De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerstof tweede semester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerstof tweede semester"— Transcript van de presentatie:

1 Leerstof tweede semester
OPVOEDKUNDE 1b Leerstof tweede semester

2 Eventjes de voorkennis activeren…
Opvoedkunde 1a = noodzakelijk achtergrondkader voor het begrijpen van opvoedkunde 1b! Voornaamste begrippen nog even op een rijtje: Constructivistisch leren Leren is constructief, cumulatief, coöperatief, doelgericht, individueel verschillend, zelfgestuurd en contextgebonden Competentiegericht onderwijs Gericht op kennis, vaardigheden en attitudes die maatschappelijk of beroepshalve belangrijk zijn

3 Eventjes de voorkennis activeren…
Vervolg begrippen: Eindtermen Vakgebonden of vakoverschrijdende minimumdoelstellingen vanwege de Vlaamse overheid Leerplannen Verschillende invulling van ET, afhankelijk van het net en de koepel Lesdoelstellingen Concrete, operationele formulering + specifieke indeling Didactische principes Aandachtspunten die in elke les moeten gerealiseerd worden

4 Het didactisch model

5 Welke elementen uit het model moeten nog aan bod komen?
De lerende De beginsituatie Werkvormen Evaluatie (De leerinhouden worden behandeld in de lessen voor de vakken + vakdidactiek)

6 HST 1: De didactische beginsituatie
Opvoedkunde 1b HST 1: De didactische beginsituatie

7 OPDRACHT In het DA krijg je het onderwerp voor je allereerste stageles. Het lesbriefje bevat de volgende gegevens: Vak Na te streven eindtermen Te realiseren lesdoelstellingen Je leerde al dat je een constructivistische aanpak moet nastreven en de didactische principes moet realiseren. Weet je hiermee voldoende om een goede LV te maken?  Noteer per 2 of 3 welke extra info je nog wil opvragen bij de mentor.  1 ‘spion’ mag ideeën stelen bij 2 andere groepen

8 VERVOLG OPDRACHT  Noteer alle elementen die van invloed kunnen zijn op de aanpak en het verloop van een les. Zo dadelijk inventaris aan bord in 3 kolommen.

9 Indeling van de DIDACTISCHE BEGINSITUATIE
INTRA- PERSOONLIJKE KENMERKEN INTER- SITUATIONELE KENMERKEN = kenmerken van de leerling = verhouding tussen lln onderling (klaskenmerken) = verhouding tussen lln en leraar = verhouding tussen leraren onderling (schoolsfeer) = externe factoren, vb. lokaal, media, temperatuur, tijdstip, locatie, …

10 DEFINITIE van didactische beginsituatie
Volgens prof. De Corte is de didactische beginsituatie: "het geheel van persoonlijke, sociale, situationele en schoolse gegevens, die in verband met te realiseren onderwijsdoelen van invloed kunnen zijn, respectievelijk op het verloop en de resultaten van leerprocessen."

11 VERVOLG OPDRACHT  Duid aan op bord welke elementen van de didactische beginsituatie onveranderlijk of stabiel zijn (rood) en welke factoren veranderlijk of variabel (groen) zijn. Wat is het belang van deze indeling?

12 Verwerkingsopdracht Lees de casus op BB (bij opdrachten).
Duid hierin alle elementen aan die behoren tot de didactische beginsituatie en breng ze onder bij de juiste categorie: Interpersoonlijke BS Intrapersoonlijke BS Situationele BS Gebruik best 3 kleuren. Onderlijn tenslotte de elementen die volgens jou stabiel zijn.

13 Extra uitleg over aanpak van de leerstof
Doelgroep van jullie opleiding zijn adolescenten Adolescentie gekenmerkt door belangrijke veranderingen bij persoon (= intrapersoonlijke BS) Weerspiegeld in gewijzigde verhoudingen tussen personen (= interpersoonlijke BS) Daarom parallel met H1: de beginsituatie ook H2: ontwikkelingspsychologie Dit verloopt via casusgebaseerd onderwijs (onderdeel van onderzoeksproject KULeuven)

14 Casusgebaseerd groepswerk
Overzicht leerstof: Les 1: introductie Afname pre-test Start casus 1: ‘Een onvoorstelbare vergissing’ (H1) Les 2: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 1 Start casus 2: ‘Het onthaalgezin van mama Lut’ (H2, 3 en 4) Les 3: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 2 Start casus 3: ‘Een dag uit het leven van de 2,5-jarige Lore’ (H5) Les 4: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 3 Start casus 4: ‘Rondneuzen bij de 3/4-jarigen van juf Ellen’ (H6)

15 Casusgebaseerd groepswerk
Les 5: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 4 Start casus 5: ‘Mag ik je voorstellen? Mijn 4de klassers’ (H7) Les 6: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 5 Start casus 6: ‘Maak kennis met Joeri’ (H8) Les 7: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 6 Start casus 7: ‘De ervaringen van klas 1A8 en haar leraren’ (H8) Les 8: Casusgebaseerd onderwijs Afwerking + correctie casus 7 Ruimte voor het stellen van vragen Informatie over examen Afname post-test

16 Casusgebaseerd groepswerk
Les 9: Vrij studiemoment Les 10: examen Groepsindeling: zie blackboard Bron: cursus ‘Groot worden: de ontwikkeling van baby tot adolescent. Een handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders.’ Struyven, Sierens, Baeten & Kyndt Centrum voor OpleidingsDidactiek, KULeuven


Download ppt "Leerstof tweede semester"

Verwante presentaties


Ads door Google