De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIEZEN IN DE DERDE KLAS. INHOUD  Inleiding kiezen  4 TL – 4 Havo  Na Havo 3  MBO  HBO  Tweede Fase: inhoud, profielen en vakken  Keuzetraject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIEZEN IN DE DERDE KLAS. INHOUD  Inleiding kiezen  4 TL – 4 Havo  Na Havo 3  MBO  HBO  Tweede Fase: inhoud, profielen en vakken  Keuzetraject."— Transcript van de presentatie:

1 KIEZEN IN DE DERDE KLAS

2 INHOUD  Inleiding kiezen  4 TL – 4 Havo  Na Havo 3  MBO  HBO  Tweede Fase: inhoud, profielen en vakken  Keuzetraject

3 Decaan?  Weet veel van:  profielen,  vervolgopleidingen en beroepen  Keuzebegeleiding - mentor is eerste aanspreekpunt - mentor is eerste aanspreekpunt - afspraak met decaan op verzoek - afspraak met decaan op verzoek - contact : e.s.a.m.witmer-oor@rvec.nl - contact : e.s.a.m.witmer-oor@rvec.nl

4 Keuzebegeleidingslessen (3H)  helpen met keuze voor profiel en vakken doordat je : - jezelf in beeld krijgt; - jezelf in beeld krijgt; - een idee krijgt van de mogelijkheden; - een idee krijgt van de mogelijkheden; - uitgelegd krijgt hoe de advisering zal - uitgelegd krijgt hoe de advisering zal verlopen. verlopen.

5 KIEZEN

6  Kiezen is een proces  Oriënteren, verdiepen en beslissen –Tijd nemen! –Advies vragen –Afwegen  Wat wil ik wel/niet?  Waarin ben ik goed?  Welke vakken zijn nodig voor vervolgopleiding? KIEZEN

7 Vier fasen  Oriënteren  Verkennen  Verdiepen  Knoop doorhakken

8 Oriënteren  waar ben ik goed in? (vakken, vaardigheden)  wat wil ik?  wat past bij mijn persoonlijkheid?  wat vinden anderen van mij?  wat zijn mijn interesses?  maak een zo lang mogelijke lijst, schrappen kan altijd nog

9 Verkennen  welke interesse is het belangrijkste?  welk vak / profiel is het leukst?  welke vakken zijn nodig voor de vervolg- opleiding(en) die ik wil?  kan ik het wel?  verzamel informatie  praat met ouders, mentor, docenten, vrienden/vriendinnen!  schrap op je lijstje

10 Verdiepen  klopt het beeld dat ik heb met de praktijk (van studie en beroep)?  is dit echt wat ik (nu én later) wil?  informeer bij bovenbouw- en eigen docenten en (ouderejaars)leerlingen  kijk eens in de boeken  lees vakkeninformatie op decanenpagina locatie Julianastraat (vakkenboekje)  schrap verder in je lijstje

11 Knoop doorhakken  Bekijk je informatie  Neem de beslissing  Ben je tevreden?  Voelt het goed?

12 Overstap 4TL naar Havo 4 Algemene voorwaarde:  Diploma 4TL Per profiel:  CM: Frans of Duits, geschiedenis  EM: wiskunde, economie, geschiedenis  NG:wiskunde, nask2, biologie ( en nask1 bij keuze voor natuurkunde) keuze voor natuurkunde)  NT:wiskunde, nask1 en nask2, biologie

13  Aanvullend advies voor TL-leerlingen: - voor Nederlands, Engels en wiskunde - voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 20 punten; minimaal 20 punten; - géén onvoldoende voor één van deze - géén onvoldoende voor één van deze vakken (verscherpte exameneisen) vakken (verscherpte exameneisen)

14 Verschil TL-4 Havo-4  Grotere hoeveelheid stof  Hoger tempo  Dieper op stof in  Meer zelfstandigheid  Niet alle vakken zelf gekozen  Iets meer vakken

15 Waarom van TL naar Havo?  Je kunt meer aan  Je wilt studiekeuze uitstellen  Je wilt meer kunnen kiezen MAAR:  Je moet het wel willen!  Je moet het wel kunnen!

16 Traject TL - Havo  10 feb ‘11 inleveren voorlopige keuze (via decaan PD) (via decaan PD)  24 mrt ‘11 keuzegesprek decaan J  7 apr ‘11 inleveren definitieve keuze (via decaan PD) (via decaan PD)  mei/ juni ‘11 kennismaking op locatie J.

17 Na Havo 3 HAVO 3 Havo 4 / 5 MAVO 4MBO niveau 1 - 4

18  Mogelijkheden na 3 HAVO (bevorderd): –MBO  Overgangsbewijs 4HAVO is toelatingsbewijs MBO –4/5 HAVO  Tweede fase  Mogelijkheden na 3 HAVO niet gehaald: –3 HAVO opnieuw -3 MAVO of 4 MAVO (bevorderingsnormen) - 3 TL KLAS 3 SLEUTELKLAS

19 Opleidingsboom

20 MBO  Beroepsonderwijs  Praktijk en theorie  Overstappen als: –Niveau havo te hoog ligt –Je nu al zeker weet wat je wilt worden  Doorstroming HBO blijft mogelijk

21 MBO  Sectoren: –Economie –Techniek –Zorg en welzijn –Groen (AOC)

22 MBO, waar bijvoorbeeld?  Hoogeveen: –Alfacollege (26 jan. 2011) –Drenthe College ( 27 jan. 2011)  Zwolle: –Deltioncollege (14 en 15 jan. 2011) –Landstede ( 18 nov. 2010)  Hoogeveen / Emmen: –Drenthe College (27 jan. 2011) –AOC Terra (27 jan. 2011)  Meppel: –AOC-Terra (27 jan. 2011) –Drenthe College (27 jan. 2011)

23 HBO sectoren EconomieGezondheidszorgOnderwijs Gedrag en maatschappij Techniek Natuur en milieu Kunst (politie / defensie)

24 Toelating tot HBO  Havo diploma  Nadere eisen: –Doorstroomrechten:  bepaald profiel en verplichte vakken –Speciale vaardigheden:  Hotelschool: sociale vaardigheden, talen  Sport: medische geschiktheid / motoriek, sociale vaardigheden  Verloskunde: sociale vaardigheden  Politie / leger: medische / psychische keuring

25 Andere opties  Na HAVO diploma geen HBO maar: –VWO 5 (al op HAVO tweede mvt kiezen) –MBO-plus –HBO Associate Degree –Tussenjaar –Buitenland

26 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN

27

28 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN

29 Gemeenschappelijk deel  Nederlands  Engels  Maatschappijleer  LO  CKV  Godsdienst

30 Profielen  Cultuur en maatschappij  Economie en maatschappij  Natuur en gezondheid  Natuur en techniek  Vast vak en keuzevak in profieldeel

31 Cultuur en maatschappij Vaste vakken ges fatl* of dutl* Profielkeuzevakken maatschappij (1) ak*, econ Profielkeuzevakken cultuur (1) ku-bv*, ku-mu*, fatl*, dutl* Vrije deel (1) wisA, in*, ak*, m&o*, econ, fatl*, dutl*, ku-bv*, ku-mu*, bsm* *minimaal 20 lln fatl/dutl: één van de twee gaat in ieder geval door

32 Economie en maatschappij Vaste vakken econ, ges wisA of wisB Profiel- keuzevakken (1) fatl*, dutl*, ak*, m&o* Vrije deel (1) fatl*, dutl*, in*, ak*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm*, nat** ( **alleen in combi met wisb)  minimaal 20 lln  fatl/dutl: één van de twee gaat in ieder geval door

33 Natuur en gezondheid Vaste vakken biol, wisA of wisB, schk Profiel- keuzevakken(1) nat, ak* Vrije deel (1) fatl*, dutl*, nat, econ, ges, in*, ak*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm*,  minimaal 20 lln  fatl/dutl: één van de twee gaat in ieder geval door

34 Natuur en techniek Vaste vakken wisB, schk, nat Profiel- keuzevakken (1) biol, in* Vrije deel (1) fatl*, dutl*, biol, econ, ges, ak*, in*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm*  minimaal 20 lln  fatl/dutl: één van de twee gaat in ieder geval door

35 Stichtingsnorm  Minimaal aantal leerlingen  Grens ligt bij 20  20 of minder: vak wordt niet aangeboden  Denk over een tweede keuze als je kiest voor: –in, ak, m&o, –ku-bv, ku-mu, –bsm

36 Waarop let je bij vrije deel? –Vind ik het een leuk vak? –Is het vak nuttig/verplicht voor latere opleiding? –Kan ik het vak aan?  Suggesties: –Denk eens aan econ bij CM, NG of NT –Denk eens aan biol bij NT –Is wisA bij CM niet handig?

37 Extra vak in vrije deel als: Je gemiddeld een zeven hebt en je bent gemotiveerd dan: sluit je met decaan contract

38 Contract extra vak  Leerling spreekt met docent af om vak te volgen, bijv. in tussenuren  Doet gewoon mee met toetsen  Wordt het teveel dan stoppen ( na overleg met vakdocent en decaan)

39 Zak- en slaagregeling Tweede Fase CIJFERRESULTAATVOORWAARDE Alles voldoende of één 5 GeslaagdGeen 5 en 5 of 4 en 5 of 4Geslaagd Gemiddelde cijfer minimaal 6 3 of lager Gezakt CKV en LO Voldoende afgesloten Welke 8 cijfers wegen mee in gemiddelde? Ne, En, 4 profielvakken, 1 vrij deelvak en combinatiecijfer CombinatiecijferProfielwerkstukMaatschappijleer

40 Verzwaring exameneisen  Met ingang van het examenjaar 2011-2012 geldt als aanvulling op de zak-slaag-regeling: - het gemiddelde CE-cijfer moet 5.5 of hoger - het gemiddelde CE-cijfer moet 5.5 of hoger zijn. zijn. Bovendien geldt vanaf examenjaar 2012-2013: Bovendien geldt vanaf examenjaar 2012-2013: - leerlingen mogen voor de vakken en, ne - leerlingen mogen voor de vakken en, ne en wis max. één 5 als eindcijfer halen; en wis max. één 5 als eindcijfer halen;

41 Nieuwe vakken in de Tweede Fase  Maatschappijleer,  Culturele en Kunstzinnige Vormgeving,  Management en Organisatie,  Bewegen Sport Maatschappij,  Informatica,  Kunstvak beeldende vorming,  Kunstvak muziek.

42 KEUZETRAJECT  voorlopige profielkeuze (inleveren 07-01-2011)  schooladvies docenten (inleveren 07-01-2011)  capaciteiten (Ø, A of D)  studiehouding / organisatorische vaardigheden (+ of - )  adviesvergadering (26-01-2011) :  handhaaf keuze leerling  verander van profiel (of vak)  MBO-advies  test (capaciteiten/motivatie) (8 en 9 feb 2011 en later evaluatiegesprek)  decanengesprek op verzoek (februari-april)  definitieve profielkeuze (inleveren 13-04-2011)

43 Na definitieve keuze: de wachtlijst •Veranderen kan alleen als er nog plaats is. •Pas duidelijk na de overgangsvergadering (juli 2011). •Tot die tijd sta je op de wachtlijst. •Je krijgt bij wijziging geen pakketgarantie.

44 VOORDAT JE GAAT KIEZEN……  ben je reëel en kritisch geweest naar jezelf?  weet je wat je kunt verwachten van de vakken in de bovenbouw?  ken je jezelf?  heb je vragen gesteld aan docenten bovenbouw, bovenbouwleerlingen?  heb je boeken en pta’s ingekeken?  heb je via de methode, mc-online, het internet jezelf geïnformeerd? –www.tkmst.nl, www.digischool.nl, www.toekomstdossier.nl, http://havovwo.kennisnet.nl/studieenberoep, http://profielkeuze.qompas.nl, www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nlwww.digischool.nlwww.toekomstdossier.nl http://havovwo.kennisnet.nl/studieenberoephttp://profielkeuze.qompas.nl www.studiekeuze123.nlwww.tkmst.nlwww.digischool.nlwww.toekomstdossier.nl http://havovwo.kennisnet.nl/studieenberoephttp://profielkeuze.qompas.nl www.studiekeuze123.nl  heb je gekeken naar de eisen van de vervolgopleidingen en naar een goede aansluiting bij de sector waarin jij terecht wilt komen?  weet je in grote lijnen wat de gewenste vervolgopleidingen inhouden?  weet je in grote lijnen wat de bijpassende beroepensector inhoudt?  heb je een vak in het vrije deel gekozen dat past bij je profiel?  heb je rekening gehouden met het schooladvies?  kun je, kortom, beargumenteerd uitleggen waarom je deze keuze maakt? en tenslotte…… en tenslotte……  HEB JE EEN KOPIE GEMAAKT VAN JE KEUZEFORMULIER?


Download ppt "KIEZEN IN DE DERDE KLAS. INHOUD  Inleiding kiezen  4 TL – 4 Havo  Na Havo 3  MBO  HBO  Tweede Fase: inhoud, profielen en vakken  Keuzetraject."

Verwante presentaties


Ads door Google