De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Coachend Leidinggeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Coachend Leidinggeven"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Coachend Leidinggeven
VO-congres 20 maart 2014

2 Wat gaan we doen? Korte introductie: Wat is VO-management coach en wat kunt u ermee? Ervaringen van VO-management coach en regio-coördinator Martin Hulsen Zelf aan de slag met coachend leidinggeven

3 Een bijdrage leveren aan professionalise ring van schoolleiders VO
Doel VO-academie Een programma opgezet om schoolleiders, middenmanagers en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering. Een bijdrage leveren aan professionalise ring van schoolleiders VO Definiëren van het beroep Een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen binnen de sector Stimuleren van professio nalisering Organiseren van voldoende kwaliteits opleidingen

4 Waarom VO-management coach?
Veranderende context Focus op professionalisering: beleid en praktijk Verantwoordelijkheid belegd bij de sector (VO-academie) 4000 leidinggevenden in VO, per jaar 300 startend Ervaren leidinggevenden kunnen veel betekenen

5 Wat is VO-management coach?
Ervaren leidinggevenden worden opgeleid tot coach, en coachen als onderdeel van hun opleiding twee beginnend leidinggevenden. de coaches vormen een netwerk van voorlopers waar het professionalisering betreft.

6 Stand van zaken VO-management coach
46 gecertificeerde coaches (te benaderen via 50 nieuwe coaches in opleiding 150 startende schoolleiders gecoacht Ruimte voor 50 nieuwe coachees (mei 2014.) Regionale netwerken opgezet

7 Deelnemers positief over traject:
“Als startend leidinggevende heb ik veel geleerd over mijzelf” “De intervisie met collega-schoolleiders is waardevol” “Het verrijkt mijn eigen functioneren” “Het traject is een waardevolle bijdrage aan de professionalisering”

8 Tussentijdse positieve evaluatie (respons 74%)
92% is tevreden tot zeer tevreden 70% geeft een cijfer 8 of hoger De themabijeenkomsten worden zeer goed beoordeeld (63%) of zelfs uitstekend (22%) 85% vindt de groepssupervisie en individuele intervisie zeer goed tot uitstekend Tussentijdse feedback is verwerkt in aanpak

9 Tussentijdse evaluatie effect.
85% geeft 8 of hoger over bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk 93% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de meerwaarde op het eigen werk Bijna tweederde is het er volledig mee eens dat het informele karakter een laagdrempelige manier is om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren 38% neemt de rol van ambassadeur op zich, 50% verwacht dat te gaan doen

10 De ervaringen van een VO-management coach

11 De redder Plaatje

12 De leidinggevende versus de coach
De leidinggevende is ongeduldig de coach heeft geduld De leidinggevende gaat spanningen uit de weg de coach gaat vragend de confrontatie aan

13 De leidinggevende versus de coach
De leidinggevende baalt van excuses De coach juicht bij een “ja maar” De leidinggevende is een betweter De coach is juist onwetend

14 Een onmogelijke combinatie?!
“leidinggeven combineren met coachen is een slecht idee. Ten eerste omdat leidinggeven al moeilijk genoeg is. Ten tweede omdat er belangenverstrengelingen op de loer liggen. Waar de coach het tempo van de gecoachte volgt en respecteert, heeft de leidinggevende zijn targets te managen. Persoonlijke ontwikkeling en leren reflecteren is niet te managen”.   (Hibma)

15 Wat hebben we geleerd? 1. Wij zijn geen redders! Kom niet te snel met tips 2. Stel goede vragen en vul niet in voor de ander: NIVEA 3. coachen is contact maken: contact voor contract

16 Wat hebben we geleerd? 4. Communicatie vraagt om goed luisteren, goed kijken, bewust stiltes inbouwen en spiegelen 5. De ander moet bewegen, dus ga op zoek naar wat hem beweegt (op zoek naar overtuigingen van de ander)

17 Wat hebben we nog meer geleerd?
6. Coachen leer je door het te doen, m.b.v. intervisie en supervisie, delen van kennis en vaardigheden. 7. En…. Wat valkuilen zijn!!

18 Wat is de opbrengst? Coachend leiderschap is een verrijking van het leiderschap, neem er de tijd voor! Leiderschap gericht op de groei en zelfstandigheid van de ander, geeft ruimte om zelf de goede dingen goed te doen. Een groot aantal VO-coaches kiest er voor zichzelf verder te bekwamen

19 Hoe gaan we verder? We willen de expertise op peil houden en ons enthousiasme met elkaar blijven delen. De opgeleide coaches zullen elkaar het komend jaar 2 keer ontmoeten op inspirerende bijeenkomsten met bovenstaand doel. De opgeleide coaches zijn beschikbaar om jonge, minder ervaren schoolleiders te coachen.

20 Hoe gaan we verder? De coachees van afgelopen jaar worden het komende jaar twee keer uitgenodigd voor begeleide intervisie met de mogelijkheid een eigen netwerk op te zetten en zich verder te ontwikkelen. Er is een site waarmee minder ervaren SL contact kunnen leggen met ervaren VO-coaches:

21 Coachen ≠ Leidinggeven?
Coaches geven aan het geleerde direct te gebruiken in de dagelijkse schoolpraktijk Bevordert de professionele dialoog Vergroot de persoonlijke effectiviteit  Ontwikkelen vermogen tot ‘coachend leidinggeven’

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Workshop Coachend Leidinggeven"

Verwante presentaties


Ads door Google