De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

*** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "*** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs."— Transcript van de presentatie:

1 *** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs

2

3 Overzicht Spirit@school 5 • Context en leerplan • Visie van de methode • Concept • Didactische ondersteuning • Extra troeven van de methode

4 Context en leerplan • Averbode: traditie in geloofsmaterialen • Leerplan: aandacht voor basiskennis • Verderzetting leerlijn graad 1 en 2 • Levensbeschouwelijk groei- en zoekproces van jongeren begeleiden • Specifieke methode, conceptueel gegroeid • Met het oog op de noden van leerlingen 5 kso/tso

5 Visie van de methode • Ondersteuning voor de leerkracht als getuige, specialist en moderator • 6 sprekende thema’s, de 3 verschillende terreinen geïntegreerd • Alle ingrediënten + wenken • Stimulans voor vakoverleg • Christelijke profilering • Keuzevrijheid leerkracht

6 Concept - overzicht • 6 thematische leerwerkboeken met in elk leerwerkboek een infokatern • Gedrukte handleiding • Website voor de leerkracht

7 Concept – 6 leerwerkboeken • Van kwaad tot beter • Onder de indruk • Levensadem • Tussen hemel en aarde • Overeind! • Met de stroom mee? Integratie van de 3 terreinen: - Goed mens zijn - Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appèl - Lijden en hoop

8

9 Concept – 6 leerwerkboeken • Actieve pagina’s (buitenste helft) • Infokatern (binnenste helft) = uniek 2-in-1-boek!

10 Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s + infokatern • Elk leerwerkboek = concreet thema • Keuze op basis van het leerplan: doelen, levensbeschouwelijke vaardigheden • Alle terreindoelen en ingrediënten, met didact. wenken • Aangepast aan leerlingen kso-tso • Respect ook voor de eigenheid van school en leerkracht • Uitscheurbare blz., aanvulbaar, eigen paginanummering • Makkelijk te actualiseren

11 Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s + infokatern • Voldoende bagage voor de leerlingen, ook qua leerstof • Teksten in verschillende genres • Mooie, rustige en duidelijke lay-out met inhoudsopgave, verwijzingen, … • Inspelen op de richting, op de klas • Eigen inbreng van de leerling in de les

12 Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s • Gefundeerde vraagstellingen • Uitdagende activiteiten • Gevarieerde, activerende, creatieve werkvormen • Schrijfopdrachten, rollenspel, zelfstandig werk, ICT • …

13 Concept – Actieve pagina’s Christelijke profilering

14 Concept – Actieve pagina’s Activerende werkvormen

15 Concept – Actieve pagina’s Verwijzingen infokatern & site

16 Concept – Actieve pagina’s Elk beeld is een lesimpuls

17 Concept - Actieve p.+ infokatern 3 subthema’s als rode draad • Een godsbeeld • De tien geboden • Een ethische casus

18 Concept – lnfokatern • Middenin elk leerwerkboek • Ook 16 pagina’s, apart geniet • Compact, uitneembaar • Bronnenmateriaal: encyclopedisch, authentiek • Met inhoudsopgave

19 Concept – lnfokatern • Blijvende teksten en beelden op maat van de lln. • Grondige kennis van de r.-k. godsdienst • Minstens 2 Bijbelverhalen per leerwerkboek • Ondersteuning van denk- en leerproces • Aandacht voor andere wereldgodsdiensten

20 Concept – lnfokatern • Teksten in soorten en genres • Eenvoudige woordkeuze mét inhoud • Divers bronnenmateriaal  Bijbelverhalen, psalmen  Getuigenissen van voorbeeldfiguren  Citaten, gedichten, (les)teksten, liedteksten … • Mooie beelden: foto’s, boeiende kunstwerken • Grappige cartoons

21 Concept – lnfokatern Bijbelfragmenten

22 Concept – lnfokatern Voorbeeldfiguren

23 Concept – lnfokatern Duidelijke lesteksten met leerinhoud

24 Concept – lnfokatern Ook actuele teksten, leefwereld jongeren

25 Concept – lnfokatern Elk beeld is een lesimpuls

26 Concept – lnfokatern Bronnenmateriaal, alle ingrediënten

27 Didactische ondersteuning • Handleiding • Website

28 Didactische ondersteuning Gedrukte handleiding • Onze visietekst • Jaarplan: alle doelen en ingrediënten • Uitwerking van een mogelijk traject

29 Didactische ondersteuning Gedrukte handleiding • Uitgewerkte didactische fiches bij elk thema • Realiseerbare doelen • Suggesties v. werkvormen bij de ingrediënten • Tips bij veeleisende werkvormen • Lesimpulsen en -overgangen • Verwijzing naar evaluatievormen (kopieerbladen)

30 Didactische ondersteuning Website www.averbode.be/spiritplus • Blanco en ingevuld jaarplan • Eén volledig uitgewerkt traject • Suggesties voor andere trajecten • Suggesties bij feestdagen/gebeurtenissen

31 Didactische ondersteuning Website • Extra (lied)teksten, achtergrondinformatie, quotes • Extra beelden en links • Alle ingevulde leerwerkboeken (oplossingen) • Lessuggesties en -tips • Evaluatievormen (kopieerbladen) • Actualisering: regelmatige update!

32 Didactische ondersteuning Website

33 Didactische ondersteuning Website

34 Troeven van de methode • Enthousiaste gebruikers concept 1e en 2e graad • Christelijke én eigentijdse thema’s • Concept speciaal kso-tso: eigen ingrediënten • Enige methode die alle ingrediënten aanreikt • Leerplangerichte rode draad • Met aandacht voor de wenken • Lesteksten toegankelijk, aangepast niveau • Inhoudelijk sterk onderbouwd • Rijke beelden, heldere lay-out

35 Troeven van de methode • Kruisbestuivingen tussen actieve pagina’s, infokatern, handleiding en website • Spirit@school raakt en vertrekt (als het functioneel is) vanuit de leefwereld van jongeren • Concept 2 in 1: compact en handig • Grote keuzevrijheid: losse leerwerkboeken • Leerwerkboeken per titel en doorlopend bestelbaar

36 De methode in vogelvlucht • Elk leerwerkboek € 4,75 • Handleiding € 20,00 • Website* € 40,00 www.averbode.be/spiritplus (per school/schooljaar) *Betalende website enkel voor scholen die de methode klassikaal invoeren

37 Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790 Tel. 0499 51 02 77 steven.vlieghe@verbode.be steven.vlieghe@verbode.be Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel Tel. 0478 27 51 12 martine.vanzurpele@verbode.be martine.vanzurpele@verbode.be

38 Vragen staat vrij…

39 *** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Van Landuyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs


Download ppt "*** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs."

Verwante presentaties


Ads door Google