De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op Onderwijs en Onderzoek: Van ‘strangers in the night’ naar een gelukkig huwelijk? Sanneke Bolhuis Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg (www.fontys.nl/lectoraten/leerstrategieen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op Onderwijs en Onderzoek: Van ‘strangers in the night’ naar een gelukkig huwelijk? Sanneke Bolhuis Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg (www.fontys.nl/lectoraten/leerstrategieen)"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op Onderwijs en Onderzoek: Van ‘strangers in the night’ naar een gelukkig huwelijk? Sanneke Bolhuis Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg (www.fontys.nl/lectoraten/leerstrategieen) Conferentie ‘Lessen uit onderzoek’ Utrecht 28 januari 2010

2 Een gelukkig huwelijk? o Elkaar kennen, wederzijds op de hoogte zijn o Waardering + begrip voor wat ander doet en is In elkaar ‘toegevoegde waarde’ zien o Gemeenschappelijk doel/streven/opvatting over waar het eigenlijk om gaat o Erkenning elkaars bijdrage hieraan en gezamenlijke activiteiten

3 Kennismaking? Strangers in the night, Exchanging glances, Wondering in the night, What were the chances, ………. Something in your eyes was so inviting, Something in your smile was so exciting, Something in my heart told me I must have you.

4 ONDERZOEK ONDERWIJS MAATSCHAPPIJ ?

5 ONDERZOEK ONDERWIJS MAATSCHAPPIJ ?

6 Gezamenlijk doel Onderzoek: beter begrijpen hoe zij zich ontwikkelen en leren Onderwijs: bijdragen aan hun ontwikkeling en leren

7 WAAR GAAT DIT OVER?

8 ONDERZOEK

9 ONDERWIJS

10

11 ONDERZOEK ONDERWIJS

12 Hoe komen onderzoek en onderwijs bij elkaar? Onderzoek? Onderwijs? Welke stappen van onderzoek richting onderwijs? Welke stappen van onderwijs richting onderzoek?

13 Van onderzoek naar onderwijs? (1/2) Niet blijven steken in ‘ver weg’ onderzoek, maar: 1.Verworven inzichten toegankelijk maken (samenvatten, vanuit praktijkvragen beschrijven, in normaal Nederlands; niet alleen schriftelijke media – ook film, internet; vertalen in methoden) 2.Praktijkrelevant onderzoek; beleidsonderzoek, ontwerponderzoek. Scholen bij nodig.

14 Praktijk: Geordend Abstract Helder Contextloos Wetenschappelijke informatie: Onduidelijk Veel tegelijk Wat betekent dit? Wat moet ik doen? PRAKTIJK < HANDELEN < KENNIS < INFORMATIE

15 Van onderzoek naar onderwijs? (3/5) 3.Onderzoek in opdracht van groep scholen, één school of deel van een school (locatie, team) 4.Onderzoek samen met deelnemers uit groep scholen één school of deel van een school (locatie, team). Deelnemers: sl e/o leraren. 5.Schoolleiding en/of leraren leren om zelf (praktijk)onderzoek te doen

16 ONDERZOEK: Wie zet welke stappen? … individuele onderzoekers … hoogleraren … onderzoeksgroepen Onderzoeksbeleidsmakers - uit onderzoekswereld zelf -bij overheid e.a. financiers Criteria voor financiering en benoemingen.

17 Van onderwijs naar onderzoek? (1/3) Niet blijven steken in routinematig handelen, maar 1.Op de hoogte blijven wat er speelt: bij leerlingen, in de samenleving, in het vak, enz. 2.Informatie op waarde voor eigen onderwijs selecteren, beoordelen en gebruiken 3.In bijzonder resultaten uit onderzoek, wetenschappelijk verantwoorde informatie Maar … gaat om het gebruik in de praktijk

18 Van onderwijs naar onderzoek? (4/7) 4.Gebruiken bij het vinden van oplossingen voor problemen en ontwerpen van innovatie; 5.én bij evalueren van oplossingen en innovaties: 6.onderzoekers in de school halen + opdracht tot onderzoek geven 7.met onderzoekers samenwerken

19 Van onderwijs naar onderzoek? (8/10) 8.Leraren (en schoolleiding) leren om zelf praktijkonderzoek in de school te doen (onderzoekers als begeleiders) 9.Praktijkonderzoek door leraren en schoolleiding toegepast als professionele leerstrategie 10. Kwaliteitszorg in handen van leraren zelf: teamwerk voor professioneel onderwijs

20 Onderzoek naar de eigen lespraktijk Voorbeeld (Rogers et al., 2007): – Docent onderzoekt multiple-choice vragen – Twee typen data/gegevens: • Eén klas open vragen; andere klas multiple choice; • Leerlingen vragen naar hoe ze tot een keuze voor een antwoordalternatief komen – Conclusie: antwoorden van leerlingen op multiple- choice vragen doen geen recht aan inzicht van leerlingen

21 Onderzoek naar de eigen lespraktijk, wat levert het op? Voorbeelden Professionele ontwikkeling op het gebied van bijv.: • Docenten gaan anders gaan denken over de bruikbaarheid van middelen (Calhoun, 2002) • Docenten stemmen hun instructie af op ‘nieuwe’ kennis over hun leerlingen (Calhoun, 2002) • Docenten ontwikkelen een betere persoonlijke relatie met leerlingen (Rogers et al., 2007)

22 De cyclus van praktijkonderzoek in de school (2) REFLECTIE Kennis gebruiken Onderzoeksvragen formuleren. Hoe deze te beantwoorden? (4) (HER)ONTWERP voor praktijk (1a) HANDELEN & signaleren van problemen en/of wensen verbetering (3) ONDERZOEK uitvoeren: Gegevens verzamelen en analyseren. Conclusies trekken voor praktijk (1b) vervolg HANDELEN volgens herontwerp

23 Hoe maak je praktijkonderzoek door docenten succesvol? 1.Docenten formuleren eigen vragen 2.Kan individueel, maar … met collega’s meer effect (bijv. team als opdrachtgever; etc.) 3.Gelegenheid en tijd om te leren onderzoeken en onderzoek te doen: faciliteren! 4.Continuïteit. Dus geduld, niet opgeven bij tegenvallers maar ervan leren. Onderzoek verschilt in tempo van onderwijs.

24 Hoe maak je praktijkonderzoek door docenten succesvol? 5.Resultaten delen: communicatie in de school 6.Communicatie met andere belanghebbenden (ouders, buurt, maatschappelijk werk, politie) 7.Als onderdeel van kwaliteitszorg benutten 8.Inpassen in IPB 9.Schoolleiding: betrokkenheid! Bij dagelijks werk betrekken, tot schoolcultuur maken

25 Kwaliteitszorg zonder praktijkonderzoek (2) Geen of weinig (gezamenlijke ) REFLECTIE (4) Misschien info naar praktijk (bv. OR, ouders) (1a) HANDELEN (3) Kwaliteitszorg = ONDERZOEK voor bestuurlijk en extern gebruik (verantwoording) (1b) zelfde HANDELEN: ev. bijstelling of nieuwe actie in opdracht, ‘omdat het moet’

26 Leraren & onderzoek = veelvormig • Leerlingonderzoek begeleiden • Resultaten onderzoek in eigen vakgebied bijhouden en vertalen voor onderwijs • Resultaten vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek bijhouden en vertalen • Zelf onderzoek naar eigen praktijk doen PROFESSIONEEL onderwijs vereist FACILITEREN

27 ONDERWIJS: Wie zet welke stappen? … individuele leraren … teams … schoolleiding Onderwijsbeleidsmakers - uit onderwijs zelf: besturen, beroepsverenigingen - overheid … lerarenopleiders … lerarenopleidingen

28 ONDERZOEK ONDERWIJS MAATSCHAPPIJ BELEID NODIG!

29 Meer over lezen? • Onderzoek de school in!? Artikelen n.a.v. conferentie 25 september 2008, VO-Raad, Utrecht. • Bolhuis, S. (2008). Onderzoek in de school. Meso Magazine 28(160), 25-26. • Dat zoeken we zelf wel uit. Over onderzoek in de school door docenten, teamleiders en (midden)management. Themanummer Mesofocus 2009 (73) Deventer: Kluwer • Bolhuis, S. (2009). Hoe kan onderzoek bijdragen aan goed onderwijs? Meso Magazine 29, 168, 16-18

30 Onderwijs en onderzoek: een gelukkige relatie gewenst! And ever since that night, We've been together, Lovers at first sight, In love forever, It turned out so right, For strangers in the night.

31 DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Visie op Onderwijs en Onderzoek: Van ‘strangers in the night’ naar een gelukkig huwelijk? Sanneke Bolhuis Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg (www.fontys.nl/lectoraten/leerstrategieen)"

Verwante presentaties


Ads door Google