De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe pensioenregeling PostNL Uitleg over het principeakkoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe pensioenregeling PostNL Uitleg over het principeakkoord"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe pensioenregeling PostNL Uitleg over het principeakkoord

2 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie

3 Terug- en vooruitblik Principe cao-akkoord december 2012
Gezamenlijk pensioenvoorstel aan pensioenfonds Afspraken voor cao PostNL en cao PostNL Pakketten Pensioenfonds vindt voorstel evenwichtig: uitvoerbaar, uitlegbaar en financieel verantwoord PostNL en vakbonden hebben daarop principe- pensioenakkoord gesloten Ledenraadpleging door vakorganisaties Beoogde invoering per 1 januari 2014 Na akkoord salarisverhoging van 0,4% per 1 januari 2013 Eerder Stand van zaken Hoe nu verder

4 De 3 pijlers van pensioen
3e pijler zelf gespaard Aanvullend pensioen Pensioen Het principe-akkoord gaat hier over 2e pijler via werkgever(s) AOW 1e pijler van overheid

5 Waarom een nieuwe pensioenregeling?
Nieuwe wettelijke regels in 2014 Pensioenen onder druk Economische ontwikkelingen Kosten en risico’s voor PostNL Nieuwe pensioenregeling houdt rekening met beide ontwikkelingen Uitgangspunten nieuwe pensioenregeling: Evenwichtige verdeling van risico’s voor PostNL en deelnemers Pensioenregeling voldoet aan huidige wet- en regelgeving Toekomst bestendig betekent niet dat de regeling nooit kan veranderen. De overheid kan altijd veranderingen aan brengen

6 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie

7 Hoe bereken je je jaarlijkse pensioenopbouw?
Pensioengevend salaris Stel dat het jaarlijkse fulltime pensioengevende salaris (inclusief pensioengevende toelagen) € is Pensioengrondslag De pensioengrondslag is dan het pensioengevende salaris minus de franchise. Stel de franchise is € Parttime factor Wat is je parttime factor? Werk je 4 dagen, zo’n 30 uur, dan is de parttimefactor 80%. Pensioenopbouw De opbouw van pensioen is bijvoorbeeld 2% per jaar. Dit is een percentage van de pensioengrondslag Berekening pensioenopbouw Pensioengrondslag = € € = € Parttime pensioenopbouw = € * 2% * 80% = € 272 Pensioenaanspraak = € 272 vanaf 67 jaar levenslang per jaar

8 Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans
Regeling voor deelnemer 1. Pensioenrichtleeftijd Wat is de pensioenrichtleeftijd? 2. Wanneer pensioen Wanneer kan ik met pensioen? 3. Pensioenopbouw Hoeveel pensioen wordt jaarlijks opgebouwd? 4. Franchise Hoe groot is het vaste deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd? 5. Nabestaanden- pensioen Welk pensioen ontvangt de nabestaande als de deelnemer overlijdt? 6. Toeslagambitie In welke mate blijft het opgebouwde pensioen waardevast?

9 Wat verandert? Van oud naar nieuw
Pensioenreglement 2006 Pensioenreglement 2014 1. Pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar 67 jaar 2. Wanneer met pensioen 60 – 67 jaar 3. Pensioenopbouw 1,923% 2,000% 4. Franchise 5. Nabestaandenpensioen 70% 60% 6. Toeslagambitie 100% of 80% Opgebouwd pensioen Het tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft staan

10 Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans
Financiering door PostNL 6. Pensioenpremie Wat mag het pensioen kosten? 7. Bijstortverplichting Welke (extra) betalingsverplichting heeft de werkgever bij een te lage dekkingsgraad?

11 6. Variabele pensioenpremie voor werkgever
11 6. Variabele pensioenpremie voor werkgever Verlaging opbouw Premie maximum 27,5% Variabele premie hoogte Opbouw 2,0% ouderdomspensioen plus opbouw nabestaandenpensioen Premie minimum 21,5% Extra opbouw tot fiscaal maximum en extra toeslag voor actieve deelnemers

12 Aanvullend als opslag op premie
7.1 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad Bijstortverplichting werkgever Maximum van 1,25% per jaar (nu ca. € 75 miljoen) van de voorziening pensioen verplichting per 1 januari 2014 Aanvullende premie afhankelijk van de dekkingsgraad Aanvullende premie werkgever Hoogte dekkingsgraad Aanvullend als opslag op premie Lager dan 120% 10% Vanaf 120% tot 130% 5% Vanaf 130% 0% 75 mln in speakernotes toevoegen en aangegeven dat dit obv huidige situatie is

13 7.2 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad
Bijstorting € 150 miljoen PostNL betaalt € 150 miljoen per 31 december 2013 om zorg te dragen voor voldoende dekkingsgraad in de nieuwe regeling Indien er een dekkingstekort ontstaat tussen 2014 en eind 2018 zal PostNL maximaal € 300 miljoen betalen Voorwaardelijke bijstorting € 300 miljoen Als maximaal aanvullende financiering niet voldoende blijkt om de dekkingsgraad weer op het vereiste peil te krijgen, wordt je pensioenopbouw of je pensioen lager

14 7.3 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad
In € mln 300 150 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toegezegde bijstorting Als maximaal aanvullende financiering niet voldoende blijkt om de dekkingsgraad weer op het vereiste peil te krijgen, wordt je pensioenopbouw of je pensioen lager Voorwaardelijke bijstorting Maximale jaarlijkse bijstorting

15 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie

16 Langer doorwerken voor hetzelfde pensioen
Om hetzelfde pensioen te bereiken als in de huidige regeling op leeftijd 62,5 moeten medewerkers tot maximaal 2 jaar langer doorwerken Naarmate je dichter tegen je pensioen aanzit, hoef je minder lang door te werken om hetzelfde pensioenbedrag te bereiken dat je in de huidige regeling zou ontvangen Naarmate je in een hogere schaal zit, zal je langer moeten doorwerken om hetzelfde pensioenbedrag te bereiken dat je in de huidige regeling zou ontvangen

17 Voorbeeldberekeningen
Op de volgende slides worden vereenvoudigde voorbeelden toegelicht. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op bestaande informatie van werknemers die full time werken. Dit zijn zogenoemde maatmensen Met deze maatmensen wordt duidelijker wat de veranderingen betekenen voor verschillende leeftijden en schalen Het pensioen dat je tot en met 31 december 2013 hebt opgebouwd blijft staan Alle bedragen zijn bruto en slechts indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

18 Voorbeeldberekeningen Hoeveel maanden langer doorwerken?
medewerker salarisschaal leeftijd salaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Joeri 2 31 1.934 3 Anja 55 1 Joeri is 31 jaar en verdient € bruto per maand (€ bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet hij 3 maanden langer doorwerken. Anja is 55 jaar en verdient ook € bruto per maand (€ bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet zij 1 maand langer doorwerken.

19 Voorbeeldberekeningen Hoeveel maanden langer doorwerken?
medewerker salarisschaal leeftijd salaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Aisha 10 41 4.023 16 Jos 55 5 Aisha is 41 jaar en verdient € bruto per maand (€ bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet zij 16 maanden langer doorwerken. Jos is 55 jaar en verdient ook € bruto per maand (€ bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet hij 5 maanden langer doorwerken.

20 Voorbeeldberekeningen overzicht Hoeveel maanden langer doorwerken?
Onderstaand overzicht is een voorbeeld van langer doorwerken voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. medewerker salaris schaal leeftijd dienstjaren salaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Joeri 2 31 15 1.934 3 Anja 55 20 1 Astrid 33 2.118 7 Ahmed 35 Piet 60 40 Karel 6 28 2.534 Nancy 4 Aisha 10 41 4.023 16 Jos 5 Marieke 59 Johan 13 6.329 18 Karin 25

21 Voorbeeldberekeningen Hoeveel pensioen krijg je straks?
Wat is nu je pensioenvooruitzicht als je stopt op leeftijd 62,5 en wat als je doorwerkt tot 67 jaar? medewerker salaris-schaal leeftijd salaris per maand ouderdoms-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdoms-pensioen bij 62,5 jaar (nieuwe regeling) ouderdoms-pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) Joeri 2 31 1.934 7.336 7.173 10.531 Anja 55 5.506 5.471 8.265 Joeri heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € bruto per jaar (excl. AOW). Anja heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € bruto per jaar (excl. AOW).

22 Voorbeeldberekeningen Hoeveel pensioen krijg je straks?
medewerker salaris-schaal leeftijd salaris per maand ouderdoms-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdoms-pensioen bij 62,5 jaar (nieuwe regeling) ouderdoms-pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) Aisha 10 41 4.023 22.426 19.952 29.810 Jos 55 22.278 21.466 31.747 Aisha heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € bruto per jaar (excl. AOW). Jos heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € bruto per jaar (excl. AOW).

23 Voorbeeldberekeningen overzicht Hoeveel pensioen krijg je straks?
Onderstaand overzicht is een voorbeeld van langer doorwerken voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. mede-werker salarisschaal leef-tijd dienst-jaren salaris per maand ouderdoms-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdomspensioen (nieuwe regeling) 62,5 64 65 66 67 Joeri 2 31 15 1.934 7.336 7.173 8.143 8.868 9.661 10.531 Anja 55 20 5.506 5.471 6.276 6.879 7.540 8.265 Astrid 3 33 2.118 8.754 8.322 9.460 10.309 11.240 12.260 Ahmed 35 8.209 8.099 9.208 10.036 10.943 11.936 Piet 60 40 9.872 9.842 11.111 12.057 13.090 14.220 Karel 6 28 2.534 11.585 10.340 11.805 12.901 14.103 15.422 Nancy 9.944 9.700 11.092 12.134 13.276 14.528 Aisha 10 41 4.023 22.426 19.952 22.794 24.921 27.252 29.810 Jos 22.278 21.466 24.437 26.656 29.085 31.747 Marieke 59 20.649 20.310 23.170 25.306 27.646 30.212 Johan 13 6.329 42.208 37.048 42.239 46.120 50.373 55.037 Karin 25 36.344 34.761 39.716 43.421 47.480 51.934

24 Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?
medewerker salaris-schaal leeftijd salaris per maand nabestaanden-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden-pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden-pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Joeri 2 31 1.934 5.093 6.477 6.131 Anja 55 1.935 3.237 4.700 4.141 Joeri zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € bruto per jaar (excl AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn nabestaandenpensioen € bruto per jaar (excl AOW). Indien Joeri voor zijn pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € bruto per jaar (excl AOW). Anja zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € bruto per jaar (excl AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar nabestaandenpensioen € bruto per jaar (excl AOW). Indien Anja voor haar pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € bruto per jaar (excl AOW). Hoeveel lager het nabestaandenpensioen precies wordt, is afhankelijk van leeftijd en van wat al aan nabestaandenpensioen in de huidige regeling was opgebouwd.

25 Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?
medewerker salaris-schaal leeftijd salaris per maand nabestaanden-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden-pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden-pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Aisha 10 41 4.023 18.506 20.561 19.748 Jos 55 13.674 18.742 16.510 Aisha zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € bruto per jaar (excl AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar nabestaandenpensioen € bruto per jaar (excl AOW). Indien Aisha voor haar pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € bruto per jaar (excl AOW). Jos zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € bruto per jaar (excl AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn nabestaandenpensioen € bruto per jaar (excl AOW). Indien Jos voor zjin pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € bruto per jaar (excl AOW). Hoeveel lager het nabestaandenpensioen precies wordt, is afhankelijk van leeftijd en van wat al aan nabestaandenpensioen in de huidige regeling was opgebouwd.

26 Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?
Onderstaand overzicht is een voorbeeld van het nabestaandenpensioen voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. medewerker salarisschaal leeftijd dienst-jaren salaris per maand nabestaanden-pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden-pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden-pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Joeri 2 31 15 1.934 5.093 6.477 6.131 Anja 55 20 1.935 3.237 4.700 4.141 Astrid 3 33 2.118 5.907 7.346 6.946 Ahmed 35 5.031 7.055 6.232 Piet 60 40 3.394 5.147 4.368 Karel 6 28 2.534 8.109 9.301 9.221 Nancy 6.170 8.667 7.679 Aisha 10 41 4.023 18.506 20.561 19.748 Jos 13.674 18.742 16.510 Marieke 59 12.804 18.402 15.948 Johan 13 6.329 26.858 31.387 29.140 Karin 25 22.825 31.124 27.562

27 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie

28 Wat gaat er nu verder gebeuren?
De komende weken: leden vakorganisaties stemmen Eind november: verwachte uitkomst van de stemming Positieve uitkomst: Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2014 ingevoerd Ook ontvangen medewerkers die vallen onder de cao PostNL of cao PostNL Pakketten dan met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 0,4 procent vanaf 1 januari 2013 Medio 2014: actuele pensioenplanner en nieuw uniform pensioenoverzicht (UPO)

29 Meer informatie? Op Mijn PostNL - Personele Zaken vind je meer informatie over de nieuwe pensioenregeling Ook kun je terecht op de websites van de vakorganisaties


Download ppt "De nieuwe pensioenregeling PostNL Uitleg over het principeakkoord"

Verwante presentaties


Ads door Google