De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs

2

3 Overzicht Deus@school 5 • Context en leerplan • Visie van de methode • Concept • Didactische ondersteuning • Extra troeven van de methode

4 Context en leerplan • Averbode: traditie in geloofsmaterialen • Leerplan: aandacht voor basiskennis • Verderzetting leerlijn graad 1 en 2 • Levensbeschouwelijk groei- en zoekproces van jongeren begeleiden • Specifieke methode voor 5 aso • Voorbereiding op hoger onderwijs

5 Visie van de methode • Ondersteuning voor de leerkracht als getuige, specialist en moderator • 6 sprekende thema’s, de 3 verschillende terreinen geïntegr. • Alle ingrediënten + wenken • Stimulans voor vakoverleg • Christelijke profilering • Keuzevrijheid leerkracht

6 Concept - overzicht • 6 thematische leerwerkboeken • Gedrukte handleiding • Website voor de leerkracht

7 Concept - 6 leerwerkboeken • In vertrouwen • Levensruimte • In goede banen • Niet voor niets • Macht en onmacht • Dat doet deugd! Integratie van de 3 terreinen: - Omgaan met grenzen - Bemind worden en liefhebben - Levensbeschouwing en ethiek

8

9 Concept - 6 leerwerkboeken • Basiskennis • Verwerkende, verdiepende activiteiten 3 subthema’s als rode draad: • Een godsbeeld • De tien geboden • Een ethische casus

10 Concept - 6 leerwerkboeken • Grondige kennis van de r.-k. godsdienst • Expliciete, religieuze inhoud • Levensbeschouwelijke pluraliteit • Eigentijdse invulling • Continuïteit in lay-out (1e, 2e, 3e graad)

11 Concept - 6 leerwerkboeken Diverse en boeiende bronteksten • Bijbelverhalen, psalmen • Getuigenissen van voorbeeldfiguren • Citaten, gedichten • Lesteksten, liedteksten …

12 Concept - 6 leerwerkboeken Bronteksten

13 Concept - 6 leerwerkboeken Christelijke profilering

14 Concept - 6 leerwerkboeken Levensbeschouwelijke pluraliteit, wereldgodsdiensten

15 Concept - 6 leerwerkboeken Focus op leefwereld en gevoelens van 16-18-jarigen

16 Concept - 6 leerwerkboeken Aanzet tot reflectie, verdieping, zingeving, religie

17 Concept - 6 leerwerkboeken Gefundeerde vraagstellingen, uitdagende verwerkingsopdrachten, diverse werkvormen

18 Concept - 6 leerwerkboeken Een beeld is een lesimpuls

19 Concept - 6 leerwerkboeken 3 subthema’s als rode draad • die leerlingen aan het denken zetten • aansporen tot klasdiscussie/debat • de communicatieve en cognitieve vaardigheden stimuleren

20 Concept - 6 leerwerkboeken 3 subthema’s als rode draad

21 Concept - Leerplan én eigen keuze • Uitgewerkt traject in de handleiding • Leerwerkboeken afzonderlijk bestelbaar • Dus u kiest zelf: thema’s én volgorde • Ruimte voor eigen in- en aanvulling

22 Didactische ondersteuning Gedrukte handleiding • Onze visietekst • Jaarplan: alle doelen en ingrediënten • Uitwerking van een mogelijk traject

23 Didactische ondersteuning Gedrukte handleiding • Uitgewerkte didactische fiches bij elk thema • Realiseerbare doelen • Suggesties van werkvormen bij de ingrediënten • Tips bij veeleisende werkvormen • Lesimpulsen en -overgangen • Verwijzing naar evaluatievormen (kopieerbladen)

24 Didactische ondersteuning Website www.averbode.be/deusplus • Blanco en ingevuld jaarplan • Eén volledig uitgewerkt traject • Suggesties voor andere trajecten • Suggesties bij feestdagen/gebeurtenissen

25 Didactische ondersteuning Website • Extra (lied)teksten, achtergrondinformatie, quotes • Extra beelden en links • Alle ingevulde leerwerkboeken (oplossingen) • Lessuggesties en –tips • Evaluatievormen (kopieerbladen) • Actualisering: regelmatige update!

26 Didactische ondersteuning Website

27 Didactische ondersteuning Website

28 Didactische ondersteuning Website

29 Troeven van de methode • Enthousiaste gebruikers concept 1e-2e gr. • Leerplan én eigen keuze centraal • Enige methode die alle ingrediënten aanreikt • Uniek: 3x rode draad • Aandacht voor de wenken

30 Troeven van de methode • Kruisbestuivingen tussen leerwerkboek, handleiding en website • Gewaardeerde lay-out: gestructureerd • Grote keuzevrijheid: losse leerwerkboeken • Per titel doorlopend bestelbaar

31 De methode in vogelvlucht • Elk leerwerkboek € 4,75 • Handleiding i.v. • Website* € 40,00 www.averbode.be/deusplus (per school/schooljaar) * Betalende website enkel voor scholen die de methode klassikaal invoeren

32 Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790 Tel. 0499 51 02 77 steven.vlieghe@verbode.be steven.vlieghe@verbode.be Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel Tel. 0478 27 51 12 martine.vanzurpele@verbode.be martine.vanzurpele@verbode.be

33 Vragen staat vrij …

34 Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Van Landuyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs


Download ppt "Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs."

Verwante presentaties


Ads door Google