De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrated primary care needs integrated research infrastructure: The Netherlands Primary Care Database Robert Verheij, NIVEL Primary Care Information.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrated primary care needs integrated research infrastructure: The Netherlands Primary Care Database Robert Verheij, NIVEL Primary Care Information."— Transcript van de presentatie:

1 Integrated primary care needs integrated research infrastructure: The Netherlands Primary Care Database Robert Verheij, NIVEL Primary Care Information Network. R.Verheij@NIVEL.nl

2 Health care system in NL • Gatekeeping role for GP for specialist care. • GP: List system (epidemiological denominator). • Health care entrepreneurs • Managed competition • Health insurers play a key role • Doctors are never far away

3 Routine Electronic health records • Increasing use (eg. 99% of GPs use EHR system). • Represent a continuous source of information relating to diseases, illnesses and treatment of patients.

4 Why EHR data from primary care? • Primary care first point of contact with health care system for most problems; • Dense network of services; • Covers all morbidity: – not only serious cases (cf hospital data or causes of death); – And not only reportable deseases (as in occupational health monitors). • Routinely available; • Cheaper than health interview surveys; • Much cheaper than health examination surveys; • Professional health assessment; • Epidemiological denominator is not a problem in countries with list system (UK, Italy, DK, NL). In other countries (B, Fr) this can be resolved; • Longitudinal: follow patients through time!

5 Information about what? • Quality of care • Accessibility • Developments in public health • Manpower planning

6 Information for whom? • Managers of practices or groups of practices • Patient organisations • Ministry of health • Health insurers

7 NIVEL repositories based on EHR data NIVEL repositories representative samples of: • General practices (120 practices; 400.000 patients) • Allied health services (40 physiotherapists, 40 exercise therapists, 30 dieticians). • Primary care psychologists (650)

8 Research examples • Evaluation of health care system reform (Van Dijk 2012) • Association between different diseases (Raterman et al 2012). • Quality of care trends (Van Dijk, 2011). • Multimorbidity (eg Van Oostrom et al. 2008). • Developments in public health (eg Verhaak 2005). • Evaluation direct access to allied health services (Bossen et al. 2011).

9 Silo’s of data that can not be linked

10 National trend towards integrated care  Multidisciplinary guidelines  Multidisciplinary disease management programs;  Physiotherapistst and primary mental health care accessible without referral;  Introduction of GP out of hours co-ops;  Primary care entrepreneurs … make it necessary to broaden the information basis and include also other primary care disciplines.

11 Record linkage •GPs  Pharmacies  allied health services,  out of hours services  primary mental health care + possibility to link to secondary care data •follow patients through the health care system. •possibility to approach patients for additional information.

12 timeline

13 How to collect data in health care system of small scale individual health care professionals?

14 Primary care group Primary care groups Out of hours service region GP phyisio dietician psych pharmacy GP phyisio dietician psych pharmacy GP phyisio dietician psych pharmacy GP phyisio dietician psych pharmacy GP phyisio dietician psych pharmacy GP phyisio dietician psych pharmacy Secondary care

15 Useful feedback for practice management and negotiations with insurers. www.nivel.nl/mijnpraktijk-demo

16 But what about privacy?

17 Fexible zone model (Kuchinke et al. 2011) Linking anonymous data using pseudonyms Via Trusted Third Party (TTP)

18 Additional information via informed consent

19 Software complexity

20 • General practitioners: 8 software packages • Allied health care: appr 10 software packages • Out of hours services: 3 software packages

21 But what about the quality of the data?

22 EMR-scan: data Quality checks www.nivel.nl/mijnpraktijk-demo

23 Governance Strong emphasis on involvement of professional organisations. • National association of GPs • Association of primary care psychologists • Association of dieticians • Etc…… Decide upon data requests and research themes

24 Examples of research questions

25 Chronic patients Relation GP-dietician and • Nutrition advice: dietician better than GP? • Fysiotherapists in GP practices: what happens in elsewhere in the health care system? • Effects of prevention in primary care on morbidity and health care utilisation. • Evaluation of different payment systems and organisational models.

26 Acute care Relation GP versus out of hours service • Relation between GP care during office hours • Unnecessary use of out of hours service. • Did patients consult their regular GP for the same problem?

27 Mental health Relation GP-primary care psychologist • What happens in the GP practice before people consult a psychologist? • And after? • What is the role of the practice assistant for mental health problems? • Co-morbidity.

28 Netherlands Primary Care Research Database: A research infrastucture like a a Swiss army knife

29 Voorbeelden gebruik zorgregistraties • Effecten van stelselwijziging op gebruik en kwaliteit van zorgstelselwijziging • Analyses integrale bekostiging geneesmiddelenintegrale bekostiging geneesmiddelen • Evaluatie directe toegang fysiotherapiedirecte toegang fysiotherapie • RIVM RIVM – Kosten van ziekten – Ontwikkelingen volksgezondheid (VTV-RIVM) – Ontwikkelingen in toegankelijkheid en kwaliteit van zorg (RIVM en vele anderen) • Behoefteramingen zorg

30 Stelselwijziging • Verandering in financiële prikkels minimale effecten op geleverde zorg. • Invloed van medisch ethiek en richtlijnen lijkt grote verschillen in de verleende zorg te hebben tegengegaan. Proefschrift: C. van Dijk over veranderde huisartsenhonorering in 2006 op basis van LINH-data Terug naar voorbeelden

31 Gebruik directe toegang fysiotherapie Invoering DTF Bron: LIPZ

32 Incidentie van klachten bewegingsapparaat bij de huisarts Invoering DTF Bron: LINH Terug naar voorbeelden

33 Kosten geneesmiddelen voor integraal bekostigde aandoeningen (2008) Diabetes GNAFLTotaal Totale groep patiënten met diabetes (n=10.955) Startmodel Diabetesmedicatie 159 30 189 + gerelateerde medicatie (lipideverlagers, antihypertensiva, relevante overige hart- en vaatmedicatie) 365 97 462 + overig (erectiemiddelen, antimycotica, glaucoommiddelen) 377 99 476 Patiënten met diabetes zonder cardiovasculaire comorbiditeit (n=7.225) Startmodel Diabetesmedicatie 149 28 177 + gerelateerde medicatie (lipideverlagers, antihypertensiva, relevante overige hart- en vaatmedicatie) 293 76 369 + overig (erectiemiddelen, antimycotica, glaucoommiddelen) 303 78 381 Patiënten met diabetes met cardiovasculaire comorbiditeit (n=3.374) Startmodel Diabetesmedicatie 180 33 213 + gerelateerde medicatie (lipideverlagers, antihypertensiva, relevante overige hart- en vaatmedicatie) 518 141 659 + overig (erectiemiddelen, antimycotica, glaucoommiddelen) 535 144 679 Patiënten met diabetes die uitsluitend orale diabetesmedicatie gebruiken (n=5.337) Startmodel Diabetesmedicatie 57 39 96 + gerelateerde medicatie (lipideverlagers, antihypertensiva, relevante overige hart- en vaatmedicatie) 277 126 403 + overig (erectiemiddelen, antimycotica, glaucoommiddelen) 288 129 416 Totale groep patiënten met CVRM (n=14541) Startmodel Antihypertensiva 102 45 148 + gerelateerde medicatie (antitrombotica, lipideverlagers, relevante overige hart- en vaatmedicatie) 249 86 335 +diabetesmedicatie 293 94 387 Totale groep patiënten met COPD (n=4504) Startmodel COPD-middelen 376 35 411 + gerelateerde medicatie (COPD-middelen, glucocorticoiden en antibiotica) 385 47 431 Bron: LINH Terug naar voorbeelden

34 34 Belang voor RIVM • VTV, Nationaal Kompas en Zorgbalans: – monitoring morbiditeit in de bevolking – indicatoren voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg • Kosten van ziekten • Reguliere kennisvragen op terrein van chronische zorg/integrale bekostiging (IB): – Wat is zorggebruik binnen en buiten de keten-dbc’s • Gebruik veelal in combinatie met andere registraties (bv. Vektis, kankerregistratie, ziekenhuisdata)

35 35 VTV: top 10 meest prevalentie ziekten Bron: huisartsregistraties (w.o. LINH)

36 36 Comorbiditeit in Nederland op basis van huisartsregistraties Bron: LINH Terug naar voorbeelden

37 Routinematig, voor de zorg en door de zorg verzamelde gegevens vormen een schat aan informatie over gezondheid en zorg.

38 Maar….

39 Veranderingen in de organisatie van de eerstelijn • Opkomst huisartsenposten. • Eerste lijnszorg steeds meer multidisciplinair • Directe toegang paramedici en ELP. • Ketenzorg informatiesystemen (KIS)> missende informatie. • Bekostiging steeds meer multidisciplinair: integrale bekostiging; populatiebekostiging. • Taakherschikking en –delegatie. • Substitutie 1 e -2 e lijn.

40 Gevolgen voor zorgregistraties • Monodisciplinaire zorgregistraties bieden onvoldoende zicht op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de eerstelijn. • Morbiditeit niet meer volledig (bv DTF, HAP) • Noodzaak om compleet, samenhangend eerstelijns zorggebruik in beeld te kunnen brengen. • Noodzaak om relaties te kunnen leggen met tweedelijnszorggebruik (substitutie).

41 Bron: LINH/LIPZ/NPCG

42 Huidige gegevensverzamelingen: • Niet koppelbaar (onderling en aan andere bronnen) • Incompleet • Voldoet onvoldoende aan toenemende eisen t.a.v. privacy • Versnipperd

43 Gevolg: Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg zijn niet meer goed te analyseren in monodisciplinaire informatiesystemen.

44 Evaluatie integrale bekostiging • Populatiegerichte bekostiging • Co-morbiditeit • Verantwoording over prestaties • Ongewenste risicoselectie zorgprogramma’s • Verbinden eerste- en tweedelijnszorg

45 RVZ rapport

46

47 Akkoord VWS-LHV

48 Huisartsenpost

49 NIVEL Zorgregistraties is een: • Permanente • Betrouwbare en valide • Flexibel inzetbare • Landelijk representatieve Informatievoorziening over de zorg die geleverd wordt in de eerstelijn. Die gegevens omvat van • Huisartsen • Assistenten • Praktijkondersteuners • Oefentherapeuten • Dietisten • Fysiotherapeuten • Eerstelijnspsychologen • Apotheken • Huisartsenposten Die onderling en met andere databases gekoppeld kunnen worden

50 Zorggroep Tweedelijns zorg huisartsen Oefen Dietisten fysio ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten fysio ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten fysio ELP apotheek Zorggroep huisartsen Oefen Dietisten fysio ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten fysio ELP apotheek huisarts Oefen Dietisten fysio ELP apotheek HDS

51 Vele facetten • Prioritaire inhoudelijke thema’s • ICT: veel softwarepakketten • Governance (wie mag wat met de gegevens) • Privacy • Pseudonimisering en Trusted Third Party (TTP) • Werving deelnemers • Feedback aan deelnemers

52 Prioritaire thema’s • Zorg en preventie chronisch zieken (bv. huisarts vs. fysiotherapeut, integraal bekostigde zorg, zorggroepen) • Acute zorg (huisartsenpraktijk vs. huisartsenpost) • Psychische zorg (bv. huisartsenpraktijk vs. eerstelijnspsycholoog)

53 Chronisch zieken (2) • Stand van zaken: – ICT: vernieuwde extracties bij paramedici en huisartsen – Werving extra huisartsen via regionale datacentra – Analyses bruikbaarheid diagnostisch archief (gevens over bloeddruk, bloedsuiker, BMI). – Feedback portal paramedici en huisartsen klaar Feedback

54 Aantal metingen bloeddruk

55 Acute zorg (2) • Stand van zaken: – Pilot: gegevens van 10 HDS (1,5 miljoen inw) – Koppelbaar aan gegevens van 150 huisartsenpraktijken waarvan gegevens reeds bij NIVEL – Extracties en pseudonimisering geregeld. – Feedback HAPs in voorbereiding

56 Urgentie van contacten op de HAP

57 GGZ keten (2) Stand van zaken: – Vernieuwing extractie van gegevens en anonimisering via pseudoniemen. – Feedback via portal. – Artikel monodisciplinair in H&W. – Eerste analyses met gekoppelde gegevens via CBS. • 650 Eerstelijnspsychologen • 140 huisartsenpraktijken

58 Huisarts-ELP N% 143100%bij ELP behandeling afgesloten in 2009 11983%daarvan is tevens bij de huisarts geweest 6042%heeft daar in 2009 een psychisch probleem gepresenteerd

59 Privacy: het zone-model en gebruik TTP

60 Non-care zone Care zone Subzone 2 Research zone Data controller Research question Secondary DB privacy filter Subzone 1 Care DB GP filter privacy New linked DB privacy filter researcher Data controller database Research question filter privacy Privacy filter L linker L L

61 Wie mag wat met de gegevens? • Basisset van uitkomsten • Kerncijfers • Aanvullende gegevensverzamelingen en onderzoeksvragen: koepelorganisaties beslissen over ‘hun’ gegevens.

62 Governance model

63 JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC Governance goedkeuring Pseudonimiserings Software ZorgTTP Pseudonimisering in softwarepakketten JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC Presentatie website Extracties via ZorgTTP Voorbereiding en bouw geïntegreerde website Werving deelnemers nestjes compleet 20122013 Structurele fase

64 Na 2013 • Voortzetting met huidige VWS financiering voor: – LINH – LIPZ

65 Stand van zaken • Governance: koepels positief. • Werving – Huisartsen (enkele honderden worden benaderd) – Huisartsenposten (10 in pilot) – Zorggroepen (werving loopt) – Paramedici (worden nu benaderd) – Eerstelijnspsychologen (nog moeite met privacy) • Feedback als ‘vergoeding’ voor deelname. • Afschaffing financiële vergoeding. • Privacy goed geregeld. • Kwaliteitsindicatoren beschikbaar. • Proefkoppeling met ELP en huisartsen loopt.

66 En wat hebben we dan? • Een informatie-infrastructuur voor de eerstelijn. • Koppelbaar aan andere gegevensbronnen. • Mogelijkheid om aanvullende gegevens te verzamelen bij patiënten. • Genereert informatie over: – ontwikkelingen in de volksgezondheid – het functioneren van de eerste lijn.

67 Aansluiting bij Actuele beleidsthema’s • Integrale bekostiging • Populatiebekostiging: – evaluatie van regionale experimenten. – Landelijke referentiecijfers • Sturen op gezondheidsdoelen – Uitkomstparameters chronisch zieken • Kwaliteitsindicatoren

68 Bijlagen: discussiepunten

69 Stuurgroep:Mogelijke oplossingsrichting niet te groot maken. Waarom consumenten- organisatie erin? Naar adviesraad ipv stuurgroep. Waarom adjunct pl en coordinator ict in stuurgroep Vergezellen pl alleen indien nodig. Besluitvorming in de stuurgroep moet nog verder uitgewerkt worden.

70 Kamers:Mogelijke oplossingsrichting Kamer psychische zorg: Huisartsen verlenen ook psychische zorg; waarom alleen LVE in Kamer? Multidisciplinaire GGZ bespreken in Stuurgroep, met input uit de Kamers Kamer multidisciplinaire zorg: Waarom huisartsenkoepel niet vertegenwoordigd. Overleg huisartsenkoepel en LVG in de overkoepelende Stuurgroep. Reglementen per Kamer?Is mogelijk, mits niet strijdig met governance document. Secretariaat Kamers door NIVEL?Ja. Waarom een aparte kamer voor de multidisciplinaire zorg en niet deze opnemen in een overkoepelende stuurgroep? Wie wordt afgevaardigd uit de Kamers naar de Stuurgroep Wordt beslist door de Kamers. Die kunnen daar in een specifiek Kamer-reglement afspraken over maken.

71 Status aparte VWS Voor welke vragen/gegevens moet de beroepsorganisatie toestemming geven. Welke niet. Basis-set van kerncijfers definiëren. Algemene punten Wat gebeurt er met de gegevens als het netwerk wordt opgeheven? Samenstelling adviesraad Benoemingsprocedure nog niet helderKamers kunnen leden voordragen.

72 Feedbackrapporten Feedbackrapporten voor zorgverleners • Geeft inzicht in: – Aantallen consulten – Voorschrijfgedrag – Gepresenteerde gezondheidsproblemen – Kwaliteit van dossiervoering (EPD-scan) • ….. In vergelijking met collega’s (benchmark)

73 Voorbeeld feedback-portal Feedbackrapporten

74 …. maar zonder te meten weet je niets …..


Download ppt "Integrated primary care needs integrated research infrastructure: The Netherlands Primary Care Database Robert Verheij, NIVEL Primary Care Information."

Verwante presentaties


Ads door Google