De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start Netwerkschool Boxmeer - MBO College De Maasvallei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start Netwerkschool Boxmeer - MBO College De Maasvallei"— Transcript van de presentatie:

1 Start Netwerkschool Boxmeer - MBO College De Maasvallei
Oktober 2010 Vul rechts onderaan je eigen naam en functie in.

2 Opdracht Boek Netwerkschool 2.0 Missie, visie, koers, ROC Nijmegen
Projectenportfolio ROC Nijmegen PvA / PID Netwerkschool Boxmeer JOB-enquete: studenteninspraak Voldoende begeleiding Ook theorie Docenten op een lijn Goede en tijdige communicatie Maatwerk Handleiding hoe te leren Heldere beoordeling en registratie Leren gaat boven bewijzen Mogelijkheid buiten school leren

3 Voorafgaand aan projectplan
Actiepunten Wat is er al Wat moet er nog gebeuren Wanneer gereed Actiehouder 1 Organisatie van leren & werken Samenstelling onderwijsteam: Vacature plaatsen voor OA en OI; werving opstarten Het subteam VZ-MZ-VP 9,3 Fte docenten (7,7 Fte) & onderwijsassisten (OA)/ onderwijsinstructeurs (OI)(2,3 Fte) CvB besluit Rollen in aanvraag beschreven verdelen tegen achtergrond van project Dynamisch HRM_beleid 24/6/’10 1/7/’10 Gert-Jan P&O 2 Additionele inzet voor P-team Begroten en resources claimen Vacature projectondersteuning PMO In plan projectorganisatie meenemen Begroting opnemen in PID 23/7/’10 Hanneke Gültekin 3 Combineren van taken Studieadviseur/begeleider en moderator in SLB’er toetsen op definities BOM. Vanuit rollen en taken per 1/9 (aanvang) pilot BoM meedraaien Rekening houden met het Overlegmodel van P&O bij taakverdeling, formatie en begroting. Vanaf 16/11 SLB training relatie naar BOM. ? Marjolein Projectteam 4 Leren en werken Opleiding mensen in de nieuwe rollen 1. aantal vaststellen vanuit de rollen 2. opleidingsbehoefte bepalen uit taakverdeling 3. mensen opleiden Bepalen welke taken tussen wal en schip vallen 15/7/’10 1/9/’10 GertJan 5 NW school Boxmeer is 50 wk/jaar open. Consequenties in beeld brengen voor: - Gebouw moet open zijn - Docent moet geïnformeerd - Leerling geïnformeerd - ICT betrokken en gecommitteerd procedure van aanvraag bij de betreffende ROC onderdelen bepalen discussie herfstvakantie 2010 valt weg. Afstemming met facilitair vooraf of na accoord PID Werkafspraken, openingstijden, vakantieplanning Beleidmoet nog bepaald 6 Curriculum opbouw inrichten op grond van de 3 fasen van het Consortium Z&W. Bepalen opleidingsmodulen en sub-modulen. Opvragen content bij Consortium Z&W v.w.b. de indeling van de fase en de BP en het digitaal ter beschikking stellen van het materiaal; Vaststellen welk deel van het curriculum vast is en wel deel door student zelf kan worden ingedeeld. Bepalen welke modulen binnenschools worden afgerond en welke buitenschools Het opleidingsaanbod is nu nog alleen nog aanbod gericht a.d.h.v. een vaststaande volgorde in het curriculum. Deze gaat nu veranderen in zowel aanbod als vraaggericht. Het eerste deel van de opleiding (fase 1) zal aanbodgericht zijn. 6/9/’10 De bestaande lesproducten moeten worden geëvalueerd, bijgesteld en in FLIDZ worden omgezet. Ellen Heesen Ondersteuning van PAT l.s. v.w.b. het inrichten van de ELO vastleggen 1/8/’10 FLIDZ inrichten op begeleiding leerproces van de student Begroting werkgroep FLIDZ-BOL opnemen in PID 80 uur werkgroep, 50uur PAT-50uur ICT Afstemming zoeken met Verantwoordelijke voor de “omzetting FLIDZ-Trajectplanner (ofELO)”. Uitzoeken of de vertegenwoordiging binnen project NWS B-meer middels werkopdracht vanuit NW BMeer of vanuit Informatie Plan geregeld moet worden? Bram checkt bij InformatieManagement en Planning Afspraken tussen Bmeer en leerbedrijfen gebruik inzet flidz is niet duidelijk bij Pteam ELO Bram Afstemming over de invulling van de volgscholen met de Directie Ter AA en Gilde opleidingen om te komen tot een intentieverklaring Bepalen Kosten Opnemen in PID Gert-Jan / Hanneke Onderlinge rolverdeling tussen Projectleider NWS B-meer & TeamManager Directie MBO College De Maasvallei, Projectleider NWS B-meer en TeamManager 15/710 onderzoek naar faciliteiten Elsendael boxmeer tbv draadloos netwerk(hoog prio) . Start deelproject aanschaf van laptops voor studenten en docenten die toegankelijk zij voor draadloos internet gebruik. Aanschaf en plaatsing van digiborden in de drie lokalen van het klooster Controle op gebruik FLIDZ via laptop en draadloos internet 55 Laptops studenten, docenten 2 smartboard’s

4 Kwaliteit 5 netwerkscholen 5 contrôle groepen
5 vergelijkingsgroepen ROC ‘s Landelijk onderzoek kwaliteit en rendementen SCO en Kohnstamm

5

6 Visie Netwerkschool Boxmeer
NWS Bedrijf Studenten Regio

7 De Netwerkschool, werkt altijd!
Samenwerking, flexibiliteit en dienstverlening staan centraal. Studenten en bedrijfsleven zijn onze primaire partners. Netwerken is ons sleutelwoord: school, zorginstellingen en omgeving samen één infrastructuur. De leeromgeving is altijd toegankelijk (gebouw en personeel van 8-8, digitaal altijd). Leren, werken en beoordelen gaan hand in hand. Leren ís werken en werken is leren. Student is 36 uur per week bezig met leren en werken. Studentondernemingen vormen het gezicht van de NWS. De NWS daagt studenten en mdw uit het beste uit zichzelf én elkaar te halen.

8 Impact huidige organisatie
HRM: flexibele inzet, functiedifferentiatie, professionalisering, ondernemendheid ICT: any time any place leren, facilitering flexibele leerroutes, helpdesk laptops Sector: openstelling gebouw, BPV-samenwerking, onderwijslogistiek, nieuwbouw Sterckwijck PTO: flexibele leerroutes, studiepunten, ondernemen, innovaties ROC: geleidelijke opschaling naar andere opleidingen en locaties Gezamenlijk belang; actieve deelname van alle partijen aan projectorganisatie

9 Aan de slag! 1 Kerngroep (projectteam) incl. communicatie
4 werkgroepen (deelprojecten): Curriculumontwikkeling Bedrijfsvoering en uitvoering ICT en leren Ondernemen en professionaliseren

10 Organisatie en ritme Werkgroepen werken aan zelf opgestelde werkpakketten olv werkgroepvoorzitter Kerngroep: Werkgroepvoorzitters bespreken wekelijks voortgang en stemmen af Denk- en klankbordsessies met stakeholders (Student)presentaties aan ouders, bedrijven en belangstellenden Vieren en focussen: alle betrokkenen 4x / jaar

11 Kwaliteit Landelijk onderzoek kwaliteit en rendementen
SCO en Kohnstamm 5 netwerkscholen 5 contrôle groepen 5 vergelijkingsgroepen ROC ‘s

12 Uitdagingen Van aanbod- naar vraaggericht onderwijs > jaarplanning en roostering Werken = leren > 850 urennorm Studentondernemingen in de zorg > financiële kansen Flexibele in- en uitstroom > onderwijseenheden/ studiepunten/ EVC’s 51 weken per jaar open > CAO

13 Naamgeving Netwerkschool ROC Nijmegen, locatie Boxmeer
Netwerkschool MBO College De Maasvallei, onderdeel van ROC Nijmegen Netwerkschool Boxmeer, onderdeel van ROC Nijmegen

14 Aanvullende dia’s

15 Kenmerkend 1 Intensievere samenwerking met de praktijk
Onderwijs meer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht Leren = werken, werken = leren Student 36 uur per week bezig met leren & werken

16 Kenmerkend 2 Vervaging scheiding BOL en BBL
Intensievere begeleiding op leerproces School 51 weken open van tot uur Student werkt met laptop Alle leerstof is webbased beschikbaar

17 Kenmerkend 3 Experimenteren met 850- uren norm
Studentondernemingen (in dienstverlenende sector)

18 Vragen ? Meedenken ? Hanneke van Bleek Programmamanager Onderwijs
Projectmanager Netwerkschool Boxmeer Geeft ruimte voor vragen.


Download ppt "Start Netwerkschool Boxmeer - MBO College De Maasvallei"

Verwante presentaties


Ads door Google