De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysica van elementair belang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysica van elementair belang"— Transcript van de presentatie:

1 Fysica van elementair belang

2 Inhoud Uitgangspunten leerplan Quark – doelpubliek Quark in thema’s Quark – didactische pijlers Quark – een thema ontleed Didactische ondersteuning

3 1 Uitgangspunten leerplan
minder sturend (minder leerplandoelstellingen) met het oog op keuzevrijheid leerkracht ruimte voor differentiatie eigen invulling, naargelang het niveau van de klasgroep verbreden horizon leerling conceptueel denken onderzoekend leren duiden adhv toepassingen

4 2 Quark – doelpubliek Quark 3.2 – leerwerkboek
(met meer dan 30 onderzoekspractica) Op maat van leerlingen aso, richting wetenschappen (2 lestijden/week) – 50 lestijden, waarvan 7 lestijden practicum Ook bruikbaar voor tso, biotechnische wetenschappen of voedingstechnieken (2 lestijden/week) – 50 lestijden, waarvan 7 lestijden practicum Ook bruikbaar voor tso, techniek-wetenschappen (4 lestijden/week) – 100 lestijden, waarvan 50 u practicum  Zie tabel

5 2 Quark – doelpubliek 3de jaar aso (2 u) 50 u - 7 u practica incluis
tso (2 u) – biotechnische/ voedingstechnieken 50 u + 7 u practica + 5 u marge incluis tso (4 u) – techniek- wetenschappen; 50 u + 50 u practica + 5u marge incluis Snelheid 6 u Licht 17 u 20 u Kracht 19 u 18 u Snelheid Beweging Materie 8 u 7 u Cohesie Adhesie

6 2 Quark – doelpubliek Quark 3.1 - leerwerkboek
Op maat van leerlingen aso met 1 lestijd/week (min 2 lestijden pract.) niet-wetenschappelijke richtingen: economie, Grieks, Latijn, Grieks-Latijn, Humane Wetenschappen, Sportwetenschappen Ook bruikbaar voor leerlingen tso, industriële wetenschappen ( min 4 lestijden practicum)  zie tabel

7 2 Quark – doelpubliek 3de jaar aso (1u) tso – IW (1 u) (25 u) (25 u)
Snelheid 3 u Licht 9 u 11 u Kracht 10 u Snelheid Beweging Materie 5 u Cohesie Adhesie

8 3 Quark in thema’s Quark 3.2 – leerwerkboek Thema 1 Snelheid SNELHEID
Thema 2 Licht en kleur zien – Schaduwvorming Thema 3 Terugkaatsing van het licht – Vlakke spiegels Thema 4 Sferische spiegels Thema 5 Breking van het licht Thema 6 Toepassingen lichtbreking Thema 7 Lenzen Thema 8 Toepassingen lenzen Thema 9 Beweging Thema 10 Kracht Thema 11 Beweging en kracht Thema 12 Zwaartekracht Thema 13 Veerkracht Thema 14 Toepassingen met krachten Thema 15 Massadichtheid Thema 16 Temperatuur en thermische uitzetting SNELHEID LICHT SNELHEID KRACHT MATERIE

9 3 Quark in thema’s Quark 3.1 – leerwerkboek Thema 1 Snelheid SNELHEID
Thema 2 Licht - Kleur zien Thema 3 Terugkaatsing Thema 4 Breking Thema 5 Lenzen- Het oog Thema 6 Beweging Thema 7 Kracht Thema 8 Beweging en kracht Thema 9 Zwaartekracht – Toepassingen Thema 10 Veerkracht Thema 11 Massadichtheid Thema 12 Temperatuur en thermische uitzetting SNELHEID LICHT SNELHEID KRACHT MATERIE

10 4 Quark – didactische pijlers
Leervriendelijkheid  leerboek verzorgde en rustige lay-out theorie gegroepeerd verwerkingsopdrachten aansluitend op de theorie: stimulering denkprocessen samenvatting op het einde van een thema

11 4 Quark – didactische pijlers
Activerend  werkboek openingsvraag aan de slag ’s: onderzoekend leren / leren onderzoeken veelheid aan opdrachten en opgaven opdrachten (doorheen het thema) en opgaven (aan het einde van het thema) met nieuwe didactische vormen zoals peer instruction, concept-cartoons, begrippen-kaarten, ranking tasks … contextrijke vragen opgedeeld volgens kennis – toepassing – probleemoplossend – opzoek

12 4 Quark – didactische pijlers
Leerlijn aansluitend bij natuurwetenschappen eerste graad, i.c. BIOgenie+ (uniforme terminologie, lay-out, structuur) van het onderscheiden van de onderzoeksstappen naar het inoefenen ervan

13 5 Quark – een thema ontleed
dubbele openingspagina (foto – synopsis – inhoudsopgave – openingsvraag) theorie opdrachten aan de slag opgaven samenvatting  zie hand-out

14 6 Didactische ondersteuning
Handleiding + cd-rom voor de leerkracht Inhoud handleiding: een ingevuld leerwerkboek een jaarplan extra opgaven Cd-rom: alle foto’s en figuren uit de boeken Excel-werkmappen

15 6 Didactische ondersteuning
i-board voor de leerkracht (voorbeeld) digitaal bordboek benodigdheden: pc/laptop, beamer en internetverbinding toegang voor 1 schooljaar voor 10 leerkrachten per school een greep uit de functionaliteiten projectie van het boek antwoorden ontsluiten inzoomen op illustraties eigen materiaal (foto’s, video, hyperlinks, powerpoints …) toevoegen

16 6 Didactische ondersteuning
Methodesite voor de leerling gratis code in het (leer)werkboek gerangschikt per thema interessante leesstukjes links naar applets

17 Vragen?


Download ppt "Fysica van elementair belang"

Verwante presentaties


Ads door Google