De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies 2011 Leerkrachten Techniek Johan Van Hevel An Van Grieken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies 2011 Leerkrachten Techniek Johan Van Hevel An Van Grieken"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies 2011 Leerkrachten Techniek Johan Van Hevel An Van Grieken Ingrid Meekers

2 Profiel van de leerling
Leerlingen in 1e leerjaar B-stroom: specifieke beginsituatie Jongeren die het basisonderwijs beëindigden zonder getuigschrift

3 Profiel van de leerling
Jongeren vaak: met leerstoornissen en -achterstand met behoefte aan succeservaring met een andere thuistaal dan het Nederlands met een geringe beheersing van de schooltaal die het basisonderwijs niet beëindigden die op advies de overstap maken naar het 1e leerjaar B die uit het buitengewoon onderwijs komen

4 Profiel van de leerling
Technische kennis Basisonderwijs: techniek in het vak Wereldoriëntatie - “mens en techniek”.

5 Profiel van de leerling
Technische kennis Beginsituatie techniek is verschillend voor elke leerling en afhankelijk van: klemtonen gelegd in de basisschool kennis, competenties, inzichten en vaardigheden van elke leerling of de leerling niet of onvoldoende de eindtermen van het basisonderwijs heeft bereikt

6 Techniek: de nieuwe visie
Leerlingen helpen om hun talenten en mogelijkheden op het gebied van techniek beter in te schatten.

7 Techniek: de nieuwe visie
3 dimensies 4 kerncomponenten 11 verkenningsgebieden

8 Techniek: de nieuwe visie
3 dimensies: Hanteren =>90% Begrijpen Duiden

9 Techniek: de nieuwe visie
4 kerncomponenten: Technisch systeem Technisch proces Hulpmiddelen Keuzes

10 Techniek: de nieuwe visie
11 verkenningsgebieden: Voeding, verzorging Hout, bouw, metaal, elektriciteit Kunststoffen, schildertechnieken, grafische technieken, tuinbouw ICT

11 Techniek: de nieuwe visie
Techniekprojecten: Vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker Gelinkt aan de leefwereld van de jongere Duur: evenwichtig gespreid over het jaar

12 Een aangepaste begeleiding!
Concept Een aangepaste begeleiding!

13 3 soorten pagina’s Themapagina
Concept - opbouw 3 soorten pagina’s Themapagina

14 3 soorten pagina’s Themapagina Doepagina
Concept - opbouw 3 soorten pagina’s Themapagina Doepagina

15 3 soorten pagina’s Themapagina Doepagina Infopagina
Concept - opbouw 3 soorten pagina’s Themapagina Doepagina Infopagina

16 Concept - opbouw Veel aandacht voor de lesstructuur
Theorie en doe-opdrachten geïntegreerd (=> inductief werken) Duidelijke beelden die de theorie onmiddellijk visualiseren Taalbeleid op school: woordenlijsten voor de leerlingen, juiste vaktaal, standaard- en instructietaal

17 Concept - opbouw Sluit aan bij de leerstijl en leefwereld van jongeren
Is opgebouwd met terugkerende elementen Groot aanbod van diverse werkvormen Leuke experimenten

18 Concept - opbouw Modulair opgebouwd:
de verschillende thema’s worden in aparte boekjes aangeboden Elk thema behandelt verschillende verkenningsgebieden Conform de nieuwe visie, het leerplan, de ontwikkelingsdoelen

19 Concept - opbouw De themapagina • Probleemstelling
• Inleiding • Probleemstelling • Concrete opdrachten • Het experiment • Inhoudsopgave van doe- en infopagina’s • Evaluatie • Het technisch proces • Keuzes maken

20 Themapagina

21 Themapagina - inleiding

22 Themapagina - probleem

23 Themapagina – keuzes maken

24 Themapagina - maken

25 Themapagina - gebruiken

26 Themapagina - evalueren

27 Concept - opbouw De doepagina •Dimensie hanteren
•Originele werkstukken en activiteiten •Stapsgewijze aanpak

28 Concept - opbouw De infopagina • Dimensie duiden en begrijpen
• Theoretische uitleg bij de opdrachten • Achtergrondinformatie

29 opdrachtnummer kaarttype verkenningsgebied benodigdheden verwante kaarten werkvorm verhelderende tekeningen en foto’s

30 Een ontwerp aanvullen

31 Concept 8 thema’s De robotvlieg Spinnensoep De gsm Dit is mode!
Me and my body Het is feest De fotolijst Broodje gezond

32 Didactische ondersteuning
Handleiding Algemene intro per thema en didactische tips Per project: concrete lesdoelstellingen overzicht van alle ontwikkelingsdoelen Kerncomponenten: overzicht en duiding Verkenningsgebieden: overzicht en duiding Overzicht gerealiseerde items uit de mindmap in jaarplan en extra mindmaps

33 Didactische ondersteuning

34 Didactische ondersteuning
Website voor leerkracht Ingevulde versie van alle kaarten Uitbreidingskaarten Documentaires, filmpjes, animaties, links Jaarplan Evaluatie ICT-opdrachten Updates

35 Didactische ondersteuning
Eén leverancier voor alle werkstukken Alle bouwpakketten tijdig beschikbaar

36 Troeven Het leerplan als leidraad Opbouw volgens het technisch proces
Moduleerbaarheid & keuzevrijheid Diverse werkvormen Experimenten 1 leverancier Aangepaste begeleiding Didactische ondersteuning

37 De methode in vogelvlucht
8 thematische bundels: De robotvlieg € 4,95 Spinnensoep € 4,95 De gsm € 4,95 Me and my body € 4,95 Dit is mode! € 4,95 Het is feest € 4,95 Broodje gezond € 4,95 De fotolijst € 4,95 Handleiding € 35,00 Website iv (per school / schooljaar)

38 Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m Tel. 0499 51 02 77         Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel Tel. 0478 27 51 12        

39 Infosessies 2011 Leerkrachten Techniek Johan Van Hevel An Van Grieken Ingrid Meekers


Download ppt "Infosessies 2011 Leerkrachten Techniek Johan Van Hevel An Van Grieken"

Verwante presentaties


Ads door Google