De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerstofborging in vraaggestuurd leren door digitaal mindmappen DYNAMIND Harry Stokhof docent OJW- onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen Open Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerstofborging in vraaggestuurd leren door digitaal mindmappen DYNAMIND Harry Stokhof docent OJW- onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen Open Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Leerstofborging in vraaggestuurd leren door digitaal mindmappen DYNAMIND Harry Stokhof docent OJW- onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen Open Universiteit Keynote Pabo Conferentie 2014

2 Introductie DYNAMIND Harry Stokhof leerkracht basisonderwijs docent OJW op Pabo onderwijsonderzoeker ICT coördinator promotieonderzoek Kan mindmapping leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding van vraaggestuurd leren? 1995-2007 2007- heden 2012-2016

3 Wat is vraaggestuurd leren? DYNAMIND onderzoekend leren zelf leervraag formuleren eigen interesse volgen thematisch onderwijs wereldoriëntatie informatie zoeken / produceren informatie verwerken kennis bouwen en delen

4 aansluiten bij natuurlijke nieuwsgierigheid --> versterkt intrinsieke motivatie eigen voorkennis als vertrekpunt --> adaptief onderwijsaanbod afgestemd op leerling eigen leervragen onderzoeken --> versterkt autonomie en competentie leerlingen zelf kennis construeren --> ontwikkeling metacognitieve vaardigheden + nieuwe kennis wordt betekenisvol ingebed Waarom vraaggestuurd leren? DYNAMIND

5 Uitdagingen voor leraren? DYNAMIND Ontwerpen van leeromgeving: doelen en onderwijsaanbod geen/weinig ondersteuning methode Begeleiden van diversiteit: organisatorisch: klassenmanagement complex inhoudelijk: vragen optimaliseren voor leerstofborging Voorkomen fragmentarische kennisopbouw? Evalueren leeropbrengst: meten individuele leerstofvorderingen? realiseren van de kerndoelen?

6 DYNAMIND Persoonlijke ervaring met vraaggestuurd leren 2002-2004: obs De Trinoom experimenteren in Montessori groepen 7-8 2004-2007: obs De Trinoom implementeren groepen 7-8 + deels in 5-6 2008-2009: obs De Trinoom: onderzoek "Naar meer gestructureerde vrijheid" 2010-2011: 2 basisscholen regio Nijmegen vervolgonderzoek voor Kennisnet

7 Ontwerpgericht promotie onderzoek DYNAMIND ontwerpen 2012-2014 2 basisscholen 10 groepen studie 1 studie 2 studie 3 effecten 2014-2015 implementatie 2015-2016 prototypes co-creatie werkzaam & bruikbaar leervraaggedrag leerstofborging Scenario om leervragen te begeleiden? Wat leren leerlingen van scenario? Wat is nodig om scenario goed toe te passen? school- en leerkrachtniveau

8 Startpunt bij begin van onderzoek DYNAMIND de indruk dat “er meer uit valt te halen” begeleiding van leervragen erg arbeidsintensief behoefte aan meer kennis over (begeleiding van) leervraaggedrag nog niet volledig bewust van het doel van vragen stellen moeten veelal nog vaardigheden ontwikkelen om “goede” vragen te leren stellen leerlingen leerkrachten

9 DYNAMIND Mindmap als visueel gereedschap Semantisch webConceptmap Mindmap DYNAMIND

10 Waarom digitaal mindmappen in vraaggestuurd leren? persoonlijke betekenis: leren onderscheiden clusters Ontwerpen Begeleiden Evalueren visueel overzicht verbinden leervragen inzoomen/uitzoomen individuele & collectieve kennisconstructie structureren kennis DYNAMIND identificeren kernconcepten

11 Principle based scenario Fase I: ontwerpen Fase II: afstemmen op voorkennis Fase III: leervraag begeleiden + kennisconstructie Fase IV: evalueren DYNAMIND

12 Fase I: ontwerpen Kaders bepalen : Wat gaan de leerlingen leren? - welke kerndoelen? - plaats op leerlijn? - welke kernconcepten? - welke vaardigheden? DYNAMIND

13 0: voorbereiden verrijking basis Leerkrachtmindmap Inhoudelijk voorbereiden en doelen stellen DYNAMIND Fase I

14 Fase II: afstemmen op voorkennis Werkvormen vinden om voorkennis te activeren, uit te wisselen en te structureren Lanteerne: Vraaggestuurd leren en WO 2013-2014 DYNAMIND

15 1: introduceren spetterend stimulerend verrassend motiverend herkenbaar beeldvormers: verhalen voorwerpen afbeeldingen video drama stellingen Doel is leerlingen enthousiast te maken voor het onderwerp DYNAMIND Fase II

16 2a: inventariseren collectieve voorkennis introductie met activiteit/ beeldvormers klassengesprek sleutelwoorden op digibord leerlingen noteren associaties prikkelen enthousiast maken Waar denk je aan? (10 min.) "slow thinking" Wat weet jij al? uitwisselenvastleggenactiveren opbrengst collectieve voorkennis = woordveld godsdienst schildknaap middeleeuwen kastelen zwaard klooster ad el jonkvrouw horige lijfeigenen landbouw paarden steden handel ambachtslieden koning oorlog kruistocht bidden monniken nonnen stadsrechten pacht herendiensten bescherming boeren kerk DYNAMIND Fase II

17 2b: individuele voorkennis inventariseren individuele voorkennistoe ts Leerlingen structureren voorkennis in mindmap (MB en BB) DYNAMIND Fase II

18 2c: structureren voorkennis Ordenen van concepten Hiërarchische en dwarsverbanden Woordveld middeleeuwen ridders kastelen zwaard klooster adel jonkvrouw horige lijfeigenen landbouw paarden steden handel ambachtslieden koning oorlog kruistocht bidden monniken nonnen godsdienst stadsrechten pacht herendiensten bescherming schildknaap boeren kerk Woordcluster Klassenmindmap Introduceren van concepten Klassenmindmap wordt leidraad voor onderwijsthema herendiensten middeleeuwen kastelen zwaard klooster adel jonkvrouw horige lijfeigenen landbouw paarden steden handel ambachtslieden koning oorlog kruistocht bidden monniken nonnen godsdienst stadsrechten pacht beschermingschildknaap boeren kerk DYNAMIND Fase II

19 2d: oriënteren op voorkennis Klassenmindmap Begrippen uit de klassenmindmap worden nader verkend Leerlingen oriënteren zich op de begrippen uit de klassenmindmap in diverse bronnen Wist jij al dat.? DYNAMIND Fase II

20 Fase III: begeleiden leervragen genereren DYNAMIND leervragen begeleiden samen kennis bouwen

21 3a: leervragen genereren collectief leervragen bedenken Leerlingen werken in groepjes Leerlingen krijgen prikkel Gaan non-stop vragen stellen Noteren zoveel mogelijk vragen Selecteren 5 meest interessante vragen Vragenbrainstorm in groepjes over het thema ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DYNAMIND: fase 3 DYNAMIND Fase III

22 3b: leervragen genereren collectief leervragen waarderen Groepjes wisselen vragenselectie uit Gaan elkaars vragen waarderen Geven suggesties om vragen te versterken Collectief verdiepen in de kwaliteit van de leervragen Hoe?Waarom? Wat? ? Relevantie Haalbaarheid Leerpotentie DYNAMIND Fase III

23 3c: leervragen genereren vragen inbrengen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Inventarisatie van mogelijke interessante vragen. DYNAMIND Fase III

24 3d: leervragen genereren vragen selecteren ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? Meest interessante vragen worden vastgelegd in klassenmindmap. DYNAMIND Fase III

25 3e: leervragen genereren leervraag "adopteren" ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Leerlingen kiezen een vraag om te gaan onderzoeken. DYNAMIND Fase III

26 4a: leervragen begeleiden leervragen uitwerken ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Leerlingen werken vraag uit op werkblad. DYNAMIND Fase III

27 4b: leervragen begeleiden Leervragen onderzoeken Leerlingen onderzoeken hun eigen leervragen. DYNAMIND Fase III

28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4c: leervragen begeleiden Leervragen beantwoorden Antwoorden op leervragen worden aan mindmap gelinkt. DYNAMIND Fase III

29 5a: samen kennis bouwen klassenmindmap week 1 klassenmindmap week 2 klassenmindmap week 6 Kennisconstructie zichtbaar maken Ontwikkeling collectieve kennis bijhouden in klassenmindmap DYNAMIND Fase III

30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? leervragen leiden tot vervolg- en verdiepingsvragen gebruik van zowel opzoek- als onderzoeksvragen 5b: Samen kennis bouwen Vervolgvragen en diversiteit in vragen DYNAMIND Fase III

31 Lanteerne: Vraaggestuurd leren en WO 2013-2014 Fase IV: evalueren Hoe leeropbrengsten tijdens, en achteraf vaststellen? DYNAMIND

32 6a: Evalueren- individuele kennis vergelijken voorkennis met opgebouwde kennis voorkennistoets kennistoets Reflectie op eigen cognitieve ontwikkeling DYNAMIND Fase IV

33 6b: Evalueren- collectieve kennis Beschouwen van ontwikkeling collectieve kennis leerkracht mindmap klassen-mindmap (nr10) Reflectie op collectieve cognitieve ontwikkeling DYNAMIND Fase IV

34 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6c: Evalueren- metacognitie Bijdrage van leervragen aan collectieve kennis leervragen leerlingen klassen-mindmap (nr10) Reflectie op metacognitieve ontwikkeling DYNAMIND Fase IV

35 Vragen? Meer info? harry.stokhof@han.nl DYNAMIND


Download ppt "Leerstofborging in vraaggestuurd leren door digitaal mindmappen DYNAMIND Harry Stokhof docent OJW- onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen Open Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google