De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docentontwerpteams en self-efficacy

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docentontwerpteams en self-efficacy"— Transcript van de presentatie:

1 Docentontwerpteams en self-efficacy
Chantal Velthuis,

2 Leerkrachten basisonderwijs en W&T onderwijs
Taal en rekenen hebben op dit moment een hogere prioriteit Omdat we geen methode hebben kost dit te veel voorbereidingstijd… Daar heb ik geen tijd voor…. We hebben geen materialen bij ons op school… W&T is te moeilijk voor kinderen in de onderbouw

3 Wat wil Nederland? Kinderen al vroeg in aanraking brengen met W&T
Stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen (onderzoekend en ontwerpend leren) Meer tijd in het onderwijsprogramma voor W&T om ervoor te zorgen dat kinderen in aanraking komen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen

4 Wat moet er veranderen? De self-efficacy van leerkrachten op het gebied van W&T-onderwijs moet worden vergroot. Self-efficacy = “gevoel van bekwaamheid” = het vertrouwen dat iemand heeft om bepaalde taken tot een goed einde te brengen Meer tijd besteden en op een meer onderzoekende manier W&T gaan geven.

5 Self-efficacy Twee aspecten (Bandura, 1977):
Personal Science Teaching Self-efficacy (PSTE) Science Teaching Outcome Expectancy (STOE) Vergroten door (Bandura, 1997, Rohaan, Taconis, & Jochems, 2010 & Schoon & Boone, 1998): Succeservaringen met kinderen ‘Overgedragen’ ervaringen Sociale overtuiging Verminderen van stressvolle situaties Meer kennis

6 Onderzoeksvraag: Wat zijn effectieve kenmerken van een onderwijsprogramma op het gebied van W&T om de self-efficacy van leerkrachten te vergroten?

7 Docentontwerpteam (DOT)
Een groep van minimaal 2 leerkrachten, die regelmatig bijeenkomt, om in samenwerking een gezamenlijk curriculum te (her)ontwerpen (Handelzalts, 2009)

8 Effecten van een DOT Professionele ontwikkeling van leerkrachten
Vernieuwing van het schoolcurriculum Cultuurverandering in de school

9 DOT en self-efficacy: het proces

10 DOT en self-efficacy: het proces

11 Programma DOT Ontwerpactiviteiten volgen ADDIE
(Analyse, Design, Development, Design en Evaluation) Externe ondersteuning in de vorm van: Actief feedback geven Observaties in de klas Voorbeeldschool Aanbieden van W&T activiteiten Aanbieden van materialen/bronnen

12 DOT 8 bijeenkomsten van 3 uur Team:
8 leerkrachten Directeur Lerarenopleider W&T Opdracht: (her)ontwerpen van een eigen W&T curriculum

13 Resultaten (1) PSTE gestegen van lkr met een pre-DOT PSTE score <3.5 PSTE gelijk gebleven of gedaald van lkr met een pre-DOT PSTE >3.5

14 Resultaten (2) Externe ondersteuning resulteert in:
diepgaandere discussies, meer gefocust op W&T onderwijs (evaluatie) meer lesgeven in W&T een verandering in de manier van lesgeven van lkr met lage pre-DOT PSTE score

15 Conclusie (1) Een DOT ondersteunt door een lerarenopleider, met als doel het vergroten van het gevoel van bekwaamheid lijkt vooral geschikt voor leerkrachten met een laag gevoel van bekwaamheid.

16 Conclusies (2) Effectieve kenmerken van een W&T onderwijsprogramma zijn gevonden op 3 gebieden: Leeractiviteiten Externe begeleider Voorwaarden (tijd en materialen)

17 Leeractiviteiten gezamenlijke curriculumontwikkeling op de eigen school het onderwijzen van W&T in de eigen klas activiteiten ter ondersteuning van W&T onderwijs

18 Rol externe begeleider
Begeleiden van het ontwerpproces Stimuleren van teamdiscussies Ondersteunen bij het lesgeven op het gebied van W&T

19 Voorwaarden Duidelijke visie op W&T van de directeur
Ondersteuning in de vorm van tijd en middelen

20 Teacher role - guiding the curriculum design process - stimulating team discussion - supporting teachers regarding science teaching Rationale Ensuring that primary teachers are able to: give children a realistic view of science prepare children to participate in a modern world, full of science Aims and Objectives - increasing teachers' science teaching self-efficacy Content - SMK - PCK - curriculum design Learning activities - collaborative curriculum design - science teaching - supporting activities regarding science teaching Materials & Resources - process guide - literature and exemplary materials a clear focus on science teaching administrative support Grouping teachers teaching groups of children of about the same age external facilitator Location - in the primary teachers’ own school and classes Time - during collaborative curriculum design - during science teaching during supporting activities regarding science teaching Assessment - STEBI-NL - team observations - class observations

21


Download ppt "Docentontwerpteams en self-efficacy"

Verwante presentaties


Ads door Google