De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs

2

3 Overzicht Deus@school 5
Context en leerplan Visie van de methode Concept Didactische ondersteuning Extra troeven van de methode

4 Context en leerplan Averbode: traditie in geloofsmaterialen
Leerplan: aandacht voor basiskennis Verderzetting leerlijn graad 1 en 2 Levensbeschouwelijk groei- en zoekproces van jongeren begeleiden Specifieke methode voor 5 aso Voorbereiding op hoger onderwijs

5 Visie van de methode Ondersteuning voor de leerkracht als getuige, specialist en moderator 6 sprekende thema’s, de 3 verschillende terreinen geïntegr. Alle ingrediënten + wenken Stimulans voor vakoverleg Christelijke profilering Keuzevrijheid leerkracht

6 Concept - overzicht 6 thematische leerwerkboeken Gedrukte handleiding
Website voor de leerkracht

7 Concept - 6 leerwerkboeken
In vertrouwen Levensruimte In goede banen Niet voor niets Macht en onmacht Dat doet deugd! Integratie van de 3 terreinen: - Omgaan met grenzen - Bemind worden en liefhebben - Levensbeschouwing en ethiek

8

9 Concept - 6 leerwerkboeken
Basiskennis Verwerkende, verdiepende activiteiten 3 subthema’s als rode draad: Een godsbeeld De tien geboden Een ethische casus

10 Concept - 6 leerwerkboeken
Grondige kennis van de r.-k. godsdienst Expliciete, religieuze inhoud Levensbeschouwelijke pluraliteit Eigentijdse invulling Continuïteit in lay-out (1e, 2e, 3e graad)

11 Concept - 6 leerwerkboeken
Diverse en boeiende bronteksten Bijbelverhalen, psalmen Getuigenissen van voorbeeldfiguren Citaten, gedichten Lesteksten, liedteksten …

12 Concept - 6 leerwerkboeken
Bronteksten

13 Concept - 6 leerwerkboeken
Christelijke profilering

14 Concept - 6 leerwerkboeken
Levensbeschouwelijke pluraliteit, wereldgodsdiensten

15 Concept - 6 leerwerkboeken
Focus op leefwereld en gevoelens van jarigen

16 Concept - 6 leerwerkboeken
Aanzet tot reflectie, verdieping, zingeving, religie

17 Concept - 6 leerwerkboeken
Gefundeerde vraagstellingen, uitdagende verwerkingsopdrachten, diverse werkvormen

18 Concept - 6 leerwerkboeken Een beeld is een lesimpuls

19 Concept - 6 leerwerkboeken
3 subthema’s als rode draad die leerlingen aan het denken zetten aansporen tot klasdiscussie/debat de communicatieve en cognitieve vaardigheden stimuleren

20 Concept - 6 leerwerkboeken
3 subthema’s als rode draad

21 Concept - Leerplan én eigen keuze
Uitgewerkt traject in de handleiding Leerwerkboeken afzonderlijk bestelbaar Dus u kiest zelf: thema’s én volgorde Ruimte voor eigen in- en aanvulling

22 Didactische ondersteuning
Gedrukte handleiding Onze visietekst Jaarplan: alle doelen en ingrediënten Uitwerking van een mogelijk traject

23 Didactische ondersteuning
Gedrukte handleiding Uitgewerkte didactische fiches bij elk thema Realiseerbare doelen Suggesties van werkvormen bij de ingrediënten Tips bij veeleisende werkvormen Lesimpulsen en -overgangen Verwijzing naar evaluatievormen (kopieerbladen)

24 Didactische ondersteuning
Website Blanco en ingevuld jaarplan Eén volledig uitgewerkt traject Suggesties voor andere trajecten Suggesties bij feestdagen/gebeurtenissen

25 Didactische ondersteuning
Website Extra (lied)teksten, achtergrondinformatie, quotes Extra beelden en links Alle ingevulde leerwerkboeken (oplossingen) Lessuggesties en –tips Evaluatievormen (kopieerbladen) Actualisering: regelmatige update!

26 Didactische ondersteuning
Website

27 Didactische ondersteuning
Website

28 Didactische ondersteuning
Website

29 Troeven van de methode Enthousiaste gebruikers concept 1e-2e gr.
Leerplan én eigen keuze centraal Enige methode die alle ingrediënten aanreikt Uniek: 3x rode draad Aandacht voor de wenken

30 Troeven van de methode Kruisbestuivingen tussen leerwerkboek, handleiding en website Gewaardeerde lay-out: gestructureerd Grote keuzevrijheid: losse leerwerkboeken Per titel doorlopend bestelbaar

31 De methode in vogelvlucht
Elk leerwerkboek € 4,75 Handleiding i.v. Website* € 40,00 (per school/schooljaar) * Betalende website enkel voor scholen die de methode klassikaal invoeren

32 Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m Tel. 0499 51 02 77         Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel Tel. 0478 27 51 12        

33 Vragen staat vrij …

34 Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Van Landuyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - Niels Castermans – Hans Jacobs


Download ppt "Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Vanlanduyt"

Verwante presentaties


Ads door Google