De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TiteldiaVoorbeeld lay-out Nevi, 24 maart 2014 Peter Millenaar P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TiteldiaVoorbeeld lay-out Nevi, 24 maart 2014 Peter Millenaar P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven."— Transcript van de presentatie:

1 TiteldiaVoorbeeld lay-out Nevi, 24 maart 2014 Peter Millenaar P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven

2 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: 1.Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016 2.Waar staan we met Purchase-to-Pay? 3.Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?” Agenda 2

3 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Concern Inkoop draagt bij aan Visie Rabobank 2016 door middel van: Vernieuwen en Verbinden • Samen waarde toevoegen in de keten met leveranciersoplossingen (Waarde) Kostenverlaging • Samen verzilveren van harde besparingen uit nieuwe contracten (prijs) • Samen op zoek naar kostenverlagingen (kosten) • Samen kosten wegnemen (TCO) Concern Inkoop draagt bij aan Visie Rabobank 2016 door middel van: Vernieuwen en Verbinden • Samen waarde toevoegen in de keten met leveranciersoplossingen (Waarde) Kostenverlaging • Samen verzilveren van harde besparingen uit nieuwe contracten (prijs) • Samen op zoek naar kostenverlagingen (kosten) • Samen kosten wegnemen (TCO) Leveranciers vervullen een cruciale rol in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van Rabobank en in het bijzonder het concurrentievoordeel. Van de totale uitgaven van Rabobank wordt structureel ongeveer twee derde uitgegeven aan leveranciers en dit aandeel zal naar verwachting in de toekomst minimaal gelijk blijven. Rabobank Concern Inkoop levert haar bijdrage aan Visie 2016 door haar opdrachtgevers te laten excelleren met het integreren van excellente leveranciers t.b.v. de klanten 3

4 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: In de inkoopketen werkt RCI samen in interactie met betreffende businesspartijen 4 Business planning Inkoop planning Inkopen Contract- en leveranciers management Bestellen en betalen (P2P) Intelligence “finding the value” “getting what is agreed” “Improving the value” “getting what is agreed” “Improving the value” “defining the value” “order & pay the value” Business Finance, RCI, Business RCI Business “visualising the value”

5 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: P2p proces Rabobank verzilvert de activiteiten in strategisch en tactisch Inkoopproces 5 Business planning Inkoop planning Inkopen Contract- en leveranciers management Bestellen en betalen (P2P) Intelligence Maximalisatie gebruik RaboShop

6 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Rabobank heeft relatieve voorsprong op P2P (en E- invoicing) en achterstand op sourcing suites en procurement networks 6

7 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Inkoop & Finance zijn in het P2P proces onlosmakelijk met elkaar verbonden. 7 “P2P implemented in Finance alone will have an emphasis on the finance aspects. Implemented in Procurement, it will focus on procurement and purchasing.” Bron: Purchasing Insight

8 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: 1.Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016 2.Waar staan we met Purchase-to-Pay? 3.Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?” Inhoudsopgave 8

9 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Missie van de RaboShop® “Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven 1) • Een professionele virtuele marktplaats voor bestellers, producteigenaren en leveranciers… • … die borgt dat producten en diensten worden ingekocht op basis van afgesloten contracten • …die inzicht in- en controle op leveranciersuitgaven biedt • ….op een marktconforme kostenniveau, middels focus op operational excellence • Een belangrijke peiler onder de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Rabobank 9 1) Voor visuele uitwerking businessmodel RaboShop zie bijlage 1

10 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Raboshop ®, een volwassen webshop met meer dan een half miljard spend per jaar 10 – Met 523 miljoen omzet in 2013 (180 mln in 2009) – Gemiddeld 4000 unieke gebruikers per maand – 600 leveranciers die via RaboShop leveren – meer dan 2.500 actieve contracten – meer dan 230.000 orderregels per jaar worden volledig elektronisch gefactureerd en betaald – financiële verplichtingen van RaboShop inkopen zijn automatisch opgenomen in de financiële rapportages van RN en LB

11 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: RaboShop draagt bij aan Cost, Value en Risk doelstellingen 11 Risk Cost Zakelijk bestelgemak Inzicht & Controle Value • 1 bestelportaal • Gemakkelijk bestellen en factureren • Eenduidige standaard procesgang • 1 bestelportaal • Gemakkelijk bestellen en factureren • Eenduidige standaard procesgang • Inzicht in verplichtingen, kosten en uitgaven • Inzicht en controle uitnutting contracten • Inzicht in verplichtingen, kosten en uitgaven • Inzicht en controle uitnutting contracten • Inkoopvolume in control door maximale contract compliance • Contract risico management • Borging MVO condities • Voldoen aan interne en externe regelgeving (w.o. Procuratie etc.) • Inkoopvolume in control door maximale contract compliance • Contract risico management • Borging MVO condities • Voldoen aan interne en externe regelgeving (w.o. Procuratie etc.) • Lagere proceskosten bestellen t/m betalen door efficiënt proces en juiste boekingsgang. • Lagere tarieven door volumebundeling • Reductie bestellingen zonder contract • Lagere proceskosten bestellen t/m betalen door efficiënt proces en juiste boekingsgang. • Lagere tarieven door volumebundeling • Reductie bestellingen zonder contract company benefits management benefitsuser benefits

12 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: 1.Contractcompliance: • inperking imagoschade • MVO borging • beste prijs/prestatie verhouding 2.Procescompliance interne- en externe regelgeving 3.Actueel inzicht in verplichtingen en gemaakte kosten 4.Jaarlijks 3-4% besparing op de spend • Verzilvering contractbesparing • Lage proceskosten (STP) • Minder eigen subadministraties RaboShop® heeft sterke ROI door gegarandeerde compliance Besparing (*1000 euro)Totaal Besparing bestel & factuurproces4460 Opheffen subadmin500 Besparing inkoopkosten18680 Exploitatie- en programmakosten-4800 Totale besparing per jaar (*1000)18.340 12 Gartner, 2013 The Average additional cost for every dollar spent that is not compliant to a supplier contract of agreement is 22% Aberdeen, 2009, The CFO’s view on procurement Best in class enterprises display a requisition to order cycle time which is less than one-fourth the cycle time displayed by all other firms Aberdeen, 2008, eprocurement benchmark The average enterprise books 38% of the identified or negotiated savings that procurement identifies. Aberdeen, 2009, The CFO’s view on procurement

13 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Uitrol RaboShop in organisatie: De Enable fase met accent op orde brengen randvoorwaarden gebruik is in 2013 afgerond ENABLE ( Randvoorwaarden op orde) ENFORCE (Verankering in inkoopbeleid) ENCOURAGE (Stimuleren gebruik)  Gebruiksgemak | Verhogen gebruikers tevredenheid naar 7,0 Betrouwbaarheid| Verhogen gebruikerstevredenheid naar 7,0

14 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: 1.Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016 2.Waar staan we met Purchase-to-Pay? 3.Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?” Inhoudsopgave 14

15 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Encourage fase | Optimalisatie gebruik bij gelijk- blijvende gebruikerstevredenheid en continue verlaging proceskosten ENABLE ENFORCE ENCOURAGE 15 Usability | Gelijkhouden tevreden- heid door continu verbeteren Efficiency | Verlagen Proceskosten door continu verbeteren Gebruik | Verlagen (inkoop)kosten door verhoging gebruik

16 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Encourage fase | De executie verloopt via twee parallelle cycli 16 Gebruik | Verlagen (inkoop)kosten door verhoging gebruik Usability | Gelijkhouden tevreden- heid door continu verbeteren Efficiency | Verlagen Proceskosten door continu verbeteren

17 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Gebruik | Keuze voor een P2P kanaal 1) is afhankelijk van de gewenste balans van contracteigenaar tussen risico-beheersing & procesefficiency 17 1) Hackettgroup, 2013, Insights in P2P Channelstrategy, aangepast naar Rabobank 2) Bij maverick buying is er geen relatie tussen contract en facturen. De spend informatie wordt verrijkt om de supplier compliance inzichtelijk te maken Analyse behoefte risico en controle & procesefficiency Analyse behoefte risico en controle & procesefficiency Commodity groepering Spend analyse Commodity bepaling Spend analyse Commodity bepaling Strategie bepaling Strategie bepaling Betaling Contract Factuur Declaraties en financiële verplichting Veronderstelde ontvangst (2-way-match) Leverbevestiging (3-way-match) Factuur Bestelling Betaling Bestelling Bevestiging Betaling Factuur Maverick Betaling Contract Terugkerende facturen Compliance Inzicht Controle Efficiency * *

18 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Gebruik| Deskresearch wordt d.m.v. ophalen en analyse risico controle en behoefte business partner omgezet naar strategie en uitrol gebruik RaboShop proces Stap 1: Deskresearch (“bollenpaat”) Stap 2: Check deskresearch bij business partijen en bepalen strategie Stap 3: opgestelde strategie implementeren en uitvoeren Stap 4: Continu verbeteren

19 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Efficiency | Goede werking van P2P kanalen vraagt om optimalisatie processen met juiste mix Procurement & Finance belangen 19 Uitgangspunt P2P kanaalstrategie: Bij alle kanalen (met uitzondering van Maverick) hoeft CRG FS de factuur niet meer ter accordering aan de budgethouder aan te bieden

20 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Usability | Vasthouden gebruikerstevredenheid door meebewegen met aangepaste gebruikerswensen 20 Uitgangspunten gebruikerswensen, geadresseerd in programma Procurius: • Usability • Proces Efficiency • Rapportage • Gebruik P2P proces

21 Voorbeeld lay-outEén kolom Tekst 1 2 3 4 5 Koppen, subkoppen, teksten en bullits Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits te veranderen: Sturing op procesbrede key performance indicatoren randvoorwaarde voor succes 21 KPIOmschrijvingDoelwaarde 2014 STP% bestellingen dat in één keer goed door het hele P2P proces loopt Factuuruitval% facturen dat niet in één keer door FS verwerkt kan worden % tijdige betaling% van de leveranciersuitgaven dat binnen 30 dagen is betaald % Tijdige goederenontvangst % van de goederenontvangsten dat binnen 5 werkdagen is uitgevoerd Gebruik RaboShop RN% leveranciersuitgaven RN dat door RaboShop loopt Gebruik RaboShop LB% leveranciersuitgaven LB dat door RaboShop loopt Tevredenheid gebruiksgemak Oordeel gebruikers over gebruiksgemak RaboShop (via Mitch monitor)


Download ppt "TiteldiaVoorbeeld lay-out Nevi, 24 maart 2014 Peter Millenaar P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven."

Verwante presentaties


Ads door Google