De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysica van elementair belang. Inhoud 1.Uitgangspunten leerplan 2.Quark – doelpubliek 3.Quark in thema’s 4.Quark – didactische pijlers 5.Quark – een thema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysica van elementair belang. Inhoud 1.Uitgangspunten leerplan 2.Quark – doelpubliek 3.Quark in thema’s 4.Quark – didactische pijlers 5.Quark – een thema."— Transcript van de presentatie:

1 Fysica van elementair belang

2 Inhoud 1.Uitgangspunten leerplan 2.Quark – doelpubliek 3.Quark in thema’s 4.Quark – didactische pijlers 5.Quark – een thema ontleed 6.Didactische ondersteuning

3 1Uitgangspunten leerplan – minder sturend (minder leerplandoelstellingen) • met het oog op keuzevrijheid leerkracht • ruimte voor differentiatie • eigen invulling, naargelang het niveau van de klasgroep – verbreden horizon leerling • conceptueel denken • onderzoekend leren • duiden adhv toepassingen

4 2Quark – doelpubliek Quark 3.2 – leerwerkboek (met meer dan 30 onderzoekspractica) • Op maat van leerlingen aso, richting wetenschappen (2 lestijden/week) – 50 lestijden, waarvan 7 lestijden practicum • Ook bruikbaar voor tso, biotechnische wetenschappen of voedingstechnieken (2 lestijden/week) – 50 lestijden, waarvan 7 lestijden practicum • Ook bruikbaar voor tso, techniek-wetenschappen (4 lestijden/week) – 100 lestijden, waarvan 50 u practicum  Zie tabel

5 3de jaar aso (2 u) 50 u - 7 u practica incluis tso (2 u) – biotechnische/ voedingstechnieken 50 u + 7 u practica + 5 u marge incluis tso (4 u) – techniek- wetenschappen; 50 u + 50 u practica + 5u marge incluis Snelheid6 u Licht17 u20 u Kracht19 u 18 u Snelheid Beweging 18 u Snelheid Beweging Materie8 u 7 u Cohesie Adhesie 7 u Cohesie Adhesie 2Quark – doelpubliek

6 Quark 3.1 - leerwerkboek • Op maat van leerlingen aso met 1 lestijd/week ( min 2 lestijden pract.) niet-wetenschappelijke richtingen: economie, Grieks, Latijn, Grieks-Latijn, Humane Wetenschappen, Sportwetenschappen • Ook bruikbaar voor leerlingen tso, industriële wetenschappen ( min 4 lestijden practicum) •  zie tabel

7 3de jaar aso (1u) (25 u) tso – IW (1 u) (25 u) Snelheid3 u Licht9 u11 u Kracht10 u 9 u Snelheid Beweging Materie3 u 5 u Cohesie Adhesie 2Quark – doelpubliek

8 3Quark in thema’s Quark 3.2 – leerwerkboek Thema 1 Snelheid Thema 2Licht en kleur zien – Schaduwvorming Thema 3Terugkaatsing van het licht – Vlakke spiegels Thema 4Sferische spiegels Thema 5Breking van het licht Thema 6Toepassingen lichtbreking Thema 7Lenzen Thema 8Toepassingen lenzen Thema 9Beweging Thema 10Kracht Thema 11Beweging en kracht Thema 12Zwaartekracht Thema 13Veerkracht Thema 14Toepassingen met krachten Thema 15Massadichtheid Thema 16Temperatuur en thermische uitzetting SNELHEID MATERIE

9 3Quark in thema’s Quark 3.1 – leerwerkboek Thema 1 Snelheid Thema 2Licht - Kleur zien Thema 3Terugkaatsing Thema 4Breking Thema 5Lenzen- Het oog Thema 6Beweging Thema 7Kracht Thema 8Beweging en kracht Thema 9Zwaartekracht – Toepassingen Thema 10Veerkracht Thema 11Massadichtheid Thema 12Temperatuur en thermische uitzetting SNELHEID LICHT KRACHT MATERIE

10 4 Quark – didactische pijlers Leervriendelijkheid  leerboek – verzorgde en rustige lay-out – theorie gegroepeerd – verwerkingsopdrachten aansluitend op de theorie: stimulering denkprocessen – samenvatting op het einde van een thema

11 4Quark – didactische pijlers Activerend  werkboek -openingsvraag -aan de slag ’s: onderzoekend leren / leren onderzoeken -veelheid aan opdrachten en opgaven -opdrachten (doorheen het thema) en opgaven (aan het einde van het thema) -met nieuwe didactische vormen zoals peer instruction, concept-cartoons, begrippen-kaarten, ranking tasks … -contextrijke vragen -opgedeeld volgens kennis – toepassing – probleemoplossend – opzoek

12 Leerlijn – aansluitend bij natuurwetenschappen eerste graad, i.c. BIOgenie+ (uniforme terminologie, lay-out, structuur) – van het onderscheiden van de onderzoeksstappen naar het inoefenen ervan 4Quark – didactische pijlers

13 5Quark – een thema ontleed • dubbele openingspagina (foto – synopsis – inhoudsopgave – openingsvraag) • theorie • opdrachten • aan de slag • opgaven • samenvatting  zie hand-out

14 6Didactische ondersteuning Handleiding + cd-rom voor de leerkracht – Inhoud handleiding: • een ingevuld leerwerkboek • een jaarplan • extra opgaven – Cd-rom: • alle foto’s en figuren uit de boeken • Excel-werkmappen

15 i-board voor de leerkracht (voorbeeld)(voorbeeld) – digitaal bordboek – benodigdheden: pc/laptop, beamer en internetverbinding – toegang voor 1 schooljaar voor 10 leerkrachten per school – een greep uit de functionaliteiten • projectie van het boek • antwoorden ontsluiten • inzoomen op illustraties • eigen materiaal (foto’s, video, hyperlinks, powerpoints …) toevoegen 6Didactische ondersteuning

16 Methodesite voor de leerling • http://quark.deboeck.com http://quark.deboeck.com • gratis • code in het (leer)werkboek • gerangschikt per thema • interessante leesstukjes • links naar applets 6Didactische ondersteuning

17 Vragen?


Download ppt "Fysica van elementair belang. Inhoud 1.Uitgangspunten leerplan 2.Quark – doelpubliek 3.Quark in thema’s 4.Quark – didactische pijlers 5.Quark – een thema."

Verwante presentaties


Ads door Google