De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verbeterde Jenaplanschool Plenaire ouderavond 17 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verbeterde Jenaplanschool Plenaire ouderavond 17 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 De verbeterde Jenaplanschool Plenaire ouderavond 17 mei 2011

2 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 2 Van denken naar doen Plenaire avond vorig jaar riep veel op: Plenaire avond vorig jaar riep veel op: veel overeenstemming over de achtergronden veel overeenstemming over de achtergronden … maar hoe ziet de praktijk er dan uit ? … maar hoe ziet de praktijk er dan uit ? Plan is nu klaar! Plan is nu klaar! besproken met team, MR en klankbordgroep besproken met team, MR en klankbordgroep opnieuw grote mate van instemming en enthousiasme opnieuw grote mate van instemming en enthousiasme Komend schooljaar gaan we echt aan de slag Komend schooljaar gaan we echt aan de slag

3 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 3 Doel van deze avond en het vervolg Informeren over de veranderingen die we in het komende schooljaar gaan doorvoeren. Informeren over de veranderingen die we in het komende schooljaar gaan doorvoeren. Uitgangspunten van onze school Uitgangspunten van onze school Hoofdlijnen van de verbeteringen Hoofdlijnen van de verbeteringen Op 1 september zal er een vervolgbijeenkomst zijn om dieper in te gaan op specifieke zaken (leermethodes, materiaal, zorg) Op 1 september zal er een vervolgbijeenkomst zijn om dieper in te gaan op specifieke zaken (leermethodes, materiaal, zorg) Ingaan op algemene vragen (niet op detail of individueel niveau, “gebruik feedbackmuur”) Ingaan op algemene vragen (niet op detail of individueel niveau, “gebruik feedbackmuur”)

4 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 4 Programma Uitgangspunten Uitgangspunten context, aanleiding context, aanleiding basisprincipes basisprincipes Onderwijs Onderwijs rekenen en taal, zorg rekenen en taal, zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad!

5 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 5 Gedragen visie door lange aanloop (vanaf 2004) Aanleiding: Hoe verhogen wij/houden wij de betrokkenheid en motivatie van alle kinderen vast Aanleiding: Hoe verhogen wij/houden wij de betrokkenheid en motivatie van alle kinderen vast In eerste instantie “vrijblijvend” en “bottom up” In eerste instantie “vrijblijvend” en “bottom up” Proces van voortschrijdend inzicht Proces van voortschrijdend inzicht Professionele begeleiding (Eduniek, APS) Professionele begeleiding (Eduniek, APS) Bezoeken van scholen, bijwonen van congressen/lezingen en houden van diverse pilots op school, instellen van een klankbordgroep van ouders Bezoeken van scholen, bijwonen van congressen/lezingen en houden van diverse pilots op school, instellen van een klankbordgroep van ouders

6 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 6 Ook de omgeving beweegt Opbrengst-/resultaatgericht onderwijs (passend bij mogelijkheden van kinderen), referentiekaders Opbrengst-/resultaatgericht onderwijs (passend bij mogelijkheden van kinderen), referentiekaders Vernieuwing en verbetering van methoden Vernieuwing en verbetering van methoden Rekenrijk, Alles-in-1, Kleuterplein Rekenrijk, Alles-in-1, Kleuterplein De rol van ICT geeft nieuwe mogelijkheden De rol van ICT geeft nieuwe mogelijkheden In het onderwijs (didactisch, remedierend etc.) In het onderwijs (didactisch, remedierend etc.) In de organisatie (registratie, overdracht, communicatie etc.) In de organisatie (registratie, overdracht, communicatie etc.)

7 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 7 Onze conclusie VERANDEREN VERNIEUWEN VERBETEREN We kunnen, durven en willen: professionaliteit team gedegen voorbereiding NIET: Veranderen om te veranderen Er is veel te winnen: betere benutting van talent nieuwe methodes andere organisatie instructies NIET: Experimenteren Er is veel te behouden: het “klimaat” op school uitgangspunten Jenaplan DUS: Gerichte verbetering met behoud van het goede

8 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 8 Wat houden we in ere ? Het pedagogisch klimaat/sfeer met veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling Het pedagogisch klimaat/sfeer met veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling Samenwerking met ouders Samenwerking met ouders Vieringen (met betere voorzieningen en structuur) Vieringen (met betere voorzieningen en structuur) Bijzondere activiteiten en tradities Bijzondere activiteiten en tradities Kringen Kringen Aandacht voor kunst en sport Aandacht voor kunst en sport De heterogene stamgroep als veilige haven met de groepsleerkracht als centraal aanspreekpunt De heterogene stamgroep als veilige haven met de groepsleerkracht als centraal aanspreekpunt

9 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 9 Missie van de school De Jenaplanschool Wittevrouwen is een pedagogisch gerichte leergemeenschap die uitgaat van het creatief en innovatief vermogen van het kind. Met zo veel mogelijk ruimte voor verschil, leren kinderen en leerkrachten van en met elkaar. Wij werken hierbij nauw samen met ouders. Wij bieden een rijke leeromgeving opdat het kind, vanuit welbevinden en betrokkenheid, zijn/haar mogelijkheden, kennis en ervaring uitbreidt en al doende de wereld verkent en leert kennen De Jenaplanschool Wittevrouwen is een pedagogisch gerichte leergemeenschap die uitgaat van het creatief en innovatief vermogen van het kind. Met zo veel mogelijk ruimte voor verschil, leren kinderen en leerkrachten van en met elkaar. Wij werken hierbij nauw samen met ouders. Wij bieden een rijke leeromgeving opdat het kind, vanuit welbevinden en betrokkenheid, zijn/haar mogelijkheden, kennis en ervaring uitbreidt en al doende de wereld verkent en leert kennen

10 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 10 Vanuit welke visie werken wij teneinde de missie te realiseren ?  Voldoen aan kerndoelen en referentiekaders opbrengst-/resultaatgericht onderwijs opbrengst-/resultaatgericht onderwijs passend bij mogelijkheden van kinderen passend bij mogelijkheden van kinderen Meer expliciete aandacht voor leesonderwijs Meer expliciete aandacht voor leesonderwijs  Balans tussen cognitieve en niet-cognitieve vakken (dus én én)  Rekening houden met verschillen  Werken aan betekenisvol, levensecht onderwijs (vakintegratie)  Werken met afstemming onderwijs passend bij leerbehoeften van kind onderwijs passend bij leerbehoeften van kind

11 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 11 Programma Uitgangspunten Uitgangspunten context, aanleiding context, aanleiding basisprincipes basisprincipes Onderwijs Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad!

12 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 12 Cognitieve vakken (rekenen en lezen) worden gestructureerd naar niveaugroep  Van alle instructies in de stamgroep door dezelfde leerkracht naar instructies in niveaugroepen door verschillende leerkrachten, heterogeen waar kan, homogeen waar moet (leerkrachten faciliteren om zo optimaal mogelijk te functioneren)  Differentiatie in instructies (per niveaugroep 3 verschillende aanpakken)  Gebruik van de meest moderne methodes die aansluiten bij de referentiekaders

13 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 13 Horizontale programmering maakt “instructie op maat” mogelijk Vaste momenten voor de hele school (horizontale programmering) Vaste momenten voor de hele school (horizontale programmering) Kinderen zijn ingedeeld in niveaugroepen Kinderen zijn ingedeeld in niveaugroepen Niveaugroepen hebben vaste leerkracht Niveaugroepen hebben vaste leerkracht Alle kinderen krijgen basisinstructie Alle kinderen krijgen basisinstructie Vervolg op maat in 3 aanpakken Vervolg op maat in 3 aanpakken Groepen worden samengesteld door leerkrachten Groepen worden samengesteld door leerkrachten

14 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 14 Goede balans tussen teamwork en heldere verantwoordelijkheden  Meerdere leerkrachten worden ingezet bij het helpen, begeleiden en volgen van kinderen  Zorg vindt plaats op de werkvloer; er wordt gewerkt met groepsplannen  ICT wordt zo veel mogelijk ingezet De groepsleerkracht is verantwoordelijk en blijft het centrale aanspreekpunt voor ouders

15 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 15 “Zorg” wordt waar mogelijk geïntegreerd in het dagelijks programma Communicatielijnen verhelderen en verbeteren Communicatielijnen verhelderen en verbeteren RT waar nodig op de werkvloer, individuele aandacht voor kinderen blijft ook RT waar nodig op de werkvloer, individuele aandacht voor kinderen blijft ook Werken met handelingsgericht werken (onderwijsbehoeften van kinderen, groepsplannen) Werken met handelingsgericht werken (onderwijsbehoeften van kinderen, groepsplannen)

16 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 16 Met “Alles-in-1” kunnen we Wereldoriëntatie sterk verbeteren 20 thema’s voor 5 t/m 8, kerndoelen dekkend, meerdere niveau’s (5 thema’s per jaar) 20 thema’s voor 5 t/m 8, kerndoelen dekkend, meerdere niveau’s (5 thema’s per jaar) Integratie van alle vakgebieden behalve rekenen, gymnastiek en spelling Integratie van alle vakgebieden behalve rekenen, gymnastiek en spelling Zeer veel verschillende invalshoeken bij ieder thema, rijke leeromgeving (betekenisvol onderwijs) Zeer veel verschillende invalshoeken bij ieder thema, rijke leeromgeving (betekenisvol onderwijs) Gebruik van diverse materialen en bronnen Gebruik van diverse materialen en bronnen Afsluiting met presentatie en toetsing Afsluiting met presentatie en toetsing Gedetailleerde presentatie in september Gedetailleerde presentatie in september

17 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 17 Verrijking door “Ateliers” Benutten en ontplooiien van talenten van kinderen en leerkrachten Benutten en ontplooiien van talenten van kinderen en leerkrachten Periodes van 3 weken met 2 ateliers per week Periodes van 3 weken met 2 ateliers per week Meer diepgang en ontwikkeling Meer diepgang en ontwikkeling Bestemd voor m.n. kunstzinnig onderwijs en techniek Bestemd voor m.n. kunstzinnig onderwijs en techniek Niet alleen leerkrachten maar ook specialisten (bijv. ouders) kunnen worden ingezet Niet alleen leerkrachten maar ook specialisten (bijv. ouders) kunnen worden ingezet

18 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 18 Programma Uitgangspunten Uitgangspunten context, aanleiding context, aanleiding basisprincipes basisprincipes Onderwijs Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal),zorg cognitieve vakken (rekenen, taal),zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad!

19 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 19 Veranderingen in KB en OB Kleuterbouw blijft voor het grootste deel werken zoals nu maar wel met de methode “Kleuterplein” als leidraad (vaste thema’s) Kleuterbouw blijft voor het grootste deel werken zoals nu maar wel met de methode “Kleuterplein” als leidraad (vaste thema’s) Meer uitwisseling tussen de kleuter- en onderbouw (o.a. gezamenlijk gebruik hoeken) Meer uitwisseling tussen de kleuter- en onderbouw (o.a. gezamenlijk gebruik hoeken) Bepaalde instructies (aanvankelijk lezen en rekenen meer in niveaugroepen) Bepaalde instructies (aanvankelijk lezen en rekenen meer in niveaugroepen) Kinderen in groep 4 kunnen op onderdelen met groep 5 meegaan. Kinderen in groep 4 kunnen op onderdelen met groep 5 meegaan. Werken in ateliers Werken in ateliers

20 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 20 Veranderingen in MB en BB

21 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 21 Het jaar wordt gestructureerd in project- en cursusweken 5 x 5= 25 project weken 5 x 5= 25 project weken 5 x 3= 15 cursus weken 5 x 3= 15 cursus weken 1 x startweek en 1 x eindweek 1 x startweek en 1 x eindweek Totaal 42 schoolweken Totaal 42 schoolweken

22 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 22 Verschil project- en cursusweek Projectweken Projectweken thema’s (alles-in-1) met alle vakgebieden thema’s (alles-in-1) met alle vakgebieden rekenen, spelling,lezen rekenen, spelling,lezen Gymnastiek Gymnastiek Kringen/vieringen Kringen/vieringen Spel Spel Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Cursusweken Cursusweken rekenen,lezen,spelling rekenen,lezen,spelling taalonderdelen taalonderdelen gymnastiek gymnastiek kringen/vieringen kringen/vieringen Computeronderwijs Computeronderwijs Ateliers (kunstzinnig onderwijs en techniek etc.) Ateliers (kunstzinnig onderwijs en techniek etc.) Alle “speciale activiteiten” Alle “speciale activiteiten” (kampen, cito, kerst, sinterklaas, schoolreis afscheidsrituelen, sport etc.)

23 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 23 Een dag in het schoolleven van je kind PROJECTWEEK 8.45start in de eigen stamgroep (2-jarig) 8.45start in de eigen stamgroep (2-jarig)  kringgesprek  viering (om de week)  doornemen week 9.30instructie/verwerkinggroep (bijv. rekenen) 9.30instructie/verwerkinggroep (bijv. rekenen)  Je kind gaat naar de niveaugroep die bij hem/haar hoort  In deze vorm wordt rekenen en lezen gegeven  In de niveaugroep vindt gelaagde instructie en verwerking plaats 10.30pauze 10.30pauze

24 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 24 Vervolg schooldag 10.50Alles in 1(in eigen stamgroep) 10.50Alles in 1(in eigen stamgroep)  Introductie nieuwe thema  Vanuit diverse invalshoeken en op verschillende, bij het kind passende niveau wordt er gewerkt aan het thema (betekenisvol, levensecht)  Dus: taal, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, engels, kunstzinnige vorming en verkeer zitten verwerkt in de projecten  Kinderen werken afwisselend met de hele groep, in kleine groepjes of individueel 11.30gymnastiek 11.30gymnastiek 12.15overblijf 12.15overblijf

25 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 25 Vervolg schooldag 13.15instructie/verwerkingsgroep (bijv.spelling) 13.15instructie/verwerkingsgroep (bijv.spelling)  Je kind gaat naar de niveaugroep die bij hem/haar hoort  In deze vorm wordt rekenen en lezen gegeven  In de niveaugroep vindt gelaagde instructie en verwerking plaats 14.00Alles in 1(in eigen stamgroep) 14.00Alles in 1(in eigen stamgroep) 15.10Afsluiting dag (in eigen stamgroep) 15.10Afsluiting dag (in eigen stamgroep) 15.15naar huis 15.15naar huis

26 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 26 Vervolg schooldag CURSUSWEEK 8.45 uurKring of viering 9.30 uurinstructiegroep rekenen 10.30 uurpauze 10.50 uurwerkperiode in de stamgroep 11.30 uurgymnastiek 12.15 uuroverblijf

27 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 27 Vervolg schooldag 13.15 uuratelier (5 periodes van 3 weken, 2 ateliers per week, dus blokken van 6 lessen) 14.15 uurinstructiegroep lezen 14.45 uurwerken aan computervaardigheidslessen 15.15 uurnaar huis

28 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 28 Programma Uitgangspunten Uitgangspunten context, aanleiding context, aanleiding basisprincipes basisprincipes Onderwijs Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg wereldorientatie en ateliers wereldorientatie en ateliers De praktijk De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad!

29 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen 29 Afronding Vragen ? Vragen ? Napraten met MT-leden Napraten met MT-leden “Feedback-muur” “Feedback-muur” Suggesties Suggesties Vragen Vragen Reacties (pluspunten en zorgen) Reacties (pluspunten en zorgen)


Download ppt "De verbeterde Jenaplanschool Plenaire ouderavond 17 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google