De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Den DURPSHERD, WAT IS IE WERD Inhoud presentatie  Over Den Durpsherd  Inkijk in de bedrijfsvoering  Samenspel gemeente  Toekomstige (exploitatie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Den DURPSHERD, WAT IS IE WERD Inhoud presentatie  Over Den Durpsherd  Inkijk in de bedrijfsvoering  Samenspel gemeente  Toekomstige (exploitatie)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Den DURPSHERD, WAT IS IE WERD Inhoud presentatie  Over Den Durpsherd  Inkijk in de bedrijfsvoering  Samenspel gemeente  Toekomstige (exploitatie) kansen

3

4 Over Den Durpsherd Voedingsgebied: Berlicum en Middelrode (10.000 inwoners) Functie: 4xO Ontmoeting, opvang, ontwikkeling en ontspanning

5 Over Den Durpsherd Activiteiten: Professionele (theater)voorstellingen, diverse amateurvoorstellingen Gebruikers: o.a. koren, bridge, harmonie, schietclub, biljartclubs, wereldwinkel, bibliotheek, paramedische diensten, gemeenteloket, muziekschool, heemkundekring

6 Over Den Durpsherd Het gebouw is 3000 m2 groot en omvat een: - theaterzaal (300m2) - muziekzaal (142m2), - recreatiezaal (130m2) - 5 vergaderruimten (43m2 tot 94m2) en flex- kantoor-werkplekken( 15m2). Daarnaast vaste ruimten in zorgvleugel en voor bibliotheek en wereldwinkel Durpsherd open = Bieb open!

7

8 Financiën & subsidie: 20042010 Subsidie-120.000 -120.000 Exploitatie - 61.000 + 60.000 ------------------- ---------------- - 181.000 - 60.000,- Vanaf 2013 loopt de subsidie terug naar 0.

9

10

11

12 Inkijk in de bedrijfsvoering A. (De wil om te) investeren: kosten gaan voor de baat B. Beheer op orde: voor inzicht, grip, control en lastenverlaging C. “Blik naar buiten": verbinding, synergie, dynamiek en inkomstenverhoging

13 Ad. A (De wil om) te investeren Investeer in multifunctioneel, toekomstbestendig en bovenal gastvrij gebouw -Ondersteunend beleid gemeente - Schrappen exploitatiesubsidie > investeringsruimte -Overmaat / incourante gebouwen wegwerken

14 Ad. A (De wil om) te investeren Investeer in een goede bedrijfsleider (maatschappelijke ondernemer) - Niet: eigenaar is exploitant of gebruikers zijn exploitant - Eén eindverantwoordelijke - Iemand die gastheerschap toont en voortdurend kansen ziet (ondernemer).

15 Ad. B Beheer op orde Aan welke knoppen hebben we gedraaid? Theaterprogramma BelastingenContracten Personele kosten Gezamenlijke inkoop

16 Ad. B Beheer op orde Aan welke knoppen hebben we gedraaid? Lage huur/goede voorzieningenManagement Informatiesysteem

17 Ad. C De blik naar buiten Aan welke knoppen hebben we gedraaid? Structureel overleg omgevingGrootschalige activiteit eigen gebruikers

18 Ad.C. De blik naar buiten Aan welke knoppen hebben we gedraaid? Ambassadeurs Loketvoorzieningen Open activiteiten Sponsorplan en PR Werkgroep WADD

19 Samenspel met de gemeente Strategisch: gemeenteraad toetst op 4 x O + financiële taakstelling Taktisch: college B&W en Durpsherd: halfjaarlijks overleg over: - invulling 4 x O - klanttevredenheid - financiële cijfers - algemene beleidszaken Operationeel: durpsherd: bedrijfsvoering (huurtarieven) + ondernemerschap

20 Samenspel met de gemeente Samenspel op basis professioneel bondgenootschap Gemeente moet ondersteunen op zaken als: -gemeenschapshuizen zijn “sociale dorpshart” -géén versnippering -opzoeken grens paracommercialisme

21 Exploitatiekansen: context Maatschappelijke ontwikkelingen -overheveling majeure taken naar gemeenten -extra bezuinigingen - afbouw verzorgingshuizen / extramuralisering zorg

22 Exploitatiekansen: opgaven Context betekent voor gemeente onder andere de volgende opgaven: - slimm -slimmer en goedkoper - eigen kracht- -eigen kracht / sociaal netwerk -gebruik collectieve voorzieningen -gebruik bestaande infrastructuur - collectieve -wijkgericht werken

23 Exploitatiekansen: opgaven - versterking informele zorg; - nabije zorg - zorgzame buurtconcepten; - integrale aanpak, één loket - wederkerigheid/tegenprestatie

24 Exploitatiekansen: bijdrage Gebruik wijkcentra als centraal punt / één loket voor informatie en advies, lichte indicatie en toegang tot ondersteuning en begeleiding en zorg. -samenvoeging WMO-loket, CJG-loket en Werkplein. Integrale aanpak: een plan….. -uitvalbasis sociale frontlijnteams; -ook huisvesten zoveel mogelijk backoffices;

25 Exploitatiekansen: bijdrage Gebruik wijkcentra voor onderbrengen van (arbeidsmatige ) dagbestedingsactiviteiten Voordeel voor alle partijen: - gemeente - gemeenschapshuis - deelnemer / cliënt

26 Exploitatiekansen: bijdrage Gebruik wijkcentra als coördinatiepunt / uitvalbasis voor buurtzorgteams / buurtbeheer en –onderhoudteams - Mensen met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in directe omgeving (zorg, onderhoud, beheer, vervoer); - Combinatiefunctie bedrijfsleider / coördinator wijk en buurteams mogelijk

27 Exploitatiekansen: bijdrage Decentralisatieproces gemeenten kent : -maatschappelijke agenda (wat willen we bereiken) -veranderagenda (belangrijkste opgaven) -uitvoeringsagenda (hoe gaan we het doen) -Zorg dat je als stichting of instelling aan tafel zit bij deze agenda’s en stel jezelf bijtijds de juiste vragen!!

28 De moraal van het verhaal 1. Kosten gaan voor de baat: investeer in gastvrijheid en ondernemerschap 2.Beheer op orde: voor inzicht, grip, control en kostenverlaging 3. Maak verbinding met de omgeving : voor synergie, dynamiek en opbrengstverhoging 4.Ken de toegevoegde waarde van het gemeenschapshuis in het kader van de mts. ontwikkelingen (instelling) en maak er gebruik van (gemeente).


Download ppt "Den DURPSHERD, WAT IS IE WERD Inhoud presentatie  Over Den Durpsherd  Inkijk in de bedrijfsvoering  Samenspel gemeente  Toekomstige (exploitatie)"

Verwante presentaties


Ads door Google