De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gemotiveerde leerling De gemotiveerde leerling Scholing voor bovenbouw Kandinskycollege Malderburcht Harry Harleman José Wichers-Bots

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gemotiveerde leerling De gemotiveerde leerling Scholing voor bovenbouw Kandinskycollege Malderburcht Harry Harleman José Wichers-Bots"— Transcript van de presentatie:

1 De gemotiveerde leerling De gemotiveerde leerling Scholing voor bovenbouw Kandinskycollege Malderburcht Harry Harleman José Wichers-Bots j.wichers@fontys.nl

2 Gedragsverwachtingen voor vanmiddag

3 Programma • Inleiding SWPBS • Presentatie eigen data - Gedrag van de ongemotiveerde/gemotiveerde leerling - Percentage gemotiveerde leerlingen - Gedrag docenten mbt ongemotiveerde/gemotiveerde leerling - Gedrag docenten mbt ongemotiveerde/gemotiveerde leerling • Werken in groepen: -Bepalen van top 3 van gewenste gedrag van leerlingen -Delen van effectieve interventies per gewenst gedrag • Evaluatie

4 School Wide Positieve Behavior Support SWPBS is een: Systematische aanpak in scholen om met alle betrokkenen een sociale cultuur te ontwikkelen en te handhaven in combinatie met individuele gedragsondersteuning zodat alle leerlingen succes hebben op zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied Systematische aanpak in scholen om met alle betrokkenen een sociale cultuur te ontwikkelen en te handhaven in combinatie met individuele gedragsondersteuning zodat alle leerlingen succes hebben op zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied W. Sailor, G. Dunlap, G. Sugai, & R. H. Horner (Eds.), Handbook of positive behavior support (2010) W. Sailor, G. Dunlap, G. Sugai, & R. H. Horner (Eds.), Handbook of positive behavior support (2010)

5 Tim Lewis (Arnhem 2010): • Educators cannot “make” students learn or behave • Educators can create environments to increase the likelihood students learn and behave • Environments that increase the likelihood are guided by a core curriculum and implemented with consistency and fidelity

6 The Challenge • The “core curriculum” is often punishment to try and reduce problem behavior in school • However, “punishing” problem behaviors (without a proactive support system) is associated with increases in (a) aggression, (b) vandalism, (c) truancy, and (d) dropping out. (Mayer, 1995, Mayer & Sulzar-Azaroff, 1991, Skiba & Peterson, 1999)

7 The Good News… Research reviews indicate that the most effective responses to school violence are Social Skills Training •Academic Restructuring •Behavioral Interventions = instructional strategies - “teaching” (Elliot, Hamburg, & Williams, 1998;Gottfredson, 1997; Lipsey, 1991, 1992; Tolan & Guerra, 1994):

8 SWPBS is combinatie van • Visie (Inspireren van intrinsieke besluiten) • Gemeenschappelijke waarden (Bepaal met elkaar wat je belangrijk vindt en leer ze aan) • Wetenschappelijk onderzoek* (Doe wat werkt) * Marzano, R. J. (2003). What works in school. Alexandria, ASCD.

9 José Wichers-Bots De pijlers van SWPBS • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden • Planmatige aanpak op basis van data • Preventie: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag • Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag • Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten

10

11

12 Relatie SWPBS en schoolresultaten • Hoe minder tijd aan gedragsproblemen wordt besteed, hoe meer tijd voor instructie • Instructietijd is hoog gecorreleerd aan leerling-succes (Putman, Horner, Algazzine, 2006)

13 De ongemotiveerde leerling Start SWPBS in VO vanuit ‘Moeilijke Onderwijssituatie’ Een moeilijke onderwijssituatie is een situatie waarin het gedrag dat een docent verwacht van de leerling zich niet voordoet.

14 David Rous: Het is mijn overtuiging dat wanneer je als school (of afdeling) kernkwaliteiten voor leerlingen formuleert en deze zoveel mogelijk terug laat komen in hun leeromgeving door posters en mentorlessen- of binnen welke les dan ook -, de waarden deel gaan uitmaken van onze gezamenlijke leercultuur en zo ook een bijdrage zullen leveren aan een positieve leerlingattitude. D.Rous (2011), Teamproject Verbetering leerlingattitude

15 Ongemotiveerd gedrag • Non-verbaal gedrag Zit achterstevoren tijdens de uitleg en let niet op (3x) • Spullen in gereedheid om te beginnen Wacht met spullen pakken tot ik het zeg (3x) • (verbaal)contact met medeleerlingen • (verbaal) contact met docent vragen stellen die niet over de stof gaan(2x) • Taakgerichtheid, huiswerk

16 Gemotiveerd gedrag • Non-verbaal gedrag • Spullen in gereedheid om te beginnen heeft spullen op tafel (2x) heeft spullen op tafel (2x) • (verbaal)contact met medeleerlingen • (verbaal) contact met docent vragen stellen over woorden uit de tekst die hij niet begrepen heeft(6x) Vragen om stof te begrijpen (2x) • Taakgerichtheid, huiswerk Huiswerk prima af (4x) Actief aan het werk (2x)

17 Percentage leerlingen hele les gemotiveerd N=22klassen Gemiddeld: 66% gemotiveerd

18 Complimenten voor gemotiveerd gedrag en reacties op ongemotiveerd gedrag bij klassen met een motivatie tussen 10 en 70% Complimenten gemotiveerd gedragReacties op ongemotiveerd gedrag 51 31 136 24 65 106 38 Gemiddeld 64

19 Complimenten voor gemotiveerd gedrag en reacties op ongemotiveerd gedrag bij klassen met een motivatie tussen 70 en 90% Complimenten gemotiveerd gedragReacties op ongemotiveerd gedrag 208 61 265 62 418 88 53 52 237 85 254 208 92 110 Gemiddeld 12 Gemiddeld 6

20 Relatie reacties en gemotiveerd gedrag Reactie op Gemot. Reactie op ongemot. % gemot 9290% 26590% 62 13650% 2430% 3810%

21 Opdracht 1.Bepalen van top 3 van gewenste gedrag van leerlingen nav gegevens. Schrijf op flap en hang op Schrijf de waarde erboven 2. Wissel per gewenst gedrag effectieve interventies met elkaar uit. Maak per gewenst gedrag top 3 Plenair 16.15 uur

22 Criteria voor SWPBS interventie zijn • er is nagedacht over een mogelijke preventieve (organisatorische) maatregel, die leidt tot het verwachte gedrag • daarnaast is het verwachte gedrag helder gecommuniceerd, expliciet aangeleerd en geoefend • gewenst gedrag is op een passende manier gewaardeerd en beloond: 4 complimenten:1correctie • Aandacht voor ongewenst gedrag wordt geminimaliseerd (negeren en complimenteren) • nacceptabel gedrag is persoonsonafhankelijk gecorrigeerd. (Newton, 2009; Van Meersbergen & Blonk, 2011)

23 Volgende bijeenkomst Vooraf: • PBS team maakt les ‘Gemotiveerd gedrag’ • 2 e Meting Tijdens Bijeenkomst: • Data 2 e meting • Oefenen met les • Beloningssysteem afspreken

24 Evaluatie

25 Belangrijke links • www.swpbs.nl www.swpbs.nl • www.pbis.org www.pbis.org • www.apbs.org www.apbs.org • http://www.youtube.com/watch?v=40mYbGuVR 70 (filmpjes) http://www.youtube.com/watch?v=40mYbGuVR 70 http://www.youtube.com/watch?v=40mYbGuVR 70


Download ppt "De gemotiveerde leerling De gemotiveerde leerling Scholing voor bovenbouw Kandinskycollege Malderburcht Harry Harleman José Wichers-Bots"

Verwante presentaties


Ads door Google