De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zelf-evaluatie als middel voor institutionele ontwikkeling (MacBeath 1999)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zelf-evaluatie als middel voor institutionele ontwikkeling (MacBeath 1999)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Zelf-evaluatie als middel voor institutionele ontwikkeling (MacBeath 1999)

2 2 Hou rekening met de behoeften ontleend uit De vragen vanuit de leefomgeving De (nieuwe) regelgevingen De inspectierapporten De missie van de school (opvoedingsproject) De evaluatie van de belanghebbenden

3 3 Evaluatie van de belanghebbenden (1) Evaluatie is een gemotiveerd gedrag: het wordt steeds beïnvloed door vooringenomenheid Criteria voor een goede school verschillen naargelang de standpunten Een essentieel element in kwaliteit is de feedback over het leren van het kind

4 4 Evaluatie van de belanghebbenden (2) Al te vaak weten organisaties minder dan hun leden Dagelijkse praktijk steunt dikwijls op vanzelfsprekende, onbeproefde theoriën Bovengenoemde punten duidelijk stellen –geeft de mogelijkheid ermee rekening te houden in het onderzoek –is een primaire doelstelling van zelf-evaluatie

5 5 Belanghebbenden Directie Leerkrachten Support personeel Bestuursleden Kinderen Ouders Lokale gemeenschap

6 6 Directie De kinderen hebben een veilig gevoel Alle leden uit de schoolgemeenschap werken met duidelijke objectieven De kwaliteit van informatie naar ouders en derden is hoogstaand De regels worden gelijkmatig en rechtvaardig toegepast Helpt alle kinderen zich voluit te ontplooien

7 7 Leerkrachten Een goede communicatie tussen alle LK Goed personeel als ondersteuning Een goede werkomgeving (gebouwen, onderhoud, uitzicht) Kinderen zijn gelukkig en wel gemotiveerd Helpen alle kinderen zich voluit te ontplooien

8 8 Support personeel Beschikt over moderne middelen De klassen zijn proper, warm en confortabel Het personeel wordt wordt erkend in zijn doen en kunnen De werkomgeving is vriendelijk en uitnodigend Ontwikkeling geldt voor alle personeelsleden

9 9 Bestuursleden Een uitstekende reputatie binnen de lokale gemeenschap Sterk leiderschap van senior management Een gelukkige en uitnodigende werkomgeving De kinderen worden geholpen hun eigen kunnen te bereiken Een veilige plek voor kinderen en leerkrachten

10 10 Kinderen De kinderen zijn vriendelijk met elkaar Iedereen wordt eerlijk behandeld Leerkrachten die gezag hebben maar niet te streng Leerkrachten die je helpen waar je niet goed in bent

11 11 Ouders Er heerst een uitnodigende en vriendelijke sfeer Zorgdragend personeel dat goed communiceert met de kinderen Goede discipline Er wordt extra tijd gewijd aan kinderen die minder vlug leren Een goede band tussen LK en ouders

12 12 10 criteria van een goede school schoolsfeer Samenwerkingen Organisatie en communicatie Tijd en middelen Erkenning van prestatie Rechtvaardigheid Huis-school banden Onderwijsbegelei- ding Klassfeer Leerbegeleiding

13 13 5 hoofdkenmerken van een goede schoolsfeer 1.De school is een veilig en gelukkig huis 2.Er zijn plekken waar de kinderen gaan en constructieve dingen doen buiten de klastijd 3.Kinderen en personeel werken op een ontspannen en ordelijke wijze 4.Kinderen, personeel en ouders krijgen waardering voor hun bijdrage tot de school 5.De school heet bezoekers en nieuwkomers welkom

14 14 5 hoofdkenmerken van positieve samenwerkingen 1.Een gevoel samenwerking wordt door het hele personeel gedeeld 2.Oudere kinderen helpen de jongere 3.Pesten wordt niet aanvaard 4.Ouders en bestuursleden voelen zich welkom en gewaardeerd in de school 5.Mensen gedragen zich met respect voor elkaar

15 15 5 hoofdkenmerken van efficiënte organisatie en communicatie 1.De besluitvorming op school is een open, participatief proces 2.Een luisterend oor voor ieders mening op school 3.Kinderen hebben een forum om hun zorgen en problemen te bespreken 4.Ouders en bestuursleden worden goed geïnformeerd over het beleid en de schoolpraktijken 5.De leefgemeenschap heeft een sterk en positief beeld van de school

16 16 5 hoofdkenmerken van besteding van tijd en middelen 1.De klasverdeling draagt bij tot effectief leergedrag van alle kinderen 2.De verdeling van middelen is het resultaat van een aanvaard en besproken aanpak 3.De tijd nodig voor LK voor planning, beoordeling en professionele ontwikkeling wordt goed gebruikt 4.Middelen staan zowel binnen als buiten de schooluren ter beschikking van leerlingen 5.De school is een publieke dienstverlening

17 17 5 hoofdkenmerken van erkenning van prestatie 1.De sfeer op school is prestatiegericht 2.Alle kinderen hebben evenveel kans op erkenning van prestaties 3.Belonen is belangrijker dan straffen is de toonaangevende benadering van de hele school 4.Er is een consensus binnen de school over het begrip ‘succes’ 5.Prestaties van het personeel worden erkend en beloond

18 18 5 hoofdkenmerken van rechtvaardigheid 1.De leerlingen hebben vertrouwen in het gelijke kansen beleid van de school 2.Culturele, morele, intellectuele en sociale verscheidenheid worden aanzien als een verrijking van het schoolleven en van het leren 3.Elk personeelslid is overtuigd een bijdrage te kunnen leveren aan een gelijke kansen cultuur 4.De planning en organisatie van het leerplan houdt rekening met de noden van alle kinderen 5.Alle kinderen krijgen de gelegenheid verantwoordelijkheid te nemen in de klas, de school en niet gewone activiteiten

19 19 5 hoofdkenmerken van huis-school banden 1.Ouders spelen een actieve rol in het leren van hun kinderen 2.Ouders hebben vertrouwen dat problemen zullen worden medegedeeld en opgevolgd 3.De school houdt rekening met de sociale, culturele en taalkundige achtergrond van de leerlingen 4.Ouder-LK vergaderingen zijn nuttig en productief 5.De evolutie van het kind wordt regelmatig opgevolgd en medegedeeld aan de ouders

20 20 5 hoofdkenmerken van onderwijsbegeleiding 1.Onderwijs- en leerbegeleiding staan centraal in het schoolbeleid en de ontwikkelingsplanning 2.LK krijgen een daadwerkelijke ondersteuning van de directie 3.De grootte van de klassen waarborgt dat alle LK goed kunnen lesgeven 4.LK delen de successen en problemen onder elkaar 5.Ouders worden gezien als partners in het leerproces van de kinderen

21 21 5 hoofdkenmerken van een positieve klassfeer 1.Het klaslokaal is een aangename plaats voor leerlingen en LK 2.Er is orde, vastberadenheid en een ontspannen sfeer in de klaslokalen 3.Leerlingen durven de LK om hulp vragen 4.Leerlingen werken samen en individueel zoals het hoort 5.Geen kind wordt de kans tot succes ontnomen

22 22 5 hoofdkenmerken van leerbegeleiding 1.Kinderen zien zichzelf als onafhankelijke leerlingen 2.LK geloven dat alle kinderen kunnen leren en vorderingen boeken 3.Het belangrijkste doel van de school is leren 4.Leren binnen en buiten de school vormt een coherent geheel 5.Leerlingen worden betrokken in hun leerevolutie, prestatiebepalingen en doelstellingen


Download ppt "1 Zelf-evaluatie als middel voor institutionele ontwikkeling (MacBeath 1999)"

Verwante presentaties


Ads door Google