MBO (4 niveaus) VWO HAVO LWOO V M B O T G K B PO BASISONDERWIJS

28 V M B O T G K B Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg Kader Beroeps-
gerichte Leerweg B Basis Beroeps- gerichte Leerweg V M B O

29

30 leerwegen gemengd theoretisch kaderberoepsgericht basisberoepsgericht
Informatie avond – CITO

31 nadruk op theorie of praktijk wens beroepsrichting
Welke leerweg? VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Afhankelijk van: nadruk op theorie of praktijk wens beroepsrichting niveau (basis / verdieping)

32 Theoretische leerweg VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Sector georiënteerd via 6 algemene vakken Theoretisch georiënteerd Niveau is vroegere MAVO-D Doorstroming naar MBO – (HAVO)

33 Gemengde leerweg VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Ook theoretisch gericht (5 algemene vakken) Keuze sector - 1 beroepsgericht programma Doorstroming naar MBO

34 Beroepsgerichte leerwegen
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Kader- of Basisberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken Minder theoretisch gericht Praktisch ingestelde leerlingen Doorstroming naar MBO

35 Kiezen van een sector VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Sectoren Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: techniek (t) zorg & welzijn (z & w) economie (e) landbouw (l) Iedere sector bestaat uit zes examenvakken: Nederlands en Engels, twee vakken die met de gekozen sector te maken hebben - bij techniek bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde - en twee keuzevakken. Keuze is afhankelijk van : Capaciteiten Belangstelling Beeld van later beroep

36 sectoren Techniek Economie Landbouw Zorg en welzijn grafische techniek
elektrotechniek bouwtechniek installatietechniek metaaltechniek transport en logistiek voertuigentechniek administratie consumptieve techniek handel en verkoop mode en commercie Landbouw Zorg en welzijn landbouw en natuurlijke omgeving verzorging uiterlijke verzorging

37

38 Zelf aan de slag met de citotoets
Start een computer. gebruikersnaam: gr8 wachtwoord : gr8 Start internet en ga naar Klik daar in het menu op “voor de ouders’ Hier klikt u op de zin: Citotoets online maken voor ouders U komt op een informatie pagina voor ouders. Klik nu op het woord “online” in de zin “u kunt de toets online maken”

39 Op naar ‘t VO ? ? ? ?

40 Open Dagen Filmpje Informatie avond – CITO

41

42 Specifiek Emelwerda

43 Informatie avond – CITO 18-01-06

44

45 Specifiek Zuyderzee

46 De Open Dag vindt plaats op 28 januari 2013
‘s Avonds vanaf uur voor ouders/verzorgers en leerlingen Informatie avond – CITO

47 Specifiek Bonifatius

48

49 OPEN HUIS: Emmeloord VMBO Balkan 16 Open Huis vmbo 17 januari 2013 18
OPEN HUIS: Emmeloord VMBO Balkan 16 Open Huis vmbo 17 januari uur OPEN HUIS: Emmeloord Praktijk Onderwijs Scandinaviëlaan 33a Open Huis PrO pro 17 januari uur Informatie avond – CITO

50 Specifiek Groenhorst

51 8. Enkele laatste opmerkingen
Informatieavonden / Open Dagen aanmelding voor eind maart bij centrale leerling adm. (regelt de school) Meer informatie? U krijgt mee: De schoolkeuzegids (Friesland / Urk en NOP) Informatie van de scholen VO gids Online ‘voor de ouders’ vindt u de deze PowerPointpresentatie.

52 Vragen? VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D
VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Vragen?

53 Bedankt voor uw aandacht!
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "8 januari 2013 Aanvang uur INFORMATIEAVOND"

Verwante presentaties


Ads door Google