De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NIEUWE PENSIOENREGELING POSTNL UITLEG OVER HET PRINCIPEAKKOORD 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NIEUWE PENSIOENREGELING POSTNL UITLEG OVER HET PRINCIPEAKKOORD 1."— Transcript van de presentatie:

1 DE NIEUWE PENSIOENREGELING POSTNL UITLEG OVER HET PRINCIPEAKKOORD 1

2 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie 2

3 Terug- en vooruitblik • Principe cao-akkoord december 2012 • Gezamenlijk pensioenvoorstel aan pensioenfonds • Afspraken voor cao PostNL en cao PostNL Pakketten • Pensioenfonds vindt voorstel evenwichtig: uitvoerbaar, uitlegbaar en financieel verantwoord • PostNL en vakbonden hebben daarop principe- pensioenakkoord gesloten • Ledenraadpleging door vakorganisaties • Beoogde invoering per 1 januari 2014 • Na akkoord salarisverhoging van 0,4% per 1 januari 2013 3 Eerder Stand van zaken Hoe nu verder

4 De 3 pijlers van pensioen 4 AOW Pensioen 2 e pijler via werkgever(s) 1 e pijler van overheid Aanvullend pensioen 3 e pijler zelf gespaard Het principe- akkoord gaat hier over

5 Waarom een nieuwe pensioenregeling? • Nieuwe wettelijke regels in 2014 • Pensioenen onder druk • Economische ontwikkelingen • Kosten en risico’s voor PostNL • Nieuwe pensioenregeling houdt rekening met beide ontwikkelingen • Uitgangspunten nieuwe pensioenregeling: • Evenwichtige verdeling van risico’s voor PostNL en deelnemers • Pensioenregeling voldoet aan huidige wet- en regelgeving 5

6 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie 6

7 Hoe bereken je je jaarlijkse pensioenopbouw? 7 Pensioengevend salaris Stel dat het jaarlijkse fulltime pensioengevende salaris (inclusief pensioengevende toelagen) € 30.000 is Parttime factor Wat is je parttime factor? Werk je 4 dagen, zo’n 30 uur, dan is de parttimefactor 80%. Pensioenopbouw De opbouw van pensioen is bijvoorbeeld 2% per jaar. Dit is een percentage van de pensioengrondslag Berekening pensioenopbouw Pensioengrondslag = € 30.000 - € 13.000 = € 17.000 Parttime pensioenopbouw = € 17.000 * 2% * 80% = € 272 Pensioenaanspraak = € 272 vanaf 67 jaar levenslang per jaar Pensioengrondslag De pensioengrondslag is dan het pensioengevende salaris minus de franchise. Stel de franchise is € 13.000

8 Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans 8 1. Pensioenrichtleeftijd Wat is de pensioenrichtleeftijd? 3. Pensioenopbouw Hoeveel pensioen wordt jaarlijks opgebouwd? 4. Franchise Hoe groot is het vaste deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd? 5. Nabestaanden- pensioen Welk pensioen ontvangt de nabestaande als de deelnemer overlijdt? 6. Toeslagambitie In welke mate blijft het opgebouwde pensioen waardevast? Regeling voor deelnemer 2. Wanneer pensioen Wanneer kan ik met pensioen?

9 Wat verandert? Van oud naar nieuw 9 Pensioenreglement 2006Pensioenreglement 2014 1. Pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar67 jaar 2. Wanneer met pensioen 60 – 67 jaar 3. Pensioenopbouw 1,923%2,000% 4. Franchise € 15.471€ 13.227 5. Nabestaandenpensioen 70%60% 6. Toeslagambitie 100% of 80%70% Opgebouwd pensioen Het tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft staan

10 Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans 10 6. Pensioenpremie Wat mag het pensioen kosten? Financiering door PostNL 7. Bijstortverplichting Welke (extra) betalingsverplichting heeft de werkgever bij een te lage dekkingsgraad?

11 6. Variabele pensioenpremie voor werkgever Premie minimum Premie maximum Opbouw 2,0% ouderdomspensioen plus opbouw nabestaandenpensioen Extra opbouw tot fiscaal maximum en extra toeslag voor actieve deelnemers Verlaging opbouw Variabele premie hoogte 11 27,5% 21,5%

12 12 7.1 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad Maximum van 1,25% per jaar (nu ca. € 75 miljoen) van de voorziening pensioen verplichting per 1 januari 2014 Aanvullende premie afhankelijk van de dekkingsgraad Bijstortverplichting werkgever Aanvullende premie werkgever Hoogte dekkingsgraad Aanvullend als opslag op premie Lager dan 120%10% Vanaf 120% tot 130%5% Vanaf 130%0%

13 13 7.2 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad PostNL betaalt € 150 miljoen per 31 december 2013 om zorg te dragen voor voldoende dekkingsgraad in de nieuwe regeling Indien er een dekkingstekort ontstaat tussen 2014 en eind 2018 zal PostNL maximaal € 300 miljoen betalen Bijstorting € 150 miljoen Voorwaardelijke bijstorting € 300 miljoen Als maximaal aanvullende financiering niet voldoende blijkt om de dekkingsgraad weer op het vereiste peil te krijgen, wordt je pensioenopbouw of je pensioen lager

14 14 7.3 Aanvullende financiering door de werkgever bij te lage dekkingsgraad 2019201520182017201620142013 150 Maximale jaarlijkse bijstorting Voorwaardelijke bijstorting Toegezegde bijstorting In € mln Als maximaal aanvullende financiering niet voldoende blijkt om de dekkingsgraad weer op het vereiste peil te krijgen, wordt je pensioenopbouw of je pensioen lager 300

15 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie 15

16 16 Langer doorwerken voor hetzelfde pensioen • Om hetzelfde pensioen te bereiken als in de huidige regeling op leeftijd 62,5 moeten medewerkers tot maximaal 2 jaar langer doorwerken • Naarmate je dichter tegen je pensioen aanzit, hoef je minder lang door te werken om hetzelfde pensioenbedrag te bereiken dat je in de huidige regeling zou ontvangen • Naarmate je in een hogere schaal zit, zal je langer moeten doorwerken om hetzelfde pensioenbedrag te bereiken dat je in de huidige regeling zou ontvangen

17 17 • Op de volgende slides worden vereenvoudigde voorbeelden toegelicht. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op bestaande informatie van werknemers die full time werken. Dit zijn zogenoemde maatmensen • Met deze maatmensen wordt duidelijker wat de veranderingen betekenen voor verschillende leeftijden en schalen • Het pensioen dat je tot en met 31 december 2013 hebt opgebouwd blijft staan • Alle bedragen zijn bruto en slechts indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Voorbeeldberekeningen

18 18 • Joeri is 31 jaar en verdient € 1.934 bruto per maand (€ 25.069 bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet hij 3 maanden langer doorwerken. • Anja is 55 jaar en verdient ook € 1.934 bruto per maand (€ 25.069 bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet zij 1 maand langer doorwerken. medewerkersalarisschaalleeftijdsalaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Joeri2311.9343 Anja2551.9341 Voorbeeldberekeningen Hoeveel maanden langer doorwerken?

19 19 • Aisha is 41 jaar en verdient € 4.023 bruto per maand (€ 52.140 bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet zij 16 maanden langer doorwerken. • Jos is 55 jaar en verdient ook € 4.023 bruto per maand (€ 52.140 bruto per jaar). Om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62,5 moet hij 5 maanden langer doorwerken. medewerkersalarisschaalleeftijdsalaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Aisha10414.02316 Jos10554.0235 Voorbeeldberekeningen Hoeveel maanden langer doorwerken?

20 20 medewerkersalaris schaal leeftijddienstjarensalaris bruto per maand aantal maanden doorwerken om zelfde pensioen te bereiken als nu op leeftijd 62,5 Joeri231151.9343 Anja255201.9341 Astrid333152.1187 Ahmed355352.1182 Piet360402.1181 Karel62802.53415 Nancy655352.5344 Aisha1041104.02316 Jos1055404.0235 Marieke1059354.0233 Johan1340106.32918 Karin1355256.3297 Onderstaand overzicht is een voorbeeld van langer doorwerken voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. Voorbeeldberekeningen overzicht Hoeveel maanden langer doorwerken?

21 21 • Joeri heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € 7.336 bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € 10.531 bruto per jaar (excl. AOW). • Anja heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € 5.506 bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € 8.265 bruto per jaar (excl. AOW). medewerkersalaris- schaal leeftijdsalaris per maand ouderdoms- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdoms- pensioen bij 62,5 jaar (nieuwe regeling) ouderdoms- pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) Joeri2311.9347.3367.17310.531 Anja2551.9345.5065.4718.265 Voorbeeldberekeningen Hoeveel pensioen krijg je straks? Wat is nu je pensioenvooruitzicht als je stopt op leeftijd 62,5 en wat als je doorwerkt tot 67 jaar?

22 22 • Aisha heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € 19.952 bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € 29.810 bruto per jaar (excl. AOW). • Jos heeft op leeftijd 62,5 een pensioen bereikt van € 21.466 bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € 31.747 bruto per jaar (excl. AOW). medewerkersalaris- schaal leeftijdsalaris per maand ouderdoms- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdoms- pensioen bij 62,5 jaar (nieuwe regeling) ouderdoms- pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) Aisha10414.02322.42619.95229.810 Jos10554.02322.27821.46631.747 Voorbeeldberekeningen Hoeveel pensioen krijg je straks?

23 23 mede- werker salaris schaal leef- tijd dienst- jaren salaris per maand ouderdoms- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) ouderdomspensioen (nieuwe regeling) 62,564656667 Joeri231151.9347.3367.1738.1438.8689.66110.531 Anja255201.9345.5065.4716.2766.8797.5408.265 Astrid333152.1188.7548.3229.46010.30911.24012.260 Ahmed355352.1188.2098.0999.20810.03610.94311.936 Piet360402.1189.8729.84211.11112.05713.09014.220 Karel62802.53411.58510.34011.80512.90114.10315.422 Nancy655352.5349.9449.70011.09212.13413.27614.528 Aisha1041104.02322.42619.95222.79424.92127.25229.810 Jos1055404.02322.27821.46624.43726.65629.08531.747 Marieke1059354.02320.64920.31023.17025.30627.64630.212 Johan1340106.32942.20837.04842.23946.12050.37355.037 Karin1355256.32936.34434.76139.71643.42147.48051.934 Onderstaand overzicht is een voorbeeld van langer doorwerken voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. Voorbeeldberekeningen overzicht Hoeveel pensioen krijg je straks?

24 24 • Joeri zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 5.093 bruto per jaar (excl AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn nabestaandenpensioen € 6.477 bruto per jaar (excl AOW). Indien Joeri voor zijn pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € 6.131 bruto per jaar (excl AOW). • Anja zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 3.237 bruto per jaar (excl AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar nabestaandenpensioen € 4.700 bruto per jaar (excl AOW). Indien Anja voor haar pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € 4.141 bruto per jaar (excl AOW). • Hoeveel lager het nabestaandenpensioen precies wordt, is afhankelijk van leeftijd en van wat al aan nabestaandenpensioen in de huidige regeling was opgebouwd. medewerkersalaris- schaal leeftijdsalaris per maand nabestaanden- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden- pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden- pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Joeri2311.9345.0936.4776.131 Anja2551.9353.2374.7004.141 Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?

25 25 • Aisha zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 18.506 bruto per jaar (excl AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar nabestaandenpensioen € 20.561 bruto per jaar (excl AOW). Indien Aisha voor haar pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € 19.748 bruto per jaar (excl AOW). • Jos zou op leeftijd 62,5 een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 13.674 bruto per jaar (excl AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn nabestaandenpensioen € 18.742 bruto per jaar (excl AOW). Indien Jos voor zjin pensioneren komt te overlijden, is er een nabestaandenpensioen verzekerd van € 16.510 bruto per jaar (excl AOW). • Hoeveel lager het nabestaandenpensioen precies wordt, is afhankelijk van leeftijd en van wat al aan nabestaandenpensioen in de huidige regeling was opgebouwd. medewerkersalaris- schaal leeftijdsalaris per maand nabestaanden- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden- pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden- pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Aisha10414.02318.50620.56119.748 Jos10554.02313.67418.74216.510 Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?

26 26 medewerkersalaris schaal leeftijddienst- jaren salaris per maand nabestaanden- pensioen bij 62,5 jaar (huidige regeling) nabestaanden- pensioen bij 67 jaar (nieuwe regeling) nabestaanden- pensioen bij overlijden vóór pensioneren (nieuwe regeling) Joeri231151.9345.0936.4776.131 Anja255201.9353.2374.7004.141 Astrid333152.1185.9077.3466.946 Ahmed355352.1185.0317.0556.232 Piet360402.1183.3945.1474.368 Karel62802.5348.1099.3019.221 Nancy655352.5346.1708.6677.679 Aisha1041104.02318.50620.56119.748 Jos1055404.02313.67418.74216.510 Marieke1059354.02312.80418.40215.948 Johan1340106.32926.85831.38729.140 Karin1355256.32922.82531.12427.562 Onderstaand overzicht is een voorbeeld van het nabestaandenpensioen voor een aantal verschillende salarisschalen en leeftijden. Voorbeeldberekeningen Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?

27 Inhoud A. Inleiding B. Inhoud van de nieuwe pensioenregeling C. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor jou? D. Tijdlijn en meer informatie 27

28 Wat gaat er nu verder gebeuren? • De komende weken: leden vakorganisaties stemmen • Eind november: verwachte uitkomst van de stemming • Positieve uitkomst: • Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2014 ingevoerd • Ook ontvangen medewerkers die vallen onder de cao PostNL of cao PostNL Pakketten dan met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 0,4 procent vanaf 1 januari 2013 • Medio 2014: actuele pensioenplanner en nieuw uniform pensioenoverzicht (UPO) 28

29 Meer informatie? • Op Mijn PostNL - Personele Zaken vind je meer informatie over de nieuwe pensioenregeling • Ook kun je terecht op de websites van de vakorganisaties 29


Download ppt "DE NIEUWE PENSIOENREGELING POSTNL UITLEG OVER HET PRINCIPEAKKOORD 1."

Verwante presentaties


Ads door Google