De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewind van goederen: omstandige medische verklaring standpunt van de arts Prof. dr. Patrick Cras Neurologie Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen Instituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewind van goederen: omstandige medische verklaring standpunt van de arts Prof. dr. Patrick Cras Neurologie Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen Instituut."— Transcript van de presentatie:

1 Bewind van goederen: omstandige medische verklaring standpunt van de arts Prof. dr. Patrick Cras Neurologie Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen Instituut Born Bunge

2 1 Beheer van goederen •Is de arts goed geplaatst om dit aspect te kunnen beoordelen? •Hoe pakt de arts dit best aan? •Welke aandoeningen verminderen de beslissingsbekwaamheid? •Ligt bewind/beheer van goederen in de lijn van beslissingsbekwaamheid in andere domeinen? Bv toestemming behandeling? •Welke instrumenten kan je in de praktijk gebruiken? •Hoe stel je het omstandig medisch verslag op?

3 2 Belangrijke begrippen •Bewustzijn, zelfbewustzijn •Autonomie •Handelingsbekwaamheid •Oordeelsvermogen •Beslissingsbekwaamheid, wilsbekwaamheid, ‘competence’ •Cognitieve, affectieve en wilsaspecten •Niveau’s en context

4 3 Autonomie •de onafhankelijkheid van de menselijke geest (Van Dale) •vermogen om te beslissen en te handelen naar eigen waarden en normen (Kant) •De mogelijkheid te denken, te beslissen en te handelen en wel op basis van eigen normen en waarden, zonder beïnvloeding van buitenaf en zonder enige hindernis te ervaren

5 4 Oordeelsvermogen •vermogen om onderscheid te maken tussen de externe werkelijkheid en de eigen denkbeelden en fantasieën (realiteitsbesef) •eigen mogelijkheden en beperkingen in te schatten en passende doelstellingen te kiezen met daarbij geschikte en sociaal aanvaarbare middelen om deze doelstellingen te bereiken (zelfinschatting) •sociale situatie correct te beoordelen en, met uiterlijke waardigheid en fatsoen, passend bij die situatie te handelen (decorum) Handboek voor Psychiatrie, 2008

6 5 Beslissingsbekwaamheid •Bekwaamheid is het vermogen om informatie te begrijpen die relevant is voor een bepaalde beslissing tot het opstarten of staken van een behandeling... •... vermogen om de redelijkerwijs te voorziene gevolgen van een beslissing of het niet nemen van die beslissing in beschouwing te nemen. •... na te streven graad van bekwaamheid of geschiktheid in oordeels- en besluitvorming... •Het vermogen bestaat enkel in relatieve of graduele zin, afhankelijk van de probleemsituatie of de vraagstelling. Lo, Bernard. Resolving Ethical Dilemmas: A Guide for Clinicians, 2nd Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2000:80-93.

7 6 Beslissingsbekwaamheid •Gezondheidszorgen •Activiteiten van het dagelijks leven -Wonen, huishouden,… -Financiële en administratieve handelingen -Kopen & verkopen van goederen, contracten •Beste voorspellers -Taal -Executieve functies -Minder betrouwbaar… MMSE

8 7 MMSE

9 8 Toestemming voor interventie Wat dient een patiënt te begrijpen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen? •Aard … van interventie •Doel •Risico’s en voordelen •Risico’s bij abstinentie •Bestaan van alternatieven

10 9 Instrumenten Competence to consentCriteria van White Aid to capacity evaluationACE Capacity assessment toolCAT Decision assessment measureCCTI Hopemont capacity assesment interview HCAI MacArtur Capacity Assessment Tool MacCAT-T MacCAT-CR MacCAT-CA

11 10 Een beslissing door een wilsbekwame persoon wordt gekarakteriseerd door... •Informatie opnemen en verwerken -Opnemen en onthouden van informatie -Relevantie inschatten •Cognitieve en affectieve aspecten -Relevantie voor eigen persoon inschatten (‘autoreferentie’) -Nadenken over alternatieven, rangschikken, verdedigbare rechtvaardiging •Beslissen -Mogelijkheid tot selectie van bepaalde optie -Interne consistentie, coherentie, standvastigheid over een zeker verloop van tijd -Eventuele kritische heroverweging, inzicht in eigen denkproces Criteria van White, gemodificeerd

12 11 Beperkte beslissingsbekwaamheid •Verminderd bewustzijn •Gestoorde inhoud van bewustzijn •Waangedachten en verminderd realiteitsbesef •Beperkte intellectuele ontwikkeling •Kinderen •Dementie

13 12 Hoe vermindert dementie de beslissingbekwaamheid? •Geheugenstoornissen •Stoornissen in -Taal -Handelen -Kennen en herkennen -Executieve functies, plannen en organiseren •Verminderd sociaal en/of professioneel functioneren •Evolutie en toename van hulpbehoevendheid over een periode van gemiddeld 7 jaar

14 13 Persoonlijkheidsveranderingen bij dementerenden •Voorafbestaande persoonlijkheidsstructuur •Sociale omgangsfuncties •Gedragsstoornissen •Impulsiviteit, grotere bereidheid tot het nemen van risico’s, irrationele economische handelingen

15 14 Hulpmiddelen beoordeling •Screeningsinstrumenten -MMSE -Montreal Cognitive Assesment (MOCA) •Complexere taken -Instrumental activities of daily living (IADL) •Gedragsveranderingen -Beck’s Depression Inventory -Neuropsychological inventory (NPI) •Beslissingsbekwaamheid -MacArthur Competence test

16 15 MMSE - MOCA •Mini-mental state examination -Drempelwaarde ≤25 -16-25 -10-16 -<10 •Montreal Cognitive Assesment -Drempelwaarde ≤25 (±1 naargelang opleiding) -Abstract redeneren, ruimtelijk inzicht, benoemen, aandacht, woordvlotheid, rekenen, korte termijn geheugen -Gevalideerde Nederlandse versie -Gevoeliger dan MMSE in hogere regionen

17 16

18 17 IADL Instrumental activitities of daily living Lawton schaal Complexe activiteiten van het dagelijkse leven Executieve functies

19 18 NPI Neuropsychological inventory Impulsiviteit wordt niet gemeten

20 19 MacArthur Competence test •Competence to consent for treatment •Competence to participate in clinical trials •Competence to vote •… Structured interview: MacCAT-T Ability to… a)Express a choice b)Understand c)Appreciate d)Reason

21 20 MacArthur Competence Assessment Tool voor beheer van goederen bestaat niet…

22 21

23 22

24 23 Checklists

25 24

26 25 Omstandig medisch verslag •“Het omstandig medisch verslag dat bij de aanvraag moet zitten, is in het ideale geval zo opgesteld dat het de vrederechter helpt om de situatie goed in te schatten.” (KBS, 2011) •Publicatie KBS bevat instrumenten om arts, vrederechter, bewindvoerder te helpen beslissingsbekwaamheid in te schatten

27 26 Praktisch •Beslissingsbekwaamheid is gradueel en contextueel •Beslissingsbekwaamheid in kader van beheer van goederen: geen gevalideerde testen •MMSE weinig betrouwbaar in hogere regionen •Beschrijving van corticale functies, met name taal en executieve functies •Vragenlijst KBS gedetailleerde weergave functieniveau


Download ppt "Bewind van goederen: omstandige medische verklaring standpunt van de arts Prof. dr. Patrick Cras Neurologie Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen Instituut."

Verwante presentaties


Ads door Google