De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3-4-2017 KIEZEN IN DE DERDE KLAS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3-4-2017 KIEZEN IN DE DERDE KLAS."— Transcript van de presentatie:

1 KIEZEN IN DE DERDE KLAS

2 INLEIDING KIEZEN DERDE KLAS SLEUTELKLAS VERNIEUWDE TWEEDE FASE
INLEIDING KIEZEN DERDE KLAS SLEUTELKLAS VERNIEUWDE TWEEDE FASE NA HET DIPLOMA KEUZEBEGELEIDING LEERLINGENPANEL VRAGEN PAUZE VOORLICHTING GYMNASIUM

3 KIEZEN

4 Logisch-planmatig zonder veel emotie alternatieven op een rijtje gevolgen in kaart brengen verstandelijk, ordenen Intuïtieve automatische piloot spontaan, plotseling inzicht Impulsieve meteen een keuze maken als het moet blindelings ergens instorten Uitstellende alles uitvoerig bespreken onzekerheid en verwarring aarzeling, twijfel, uitstel Emotionele gevoelsmatige keuze sfeer / zich thuis voelen Meegaande aanpassen aan de ander vertrouwen op de ander

5 ORIËNTEREN wat wil ik? wat zijn mijn interesses?
waar ben ik goed in? (vakken, vaardigheden) wat past bij mijn persoonlijkheid? wat vinden anderen van mij? maak een zo lang mogelijke lijst, schrappen kan altijd nog

6 VERKENNEN welke interesse is het belangrijkste?
welk vak / profiel is het leukst? welke vakken zijn nodig voor de vervolgopleiding(en) die ik wil? kan ik het wel? verzamel informatie praat! schrap op je lijstje

7 VERDIEPEN klopt het beeld dat ik heb met de praktijk (van studie en beroep)? is dit echt wat ik (nu en later) wil? informeer bij docenten en (ouderejaars)leerlingen proeflessen

8 KNOOP DOORHAKKEN bekijk je informatie neem de beslissing
ben je tevreden? voelt het goed?

9 KLAS 3 SLEUTELKLAS Mogelijkheden na 3 VWO MBO 4/5 HAVO 4/5/6 VWO
KLAS 3 SLEUTELKLAS Mogelijkheden na 3 VWO MBO beroepsgericht overgangsbewijs 4H/4V is toelatingsbewijs MBO kies niveau 3 of 4 4 jaar 4/5 HAVO vernieuwde Tweede Fase 4/5/6 VWO

10 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN

11 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN
TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN SE soms ook eindexamen meestal helft examencijfer (opgebouwd uit cijfers van toetsen en opdrachten in 4, 5 en 6vwo) begint al in 4vwo CE landelijk examen eind 6vwo voorwaarde voor deelname is behalen van het SE VT (voortgangstoets)/ HD (handelingsdeel)/ PO (praktische opdracht) / PWS (profielwerkstuk) PTA alle rechten en plichten met betrekking tot het SE SBU rekeneenheid voor de vakken (per 3 jaar) geeft de tijd aan die een leerling gemiddeld nodig heeft voor een vak moet totaal 4800 zijn (40 uur per week, 40 weken per jaar)

12 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN
TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN

13 TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN
TWEEDE FASE TERMEN EN BEGRIPPEN GD vakken in de tweede fase die alle leerlingen moeten volgen PD vastgestelde combinatie van vakken die samen een profiel vormen binnen het profiel vaste en (meestal ook) keuzevakken VD verplicht vrij deel waarin leerlingen één examenvak kiezen vrij vrij deel met godsdienst (keuze van school, verplicht voor alle leerlingen) en andere activiteiten (lac, schoolkrant, MEP, werkweek, loopbaanoriëntatie, stage, …) onder voorwaarden is het mogelijk een extra examenvak te kiezen

14 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
HAVO netl entl maat lo ckv gd (vrij vrije deel) ATHENEUM fatl of dutl anw GYMNASIUM latl of grtl kcv

15 CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vaste vakken ges fatl* of dutl* wisC of wisA profiel-keuzevakken maatschappij (1) ak*, econ profiel-keuzevakken cultuur (1) ku-bv*, ku-mu*, fatl*, dutl* ku-bv*, ku-mu*, fi*, fatl, dutl ku-bv*, ku-mu*, fi*, fatl, dutl, latl, grtl vrije deel extra vak (1) econ, in*, ak*, fatl*, dutl*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm*, wisA *minimaal 20 lln fatl/dutl: éé’n gaat iig door econ, ak*, fatl, dutl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm* econ, ak*, fatl, dutl, latl, grtl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm* ‘vrije’ deel gd

16 ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vaste vakken ges econ wisA of wisB profiel-keuzevakken (1) ak*, m&o*, fatl*, dutl* ak*, m&o*, fatl, dutl vrije deel extra vak (1) in*, ak*, fatl*, dutl*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm*, nat *minimaal 20 lln fatl/dutl: één gaat iig door ak*, fatl, dutl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm*, nat ak*, fatl, dutl, latl, grtl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm*, nat ‘vrije’ deel gd

17 NATUUR EN GEZONDHEID HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vaste vakken biol schk
wisA of wisB wisAof wisB profiel-keuzevakken (1) nat, ak* vrije deel extra vak (1) in*, nat, ak*, econ, ges, fatl*, dutl*, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, bsm* *minimaal 20 lln fatl/dutl: éé’n gaat iig door nat, ak*, econ, ges, fatl, dutl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm* nat, ak*, econ, ges, fatl, dutl, latl, grtl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm* ‘vrije’ deel gd

18 NATUUR EN TECHNIEK HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vaste vakken wisB nat schk
profiel-keuzevakken (1) in*, biol biol vrije deel extra vak (1) in*, biol, ak*, econ, ges, fatl*, dutl*, m&o*, ku-bv*, ku- mu*, bsm* *minimaal 20 lln fatl/dutl: één gaat iig door biol, ak*, econ, ges, fatl, dutl, m&o*, ku-bv*, ku-mu*, fi*, bsm* biol, ak*, econ, ges, fatl, dutl, latl, grtl, m&o*, ‘vrije’ deel gd

19 NIEUWE VAKKEN IN DE TWEEDE FASE
maatschappijleer culturele en kunstzinnige vorming kunstvak beeldende vorming kunstvak muziek klassieke en culturele vorming algemene natuurwetenschappen filosofie management en organisatie bewegen sport en maatschappij informatica voorlichting filosofie en informatica in mentoruur voorlichting bij verwante vakken door docent van nu (bv m&o bij economie) stel ook vragen aan docenten van bestaande vakken over de inhoud van het vak in de bovenbouw

20 ZAK-/SLAAG- EN OVERGANGSREGELING TF
geslaagd / over alles 6 of hoger 1x5 en de rest 6 of hoger 1x4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 2x5 of 1x4 en 1x5, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 maximaal 1x5 op de vakken netl, entl, wis gemiddeld eindcijfer op CE 5,5 of hoger combinatiecijfer en andere bepalingen profielwerkstuk en maatschappijleer (HAVO) profielwerkstuk, anw en maatschappijleer (VWO) ondergrens afzonderlijke vakken: 4 godsdienst telt niet mee KCV bij klassieke taal en literatuur bij de bijbehorende talen LO en CKV geen cijfer, maar handelingsdeel (moet voldoende zijn)

21 NA HET DIPLOMA VERDER STUDEREN
NA HET DIPLOMA VERDER STUDEREN VWO-diploma geeft recht op toelating tot MBO+ (‘hoger’ middelbaar beroepsonderwijs) HBO (hoger beroepsonderwijs) HBO AD (associate degree) WO (wetenschappelijk onderwijs: universiteit)

22 MBO+ speciaal traject voor gediplomeerden H/V
aantal sectoren (handel, horeca, management, …) tweejarig beroepsgericht

23 HBO SECTOREN economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg
landbouw en natuurlijke omgeving onderwijs taal en cultuur techniek

24 TOELATING HBO diploma MBO (niveau 4), HAVO of VWO nadere eisen
soms verkorte routes voor VWO-ers nadere eisen doorstroomrechten: bepaald profiel/vakken speciale vaardigheden (geschiktheidseisen): hotelschool: sociale vaardigheden, talen, economie sport: medische geschiktheid/motoriek verloskunde: sociale vaardigheden kunst: creatieve vaardigheden leger en politie: sociale vaardigheden onderzoek ook duale trajecten (leren en werken)

25 DOORSTROOMRECHTEN HAVO>HBO (VOORBEELDEN)
opleiding NT NG EM CM accountancy econ of m&o * econ of m&o en wisA of wisB (wib kan hier op school niet in dit profiel) hoger hotelonderwijs (voor deze opleiding gelden aanvullende eisen) 2e mvt fysiotherapie autotechniek nat # game architecture and design verpleegkunde journalistiek

26 DOORSTROOMRECHTEN VWO>HBO (VOORBEELDEN)
opleiding NT NG EM CM accountancy econ of m&o * hoger hotelonderwijs (voor deze opleiding gelden aanvullende eisen) 2e mvt fysiotherapie autotechniek nat of nlt (nlt wordt hier op school niet gegeven) nat # game architecture and design verpleegkunde journalistiek

27 HBO AD associate-degreeprogramma’s voorbeelden van AD programma’s
nieuw in twee jaar niveau tussen MBO niveau4 en HBO bachelor toelatingseisen als bij dezelfde HBO-opleiding recht op studiefinanciering in eerste instantie bedoeld voor MBO-ers voorbeelden van AD programma’s small business & retail management (CHN) personeel & arbeid (Hanze Hs / NHL) chemische technologie (Hs Utrecht) melkveehouderij (Van Hall)

28 WO SECTOREN economie gedrag en maatschappij gezondheidszorg
landbouw en natuurlijke omgeving natuur recht taal en cultuur techniek

29 TOELATING WO diploma VWO (aanbevolen) of propaedeuse HBO nadere eisen:
doorstroomrechten: bepaald profiel/vakken loting (centraal en decentraal) cijfereisen eisen van een bepaalde instelling (motivatie, extra vakken, bijzondere prestaties, actief in commissies, bijbaan, …)

30 DOORSTROOMRECHTEN VWO>WO (VOORBEELDEN)
opleiding NT NG EM CM econometrie en besliskunde * wisB (hier op school niet mogelijk) bestuurskunde geneeskunde biol nat # levensmiddelentechnologie wisB, nat, schk milieu- natuurwetenschappen wisB, nat fiscaal recht godgeleerdheid (aan eis latl en grtl uiterlijk aan het eind van de propedeuse voldoen) latl, grtl technische informatica (aan eis wisB uiterlijk aan het eind van de propedeuse voldoen)

31 KEUZEBEGELEIDING TRAJECT
voorlopige profielkeuze (inleveren ) schooladvies docenten (inleveren ) capaciteiten (Ø, A of D) studiehouding / organisatorische vaardigheden (+ of - ) adviesvergadering ( ): handhaaf keuze leerling verander van profiel HAVO-advies test (capaciteiten/motivatie) (9 en en evaluatiegesprek) decanengesprek op verzoek (februari-april) definitieve profielkeuze (inleveren )

32 VOOR JE GAAT KIEZEN ken je jezelf?
ben je reëel en kritisch geweest naar jezelf? weet je wat je kunt verwachten van de vakken in de bovenbouw? heb je vragen gesteld aan docenten, ouderejaars? heb je boeken en pta’s ingekeken? heb je via de methode, de cd-rom, het internet jezelf geïnformeerd? heb je gekeken naar de eisen van de vervolgopleidingen en naar een goede aansluiting bij de sector waarin jij terecht wilt komen? weet je in grote lijnen wat de gewenste vervolgopleidingen inhouden? weet je in grote lijnen wat de bijpassende beroepensector inhoudt? heb je een vak in het vrije deel gekozen dat past bij je profiel? heb je rekening gehouden met het schooladvies? kun je, kortom, beargumenteerd uitleggen waarom je deze keuze maakt? HEB JE EEN KOPIE GEMAAKT VAN JE KEUZEFORMULIER? vragen kan (ook) via mail:

33 VRAGEN

34 VOORLICHTING GYMNASIUM
PAUZE na de pauze VOORLICHTING GYMNASIUM in de personeelskamer hand-outs bij de uitgang


Download ppt "3-4-2017 KIEZEN IN DE DERDE KLAS."

Verwante presentaties


Ads door Google