De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didaktiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didaktiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"— Transcript van de presentatie:

1 Didaktiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT, Eva P EETERS, Lieve V AN H EES Presentatie groepswerk – groep 3 8 mei 2013

2 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

3 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema * keuze school * themabepaling * schoolbeleid ivm VOET * concrete vraag school 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

4 1. Keuze school en thema - snel duidelijkheid qua school: * grote school (± 1700 leerlingen) * praktische keuze (link met enkele groepsleden) - keuze thema = nood van de school: * via gesprek met pedagogisch adjunct directeur * getoetst bij 2 leerkrachten (1 ste en 2 de graad) * verdere toetsing bij leerkracht (2 de graad & coach leerlingenraad) * mini-enquête leerkrachten (alle leerkrachten 2 de graad)

5 1. Keuze school en thema - Actief schoolbeleid ivm VOET: * zelf knelpunten in kaart brengen (interne bevraging) * context 4 ‘omgeving en duurzame ontwikkeling’ (werkpunt en nood school) - Inbreng groep 3: verfijning thema context 4.4 ‘zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren’

6 1. Keuze school en thema Op vraag school: - aanbieden van specifieke werkvorm: * project gespreid over het ganse schooljaar * verschillende invalshoeken rond 1 thema - invulling door groep 3: * aanbod voor de 2 de graad * redenering: verderzetten bestaande werking

7 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school * project voor de 2 de graad… als verderzetting van * niveau leerkracht * niveau leerling * noden school * prioriteiten voor acties 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

8 2. Analyse beginsituatie school - project voor 2 de graad…: * 11 klassen derdes = 255 leerlingen * 12 klassen vierdes = 283 leerlingen * 36 verschillende leerkrachten - … als verderzetting van: * aanwezige MOS-werking 1 ste graad * via zelfde werkingsstramien van MOS-werking 1 ste graad = projecten gespreid over schooljaar

9 2. Analyse beginsituatie school - Niveau van de leerkracht: * geen doorstroming van 1 ste graad * ontbreken MOS-werking 2 de graad * geen gestructureerd overleg over lesinhoud * losstaande initiatieven van leerkrachten (op vrijwillige basis) - Niveau van de leerling: * uitgekeken na 1 ste graad? * weinig interesse in het thema * mentaliteitswijziging nodig

10 2. Analyse beginsituatie school Noden school: onze analyse = algemeen schooltype B - nood aan duidelijke beleidsvisie school - bestaande MOS-werking: nood aan ondersteuning - actuele nood aan verderzetting MOS-werking - leerkrachten: nood aan gemeenschappelijke visie - nood aan overlegtool leerkrachten voor afstemmen thema’s - leerlingen: nood aan verdieping op prikkelende en boeiende manier

11 2. Analyse beginsituatie school Prioriteiten voor acties: - spreiding van de acties over het ganse schooljaar - laagdrempelig: gezien laag engagement leerlingen - doel: mentaliteitswijziging bij leerlingen (en leerkrachten 2 de graad) - bewustwording van leerlingen dat ze ook hun steentje kunnen bijdragen - rekening houden met de schoolgrootte (telkens enkele klassen verantwoordelijk stellen voor de implementatie)

12 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie * Voorstellen van enkele pakketten * Overzicht volledige aanbod 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

13 3. Implementatie Doel: geïntegreerd verloop implementatie op schoolniveau - verschillende actiedagen (niet los van elkaar) - geen éénmalige gebeurtenissen * thema blijft verder aan bod komen tijdens schooljaar - organisatie themadagen: * gedeelde verantwoordelijkheid van directie, leerkrachten, leerlingen * via verantwoordelijk stellen klassen * leerlingen dragen de marketing

14 3. Implementatie Volledige aanbod subthema’s: 1.Eet lokaal, denk globaal 2.Kringloopactie 3.Dikke-truiendag 4.Kranig water 5.Mobiel met minder CO2 6.Vegetarisme 7.Zwerfvuil 8.Ecologische voetafdruk

15 3. Implementatie Bespreking enkele subthema’s: - opdeling in vier groepjes - toebedeling subthema - opstellen mindmap - opstellen plan tot implementatie - presenteren implementatieplan

16 3. Implementatie

17

18

19

20

21 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie * schoolniveau * niveau leerkracht * niveau leerlingen 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

22 4. Evaluatie - Schoolniveau: * voorstellen van het project aan pedagogisch adjunct-directeur * nagaan of aanbod voldoende voldoet aan de vraag - Niveau leerkracht: * belangrijk: creëren draagvlak * in kaart brengen van noden ivm MOS-werking 2 de graad via focusgroep en enquêtes * overlegforum via gezamenlijk document (al dan niet op server)

23 4. Evaluatie - Niveau leerling: * mentaliteitswijzing leerling meten via pre- en post- test door middel van enquêtes * peilen naar attitude, opvattingen en gedragswijzen * resultaten pre- en post-test als staving mentaliteitswijziging * eventueel: focusgroep organiseren met leerlingen 2 de graad of leerlingen leerlingenraad

24 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

25 5. Suggesties en alternatieven

26

27 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Suggesties en alternatieven 6.Conclusie

28 6. Conclusie Ons projectvoorstel ‘duurzame ontwikkeling op school’: - werkvorm op vraag van de pedagogisch adjunct-directeur - werkvorm op maat van de school - verder bouwend op bestaande initiatieven - rekening houdend met interesse leerlingen - rekening houdend met noden leerkrachten Hopend dat de school deze werkvorm zal implementeren en een nieuwe impuls kan geven aan het verderzetten van de bestaande MOS-werking.

29 Afronding presentatie Met oprechte dank voor uw aandacht en medewerking.


Download ppt "Didaktiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"

Verwante presentaties


Ads door Google