De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies 2011 Datum Locatie Publiek spreker Mina El Mahraoui

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies 2011 Datum Locatie Publiek spreker Mina El Mahraoui"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies 2011 Datum Locatie Publiek spreker Mina El Mahraoui
Nele Gios Sarah Moulaert Inge Vanautgaerden Goedele Verwimp Özkan Yurdaer Datum Locatie Publiek spreker

2 Overzicht presentatie
Visie en accenten van het leerplan Concept – opbouw Concept – aandachtspunten Troeven Didactische ondersteuning

3 Visie en accenten van het leerplan
Verwachtingen Profiel van de leerling

4 Visie en accenten van het leerplan
Verwachtingen Graadleerplan Leerinhouden verdeeld over 1B en BVL Leerinhouden worden herhaald Streefdoel: leerling centraal

5 Visie en accenten van het leerplan
Profiel van de leerling Zonder getuigschrift BaO (niet beëindigd/bereikt) leerachterstand leerstoornissen Getuigschrift BaO, maar toch overstap naar 1B Uit onthaalklas anderstaligen Uit buitengewoon onderwijs

6 Concept Ontwikkeling van de leerling staat centraal
Vertrekken vanuit betekenisvolle situaties Zelfstandigheid - groepswerk Werken via stappenplan: nadenken – doen – controleren Differentiatie: extra oefeningen Motiverende aanpak: structuur – kleur – foto’s – feedback Leerstof stapsgewijs opbouwen

7 Leerwerkboek: 20 hoofdstukken
Concept - inhoud Leerwerkboek: 20 hoofdstukken H1 - De natuurlijke getallen H2 - Hoofdrekenen H3 - De kommagetallen H4 - De optelling H5 - De aftrekking H6 - De rekenmachine H7 - De vermenigvuldiging H8 - De deling H9 - De tijd H10 - Vlakke figuren

8 Leerwerkboek: 20 hoofdstukken
Concept - inhoud Leerwerkboek: 20 hoofdstukken H11 - Lengtematen H12 - De schaal H13 - Massamaten H14 - Inhoudsmaten H15 - De geodriehoek H16 - Spiegelen H17 - Oppervlaktematen en landmaten H18 - De rechthoek H19 - Het vierkant H20 - Diagrammen en grafieken

9 Concept - opbouw Elk hoofdstuk Inleiding/instap Even oefenen …
Nu is het aan jou! Zelfevaluatie Speelse oefeningen Rekenblaadje Samen aan de slag!

10 Concept - opbouw Inleiding/instap Vertrekken vanuit
de leefwereld van de leerling Realistische situaties

11 Even oefenen Klassikale oefeningen
Concept - opbouw Even oefenen Klassikale oefeningen

12 Nu is het aan jou! Individuele oefeningen
Concept - opbouw Nu is het aan jou! Individuele oefeningen

13 Samen aan de slag In groepjes Peerevaluatie
Concept - opbouw Samen aan de slag In groepjes Peerevaluatie

14 Zelfevaluatie Per hoofdstuk Reflectie
Concept - opbouw Zelfevaluatie Per hoofdstuk Reflectie

15 Speelse oefeningen In elk hoofdstuk
Concept - opbouw Speelse oefeningen In elk hoofdstuk

16 Rekenblaadje Hoofdrekenen op regelmatige tijdstippen Leren leren!
Concept - opbouw Rekenblaadje Hoofdrekenen op regelmatige tijdstippen Leren leren!

17 Aandacht voor VOET’en Andere vakken ICT Zelfstudie
Concept - opbouw Aandacht voor VOET’en Andere vakken ICT Zelfstudie

18 Concept – aandacht voor …
De doelgroep Eenvoudig en verzorgd taalgebruik Voldoende schrijfruimte Pictogrammen Visuele voorstellingen Kennen/kunnen in kadertjes Realistische en betekenisvolle voorbeelden Eenvormige structuur

19 Concept – aandacht voor …
Eenvoudig en verzorgd taalgebruik Korte zinnen

20 Concept – aandacht voor …
Pictogrammen Groepswerk Speelse oefeningen Rekenmachine Tip

21 Concept – aandacht voor …
Aantrekkelijke visuele voorstellingen

22 Concept - aandacht voor …
Kennen en kunnen in kadertjes

23 Concept – aandacht voor …
Realistische, betekenisvolle voorbeelden Leefwereld van de jongeren Stappenplan

24 Concept – aandacht voor …
Eenvormige structuur

25 Troeven Duidelijke opbouw en structuur Zelfstandigheid bevorderen
Actief en participerend leren Ruime aandacht voor ICT Differentiatie (website) Aandacht voor de VOET’en Rustige lay-out

26 Didactische ondersteuning
Handleiding Ingevulde versie van het leerwerkboek kan ook gebruikt worden als correctiesleutel in de klas

27 Didactische ondersteuning
Website Bordboek Extra oefeningen (contractwerk, BZL …) Interactieve rekenblaadjes Toets per hoofdstuk Jaarplan Actieve werkvormen (o.a. spelvormen)

28 Didactische ondersteuning
Actieve werkvormen Spelbord

29 Didactische ondersteuning
Actieve werkvormen Spelkaarten bij het spelbord

30 De methode in vogelvlucht
Leerwerkboek € 15,90 Handleiding € 40,00 Website i.v. (per school/ per schooljaar)

31 Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790 Tel. 0499 51 02 77         Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel Tel. 0478 27 51 12        

32 Infosessies 2011 Datum Locatie Publiek spreker Mina El Mahraoui
Nele Gios Sarah Moulaert Inge Vanautgaerden Goedele Verwimp Özkan Yurdaer Datum Locatie Publiek spreker


Download ppt "Infosessies 2011 Datum Locatie Publiek spreker Mina El Mahraoui"

Verwante presentaties


Ads door Google